Jdi na obsah Jdi na menu
 


Životní energie kolem nás


1. Vnímání energie
2. Proč to někomu nefunguje?
3. Představivost
4. Tyto schopnosti nehledejte, již je máte, jen to možná ještě nevíte
5. Láska vás léčí a chrání
6. Vnímejte své tělo
7. Přemýšlejte raději o tom, co chcete, než o tom, co nechcete
8. Svět plný energieObrazekJsme obklopeni energií. Existuje všude kolem nás v nejrůznějších formách. Je soustředěná v podobě myšlenek a pocitů, které vyzařují lidé do okolního prostoru. Každé místo na zemi, každá ulice, vše má svoji energii. Vše v našem vesmíru žije a vyzařuje energii a my se ji můžeme naučit vnímat.


Vnímání energie

 

Dalo by se říci, že člověk je jako dokonalý systém uzpůsobený pro vnímání energie. Zachycuje ji různě - hmatem, zrakem, sluchem, čichem, prostřednictvím myšlenek nebo fyzických vjemů. Cvičením se můžeme naučit přesněji vnímat vesmír, získávat hodnotné informace a vylaďovat se na fyzické tělo, emoce i myšlenky jiných lidí, ať jsme jim fyzicky nablízku, či nikoliv. Můžeme vnímat mentální představy lidí, jejich víru i jejich volání o pomoc. Nicméně je dobré vědět, že nelze narušovat soukromí druhých v oblastech, které jejich duše nechce otevřít. Ty však duše může lehce před kýmkoliv zakrýt.

Rozvinuté vnímání vyžaduje především umět věnovat pozornost. Učte se vědomě pozorovat a vnímat lidi tak, že se sami ztišíte. Každý ví, jak se stáhnout a prostě se jen dívat. Začněte sledovat jakoukoliv oblast, o níž byste chtěli mít více informací. Když se na něco zaměříte a soustředěně o tom přemýšlíte, začnou vám přicházet myšlenky a nové nápady.

Poté, co jste v klidu soustředili pozornost, přichází na řadu vytvořit si vnitřní postoj důvěry, což znamená další krok - důvěřovat informacím, které dostáváte. Zpočátku, až se budete vylaďovat na budoucnost nebo na jiné lidi, budete možná pochybovat o tom, co k vám přichází, a nebudete si moc jistí, zda si to jen nevymýšlíte. Když se obrátíte dovnitř a zeptáte se, co vás čeká v té které oblasti vašeho života, nebo se zamyslíte nad rozhodnutím, která vás čeká, či nad určitou svou cestou, o níž byste se chtěli víc dozvědět, informace se vám začnou samy vynořovat.

Až budete získávat své první vjemy, nijak je neposuzujte. Neptejte se zamračeně: "Je má informace správná? Dělám to dobře, nebo si to všechno jen vymýšlím?" Tím jen zastavíte příliv vnitřních vjemů. Možná si je dokonce poznamenejte, protože později často zjistíte, že to, co se zdálo zpočátku zcela zřejmé a triviální, se později ukáže být hlubokou a moudrou radou. Když si své vjemy nezapíšete, zapomenete je.


Proč to někomu nefunguje?

 

Je fascinující zkoumat, jak různí lidé vnímají svět. Mnoho lidí se uzavírá do své vlastní existence. Naučili se, že svět funguje pouze jedním způsobem a z tohoto pohledu jej vždycky vidí. Taková zkostnatělost jim brání nacházet nové možnosti svobodné volby a oblasti osvobození se. Asi znáte lidi, kteří se vždycky pohybují jen ve svých zaběhaných kolejích. Nejsou ochotní cokoliv měnit, i když jim v životě spousta věcí nefunguje. Takoví lidé si jen velmi málo uvědomují energii druhých. Na všechno kolem se dívají jen podle toho, jak je to ovlivňuje, a nikoliv jak to mohou ovlivnit oni sami. Sebe vidí jako střed světa, kolem něhož se všechno otáčí. Díky tomuto přístupu mají často pocit bezmoci, že nejsou schopní změnit běh věcí a dosáhnout toho co chtějí. protože se cítí být středem vesmíru, nejsou si většinou vědomi pocitu druhých, ani reakcí vyvolaných jejich akcemi a činy.

ObrazekChcete-li ve svém životě směrovat energii, chcete-li jasně vidět svět, ve kterém žijete, buďte ochotní vidět život také očima druhých, i když jejich pohled se od vašeho může lišit. Zůstávejte přitom otevření, neposuzujte a udržujte si mysl pro objevy, lásku a dobrodružství. Až se budete vylaďovat na ostatní, otevřete své srdce a vnímejte je naplnění láskyplnými myšlenkami, nikoliv kritikou. Představte si, co se stane, když se uzavřený nebo nemilující člověk vyladí na energii někoho druhého. Ten se asi stěží otevře a zpřístupní (ať už čistě podvědomě či na energetické úrovni), protože kritickou energii, která k němu bude proudit, bude pociťovat rušivě - jako vpád do svého nitra. A teď si představte, že se o tomto člověku chce něco dozvědět jemná, pečující a láskyplná energie. V takovém případě se nejspíše otevře vřelosti a bude se koupat v nabízené lásce.


Představivost

 

Vaše představivost je nejmocnější nástroj vnímání energie, který máte. Dostali jste ji, abyste mohli tvořit. Při jejím používání se spojujete s vyššími a jemnějšími energiemi. Představivost není omezena časem ani prostorem. Představivost může vést k vytvoření strachu, když si například představujete svého milence či milenku s jiným partnerem, strachujete se o své zaměstnání nebo když se bojíte, že od někoho dostanete chřipku. Daleko lepší však je používat svou představivost k navozování takového vnitřního rozpoložení, že víte, co dělat, k vytváření si obrazů,že jste milováni, a představování si sama sebe, jak jste zdraví a v pohodě.


Tyto schopnosti nehledejte, již je máte, jen to možná ještě nevíte

 

Chcete-li vnímat energii, tiše se posaďte a dělejte, jako byste to uměli. Kdykoli nevíte, jak něco udělat, předstírejte, že to víte. Vaše podvědomí nepozná rozdíl mezi tím, co jen tak předstíráte, a tím, co se opravdu děje. Přijímá vše, co máte ve své mysli, za skutečné a prostě to použije, aby vám vytvořilo odpovídající vnější realitu.

Spousta lidí neví, jak si k sobě přitáhnout svůj vytyčený cíl. Někdy těmto lidem stačí poradit: "Dělejte, jako byste to věděli" - a vida, hned vědí, jak na to! Když se posadíte a soustředíte, dělejte, že víte, co si druzí myslí, je-li to pro vyšší dobro všech zúčastněných. Až budete tápat, představujte si, že víte jak se rozhodnout. Svou schopnost přitáhnout si tvůrčí myšlenky a představovat si možné výsledky můžete používat jako nástroj vnímání energie.

Chcete-li zjistit jakoukoliv informaci, je důležité se na ni zasoustředit. Rychlost, s jakou získáte vědění, o které vám jde, závisí na míře vaší koncentrace. Chcete-li si cokoliv uvědomit, soustřeďte se pouze na tuto myšlenku, protože k čemukoliv obrátíte svou pozornost, to tvoříte.

Až si budete stále více uvědomovat energii, budete se chtít také naučit rozlišovat, zda vás nabíjí nebo vyčerpává. Máte schopnost to zjistit na základě jejího monitorování. Když se ve své mysli zaměříte na určitou situaci a najednou pocítíte celkovou únavu, buďte rádi, že jste dokázali poznat a vnímat pravdu. O jakékoliv situaci budete vědět, jestli vám energii bere, nebo dodává. Začněte si ještě více uvědomovat, které věci vás nabíjejí, protože na cokoliv zaměříte svou pozornost, budete si toho přitahovat ještě více.


Láska vás léčí a chrání

 

ObrazekVšimněte si, že energii vám dodávají ty situace, lidé či myšlenky, které působí v pozitivním duchu, které vás podporují na vaší cestě a otevírají vám srdce. Život sám chce energii, uvědomění a lásku. Jakákoliv situace vás učí o vás samých. Máte-li ve svém životě složitou situaci, která přináší jen problémy a vyčerpává vás, začněte vyzařovat lásku, protože to vám pomůže udržet si svou energii. Láska prosvětluje toho kdo ji vysílá, a zamezí vyčerpávání energie.

Než začnete vnímat energie, srovnejte se a zaměřte se do svého centra. To znamená zklidnit se, uvolnit si tělo a ztišit emoce. K tomu se potřebujete naučit techniky sledování sebe sama. Když zahrnujete do své mysli jiné lidi, všimněte si, co dělá váš puls, jestli ve svém těle cítíte napětí či jakékoliv jiné změny. To vše jsou signály, že vnímáte energii. Když na někoho pomyslíte a najednou dostanete strach o své finance, který jste až do této chvíle neměli, znamená to, že jste nejspíš zachytili jeho obavy.


Vnímejte své tělo

 

Až budete zkoušet nahlédnout do budoucnosti, podívat se na výsledek nějaké své činnosti, informace vám často nepřijdou z mysli, ale prostřednictvím vašeho těla. Chcete se třeba rozhodnout, jak dál, a když se zamyslíte nad jednou z možností, vaše dýchání je najednou jen povrchní, celé tělo se stáhne a kolem žaludku je vám nějak divně. To jsou znamení vypovídající o budoucnosti, na niž se právě díváte. Když se cítíte při myšlence na určitou variantu nedobře, vaše tělo vám dává na vědomí, že je tu lepší cesta. Představujte si tedy dál různé možnosti, jemně pozměňujte detaily možných kroků a souvislostí, až pocítíte ze svých úvah lehkost a radost.

Pokud vám žádná z možností tento pocit nedává, zkuste úplně jinou alternativu. Naučte se pozorovat sebe sama, protože vy sami jste si vynikajícím nástrojem vnímání energie. Při takovém pozorování sebe sama začnete objevovat čím dál jemnější náznaky a odpovědi, které se nabízejí. Při rozvíjení schopnosti číst okolní energie v sobě možná objevíte hlas, který nebude věřit tomu, co vnímáte. Tak je to u téměř každého, takže si z toho nedělejte těžkou hlavu, pokud se vám to stane. Dokud je vaše srdce otevřené a nevycházíte z ega, z vidiny pouze osobního zisku, z manipulace nebo jiných, nižších energií, můžete svým vjemům důvěřovat.

Nejjasnější informace přicházejí, když máte emoce klidné, nečekáte přímo a pouze osobní výhody a prostě jen hledáte informaci, abyste někoho podpořili a někomu pomohli. S postupem času a procvičování budete samozřejmě schopní získávat hodnotné osobní informace, i když budete mít v souvislosti se svými otázkami spojené určité emoce. Žádejte, abyste se stali průlivem pro vyšší informace a otevřete se jim. Je-li vašim posláním a záměrem vytvořit více světla ve vašem životě i v životech ostatních, pak budete získávat takové informace, které vám v tom pomohou.


Přemýšlejte raději o tom, co chcete, než o tom, co nechcete

 

Čím méně času věnujete vysílání obrazů toho, co chcete, tím více se váš prostor zaplní vizemi druhých - tím, co od vás chtějí oni, nebo nižšími a méně vyvinutými obrazy vycházejícími z vašich starých vzorců. Pak budete tyto nižší realizovat ve svém životě a prožívat se jako svou denní realitu, místo abyste žili to, co opravdu chcete.

Obrazy usměrňují energii ve vašem těle. Když vám tyto obrazy nebo symboly přijdou, například ve snu, chcete často znát jejich vysvětlení a význam. To však není zapotřebí. Mohou vás léčit a pomoci vám i bez toho, že byste věděli, co přesně znamenají. Symboly jsou svým způsobem ještě mocnější než slova, protože nejsou tak propojené s vaší vírou.

Pomyslete hned teď na nějakou svou životní situaci, k níž byste chtěli znát odpověď, a požádejte o léčivý obraz. Zkuste do něj zakomponovat i člověka, kterého se situace také týká, nebo hledejte obraz pro celou situaci jako takovou.


Svět plný energie

 

ObrazekKolem planety krouží proudy energie a vy se na ně můžete naladit, kdykoliv budete chtít. Chcete-li mít více fyzické energie, můžete začít zhluboka dýchat a představovat si, že se spojujete s prouděním všech, kdo oplývají vitalitou. V jakémkoliv okamžiku se najdou milióny lidí soustředících se na určitou myšlenku. Máte tu fotografy, spisovatele, meditující nebo duchovní učitele. A vy se můžete otevřít jejich energetickému vysílání, abyste v sobě pocítili nebo rozproudili cokoliv chcete. Zavřete jen oči a nalaďte se (i kdyby jen v představě) na všechny, kdo dělají totéž co vy. Slaďte se s jejich proudem vysoké a úspěch plodící energie. Prostřednictvím svého dechu se můžete globálně propojit s ostatními lidmi, nebo si přitáhnout podporu a vedení vyšších vesmírných sil.

Ve světě je přítomna jakákoliv energie, na kterou si jen vzpomenete. Chcete-li více lásky, můžete vdechovat lásku, která tu všude je a krouží kolem Země, a dřív nebo později se láska objeví i ve vaší fyzické rovině. Můžete být léčivou silou všem, pokud budete chtít. Využívejte svou schopnost vnímat a vylaďovat se na energii, abyste pozvedali sebe i ostatní. Taková dovednost, budete-li ji rozvíjet, vám pomůže jít rychle dopředu.

Václav Gerla
zdroj: Sanaya Roman - Osobní síla skrze uvědomování

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Moc

(Tayschren, 12. 1. 2009 15:50)

nešměla by se ta moc (vědeni)nejak vizužit?
Třeba prosazenuim tohohle?

Teranska federace,unie vznikla spojenim všech uzemi na planetě Tera,kvuli volebnimu systemu jako protektorat OSN,přičemž jednotlive staty planety se do ni připojili podepsanim charty federace.
Restruktralizace probihala pomalu , prvni volebni obdobi, jež bilo prodlouženo o 1 rok , dožila současna vlada noveho regionu federace,
při dalšich volbach už bila použita federalni struktura.

Struktura: Federace je rozdělena na spravni na tyto celky :
1. subregion(byvali kraj)
2. region( byvali stat)
3. Hyperregion(kontinent)

Volebni system
V každem subregionu je zvolen v třikolovem systemu zastupce,jež ma tolik hlasu za kolik obyvatel mluvi.
Dale zastupci subregionu vyberou zastupce v regionalni radě.,
Regionalni rada utvoři vladu vniž musi bit nejmene tato ministerstva :
Ministerstvo Stability( ma nastarosti integraci regionu do federace)
Ministerstvo Financi
Ministerstvo Školstvi
MInisterstvo Zravotnictvi(zdravotnictvi,lekařsky vyvoj a inovace)
Ministerstvo Vnitra(vnitřni bezpečnost regionu)
Ministerstvo Věd( podpora vyvoje novich technologii ,a inovace)
Ministerstvo Životniho prostředi
Ministerstvo pro rozvoj společnosti(socialni obory)
Ministerstvo Spravedlnosti
Vladu musi v referendu schvalit nejmene 51 procent obyvatel .oblasti(subregionu,regionu,hyperregionu,federace)
pokud se tak nestane, vybere předseda rady(rezident) dalšiho premiera (muže byt stejny) aby sestavil novou vladu .
Volebni system hyperregionu je stejni jako u regionu,kromě toho že v radě usedaji premieři regionu.
Dalši krok je že rada teranske federace vybere teranskeho rezidenta jež musi byt schvalen minimalně 51 procenty ,a to jak v radě federace tak i obivateli v referendu.
Rezident vybere premiera teranske federace,jež ma za ukol setavit federalni vladu.
vlada musi byt scvalena jak v radě federace tak i obivateli v referendu nejmene 51 procenty

Vyvolený? Vyvedený!

(Ra-Burla, 17. 1. 2008 11:11)

vyvolený který potřebuje vést? potřebuješ výprask a tvrdou práci důkaze! to už ti vyžene z hlavy démony, co z tebe dělají otroka žebrajícího o pomoc

kdo jsi admine

(Vyvolený, 4. 12. 2007 23:45)

můžeš mi pomoct?nebo neznáš někoho? od mala výrůstám s věděním že sem vyvolený a hrozně se bojím tý zodpovědnosti co mám, ale nejvíc se bojím jestli mi někdo porozumí, já to totiž nedokážu vysvětlit co vim, nápověda kterou mám: mám důkaz před sebou, je všude kolem mě, kamkoli se podívám, ale vždycky ho uvidím jenom já, protože já sem vyvolený,ten důkaz je ve mě samotném, já sem důkaz, vim o čem mluvím a žádám tě, pomozte mi najít mě, potřebuju vést, prosím