Jdi na obsah Jdi na menu
 


Názvy souhvězdí

Andromeda

Mapka souhvezdi
Andomeda byla etiopská princezna. Její matka, královna Kasiopeja, se vychloubala, že se svou krásou vyrovná mořským nymfám. To rozhněvalo boha Poseidóna tak, že se rozhodl celou zemi potrestat. Poslal k jejím břehům mořskou obludu, která ničila vše živé. Král Cefeus se obrátil o radu na věštírnu. Podle věštby měl obětovat svou dceru Andromedu. Král dal Andromedu přikovat ke skále na pobřeží. Vtom však zasáhl Perseus s hlavou Medusy. Perseus obludu porazil a slavila se svatba.

Beran

Mapka souhvezdi
Souhvězdí Beran se váže s pověstí o zlatém rounu, které hledal Iáson s Argonauty. Pověst praví, že toto je onen beran se zlatým rounem, kterého dostali Frixos a Hellé od Dia na cestu, když je jejich machecha vyhnala z rodných Théb. Hellé se nedržela dost pevně, a tak spadla do moře. Frixos dolétl šťastně až do Kolchidy, kde berana obětoval Diovi a zlaté rouno dal kolchidskému králi.

Blíženci

Mapka souhvezdi
Podle sumerského eposu o Gilgamešovi to byli přátelé Enkidu a Gilgameš, kteří svádí boj s býkem.
Antický příběh se pojí s dvojčaty Kastorem a Polluxem, syny Dia a spartské královny Ledy. Oba byli už od mládí velmi stateční. Kastor vynikal v lukostřelbě, v jízdě na kone a v krocení divokých koní. Pollux byl znamenitým zápasníkem. Oba se zúčastnili plavby argonautů do Kolchidy pro zlaté rouno. Během strašlivé vichřice prosil Orfeus bohy o pomoc hrou na svou lyru. Bouře ustala a na čelech bratří se rozzářily hvězdy. Bratři k sobě lnuli takovou láskou, že nechtěli jeden bez druhého žít, a tak je Zeus proměnil v souhvězdí Blíženci.
Dvě nejjasnější hvězdy tohoto souhvězdí byly pojmenovány Castor a Pollux. Pollux je nejbližším obrem. Castor jsou vlastně hvězdy tři.

Býk

Mapka souhvezdi
V nejstarších nálezech býval Býk zobrazován jako první souhvězdí zvířetníku. Nacházel se v něm jarní bod - počátek zvěrokruhu (dodneška se tento bod přes Berana přesunul až do Ryb).
Podle řecké pověsti se Zeus proměnil v býka a v této podobě unesl krásnou Európu, dceru fénického krále. Býk k ostrovu Kréta plaval, a tak je na obloze vidět pouze hlava a plece Býka.

Cefeus

Mapka souhvezdi
Cefeus byl etiopský král, manžel Kasiopeje. Jeho dcera Andromeda byla osvobozena Perseem. Celá královská rodina je na obloze pohromadě. Uprostřed je královna a ostatní členové jsou kolem ní. Cefeus nebyl v pověstech příliš důležitý, a tak i jeho souhvězdí není příliš nápadné.

Dalekohled

Mapka souhvezdi
Francouz abbé Lacaille pojmenoval několik souhvězdí na jižní obloze podle přístrojů. Souhvězdí Dalekohled patří k nim. Toto seskupení hvězd není moc výrazné.

Delfín

Mapka souhvezdi
Tento delfín se dostal na oblohu jako pocta delfínům, kteří podle staré antické pověsti zachránili život básníkovi a pěvci Ariónovi, když ho lupiči hodili do moře.
Delfín je sice malé, ale nápadné souhvězdí těsně u východního okraje Mléčné dráhy. Často je mylně pokládán za Malý vůz.

Drak

Mapka souhvezdi
Tento drak hlídal vstup do zahrady Hesperidek, odkud měl Héraklés přinést zlatá jablka. Héraklés draka přemohl a jablka získal. Za věrnou službu u brány do zahrady Hesperidek byl drak přenesen na oblohu. tam se vine kolem pólu mezi oběma medvědy. Hlavu má natočenu k Héraklovi tak, jako by ho chtěl ještě dodatečně napadnout.

Drobnohled

Mapka souhvezdi
Vynález drobnohledu koncem 16. století znamenal obrovský pokrok ve vědě. Na počest vynálezce drobnohledu pojmenoval astronom Lacaille jménem tohoto přístroje oblast pod Kozorohem. Je to zcela nevýrazné souhvězdí s velmi slabými hvězdami.

Eridanus

Mapka souhvezdi
Souhvězdí Eridanus se vine jako řeka od hvězdy Rigel v Orionu na jih. Egypťané viděli v tomto souhvězdí obraz posvátného Nilu.
O Eridanu se zmiňuje báje o Faethónovi, který si kdysi vypůjčil od svého otce, Hélia, jeho sluneční vůz. Při jízdě po obloze se koně polekali obrovského Štíra a Faethón pustil otěže. Spřežení pobíhalo zmateně po obloze a žár, který z vozu sálal, spálil Zemi a vše živé s ní. Zeus chtěl Zemi zachránit, a tak srazil Faethóna bleskem ze slunečního vozu dolů. Faethón letěl vesmírem jako padající hvězda a utonul ve vodách Eridanu. Jeho sestry Heliady naříkaly nad bratrovým osudem. byly proto proměněny v truchlící topoly po obou stranách řeky.
Jiná verze praví, že po Eridanuu plula kdysi loď Argo za zlatým rounem.

Fénix

Mapka souhvezdi
I když byl tento bájný pták zaveden na oblohu jako souhvězdí až v novověku, představuje původně ibise. Ibisové se objevovali vždy znenadání po záplavách Nilu a Egypťané se domnívali, že se tito ptáci rodí sami od sebe. Stali se symbolem nesmrtelnosti. Od Egypťanů převzali tento mýtus o bájném ptáku, Fénixovi, Řekové a od nich Římané.

Had

Mapka souhvezdi
Had je znak opatrnosti a moudrosti. Stal se pomocníkem lékaře Aesculapa. Často býval zobrazován s holí, kolem které se vinul had.
Souhvězdí Hada je rozděleno Hadonošem na dvě části.

Hadonoš

Mapka souhvezdi
Hadonoš je znázorňován jako silný muž držící velkého hada. Je to Aesculapus, syn Apollónův, a stal se věhlasným lékařem. Moudrý a vzdělaný kentaur cheiron ho naučil léčit nemoci a hojit zranění, dokonce i křísit mrtvé. Bohové se na něj rozhněvali, zejména Hádes se bál, že bude mít zanedlouho podsvětí prázdné, a proto prosil Dia, aby Aesculapa raději odstranil. Mocný Zeus tedy přenesl lékaře na oblohu. Had, který Aesculapovi pomáhal hledat léčivé byliny, se dostal na oblohu s ním.
Hadonoš je rozsáhlé souhvězdí letní oblohy. Toto souhvězdí rozděluje hada na dvě části - na Hlavu a Ocas.

Havran

Mapka souhvezdi
Podle řecké báje poslal Apollón havrana, aby mu donesl pohár vody určené jako oběť Diovi. Havran se cestou usadil na fíkovníku, aby si odpočinul. Dostal chuť na fíky, a protože ještě nebyly zralé, čekal, až dozrají. Po dlouhé době se vrátil k Apollónovi a vymlouval se, že mu Hydra nedovolila vodu nabrat. Apollón však lež prohlédl a potrestal ho. Musí teď stát před pohárem čisté vody a nesmí se napít. Hydra Pohár hlídá.

Herkules

Mapka souhvezdi
Herkules (řecky Héraklés) byl syn Dia a krásné pozemšťanky. Do vínku dostal sílu a slávu. Už jako novorozeně zabil dva hady, které na něj poslala Héra. Héra ho také v dospělosti donutila sloužit mykénskému králi, který mu zadal celkem dvanáct nesnadných úkolů. Mezi nejznámější Héraklovy kousky patří úklid Augiášova chléva. Vykonal spoustu hrdinských kousků, a tak se s ním Héra nakonec smířila a dala mu dokonce za manželku svou dceru Hébé. Zeus ho učinil nesmrtelným a na obloze je vedle Hydry, kterou kdysi přemohl.

Hodiny

Mapka souhvezdi
Je třeba notné dávky fantazie, abychom v nenápadném seskupení hvězd viděli tvar kyvadlových hodin. Souhvězdí zavedl abbé Lacaille na nevýrazné oblasti oblohy, chudé na hvězdy.

Holubice

Mapka souhvezdi
Toto souhvězdí leží nad Lodní zádí. Loď Argo byla mnohými pokládána za Noemovu archu, v níž se biblický patriarcha zachránil se svou rodinou a s veškerým zvířectvem při potopě světa. Holubice přináší v zobáku ratolest na znamení, že byla na pevnině a že vody tedy ustupují.
Dvě nejjasnější hvězdy bývaly nazývány Dobří poslové.

Honák

Mapka souhvezdi
Podle dávné pověsti byl jeden chudý pastýř oloupen svými bratry o své stádečko volů. Potom se toulal po světě jako žebrák. Všude viděl těžce pracující rolníky, aby získali potravu. Přemýšlel, jak by jim mohl pomoci, až se mu podařilo vyrobit pluh tažený zvířaty. Zbavil tak lidi odvěké dřiny, proto ho Zeus zvěčnil na obloze jako souhvězdí Honáka.
Staří Čechové viděli v tomto souhvězdí Přemysla Oráče.
Souhvězdí má tvar arabské dvojky.

Honicí psi

Mapka souhvezdi
Honicí psi zaujímají nenápadnou oblast pod ojí Velého vozu. Bývá znázorňováno jako dva psi, kteří honí oba medvědy kolem pólu. Vede je na vodítku Bootes (Honák). Původně se jmenovali Asterion a Chara. Je to poměrně nové souhvězdí, které zavedl do hvědných map Hebelius v roce 1690.

Hydra

Mapka souhvezdi
Nestvůra zvaná Hydra sužovala město Lerna. Žila v nedalekých bažinách, měla tělo obrovského hada a devět hlav, z nichž prostřední byla nesmrtelná. Místo každé hlavy, která jí byla sražena, jí vyrostly další dvě. Héraklovi se však s pomocí Ioláa podařilo ji zabít. V její žluči si pak oba namočili šípy, jimiž zasazovali smrtelné rány.
Staří Číňané věřili, že Hydra přináší neštěstí těm, kdož se octnou v jejím vlivu. Když se v rodině nenarodil chlapec, což bylo jedno z největších neštěstí, které mohlo dávnou čínskou rodinu potkat, bylo to jen vinou Hydry.

Chameleón

Mapka souhvezdi
Toto souhvězdí dostalo svůj název podle malého zvířátka, které mění svou barvu podle prostředí. Všechny hvězdy jsou slabé.

Indián

Mapka souhvezdi
Toto souhvězdí bylo poprvé pojmenováno Bayerem v jeho hvězdném atlasu v roce 1603.

Jednorožec

Mapka souhvezdi
Jednorožec je výtvor lidské fantazie. Toto zvíře nidko nikdy neviděl. Měl to být kůň s dlouhým rohem uprostřed čela, velmi rychlý a tuze nebezpečný.

Jeřáb

Mapka souhvezdi
Jeřáb býval ve starém Egyptě symbolem astronomů, asi pro svůj vysoký let. Souhvězdí bylo pojmenováno na počátku novověku, kdy Němec Bayer vydal hvězdné mapy pod názvem Uranometria.

Ještěrka

Mapka souhvezdi
Tato část oblohy je chudá na výraznější hvězdy, a tak byla pojemnována teprve před třemi sty lety. Ještěrku je však obtížné najít.

Jižní koruna

Mapka souhvezdi
Přestože je Jižní koruna jen malé souhvězdí, je pro svůj pravidelný tvar snadno rozpoznatelná. Znali je už starověcí astronomové. Patří mezi 48 souhvězdí zaznamenaných řeckým astronomem Ptolemaiem.

Jižní kříž

Mapka souhvezdi
Jižní kříž byl znám již od 16. století. Mořeplavci se tehdy orientovali na moři podle hvězd na obloze. Na severní polokouli podle polárky a na jižní podle hvězd jižního kříže. Jižní kříž je dodnes na vlajkách Brazílie, Austrálie a Nového Zélandu.

Jižní ryba

Mapka souhvezdi
V dávných dobách byla v Egyptě uctívána bohyně Eset (Isis). Té pomohla z nesnází malá rybka a za odměnu se dostala na oblohu.

Jižní trojúhelník

Mapka souhvezdi
Toto souhvězdí leží v Mléčné dráze. Jeho tři jasné hvězdy tvoří rovnoramenný trojúhelník. pro pravidelný tvar lze Jižní Trojúhelník na obloze snadno najít. Na oblohu se dostal jako protějšek k Trojúhelníku na severní polokouli počátkem 17. století.

Kasiopeja

Mapka souhvezdi
Královna Kasiopeja se vychloubala, že je krásnější než vodní nymfy Néreidy. Poseidón proto na celou zem poslat mořskou nestvůru. Naštěstí všechny zachránil Perseus. Kasiopeja bývala nazývána „hvězdná etiopská královna“, protože se po smrti dostala mezi hvězdy. Avšak Néreidy dosáhly aspoň toho, že byla umístěna blízko pólu, a tak musila každou noc trávit polovinu času hlavou dolů, aby se neučila skromnosti a zbavila se vychloubavosti.

Kentaur

Mapka souhvezdi

Kompas

Mapka souhvezdi
Kompas kdysi patříval do souhvězdí Argo navíc spolu s Lodním kýlem, Lodní zádí, Plachtami a Kompasem. Lacaille ho však rozdělil na tato čtyři souhvězdí, a tak se Kompas stal nevýrazným souhvězdím.

Koníček

Mapka souhvezdi
Pegas měl prý svého mladšího bratra, hříbátko zvané Celeris. Hermes je věnoval jednomu z blíženců, Kastorovi, který rád krotil koně. Další osudy koníčka nejsou známy.

Kozoroh

Mapka souhvezdi

Kružítko

Mapka souhvezdi
Kružítko leží v Mléčné dráze a je tvořeno třemi nejjasnějšími hvězdami uspořádanými do úzkého rovnoramenného trojúhelníku, mírně rozevřeného. Své pojmenování dostal od astranoma Lacaille.

Labuť

Mapka souhvezdi
Báje vypráví, že v labuť se proměňoval Zeus. V této podobě se nechal pronásledovat obrovským orlem, před kterým ho zachránila královna Léda. Tu potom svedl a Léda se stala matkou Blíženců.
Někdy bývá nazývána Severní kříž.

Létající ryba

Mapka souhvezdi
I toto souhvězdí bylo pojmenováno až v novověku. Objevilo se počátkem 17. století ve hvězdné mapě německého právníka Bayera. Neváže se k němu žádná starověká báje. Bylo nazváno podle druhu ryb, které se dovedou vznést nad hladinu moře. Leží v těsné blízkosti Lodi Argo.

Lev

Mapka souhvezdi
Tento lev představuje lva, který žil v horách blízko Mykén a sužoval celý kraj. Héraklés dostal za úkol od mykénského krále, aby jej zabil. Našel ho v jedné jeskyni a omráčil mohutným kyjem. Pak ho zardousil a odnesl králi do Mykén.
Lev je zvířetníkové souhvězdí. Před 4 000 až 5 000 byl ve Lvu bod letního slunovratu.

Liška

Mapka souhvezdi
Liška je jedním z novodobých souhvězdí, ke kterým se neváže žádný mýtický příběh. Původně se souhvězdí nazývalo Liška s husou, nyní se používá spíše názvu Lištička.

Loď Argo

Argo je proslulá doď, na níž se plavil Iásón se svými druhy hledat zlaté rouno. Byla prý první lodí, která plula po moři. Když se argonauti vrátili po různých dobrodružstvích do Řecka, vytáhli Argo na břeh a Iáson ji věnoval Poseidónovi. Poté byla přenesena na oblohu jako jedno ze souhvězdí. Pro její velikost ji astronomové v 17. století na čtyři souhvězdí: Lodní kýl, Lodní záď, Plachty a Kompas.

Lodní kýl

Mapka souhvezdi
Lodní kýl je dnes samostaným souhvězdím, ale dříve býval součástí Lodi Argo. Hlavní hvězda Canopus je po Siriovi nejjasnější hvězda na obloze. Jméno dostala asi 1 200 let př. n. l., když se spartský král Meneláos vracel se svým loďstvem od Tróje domů. Vezl si s sebou i manželku Helenu, kterou Paris unesl. Velitel loďstva zemřel ve chvíli přistání u egyptských břehů. Město, které tam Řekové založili, nazval Meneláos na jeho počest Canopus, a jasnou hvězdu, která tehdy zářila nad jižním obzorem, také.

Lodní záď

Mapka souhvezdi
Lodní záď je součást dřívějšího souhvězdí Loď Argo. Nyní je samostatným souhvězdím. V 17. století astronomové souhvězdí Loď Argo rozdělili na čtyři části, protože bylo obrovské. Argo je proslulá loď, na které se plavil Iáson na své cestě za zlatým rounem ukrytým v Kolchidě. Byla to prý vůbec první loď, která plula po moři.

Lyra

Mapka souhvezdi
Bájný pěvec Orfeus hrál na lyru, kterou mu daroval Apollón. Hrál tak nádherně, že utišil i dravou zvěř a pohnul skálami. Dokázal obměkčit i vládce podsvětí. Opilé bakchantky ho však rozsápaly, protože se po smrti své manželky stranil každé společnosti. Jeho kouzelnou lyru hodily do řeky, ale Múzy si vyprosily, aby byla na věčné časy přenesena na oblohu jako jedno ze souhvězdí.

Malíř

Mapka souhvezdi
Stejně jako mnoho souhvězdí jižní oblohy, i toto pojmenoval Lacaille. Původní název byl Malířův koník, ale Mezinárodní astronomická unie jej zkrátila.

Malý lev

Mapka souhvezdi
Malý lev je jedno z nevýznamných souhvězdí. Zavedl ho koncem 17. století astronom Jan Hevelius.

Malý medvěd

Mapka souhvezdi
Podle řecké báje Arkas, syn arkadské princezny a Dia, byl přeměněn v medvěda v okamžiku, kdy vrhal oštěp na svou matku, proměněnou v medvědici. Bohyně Héra byla velmi pohoršena, že se její sokyně se synem dostala na oblohu, a tak si vyžádala na Poseidonovi slib, že je nikdy nenechá odpočinout s jinými souhvězdími pod obzorem v mořských vlnách. Proto oba medvědi nikdy nezapadají a musí stále obíhat kolem pólu.
Podle jiné báje jsou to prý medvědi, kteří se starali o malého Dia, když se skrýval na Krétě před svým otcem Kronosem.

Malý pes

Mapka souhvezdi
K tomuto souhvězdí se váže pověstí několik. Jedna z nich je o Artemidě a Akaiónovi. Artemis se jednou za poledne vracela se svými nymfami do jeskyně v posvátném háji. K háji také zabloubila družina prince Aktaióna se smečkou psů. Princ se přiblížil až k samotné jeskyni, což byl veliký přečin, za který byl potrestán. Artemis ho proměnila v jelena. Aktaión pobíhal po lese, kde ho vyslídili psi jeho vlastní družiny a uštvali k smrti. Jeden pes ze smečky se pak dostal na oblohu.
Jiná verze praví, že Malý pes je jedním z loveckých psů samotné bohyně Artemidy, nebo pes ze smečky Orionovy. Staří Egypťané vídali na obloze svého boha Anupeva, tvora se psí hlavou, Arabové a Římané štěňátko.

Malý vodní had

Mapka souhvezdi
Malý vodní had tvoří přibližně rovnoramenný trojúhelník. Je protějškem velkého souhvězdí Hydry.

Mečoun

Mapka souhvezdi
Dorado je zlatá ryba, která je snem snad všech evropských rybářů. Není to však mečoun. Hvězdář, který poprvé užil názvu Mečoun, asi nebyl dobrým rybářem. Nicméně mu toto označení v češtině už zůstalo.

Moucha

Mapka souhvezdi
Souhvězdí Moucha se dříve jazývalo Jižní moucha nebo Apis. Hvězdy tohoto souhvězdí nejsou příliš výrazné.
V době baroka byla všechna souhvězdí přejmenována na osoby Starého a Nového zákona. Často se měnily i hranice souhvězdí. V té době Moucha, Rajka a chameleon představovaly Evu.

Oktant

Mapka souhvezdi
Souhvězdí Oktant je nazváno podle astronomického přístroje užívaného dříve k určování úhlových vzdáleností nebeských těles.
Toto souhvězdí odpovídá Malému vozu na severní obloze, je v něm Jižní pól oblohy.

Oltář

Mapka souhvezdi
Souhvězdí Oltář bylo známé už starověkým národům. Bylo znázorňováno jako obětní stůl. Píše o něm i Claudius Ptolemaios v díle Velký souhrn. Bylo to jedno ze 48 původních souhvězdí a Ptolemaios ho nazýval Censor.

Orel

Mapka souhvezdi
Orel byla jednou z podob, kterou na sebe bral Zeus. V této podobě odnesl na Olymp trojského chlapce Ganyméda, aby bohům na Olympu roznášel poháry plné nektaru.
Tuto skupinu hvězd nazývali Orlem už Mezopotámci.
Nejjasnější hvězda tohoto souhvězdí se jmenuje Altair, což arabsky znamená letící orel. Podle čínské pověsti to je pasáček, který se dostal na oblohu díky své paní - nebeské švadleně. Nebešťané ji potřebovali, aby jim šila oděvy, a proto si ji vzaji na oblohu. Tam dosud září jako jasná Vega v Lyře. Altair, její pozemský manžel, se tam dostal s ní.

Orion

Mapka souhvezdi
Souhvězdí Orion je jedno z nejhezčích. Bylo známo už tři tisíciletí před rozkvětem řecké kultury, a to v Mezopotámii. Bylo tam nazýváno Uru-anna (světlo oblohy).
Polýnésané v něm viděli Síť, do níž chytá stvořitel Maui slunečního ptáka.
Nejznámější je však báje o muži, jehož otcem byl Poseidón. Orion pronásledoval sličné nymfy Plejády tak dlouho, až uprosily Dia a ten je proměnil nejprve v holuby a poté ve skupinu hvězd na obloze. Jindy urazil Héru, a ta jej za trest dala bodnout obrovským štírem. Orion sice zemřel, ale na přímluvu Artemidy, jeho matky, byl i se svým psem Siriem přenesen na oblohu právě proti Štíru. Ti dva se stále nenávidí, a tak nejsou nikdy současně nad obzorem. Orion mizí za západním obzorem v době, kdy se na východě objevuje Štír.

Panna

Mapka souhvezdi
Když ještě člověk neznal zákony, sestoupila mezi lid bohyně spravedlnosti a pořádku Astaira, dcera Diova. Tehdy prý bylo na Zemi dobře. Postupem času se lidé stávali sobeckými, mysleli jen na své osobní zájmy, olupovali nevinné. Bohové Zemi opustili, poslední zůstala Astaira v naději, že se jí podaří odvrádit zkázu lidstva. Nakonec i ona se vrátila mezi ostatní bohy. Nyní se nachází mezi hvězdami.
Pro obyvatele údolí řek Eufratu a Tigridu představovalo toto seskupení hvězd bohyni Ištar, dceru nebes a královnu hvězd. V Egyptě bylo souhvězdí Panny nazýváno Eset (Isis), což byla matka boha Slunce Hora a manželka Usireva, boha podsvětí.
Před 6 000 až 7 000 lety toto souhvězdí představovalo bohyni-matku. Nasvědčují tomu sošky z oněch dob. Klas v její ruce je symbolem letní úrody. Tehdy byl bod letního slunovratu v Panně. To až v antice se bohyně-matka přeměnila ve Vestálku - bohyni Pannu s klasem.

Páv

Mapka souhvezdi
Páv býval symbolem nesmrtelnosti a posvátným ptákem bohyně Héry. Stavitel Argos, se těšil velké úctě pro své umění. Proto ho Héra po smrti proměnila v páva a přenesla na oblohu. Odtud se dívá na své dílo, Loď Argo.

Pec

Mapka souhvezdi
Když abbé Lacaille pojmenoval roku 1753 poprvé tuto oblast oblohy, nazval ji Chemická pec. Později byl název zkrácen.

Pegas

Mapka souhvezdi
Sněhobílý kůň Pegas se zrodil na příkaz Poseidóna na místě, kam se řinula z otevřené rány Meduse krev do moře. Po svém zrození odletěl Pegas na horu Helikon, kde sídlily ochránkyně umění Múzy. Dodnes se o něm mluví v souvislosti s uměním, zejména básnickým. Poseidón dal Pegase později hrdinovi Bellerofóntovi, který s ním vykonal nejeden hrdinský čin. Když přemohl Chiméru, zpychl a chtěl se dostat na Pegasovi až na Olymp mezi bohy. Zeus se rozhněval, poslal na Pegase ovády, ten se splašil a jezdce shodil. Pegas však pokračoval dál a dostal se až na oblohu.
Název bájného koně pochází od Féničanů. Jejich lodi měly na přídi „okřídleného koně“ s uzdou (Pega Sus). Proto je na obloze pouze přední půlka koně, a to obrácená - tak jak ji viděli námořníci z paluby.
Z nádob a hliněných tabulek Chetitů, Mezopotámců a Etrusků vidíme, že v jejich bájích měl pegas křídla. Proto se mu říká okřídlený kůň.

Perseus

Mapka souhvezdi
Perseus byl synem Dia. Král jeho rodné země se bál, že ho Perseus zbaví trůnu, a tak mu uložil, aby přinesl hlavu Medusy. Medusa bývala kdysi hezká dívka, protože se však srovnávala krásou s bohyní Athénou, byla proměněna v obludu se zvířecími tesáky a hady místo vlasů. Díky radě Athény jí Perseus uťal hlavu. Z krve, která nakapala do moře, vznikl sněhobílý kůň Pegas. Perseus vykonal mnoho hrdinských činů, mimo jiné osvobodil Andromedu a stal se jejím manželem.

Plachty

Mapka souhvezdi
Původně byly plachty součástí Lodi Argo spolu se souhvězdími Lodní kýl a Lodní záď. Při rozdělování zůstaly dvě nejjasnější hvězdy v Lodním kýlu. Dvě hvězdy z Lodního kýlu a dvě z Plachet tvoří tzv. Nepravý kříž, který bývá často zaměňová s Jižním křížem.

Pohár

Mapka souhvezdi
V tomto poháru měl havran přinést vodu Apollónovi, ale nepřinesl nic. Pohár je i na obloze nakloněn k Havranovi, aby mu připomnínal jeho nedbalost.

Pravítko

Mapka souhvezdi
Toto souhvězdí zavedl do hvězdných map francouzský astronom Lacaille, který proměřil z mysu Dobré naděje přes 10 tisíc hvězd jižní oblohy.

Rajka

Mapka souhvezdi
Rajka je jedním ze čtyř jižních souhvězdí nazývaných ptačími jmény. V latině znamená jeho jméno beznohý. Jihoameričtí domorodci, kteří s mini obchodovali, jim usekávali jejich ošklivé nohy. Evropané si potom o nich vymýšleli různé báchorky. Tento pták prý pochází přímo z ráje, kde nemusí nic jíst a nepotřebuje si sedat. Proto nemá nohy. Odtud tedy pochází jak název český (rajka), tak latinský (beznohý).

Rak

Mapka souhvezdi
Souhvězdí Raka připomíná obrovského kraba s ostrými klepety, kteý pomáhal Hydře v boji proti Héraklovi. Když se krab zakousl Héraklovi do nohy, střelil po něm Ioláos šípem a usmrtil ho. Héra ho přenesla na oblohu, protože stranila všem Héraklovým nepřátelům.
Staří Chaldejci nazývali toto souhvězdí Bránou lidí. Tudy prý duše sestupují na zem, aby přijaly lidské tělo. Indiáni na Yucatanu zase věřili, že octne-li se Slunce v tomto souhvězdí, sestupuje v podobě ohnivého ptáka k Zemi a přijímá oběti na oltáři.

Ryby

Mapka souhvezdi
Afrodíta a Erós byli kdysi přepadeni na břehu řeky Eufrat obrem Tyfónem, který měl sto hlav dračí, psí i lidské podoby a všechno ničil. Oba vyděšení bozi skočili do řeky, kde se proměnili v ryby. Na památku toho, jak chytře unikli nebezpečí, byly obě ryby přeneseny na oblohu poblíž Velryby, Delfína a Jižní ryby.
Souhvězdí se sice zprvu říkalo latinsky Venuše a Cupido, ale protože i staří Babyloňané, Asyřané a Peršané viděli na obloze podobu dvou ryb, ujal se název Ryby.

Rydlo

Mapka souhvezdi
Rydlo bylo používáno k rytí do dřeva, kovu nebo kamene. Jeho čtyři hlavní hvězdy by mohly stejně dobře patřit k Eridanovi jako k Holubici. Některá novější souhvězdí byla zavedena na oblohu bezdůvodně a Rydlo je jedním z nich. Naneštěstí se natolik vžilo, že bylo přijato mezi 88 souhvězdí pokrývajících celou oblohu.

Rys

Mapka souhvezdi
Souhvězdí Rys je velmi chudé na hvězdy. Bylo zavedeno před třemi sty lety Janem Heveliem, aby se zaplnilo místo mezi antickými souhvězdími. Proto se k němu neváže žádná pověst. Hevelius napočítal celkem devatenáct hvězd. Říkal, že kdo chce vidět všechny, musí mít oči jako rys.

Severní koruna

Mapka souhvezdi
Severní koruna byla původně čelenka nebo královská korunka Ariadny, dcery krále Mínóa. Mínós dal zbudovat v hlavním městě Kréty bludiště a pro svého nevlastního syna Mínótaura s hlavou býka a lidským tělem. Théseus za pomoci Ariadny Mínótaura zabil a oba z Kréty uprchli. Théseus Ariadnu nechal na ostrově Naxos a sám odplul do Athén. Ariadnu si vzal bůh Dionýsos a daroval jí překrásnou čelenku. Po její smrti vyhodil Dionýsos čelenku na oblohu, aby ji žádná jiná žena nemohla nosit.
Ovidius píše, že sama Ariadna se stala souhvězdím. Arabové naopak viděli v tomto souhvězdí rozlomenou mísu, australští domorodci bumerang nebo orlí hnízdo, severoameričtí Indiáni jej nazývaji „Nebeská sestra“.
Přestože patří k nejmenším souhvězdím severní oblohy, snadno ji najdeme. Jedna z hvězd se nazývá Gemma (Drahokam).

Sextant

Mapka souhvezdi
Toto souhvězdí bylo zavedeno významným astronomem a starostou města Gdaňsk Janem Heveliem koncem 17. století. Patří tedy k mladším souhvězdím.

Síť

Mapka souhvezdi
Francouzský astronom Lacaille zavedl toto malé jižní souhvězdí do atlasů v polovině 18. století. Pojmenoval je podle síťky z vláken užívané v dalekohledu k určování polohy hvězd.

Sochař

Mapka souhvezdi
Souhvězdí Sochař pojmenoval v novověku Francouz Lacaille jako Dilnu sochařovu. Neváže se tedy k němu žádná báje. Mezinárodní astronomická unie tento název zkrátila. V souhvězdí se nachází jižní galaktický pól.

Střelec

Mapka souhvezdi
Střelec je Kentaurem - napůl člověk, napůl kůň. Kentauři většinou žili jako barbaři. Jeden z nich vychovával mladého lékaře Aeskulapa. Jiný vynalezl lukostřelbu a za své zásluhy byl zařazen mezi souhvězdí jako Střelec.
Sumerové si na tomto místě před 4 000 až 5 000 lety představovali boha války Nergala.
Naši Indoevropští předci před 6 000 lety zde viděli lovce na koni.
Přestože zde kdysi býval podzimní bod, dnes se do tohoto znamení přesunul nejjižnější bod ekliptiky - bod zimního slunovratu.

Šíp

Mapka souhvezdi
Tímto šípem se prý kdysi podařilo Apollónovi vyhubit národ Kyklopů, kteří po staletí pustošili zemi a škodili lidem. Jiná legenda připisuje toto souhvězdí šípu namočenému ve žluči Hydry, jímž Herkules zvítězil například nad supem, který vyklovával Prométheovi játra.

Štír

Mapka souhvezdi
Seskupení hvězd připomíná štíra připraveného k bodnutí, proto už dávné národy nazývali toto souhvězdí Štírem. Sama bohyně Héra prý vypustila kdysi z podzemí obrovského štíra, aby bodl a usmrtil Oriona, protože se zdálo, že svými šípy vyhubí všechnu zvěř. Héra ho potom z vděčnosti přenesla na oblohu. Ani tam ale není v bezpečí, protože Střlec napíná Štíru luk přímo na srdce.
Tento Štír je prý také zodpovědný za to, že se splašili koně slunečního vozu a ten spálil část Země.

Štít Sobieského

Mapka souhvezdi
Štít je malé souhvězdí pojmenované v 17. století. Nevztahuje se tedy k němu žádná báje ani pověst. Bylo nazváno jménem polského krále Jana Sobieského, který ochránil Evropu před vpádem Turků. V roce 1690, sedm let po této události, nazval astronom Hevelius toto seskupení hvězd na oslavu králova činu. Čtyři hvězdy na okraji štítu představují čtyři královy syny.

Tabulová hora

Mapka souhvezdi
Toto souhvězdí zavedl francouzský astronom Lacaille, když pracoval v Kapském Městě v polovině 18. století. Skupina hvězd mu připomínala Tabulovou horu, a tak ji nazval Mons Mensae.

Trojúhelník

Mapka souhvezdi
Trojúhelník patří k malým souhvězdím, jeho tři nejjasnější hvězdy mají tvar velkého písmene delta, proto ho nazvali Deltodon. Egypťané v něm viděli obraz rozvětveného ústí Nilu a Žídé Šališ (nástroj trojúhelníkového tvaru).

Tukan

Mapka souhvezdi
Jižní oblohu v měsících září a říjnu ovládá skupina ptáků - Páv, Jeřáb, Tukan, Fénix a Rajka. Tukan je nejslabší z nich.

Váhy

Mapka souhvezdi
Váhy jsou jedním z mála souhvězdí, které místo hrdinských činů dokumentuje technické zaměření starých národů. Bývali symbolem podzimní rovnodennosti (dnes se bod podzimní rovnodennosti posunul do Panny).
Také Indové, Číňané a dávní Egypťané viděli v tomto souhvězdí přístroj, který byl pro život velmi důležitý.
Původně Váhy patřily ke Štíru, ale k odtržení došlo už za vlády Caesara.

Velká medvědice

Mapka souhvezdi
Řekové vysvětlovali vznik souhvězdí takto: Arkádská princezna Kallistó vzbudila svou krásou žárlivost Héry, která ji proto proměnila v medvěda a vyhnala do lesů. Jednou v jednom z lovců poznala svého syna Arkada, a tak se k němu přiblížila a chtěla jej obejmout. Arkas však proti medvědu namířil kopí. Vtom zasáhl Zeus a proměnil Arkada v malého medvěda. Protože měl oba rád, umístil je oba na oblohu jako Velkou medvědici a Malého medvěda.
Velký vůz je nejznámější souhvězdí naší oblohy. Tento vůz je pouze zadní část Velké medvědice.
Arabové ve Velkém vozu viděli karavanu velbloudů, Francouzi pánev, Angličani pluh, Číňané věčného byrokrata, který objíždí severní pól a za ním běhají se svými žádostmi neúnavní žadatelé. Stejně jako Řekové, tak i národy v Mezopotámii, v severní Asii, Féničané, Peršané a severoameričtí Indiáni spatřovali v tomto souhvězdí podobu medvěda.

Velký pes

Mapka souhvezdi
Toto souhvězdí představuje Lailapsa ležícího u nohou lovce Oriona. Už ve vykopávkách Tróje našli archeologové znázornění tohoto souhvězdí v podobě psa. Lailapsos byl dar bohyně Artemis a byl proslulý tím, že mu nic neuteklo. Král Amfitrytón měl ve svém revíru tak chytrou lišku, že ji nikdo nemohl ulovit. Jednou proto vzali s sebou Lailapsa, aby ji ulovil. Celý lov se dostal do neřešitelné situace, kterou musel rozhodnout až Zeus. Ten přenesl psa i lišku na oblohu.
Egyptský bůh Anupev měl psí hlavu, a tak Velký pes byl nejdůležitějším souhvězím na celé obloze.

Velryba

Mapka souhvezdi
Velryba je jedno z nejstarších souhvězdí. Je součástí báje o Perseovi a Andromedě. Byla to původně hrozná mořská obluda, která hrozila zaplavením celé Etiopie.
Je to jedno znejrozsáhlejších souhvězdí oblohy. Souhvězdí Ryb ve tvaru písmene V míří jako šíp přímo do středu Velryby.

Vlasy Bereniky

Mapka souhvezdi
Berenika byla egyptská královna. Slíbila bohyni Venuši své krásné vlasy, vrátí-li se její manžel, Ptolemaios, z boje živ a zdráv. Protože se vrátil, Berenika jsvé vlasy obětovala v chrámu Venuše. Druhého dne se vlasy ztratily. Strážcové měli být přísně potrestáni, ale královský astronom Konon ukázal rozhněvanému králi ztracené kadeře na obloze. prý sama Venuše je umístila mezi hvězdy.

Vlk

Mapka souhvezdi
Přestože u nás toto souhvězdí není vidět, starověcí astronomové ho znali. Báje vypráví, že to je otec Kallisty, proměněné v medvědici. Otec Kallistin, král Lykáón, pochyboval o tom, že bohové jsou nadřazeni lidem. Chtěl si Dia vyzkoušet. Zeus ho navštěvoval v jeho paláci, protože se mu Kallistó líbila. Jednou mu Lyákón na hostině předložil lidské maso. Zeus to poznal a proměnil krále ve vlka a na výstrahu ho umístil na oblohu.

Vodnář

Mapka souhvezdi
Na starých babylónských kamenech byl Vodnář zobrazován jako klečící muž, který vylévá vodu z vědra na rameni.
V Egyptě byl symbolem nilských záplav a období dešťů. Domnívali se, že záplavy způsobuje Vodnář tím, že přelévá vodu z pramenů obrovským vědrem do řečiště.
Všechny dávné civilizace spojovaly toto souhvězdí s různých formách s vodou, s deštěm, záplavami, mořem, i vínem. Aztékové věřili, že Vodnář je zpodobnění boha Quetzalcótla, který připlul z východních moří.
V řeckém bájesloví představoval Dia, který lije proudy vody na zem, aby potrestal hříšné lidstvo. Když pravda a ctnost téměř vymizely, Zeus se rozhněval, vylil na zem obrovské množství vody a všichini lidé utonuli. Jen na vrcholku hory Parnas, který byl jediným kouskem pevné půdy, se zachránil Prométheův syn Deukalión s manželkou Pyrrhou. Ti založili nový lidský rod.

Vozka

Mapka souhvezdi
Vozka představuje řeckého krále Erichthonia, syna boha Hefaista. Vychovávala jej bohyně Athéna a když dospěl, stal se athénským králem. Proslul tím, že jako první zapřáhl koně do vozu a stal se mistrem v ovládání spřežení. Protože to byl záslužný čin, Zeus Erichthonia přenesl po smrti na oblohu.
V tomto souhvězdí se nachází hvězda Capella (Kozička). Je to koza, která svým mlékem kojila malého Dia na ostrově Kréta, kde ho matka ukryla před otcem Chronem.
Souhvězdí Vozka podědili Řekové od starších národů, což dosvědčuje soška vykopaná v mezopotamském městě Nimrodu.

Vývěva

Mapka souhvezdi
Toto jméno stanovil Francouz Lacaille. Stejně jako další mladší souhvězdí bylo pojmenováno po nějakém přístroji.

Zajíc

Mapka souhvezdi
Lovec Orion prý rád lovil zajíce. Proto je Zajíc i na obloze u jeho nohou a před Velkým psem.
Egypťané viděli v tomto souhvězdí člun boha Osirise a náš Orion byl pro ně Osirisem. Arabové viděli ve čtyřech nejjasnějších hvězdách souhvězdí „židli obrovu“, tj. Orionovu. Kočovníci vyprahlých pouští v nich pak spatřovali čtyři žíznivé velbloudy u nebeské řeky, Mléčné dráhy.

Žirafa

Mapka souhvezdi
Toto souhvězí bylo pojmenováno v 17. století, a tak se k němu neváže žádná starověká báje.