Jdi na obsah Jdi na menu
 


Památky UNESCO v České republice

30. 5. 2010

V roce 1972 byla pod patronací UNESCO uzavřena Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Jedná se o unikátní mezinárodní právně závazný dokument. Úmluva zavazuje k povinnosti chránit materiální výtvory našich předků a také jedinečné úkazy vytvořené přírodou. Naše republika přistoupila k úmluvě v roce 1990.

Na základě této Úmluvy se vytváří Seznam světového dědictví, v kterém jsou sepsány památky s mimořádnými univerzálními hodnotami. O zápisu do prestižního Seznamu světového dědictví rozhoduje Výbor světového dědictví, složený ze zástupců smluvních stran úmluvy. Seznam světového dětictví obsahuje 788 kulturních a přírodních památek. V České republice je 12 památek zapsáno na tomto Seznamu. Kompletní seznam památek naleznete zde: Památky UNESCO.

 

Historické jádro Prahy


Tato rezervace patří k největším na světě. Nachází se zde 1322 památkových objektů. Praha nabízí přehled všech architektonických stylů. Skládá se z částí Malá Strana, Hradčany, Staré a Nové Město, Pražského Hradu. Krom katedrály sv. Víta a Karlova mostu zde najdete spoustu kostelů a paláců.

Zapsáno (1992)

 

Historické jádro Českého Krumlova


Město leží na březích Vltavy kolem původně gotického hradu. Přes další stavby z jiných období zůstalo spolu s komplexem hradu a zámku jedinečným příkladem středověkého města střední Evropy. Jeho architektonické bohatství je nedotčené více než pěti století.Rezervace zahrnuje přes 300 gotických a renesančních budov. Významná památka je gotický chrám sv. Víta.

Zapsáno (1992)

 

Historické jádro Telče


Město bylo vystavěno po velkém požáru koncem 14. století. Jsou zde zachovány pozůstatky pozdně gotického opevnění s branami. Náměstí Zachariáše z Hradce je lemováno souborem gotických a renesančních měšťanských domů s podloubími. Domy mají renesanční, barokní a klasicistní štíty. V Telči najdete na místě původně gotického hradu renesanční zámek z konce 15. století s rezlehou renesanční zahradou a anglickým parkem. Další významné památky: areál bývalé jezuitské koleje s kostelem Jména Ježíšova, pozdně gotický kostel sv. Ducha, farní kostel sv. Jakuba ze 14. století, přestavěného v 15. a 19. století, mariánský sloup a dvě barokní kašny na náměstí.

Zapsáno (1992)

 

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou


Poutní kostel zasvěcený sv. Janu Nepomuckému byl postavenv letech 1719-1722. Je vrcholným dílem architekta Santiniho a nejoriginálnějším příkladem takzvané barokní gotiky. Je postaven ve tvaru pěticípé hvězdy a obklopen hřbitovem a ambity s kaplemi pro poutnické modlitby.Půdorys kolem kostela je odvozen z kruhu, ve kterém je vepsán desetiúhelník. Po tomto obvodu se střídá pět kaplí s trojúhelníkovým půdorysem a pět kaplí s půdorysem oválných.

Zapsáno (1994)

 

Historické jádro Kutné Hory s kostelem sv. Barbory a katedrálou Panny Marie v Sedlci


Historické jádro Kutné Hory s pozdně gotickým chrámem svaté Barbory a katedrálou Panny Marie v Sedlci představuje jedinečně dochovanou středověkou urbanistickou strukturu s řadou dochovaných gotických, renesančních a barokních domů. K dalším významným památkám patří: Vlašský dvůr, pozdně gotický měšťanský Kamenný dům, gotický chrám sv. Barbory, kostel sv. Jakuba, Jezuitskou kolej nebo klášter Voršilek.

(1995)

 

Lednicko-valtický areál


Knížata z Liechtensteinu proměnila svá panství mezi 17. a 20. stoletím v jeden velký park. Tento areál se řadí mezí největší upravované krajiny v Evropě. Úpravy vycházely podle principů anglických parků. V areálu najdete barokní architekturu, novogotická architektura zámků a drobné stavby postavené v romantickém duchu (Skleník, Lovecký zámeček, Minaret, Apollonův chrám, Rybniční zámeček, Nový dvůr, Hraniční zámeček, Chrám Tří Grácií, Janohrad, Obelisk, Rendes-vous).

Zapsáno (1996)

 

Vesnice Holašovice


Obec Holašovice je příkladem nejzachovalejší jihočeské lidové architektury z 18. a 19. století. Jádro obce je náves, kolem které je soubor 17 statků s typickými štíty ve stylu jihočeského baroka. Náves tvoří obdélník o rozměrech 210 x 70 m.

(1998)

 

Zámek a zahrady v Kroměříži


Arcibiskupský zámek postavený na starých základech v 18. století je výjímečná ukázka středoevropského barokního zámeckého sídla. K zámku patří také zahrady - Květná a Podzámecká.

(1998)

 

Zámek v Litomyšli


Významným dokladem arkádového zámku, který vychází z italských podnětů je renesanční zámek v Litomyšli z roku 1568. Zámek byl vážně poškozen požárem v roce 1775. I přes prodělané stavební úpravy interiéru si zachoval vzhled z dob renesance včetně unikátní sgrafitové výzdoby fasád a štítů. Dochovala se také řada hospodářských budov a zámecká zahrada.

(1999)

 

Vila Tugendhat v Brně


Tato vila představuje poslední velké dílo Ludwiga Miese van der Rohe v Evropě, než se odstěhoval do USA. Vila byla vyprojektována v roce 1928 pro manželé Tugendhatovi, majitele brněnské textilky. Brněnská vila Tugendhat je jedinečné dílo meziválečné funkcionalistické architektury. Budova má tři podlaží a je zčásti zapuštěný do svažitého terénu. Konstukci tvojí ocelový skelet nesoucí keramické stropy.

(2001)

 

"Sloup Nejsvětější Trojice" v Olomouci


Sloup, vztyčeny v 18. stol., dosahuje výšky 35m. Toto unikátní dílo architektury je charakterizované jako „olomoucké baroko“. Sloup je vyzdoben množstvím soch, toto seskupení barokních soch je největší ve střední Evropě. U zrodu významného díla stál Václav Rendera a vynikající sochař Ondřej Zahner.

(2000)

 

Židovské město a basilika sv. Prokopa v Třebíči


Zatím poslední zapsaná památka je město Třebíč. Nachází se zde románsko-gotická bazilika sv. Prokopa, postavená v polovině 13. století a židovské ghetto s výjimečnou architektonickou, uměleckou i urbanistickou hodnotou. Židovské ghetto zahrnuje Židovskou čtvrť, kde je více než 120 domů a rozsáhlý hřbitov s 11 000 hroby a 3 000 kamennými náhrobky.

Zapsáno (2003)