Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vodnář – Slunce ve Vodnáři

 

 

 

Jak poznáme Vodnáře

  

    Většina lidí má ráda duhu. Děti si při ní přejí přání, umělci ji malují, snílci se za ní honí, ale Vodnář má přede všemi náskok. On totiž na jedné takové duze žije. A co víc, celou ji rozebral a prozkoumal. Kousek po kousku, barvu po barvě, a přesto v ni věří. Není lehké věřit v něco, o čem víte, jaké to doopravdy je, ale Vodnář je v podstatě realista, i když jeho adresa je zítřek a směrovací číslo modravé dálky.

     Jako udivená Alenka z bludiště Říše divů Vodnáře Lewise Carrolla budete muset být u tohoto znamení pod vlivem Uranu neustále připraveni na nečekané věci a události. Ačkoliv jsou od přírody laskaví a klidní, rádi odporují veřejnému mínění a v skrytu duše se baví šokováním konvenčních lidí občasným nepřístojným chováním. Tyto normálně uhlazené a zdvořilé duše vás dovedou náhle uzemnit nejneuvěřitelnějšími výroky a činy v nejnečekanější době. Typický Vodnář je napůl Albert Schweitzer a napůl Myšák Mickey. Na nohou nosí cokoliv - sandály, holínky, polobotky nebo bačkory - a zřídka se obtěžuje zkontrolovat, jestli je vhodně oblečený pro danou příležitost. Když má chuť, objeví se bosý a vysměje se vám za to, že se smějete jemu. Vodnáři se často obléknou do podivných úborů, aby ukázali, že se nemíní přizpůsobit.

    Často rozeznáte tyto lidi narozené ve vzdušném znamení podle hojného používání slova přítel. Vodnář Franklin Roosevelt začínal své hovory u krbu neměnným: "Moji přátelé...," a jejich typická otázka po rozpadlém milostném vztahu je: "Můžeme zůstat přáteli?" Vodnář není otupělý ani naivní, nadšený ani blazeovaný. Nepřetržité experimentování v něm budí zvědavost a chuť proniknout k jádru dalšího tajemství a to další tajemství můžete být vy. Ten člověk, který se zdá být buď duchem vzdálený milion kilometrů, nebo vás pitvá pod neviditelným mikroskopem, je pravděpodobně Vodnář. Může být nepříjemné zjistit po vší té intenzívní lichotivé zvědavosti, že se stejně hluboce zajímá o osobní život policisty na rohu ulice, barmana, hotelového poslíčka, zpěváka v nočním klubu nebo obyvatele zajímavého domu, jako je třeba váš. Politika ho fascinuje, sport ho přitahuje a děti ho matou. Ale stejné je to s koňmi, automobily, starými lidmi, lékařskými objevy, autory, astronauty, alkoholiky, piany, větrníky a modlitbami - nemluvě o baseballu a Louisi Armstrongovi. Připojte se k davu a hoďte svou ješitnost do odpadkového koše, nebo vám jeho chladně neosobní přístup zle ublíží.

    Hledejte podivný, odtažitý pohled jeho očí, jako kdyby obsahovaly jakousi magickou tajemnou znalost, do které nemůžete proniknout. Vodnářův pohled je typicky neurčitý, se zasněným bloudícím výrazem a často (ale ne vždy) jsou jeho oči modré, zelené nebo šedé. Vlasy má obvykle rovné a jemné, nejčastěji blonďaté, pískové nebo světle hnědé. Pleť má bledou a většinou je nadprůměrně velký (i když ascendent může modifikovat vzhled kteréhokoliv slunečního znamení). Všimněte si výrazně ušlechtilého profilu. Rysy Vodnářů jsou dobře formované a připomínají portréty římských císařů vyražené na starých zlatých mincích. Často si zvyknou na pózu se svěšenou hlavou, když přemýšlejí o nějakém problému nebo poté, co vznesli otázku. Hlava jim náhle spadne dopředu nebo se nachýlí na stranu v očekávání vaší reakce. Díky dvojí sexualitě Urana mají mužská těla často ženské charakteristiky, jako například široké boky, a ženská těla mužské, například široká ramena.

    Volnost milující Vodnáři dokážou být neobyčejně zábavní, dokonce perverzní, originální, domýšliví a nezávislí, ale také umějí být diplomatičtí, jemní, soucitní a zakřiknutí. Vodnář téměř zoufale hledá bezpečí davů a přátelství, které ho naplňuje. Potom náhle následuje období zasmušilé samoty, kdy nechce být nikým vyrušován. Ale ať je společenský nebo v ústraní, uchová si svou ostrou vnímavost, která je hlubší a bystřejší než u jiných lidí. Uran z něho dělá přirozeného rebela, který instinktivně cítí, že staré zvyky jsou špatné a že svět a jeho obyvatelé potřebují revoluční změnu (pokud však působí v politice, je natolik chytrý, aby své názory neinzeroval předčasně a neznehodnotil tak svou strategii).

    Tito lidé vždy analyzují situace, přátele i cizince. Může vás vyvést z míry, když začnou klást přímé otázky s minimem taktu a snaží se dobrat vašich soukromých pocitů. Jakmile zjistí, že hádanka nakonec nebyla tak složitá, jak se zdálo, začnou se nudit a někdy je to i rozzlobí. Nic není urážlivější, než když Vodnáře přestane bavit jeho mikroskopické zkoumání a obrátí se k další zajímavé osobnosti právě ve chvíli, kdy vás přesvědčil, že vás považuje za nejdůležitější lidskou bytost na Zemi. Zabolí to.

    Navzdory jejich fixaci na přátelství nemají Vodnáři mnoho intimních přátel. Při sdružování vyhledávají spíš kvantitu než kvalitu a zřídka zakotví v trvalém vztahu na víc než omezený časový úsek. Za příštím rohem na ně může čekat mnoho dalších zajímavých věcí na prozkoumání, než aby zůstali připoutáni jen k jednomu či dvěma přátelům. U tak neosobní povahy vám moc nepomůže působit na city, ale pokud pohnete srdcem Vodnáře (což není to samé jako pouhé emoce), obvykle sesedne z kola a vrátí se, aby zjistil, co mu uniklo.

    Nad tímto znamením visí podivný druh izolace a jeho nositelé bývají nepochopeni. Je to proto, že lidstvo ještě nedospělo k jejich Utopii. Protože Vodnář žije v budoucnosti a do přítomnosti se vrací jen krátce, světštějším duším se může zdát jednoduše praštěný. On to cítí a to prohlubuje jeho pocit izolace. Ale to, že ostatní s ním nedokážou držet krok, není podle jeho názoru důvodem, aby se vydal opačným směrem. Takže bloudí mezi opuštěnými oblaky, zatímco obyčejní smrtelníci se dohadují, co tam daleko od všech dělá. Astrologie nás učí, že: "Jak myslí Vodnář, tak bude svět myslet za padesát let." To je možná pravda, ale rozhodně to nezužuje propast v přítomnosti mezi jedinci v tomto znamení a námi. Toto sluneční znamení se označuje jako znamení génia a tím skutečně je, protože víc než sedmdesát procent lidí v Síni slávy jsou Vodnáři nebo mají ascendent ve Vodnáři. Na druhé straně značně vysoké procento lidí v psychiatrických léčebnách nebo těch, kdo chodí pravidelně k psychiatrovi, jsou také Vodnáři. Říká se, že mezi genialitou a vyšinutostí je jen úzká dělící čára. Vaši přátelé Vodnáři ve vás mohou občas vzbuzovat zvědavost, na které straně hranice vlastně jsou. Velká část tohoto zmatku plyne z lidské tendence zlehčovat své proroky. Známé výroky, že "se smáli Fultonovi a jeho parníku", "mysleli si, že Edison je duševně zaostalý" a "Louise Pasteura chtěli dát do blázince," jsou příklady postoje materialistického světa k těm, jejichž smysly jsou naladěny na vyšší myšlenkové sféry.

    Vodnáři představují podivuhodnou směsici chladu, praktičnosti a výstřední nestability a zdá se, že instinktivně soucítí s duševně nevyrovnanými lidmi. Je zajímavé, že téměř každý Vodnář dovede podstatně zmírnit úzkost duševně nemocného člověka jenom tím, že na něj klidně mluví. Má fantastickou schopnost utišit hysterické lidi a uklidnit vyděšené děti. Plyne toto hluboké pochopení z toho, že má sám špatně chráněný vysoce citlivý nervový systém?

   Jeho rozhled a názory jsou tak široké, že stěží najdete některého s předsudky, pokud nemá v nativitě silně nepříznivé planetární vlivy. I tak bude silně šokován, vytknete-li mu předpojatost. Má v sobě tak silný bratrský instinkt; že když se vzácně dopustí netolerance, nejenže si toho nebude vědom, ale bude tuto nálepku nenávidět. Normálně jsou všichni jeho bratři a sestry. Bude procházet bohatou společností i brlohy se symbolickým pohárem, do kterého shromažďuje vody vědomostí a znovu je vylévá, kromě příležitostných období hibernace. Ale tato období většinou netrvají dlouho, a než ho začnete postrádat, je zase zpátky a družně obchází jednoho za druhým. Nepokoušejte se narušit jeho samotu. Když chce být sám, chce být sám. Avšak i když podlehne náhlému impulsu Urana vyškrtnout své jméno z telefonního seznamu, nebude se schovávat navěky. Jeho adresa se nezmění a on také ne. Nikdy se nedokáže zříci společnosti lidí nadlouho. Ignorujte ho, a brzy se bude procházet městem na podomácku vyrobených chůdách, stejně pozorný a zvídavý jako vždycky.

    Zpravidla je obtížné přimět Vodnáře k pevně stanovené schůzce. Raději to nechá otevřené, protože se nerad zavazuje k určitým povinnostem v určitou dobu. Před schůzkou v danou hodinu dává přednost nezávaznému: "Brzy se uvidíme možná někdy v úterý." (A někdy míní úterý přespříští týden.) Nicméně vás mohu ujistit, že když se vám podaří z něj vymámit slib, že se s vámi setká v určenou hodinu, bude tam přesně na minutu. Můžete s tím počítat, dokonce si podle jeho dochvilnosti nařídit hodinky a raději byste se sami neměli opozdit. Spolehlivě se objeví, ledaže by ho na cestě někdo unesl (což se mu jako Vodnáři může stát. Těmto lidem se může stát cokoliv v kteroukoliv dobu. Myslím tím cokoliv).

    Můžete od něj očekávat upřímné názory, ale nebude zkoušet vám diktovat, co byste si měli myslet, nebo jak byste měli žít. Stejně tak nemá v úmyslu vám dovolit mu radit, jak by měl myslet nebo žít on. Na rozdíl od Berana a Lva nebo Blíženců nemá zájem vnucovat své myšlenky druhým. Vodnářova filozofie je, že každý má svůj ideál, svou zvláštní touhu. Každý člověk tančí do taktu vlastní hudby a individualita by se měla respektovat. Je zajímavé pozorovat, že jak svět směřuje do éry Vodnářů, poslové této nové éry jsou květinové děti a guruové. V přehnané podobě jenom odrážejí ideály Vodnáře: rovnost - bratrství - láska pro všechny - žij a nech žít - hledej pravdu - experimentuj - a medituj v ústraní.

    Zřídka najdete Vodnáře, který se zuřivě bije za nějaký ideál. Žije podle vlastních pravidel a cítí, že to stačí. Ať tasí meč Beran, Štír, Lev a Střelec a udatně bojují za osvobození utlačovaných. Duše řízené Uranem jsou příliš zaneprázdněné přemýšlením o důvodech k revoluci, nasloucháním problémů lidí a sdílením soucitného pochopení. Vodnář věří v radikální změnu, ale nechává násilí na druhých. Není morální ani fyzický zbabělec. Jenom není uzpůsobený pro bitvu. Když ho boj zastihne nepřipraveného, může ve zmatku slepě udeřit nebo se prostě podřídí, aby spor ukončil. Jeho reakce jsou nepředvídatelné, ale jedno je jisté. Příští den bude jeho mínění stejně pevné a neměnné jako předtím. Každý zkušený debatér z něj obvykle dokáže dostat to nejlepší, protože jeho pozornost může v souboji důvtipu tak snadno zabrousit do abstrakce. Vodnář nejlépe bojuje svou čepicí. Nasadí si ji na hlavu a odchází. Ovšem jakmile si pevně stojí za svým přesvědčením, díky povaze ctící pravdu neuhne ani o píď, navzdory nechuti k nepříjemným konfrontacím. Všechen křik a citové vydírání na světě ho neodradí od odhodlání jít svou vlastní cestou se svými nezávislými názory, zatímco všude kolem něj vybuchuje ohňostroj. Naši tři prezidenti Vodnáři, Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt a Ronald Reagan dokonale demonstrují tuto zásadu. Ve všech případech byly jejich koncepce stejně originální a výrazně nepopulární. Ačkoliv nehájili zarytě své osobní teorie, přesto byly provedeny rozsáhlé reformy bez ohledu na nedostatek spolupráce a silnou opozici.

    Další důvod, proč se Vodnáři nezřídka setkávají s nepřátelskou kritikou, je fakt, že vám neustále chystají překvapení. Třeba vás vedou na západ, potom se najednou otočí a bez varování pochodují na východ. Dovedou zarputile tajit, co mají za lubem. V únoru narozený otec mé přítelkyně celé týdny ignoroval manželčiny stížnosti, že má rozbitý sporák. Zabořit hlavu do novin a její.zoufalé narážky nebral na vědomí. Jednoho dne najednou před domem zastavil náklaďák, dva muži vyložili úplně nový sporák a zapojili ho v kuchyni před překvapenou ženou, která měla vědět, že se takové chování dalo čekat.

    Důvěřovat lidem není pro Vodnáře lehké, alespoň dokud neprozkoumá vaše motivy, dokonce vaši duši, pokud možno. Při jeho soustředěném rozboru každého slova a gesta člověk lehce zneklidní. Máte pocit, že vše se v té pronikavé mysli někam ukládá pro budoucí využití, a je to tak. Může se zdát, že Vodnář je občas v jakémsi zasněném oparu, ale nevěřte tomu. Pravděpodobně dokáže říct, kolik máte řas. Nikdy nečekejte, že vás tento člověk bude soudit podle prvního dojmu. Vrozená zdvořilost mu nezabrání zaměřit na vás svůj reflektor od hlavy k patě. Chce vědět, co se skrývá za vaším zevnějškem, a bude vám klást značně nepříjemné otázky, aby to zjistil. Může vás však utěšit, že jakmile vás jednou přijme, bude loajální a jeho přátelstvím neotřesou ani zlomyslné pomluvy. Stanete-li se jeho opravdovým přítelem, neuvěří zlolajnému šepotu vašich nepřátel, i když mu nepochybně z čiré zvědavosti naslouchá. Buďte však klidní, že závěrečný úsudek bude jeho vlastní.

    Nemoci Vodnářů jsou většinou spjaté s oběhovým systémem. Tito lidé se v zimě třesou a v létě trpí vedrem. Často mají problémy s křečovými žílami a ve stáří se sklerózou cév, zvláště pokud jsou jejich emoce zaměřeny negativním směrem, a mají sklon ke zraněním nohou, hlavně holení a kotníků. Mají často křehké kosti kotníků a vzhledem ke špatnému oběhu je mohou sužovat bolesti nohou, dále bolesti v krku a někdy bušení srdce, obvykle nepříliš vážné, nemají-li v nativním horoskopu nepříznivé vlivy. Potřebují hodně čerstvého vzduchu, spánku a pohybu, ale málokdy tyto léčebné prostředky využijí. Čerstvého vzduchu se jim nedostává, protože zavírají okna, vrší na sebe přikrývky, a přesto si stěžují, že je jim zima. Vysoké nervové napětí doprovázející duševní činnost jim brání v dostatečném spánku a často jejich odpočinek narušují nezvyklé sny. Pokud jde o cvičení, jestliže nezískali lásku ke sportu v raném věku při hraní baseballu v sousedství, je těžké je donutit k rychlému pohybu, natož k běhu na závodní dráze. Jejich mozek cvičí bez přestání, ale tělo se musí silně nutit. Zdraví Vodnářů je obyčejně výborné v dětství, kromě podivných stížností, které nelze diagnostikovat. Skutečné potíže začnou, až když se s dospělostí prohloubí tvrdohlavost. Tito lidé neobyčejně podléhají hypnóze. Intuitivně to mnozí vycítí a nepodstoupili by hypnózu za nic na světě, ale to je chyba, protože hypnóza navozená dobrým hypnotikem může úspěšně odstranit myriádu jejich fobií. Také dobře reagují na elektrolýzu, která může být stejně prospěšná.

    Vodnáři nemají nejlepší paměť na světě, ale ve skutečnosti nepotřebují pamatovat si moc věcí, protože zdánlivě získávají znalosti ze vzduchu pomocí nějaké neviditelné antény. Proč by si tedy měli nacpávat mozky informacemi, které třeba nikdy nebudou potřebovat, když mohou osmózou dosáhnout téměř všeho, co chtějí? Je pravděpodobné, že přijdou z obchodu bez nejdůležitější věci na seznamu, protože se nebudou obtěžovat si zapamatovat něco, co je podle nich nepodstatné. Typický Vodnář je ztělesněním legendárního roztržitého profesora. Znám jednoho, který si naplánoval schůzku s manželkou v poledne před motelem City Squire. Ale přišel dřív a náhodou potkal starého přítele. (Vodnáři neustále potkávají staré přátele. Vždy najdou někoho, koho znají, ať je to v Africe nebo na Aleutských ostrovech.) Tento muž se tak zabral do konverzace s tímto známým, že když se s úsměvem objevila jeho žena, nepřítomně se na ni podíval, potom galantně zvedl klobouk, otočil se, vzal přítele v podpaží a odkráčeli spolu, aniž přestali hovořit, zatímco rozezlená manželka zůstala stát na rohu, sama a zapomenutá.

    Vodnářova schopnost se soustředit může budit posvátnou bázeň. Kromě toho je také schopen - pokud chce - pochytit věci kolem sebe jako radar. Dokáže vést složitou diskusi, a přitom mu neunikne nic z toho, co se děje na druhém konci místnosti. Někdy byste přísahali, že nevěnoval žádnou pozornost tomu, co jste řekli, ale příští den vám to zopakuje jako magnetofon. Nikdy nepodceňujte jeho dovednost nasát vědomosti, zatímco vypadá netečně, i když čas ad času se skutečně zamyslí, jako onen přítel, který nechal manželku stát na ulici v rozpoložení, kdy neměla daleko k vraždě.

    Co si muž nebo žena v tomto znamení myslí, je vždy určitým klíčem k budoucnosti. Jejich zázračná schopnost vrhnout se do neznáma a absorbovat mystická tajemství bez velkého úsilí vede ke zvláštnímu druhu intuice, jež jim dává vysokou míru psychické jasnozřivosti. Znám jednoho, který doslova zvedá telefon, než zazvoní, a co víc, ví, kdo je na druhém konci drátu, než ten dotyčný pronese jediné slovo. Abraham Lincoln měl několik předtuch své vlastní smrti do šokujících podrobností. Téměř každý Vodnář má jedinečný druh senzitivity, pomocí níž odhaluje vaše vnitřní touhy. Bez řečí chápe potřebu ukrytou tak hluboko, že si ji vy sami téměř neuvědomujete. Prostřednictvím oné magické osmózy dokáže přenést vlastní myšlenky s neviditelným nábojem elektrického proudu. I když je k vám otočený zády, může tímto zvláštním procesem přenášet své pocity. Během dlouhé zámlky při telefonním hovoru možná vysílá a přijímá vibrace, zatímco si myslíte, že usnul. Někteří Vodnáři dokážou poslat telegram bez pomoci společnosti Western Union.

    Přesto v jejich myšlení není nic pověrčivého. Jako pravý vědec, i když je třeba mechanik nebo hudebník, nedělá Vodnář uspěchané závěry, dokud je jeho bystrá mysl nepodrobí testu. Jakmile si však utvoří názor, zůstane pevně zafixován v jeho mozku. Ačkoliv miluje změny ve společnosti i ve vládě, své názory nezmění kvůli nikomu ani o chlup. V otázce světového pokroku je velmi svobodomyslný, ale když dojde na jeho osobní chování, které může být nečekaně konzervativní, jeho mysl se uzavře. Vidíte, že jeho liberálnost má své hranice.

    Tito lidé nesnášejí lhaní a podvádění a vyhýbají se půjčování věcí. Dají vám peníze jako dárek, ale nežádejte od nich půjčku. Zkoušeli jste někdy dostat z Vodnáře padesátku? Možná vás překvapil, když řekl ano, ale rozhodně mu ji rychle vraťte. Nesplněný slib nebo nezaplacený dluh může vytvořit ve vašem přátelství velkou trhlinu. Vodnáři drží slovo a platí své účty a od ostatních očekávají totéž. Úvěrová konta je obvykle nevzrušují a kreditní karty v nich mohou budit strach. Všechno toto vyznávání poctivosti se však může zvrtnout v problematické chování. Jakkoli nesnášejí pokrytectví a licoměrnost, umějí zodpovídat otázky tak mazaně, že vzbuzují mylný dojem. Přesto však neváhají dát najevo své rozhořčení, když přistihnou někoho jiného při této jemné formě klamu. Zřídka vysloví přímo lež, ale dovedou vás ošálit velmi nenápadnými metodami, což se dá stěží označit za čestnost, kterou neustále hlásají. Jejich nepolevující hledání pravdy a touha zakrýt vlastní motivy jsou nekompatibilní povahové stránky, a pokud se má Vodnář dozvědět pravdu o sobě samém, musí tomuto rozporu čelit.

    Lidé v tomto znamení jsou považováni za idealisty, možná nezaslouženě, protože opravdový idealismus se skládá ze slepé víry a optimismu, kdežto Vodnáři jsou příliš chytří, aby se dali nadlouho do služeb ztracené věci. Vědí, že většina snů jsou iluze jako duha, kterou tak pečlivě prozkoumali, a přece ji milují. Tradice a autorita je nechávají chladnými. Zdvořile je respektují, ale nezastaví jejich nutkání odkrývat falešné nebo zkreslené představy a nelogické domněnky.

    Jak jejich mysl tak tělo musí být volné jako vítr. Spoutat Vodnáře je jako polapit motýla, jako zavřít větřík do skříně nebo udržet zimní vánici v láhvi. Nelze toho dosáhnout a navíc - kdo by to chtěl zkusit? I když Vodnář natolik předběhl dobu, že vám dělá problémy okamžitě pochopit jeho stanoviska, stojí za to se o to alespoň pokusit. Vždy z toho vyjdete o trochu moudřejší, i když také trochu zmatení. Jeho astrologickou květinou je narcis.

    Uran bez přestání trhá duši Vodnáře ve dví. Je to nevyzpytatelná výbušná planeta změny, která mu dovolí vidět do budoucnosti s elektricky modrou jasností. Vodnář patří lidstvu. Představuje jeho největší naděje a ideály. I jeho kov, uran, není doopravdy kov, ale radioaktivní kovový chemický prvek, který lze najít jen ve sloučeninách. Je důležitý pro jaderný výzkum a může se nepřetržitě štěpit. Magnetická velkolepost osmi záblesků oslňujícího blesku odrážejících se ve Vodnářově safíru může odhalit jeho tajemství těm, kteří ho chtějí poznat - ale jenom na okamžik mohou nahlédnout do jeho osamělého srdce, které bylo už před dávnou dobou naplněno Saturnovou moudrostí - ledaže byste také žili v budoucnosti.

 

Muž Vodnář

  

    Abychom rovnou kously do kyselého jablka, nečekejte, že se muž Vodnář bude chovat tak, jak se mají chovat zamilovaní lidé. Jestli ano, čeká vás nepříjemné překvapení, možná dokonce série překvapení. Pokud jde o přátelství, nemohla byste si přát lepšího kamaráda nebo důvěrníka. Ale láska? Jak jeden můj známý Vodnář řekl: "Každý může mít dívku. Ale láska je něco docela jiného." To byl výborný postřeh. Pro Vodnáře je to skutečně "něco jiného".

    Nejblíž k tomu, aby se do vás zamiloval, je, když se chová, jako když vás nemá rád. Důvod je jednoduchý - čistě logický. Vodnář má rád všechny. Každý je jeho přítel. Dokonce nazve i svého úhlavního nepřítele "můj přítel". Takže když řekne, že někoho nemá rád, něco to znamená. Ale není lehké zjistit přesně co. Různé nuance mohou být komplikované.

    Muž Vodnář nechce odhalit své opravdové pocity, přestože jeho oblíbenou zábavou je pronikat do pocitů druhých. Jeho vlastní reakce a motivy jsou složité a on má v úmyslu to tak nechat, protože mu dělá dobře vodit vás za nos. Tento muž zažije prostřednictvím lásky a přátelství mnoho zvláštních pocitů a každý z nich bude dychtivě rozebírat. Dokud ho nedostanete k oltáři, jste jen další zkušenost, další experiment, jakkoli těžké je se s tím smířit. Nenabírejte k pláči. Přes veškerou jeho opatrnost ho můžete přelstít. Ale než začnete, raději byste měla pochopit, jak se vyrovnat s jeho osobitým pohledem na lidi.

    Je to člověk, který se sdružuje do skupin a týmová práce je pro něj přirozená. Vodnář rozumí pravidlům fair play ve sportu, jako kdyby je sám vynalezl, a uplatňuje je i v osobních vztazích. Má velmi různorodé zájmy. To proto, že jeho láska k lidem je tak neosobní. Každému, s kým se setká, dává určitou hodnotu, zatímco my ostatní si to schováváme jenom pro lidi, kteří pro nás hodně znamenají. Pro Vodnáře každý něco znamená. Tím myslím opravdu každý. I ti, koho ještě nepotkal. Jen málokterý je sobecký nebo malicherný. Pokud se u něho tyto vlastnosti projeví, jemná poznámka o jeho omezenosti to napraví. Vodnáři nesnesou, aby někdo říkal, že jsou úzkoprsí.

    Díky svým přísným morálním zásadám (měla byste vědět, že to jsou jeho vlastní zásady, které ne vždy odrážejí všeobecnou morálku společnosti), má tento muž neobyčejně vysoké ideály. Téměř jistě povede život plný změn, sporů a nečekaných událostí. Přesto s ním někdy nastanou i chvíle dokonalého klidu, které je nemožné zažít s kterýmkoliv jiným znamením. Jakmile se dostane z šoku, že zájem o jednu ženu převýšil zájem o lidstvo jako takové, může se z něj stát nesmírně ohleduplný milenec. Nebezpečné období je předtím, než přejde šok. Protože je zvyklý zanedbávat vlastní problémy v zájmu většiny, doufejme, že tento postoj přenese částečně i na lásku k vám. Avšak nespoléhejte na to. Stejně tak se může stát, že si najednou uvědomí, že věnuje svou oddanost cele vám, zatímco existuje množství bezejmenných lidí, kteří ho potřebují. Potom se od vás odvrátí, aby si dokázal, že neztratil lásku k přátelům a zbytku lidstva, protože se upnul jen na jednu osobu.

    Jelikož Vodnář neustále vše analyzuje, často se sám sebe bude ptát: "Co tím asi myslela?" Také nebude mít klid, dokud to nezjistí. Hádanky ho prostě přivádějí k šílenství a nedejte se oklamat jeho nonšalancí. Když cítí něco skrytého, nebude v noci spát, dokud ono tajemství neodhalí a nepřijde mu na kloub. Vždy hrozí možnost, že bude svým objevem nakonec zklamán, takže se raději postarejte, aby to stálo za to. Pokud ne, nebude si brát žádné servítky, aby to dal značně nešetrně najevo - a odkráčí odhalovat další tajemství.

    Dívka, která ho chce dostat, v něm musí nejdřív vzbudit zvědavost. Otevřená kniha ho neláká. Přitahují ho zavřené stránky. Čím pevněji jsou zavřené, tím víc dráždí jeho detektivní instinkt. Když ho žena buď ignoruje, nebo si nechává své názory pro sebe, oči mu zbystří, aspoň na začátku, a nasadí ostražitý výraz, jako když je honící pes na stopě kořisti. Proč ta žena všechno tak prožívá? (Je v pořádku projevovat své emoce, pokud mu nevysvětlíte jejich důvod). Opravdu je tak vrtkavá, nebo to jen hraje? Proč se tolik maluje a voní a nosí šaty s hlubokým výstřihem, a potom se urazí, když na ni všichni ti Lvi a Střelci a Štíři pískají před obchodem? Stojí o dvoření mužů, nebo ne? Je puritánka, nebo je promiskuitní? O co jí v životě jde? Jeho sondy a otázky dívce nejdřív přirozeně lichotí, ale když vidí, že v něm stejně velkou zvědavost budí servírka, která je právě obsloužila (nemluvě o poslíčkovi), poněkud ochladne. Cítit se jako hmyz vystavený chladnému zkoumavému pohledu vědce může stěží vyvolat rozechvělé bušení srdce v ženské hrudi. Takže nakonec přejde (nebo uteče) k ohnivějšímu nebo zemitějšímu muži a Vodnář si na okamžik smutně vzdychne - než zahájí další milostný výslech. (Pokud ho předtím nezaujme nějaký nový vynález nebo unikátní nápad. V takovém případě musí příští projekt výzkumu žen počkat.)

    Dovede být neobyčejně jemný a tvárný, ale neměla byste zapomínat, že tento povrchní klid je jen přelud stejně jako jeho poddajnost. Nestrpí u ženy ani špetku oportunismu. Pokud si myslí, že je vykořisťován, onen nevyzpytatelný šarm zmizí tak rychle, že budete mít dojem, že se Gary Grant proměnil ve zlosyna, který se vám chystá mrštit do obličeje půlku grapefruitu. Znepokojující je, že silně rozrušený Vodnář je naprosto schopen tento hrůzný čin vykonat. Ještě víc znepokojující je, že mu to zřejmě odpustíte. Nedělejte to. Alespoň ne víckrát než jednou. Obdivuje ženu, která si stojí za svým, nedělá-li to příliš mužským způsobem a nechá-li ho poletovat sem a tam, nezatíženého sentimentálními sliby a slzavými obviněními. Pokud jde o ten grapefruit, je jen spravedlivé zdůraznit, že Vodnáři jsou obvykle k opačnému pohlaví neobyčejně galantní. Ale někdy mohou v zápalu zapomenout rozlišovat mezi pohlavími. Přidáte-li k tomu jejich nevyzpytatelnost, může to vyústit v dávku grapefruitové šťávy v oku.

    Existuje velká pravděpodobnost, že Vodnář během života získá prestiž v některém oboru. I když je to třeba jen fotbalový pohár nebo mosazný odznak za to, že byl nejvyšším mužem v kraji, téměř jistě se mu dostane určitého druhu uznání. Může to být něco tak význačného jako Nobelova cena. Mnoho Vodnářů takového vyznamenání dosáhne. (Na druhé straně velké procento Vodnářů navštěvuje každý týden psychiatra. Může být dost ošemetné je od sebe odlišit.)

    Někteří muži v tomto znamení vyznávají čistotu. Můžete narazit na takového, který ječí, když někdo použije jeho ručník nebo mu funí na ovesnou kaši. V pozadí tohoto jednání je skoro neurotický strach z bacilů a nemocí. Vodnář může tyto fobie využívat také v milostném životě, i když to třeba dělá nevědomky. Nebuďte překvapená, až si postěžuje, že je alergický na vaše oční stíny, které ho nutí kýchat. Tito lidé mají totiž ve zvyku získávat alergii na věci, kterým se chtějí vyhnout, a mohou dokonce oklamat lékaře, natož nevinné, nic netušící dívky.

    Není to typ, který by se vám dvořil velkolepými gesty. Může vytrhnout pampelišku a hodit vám ji stejně jako vám přinést orchidej. Po pravdě řečeno, to první je pravděpodobnější. Nebude vám dávat norkové kožichy a diamanty. Ale život s ním může být fascinující i bez norka. Traduje se jedna historka o Helen Hayesové a jejím manželovi, Charlesi McArthurovi. Když se poprvé setkali, dal jí misku burských oříšků a řekl: "Přál bych si, aby to byly smaragdy." O mnoho let později, když byli o mnoho bohatší, jí věnoval několik smaragdů s poznámkou: "Přál bych si, aby to byly burské oříšky." Nevím, jestli byl McArthur Vodnář, ale Uran hrál v jeho horoskopu určitě významnou roli. Toto je přesně druh nečekaného štěstí, jaké zažijete s partnerem ve Vodnáři. Kdo potřebuje norky?

    Nyní musíme odvážně čelit tomu nejhoršímu faktu. Žádné uhýbání ani zbožná přání. Na rozdíl od Raka, Kozoroha, Lva a Vah se Vodnáři nedají nalákat na manželství jako děti na pamlsek. Ve skutečnosti se mu většina vyhýbá tak dlouho, dokud je to možné. Vzácně se některý dá vlákat do manželského chomoutu v raném věku, ale nestává se to tak často, aby byla naše statistika povzbudivá. Tato slepá ulička obyčejně začíná tím, že tito muži pokládají nádherné dokonalé přátelství za základ lásky. Vyberou si dívku, která je pro ně i kamarádkou a dokáže držet krok s jejich zájmy, včetně baseballu, křížovek, arabských koňů, svatojánských mušek na Mississippi a pergamenů Mrtvého moře. Proč? To je jasné. Když mají tolik o čem mluvit, nezbývá moc času na milování, které je může dostat do pasti. Jejich ideálem je žena, která je jim přítelkyní a která nemá velké nároky v citové sféře. Kam odsud vede cesta? Obyčejně nikam.

    Pro muže Vodnáře není lehké fyzicky vyjádřit náklonnost. Může trvat hodně dlouho, než vás poprvé políbí na dobrou noc. Je třeba přiznat, že to čekání mnohdy stojí za to a odklady ještě zvětší následný požitek. Ale bude se držet iluze, že s vámi udržuje příjemné nezávazné platonické přátelství, i když pro vás bude takový vztah už neudržitelný. Dokonce i poté, co sebere odvahu vyslovit "miluji tě", se bude vyhýbat tématu manželství známými výmluvami. A když mu dojdou, vymyslí si nové s nemalou představivostí. Trpělivě vám vysvětlí, že vás neuživí na takové úrovni, jakou si zasloužíte, že ho rodiče potřebují doma nebo že pro vás není dost dobrý Když to nezabere, prohlásí, že budoucnost je příliš nejistá, neboť lidstvu hrozí zničení jaderným potenciálem, a tak podobně. Nebo co když ho šéf pošle napřesrok na Aljašku? Mohla byste tam chytit zápal plic a on by byl po zbytek života zlomený žalem. Myslíte, že nic bláznivějšího nedokáže vymyslet? Jeden známý Vodnář byl dvanáct let zasnoubený s dívkou, kterou si nechtěl vzít, protože "by musela obětovat skvělou kariéru na Broadwayi". Fakt, že dívka v životě nevstoupila na jeviště, nebyl podstatný. On si myslel, že má talent. Jednoho dne ji možná objeví některý producent. Jak by se potom cítila, kdyby ji manželství drželo zpátky? A co je ještě horší, jak by se cítil on? Provinile. Sobecky a provinile. Není divu, že tato ubohá žena nakonec utekla k pozitivněji naladěnému rivalovi.

    Ale vše není ztraceno. I když je pravda, že většina Vodnářů se žení pozdě, nakonec se ožení - obvykle. Zpravidla k tomu dojde poté, co poslední svobodný kamarád odpluje na Bermudy na svatební cestu a Vodnář si uvědomí, že existuje záhada, kterou jiní lidé rozřešili a on dokonce ani neprozkoumal. Přirozeně takovou myšlenku nemůže snést, takže se promptně vytasí s nabídkou k sňatku. Zcela nečekaně, samozřejmě. Však víte, Uran.

    V časném stadiu vašeho vztahu si možná budete myslet, že potřebuje lekci, a budete předstírat, že vás získal iniciativnější nápadník. Dovolte mi varovat vás, že pro něj patrně zůstanete ztracená navždy. Váš Vodnář se zlomeným srdcem za vámi těžko vystřelí jako šipka s majetnickým výrazem v očích. Spíš mu tiše ukápne pár slz a řekne si: "No, asi vyhrál ten lepší." Přizpůsobí se životu bez vás s urážlivou snadností. Dokonce vám asi položí tu nesnesitelnou otázku: "Můžeme zůstat přáteli?" Pokud důrazně odpovíte ne, pravděpodobně jenom rezignovaně pokrčí rameny a pomalu odkráčí. Řeknete-li ano, nu, pak jste zpátky tam, kde jste začali - u přátelství.

    Žárlivost není nic pro něj. Bude vám důvěřovat, dokud se nepřesvědčí, že se vám důvěřovat nedá. Ne že by byl od přírody důvěřivý, ale protože ho již uspokojila analytická pitva vašeho charakteru. Nemá-li v nativním horoskopu výrazně nepříznivé aspekty, není schopen bezdůvodného podezření a majetnického vztahu. Jestliže ho vzácně tu a tam bodne osten žárlivosti, bude se snažit, abyste se to nikdy nedozvěděla. Málokdy, pokud vůbec, vám bude fyzicky nevěrný, hlavně protože celá záležitost sexu ho příliš netrápí, i když je zajímavá. Zřídka se vyskytne Vodnář, který tráví značnou dobu intenzívním přemítáním o sexu, ale znáte-li takového, můžete s jistotou předpokládat silný vliv Štíra. (A pravděpodobně ani tento typ nebude aktivně a otevřeně pěstovat tento zájem.)

    Jakmile si Vodnář vybere družku, usoudí, že se může soustředit na důležitější věci. Třeba začne zkoumat vztah chlapec - dívka a muž - žena ve své soukromé laboratoři (což není tak špatná vyhlídka, když uvážíte možný úspěch tohoto experimentu).

    Vodnářův sex je součástí jistého ideálu nebo image. Pocítí-li pokušení začít si nepříhodný milostný románek (to jest nepříhodný v jeho vlastních očích), většinou s tím rychle skoncuje, přestože ho to může hluboce ranit, než aby pokračoval v něčem, co považuje za nečestný vztah. Situace, která v něm vzbudí vinu, může být jakákoliv - od nesouhlasu vašich rodičů nebo protichůdných náboženství přes bývalého přítele, se kterým jste úplně nepřerušila styky, ke slibu, který si dal ve věku osmi let, nebo kvůli něčemu, o čem kdysi četl. Ať je to, co je to, bude to muset vyřešit, než se s vámi opět sblíží, i když je vaše láska stejně osudná jako mezi Viktorií a Albertem. Vodnářovi vždy pukne srdce tiše, ledaže to zaslechnou jeho přátelé a začnou se vyptávat.

    Je schopen čekat třeba do devadesáti, aby vás požádal o ruku, i když si zřejmě myslíte, že je to na naplnění vztahu trochu dlouho. Nejhorší je, že vám nikdy nesdělí důvod, proč váš vztah skončil. On to ví a vy na to musíte přijít. Perverzně vás nechá si myslet, že to byla od začátku jenom neuskutečnitelná fantazie, a bude skrývat pravdu, že to byla opravdová láska, pro nějaký neurčitý budoucí den odpuštění a smíření. Může to být značně kruté, ale to jsou jeho pravidla hry.

    Vaší jedinou útěchou je vědomí, že svým způsobem také trpí. Jak se to dozvíte? Přečtěte si znovu "Jak poznáme Vodnáře". Umí nenápadně telegrafovat své pocity, které mohou být neobyčejně frustrující - zvlášť když jeho svérázná soukromá komunikace signalizuje zelenou, zatímco na veřejnosti ukazuje červenou, dokud není připraven světla změnit. Může z toho být dost ožehavá milostná dopravní zácpa. Je to těžké pro chodce, ale on je na místě řidiče, takže nemůžete moc dělat, ledaže byste si vymyslela nějakou další záhadu, která by ho zaujala, nebo dosáhla ohromujícího úspěchu, který by jím otřásl a vzbudil v něm zvědavost s vámi znovu mluvit - jako třeba kdybyste byla první žena, která obletěla Venuši.

    Ne že by takový skutek změnil jeho city. Jestli vás opravdu miluje, bude vás milovat, i když nedoletíte dál než do lahůdkářství na rohu, ale může to být v rozporu s jeho neměnnou strategií. Z toho všeho asi máte dojem, že v lásce dovede být Vodnář pěkně tvrdohlavý. Není to tak docela pravda. Jeho otálení v citových záležitostech vás může dohnat do blázince nebo se v zoufalství vrhnete do náruče jiného. To je ale zbytečná ztráta času. Není žárlivý, pamatujete? Nebo jestli je, nedá to najevo. Kromě toho tou svou zpropadenou intuicí stejně pozná, že to jen hrajete, protože vám vidí až do žaludku. Nezapomeňte, že vás dlouho studoval. Jediné, co můžete dělat, je doufat, že budete v devadesáti pořád přitažlivá, nebo začněte trénovat oblety Venuše.

    Na druhé straně může Vodnář vzbudit vlastnické vztahy ve vás. Nenechte se tím vyvést z rovnováhy. Díky jeho nikdy nekončícímu vyhledávání přátelství možná často nebudete vědět, kde je, dokonce ani po svatbě, kdy byste to vědět měla. Jen si řekněte, že bez ohledu na to, jak dlouho se zdrží s přítelem, ho k tomu pudí jenom přirozená zvědavost a neustálý zájem o lidi. Pokud je onen přítel žena, předstírejte, že jste si toho nevšimla. Protože on si toho s největší pravděpodobnosti skutečně nevšiml. Jestliže mu položíte přímou otázku, můžete očekávat pravdu. Ale máte-li pochybnosti a zeptáte se znovu, bude si myslet, že nechcete slyšet pravdu. Aby vás potrestal, poví vám nejfantastičtější historku, jakou dokáže vymyslet (a on dokáže vymyslet pěkně divoké příběhy). Asi budete své podezřívavosti litovat, až potom strávíte několik hodin nešťastným přemítáním, jestli opravdu řekl té zrzce, že je úchvatná. (To se stalo potom, co vám řekl, že si ani nepamatuje, že s ní mluvil, a vy jste vyštěkla: "Ha! To ti určitě věřím, že si ji nepamatuješ!") On si ji vážně nepamatoval, ale když jste trvala na podrobnostech, rád vám vyhověl tím, že si je vymyslel, aby vám uštědřil lekci. S Vodnářem se učíte rychle.

    Nebuďte uražená, když dá přednost samotě a zůstane jen se svými sny. Vrátí se, aby je s vámi sdílel, a bude díky svému duchovnímu ústraní o to laskavější a něžnější. A vše, co ho činí vřelejším, by se mělo podporovat.

    Asi nebude nejlepší živitel rodiny, ale je schopen vynalézt něco přínosného pro svět nebo být prvním člověkem, který přistane na Marsu. Také se tam hned bude cítit jako doma. S Vodnářem nikdy není o překvapení nouze, i když váš rodinný rozpočet nebude zrovna vyrovnaný. Přirozeně existují bohatí Vodnáři, dokonce milionáři, ale jejich ctižádost zřídkakdy zahrnuje vysoké příjmy. Všichni bohatí Vodnáři k tomu patrně přišli jako slepí k houslím. Je jisté, že po jmění nelačnili. Má-li Vodnář tučné bankovní konto, zřejmě ho získal, když se pokoušel zdokonalit nějaký výrobek nebo nápad pro dobro lidstva - nebo si ušetřil peníze na bezstarostné stáří. Kdo ví? Třeba chce jednou uskutečnit výlet ve stroji času a chce mít jistotu, že bude mít na jízdné. Většinou bude s penězi nakládat rozumně, ale pokud možno šetřte, jak můžete, a zbytečně se nezadlužujte. Z vaší nerozvážnosti ve finanční oblasti se nikdy nevzpamatuje. Někdy vás překvapí záchvatem štědrostí, ale nemá-li ascendent v Beranu, Lvu, Střelci nebo Rybách, nebude to přehánět. I tehdy z něj nebude marnotratník.

    Pro děti bude tím nejvděčnějším posluchačem v okolí. Bude ho fascinovat, jak vlk sfoukl dům třem prasátkům, a bude zvědavý, jak stará čarodějnice otrávila jablko, kterým zaklela Sněhurku. Problémy malého chlapce, který se učí strefit do míče, a slzy holčičky nad rozbitou panenkou jsou pro otce Vodnáře problémy dvou kamarádů. Také umí odpovídat na složité otázky z aritmetiky.

    Nedovolte, aby vaše kariéra způsobila, že budete zanedbávat ho krmit či přišívat mu knoflíky. Nepovzbuzujte své kamarádky, aby celé hodiny okupovaly jeho gauč nebo vám nepřetržitě telefonovaly, a nevěnujte cele pozornost televizi nebo knize, když na vás chce, abyste mu našla na půdě starý softbalový míč nebo mu vytáhla třísku z prstu. Oženil se s vámi z několika důvodů. I když láska zde může hrát jistou roli, nejdůležitější je mít vás po ruce, aby mu někdo uvařil bramborovou kaši, obšil knoflíkové dírky, našel ztracené věci a vyoperoval občasnou třísku. Nepřipustí, aby vám do těchto povinností zasahovala televize, čtení nebo kamarádky. Jeho představa dobré manželky a matky je docela prostá žena, která se téměř nepřetržitě věnuje tomuto poslání. Dokonce i liberálnější manželé ve znamení Vodnáře se budou mračit na ženu větroplacha, která vyhledává zábavu. Ale nebude vám to tolik vadit. Tento muž vám totiž připraví sám tolik překvapení, že nebudete potřebovat sentimentální příběhy v televizi, ženské časopisy, ani pohovory s přítelkyněmi, abyste zaměstnala svou mysl i city (možná vás zaměstná natolik, že víc už byste stejně nezvládla). Nakonec můžete vše dohnat, až se ponoří do nějakého nového projektu a ztratí přehled o tom, co děláte. Jenom si dejte pozor, abyste byla nablízku, když má bolavý palec, protože v opačném případě umí být pěkně protivný.

    Je zajímavé, že přestože je Vodnář ve většině záležitostí tak realistický, nikdy nezapomene na svou první lásku. (Ne na první rande, ale na první dívku, která pro něj vykouzlila duhu. To je rozdíl.) Vodnáři se často žení s dětskými láskami o mnoho let později nebo tíhnou k vybledlým iluzím. Většinou dokážou popsat své první lásky do detailu, což může být pro manželku dost nemilé. Řešení je být jeho první láskou. Asi budete muset dlouho čekat na svatební závoj, ale aspoň vás nenahradí přízrak. Kdo jiný by mohl proměnit burské oříšky ve smaragdy a naopak? Trocha grapefruitové šťávy v oku přece nevadí. Navzdory své milostné neobratnosti dokáže tento muž náhle vyřknout věci, které mohli vynalézt jenom andělé. Může zapomenout na výročí svatby, ale přinese vám fialky v lednu. Vánoce? Kdo říká, že musí být na Štědrý den? Mohou být kdykoliv, kdy si to budete přát. Možná vám neřekne slůvko lásky nebo náklonnosti celé dny, týdny i měsíce. Potom se vám jednoho rána, až mu budete krájet borůvkový koláč, podívá hluboko do očí a něžně se zeptá: "Víš, jak jsi krásná?" V jeho tónu bude něco, co vám podlomí kolena.

    Rolničky na mořském pobřeží, narozeniny za úsvitu, duhy o půlnoci. Kutálejte velikonoční vejce ve sněhu, zapalte svíčky na dortu na vrcholku horské dráhy na pouti - zamilovala jste se do Vodnáře; copak jste to nevěděla? Přeji vám pohádkový konec. Ale buďte opatrná. Mohla byste se v té Říši divů ztratit.

  

Žena Vodnář

  

    Nejbezpečnější způsob, jak vstoupit do milostného vztahu s ženou ve znamení Vodnáře, je pamatovat si, že se v lásce chová stejně paradoxně jako ve všem ostatním. Tak nebudete zaskočen.

    Tato dívka má v lásce věrnost pevných znamení, ale také má v sobě netečnost a nedostatek citů vzdušného elementu. Vytvořit s ní šťastný vztah je možné jen tehdy, poskytnete-li jí volnost, aby se mohla věnovat nespočtu zájmů a stýkat se se svými přáteli. Nikdy nezkoušejte ji připoutat k plotně nebo k noze postele. Zeptejte se muže, který to zkusil. Vodnářka se může náhle rozhodnout, že bude studovat balet, meditovat v horách nebo vstoupí do mírových sborů. Vzpomínáte si na pohádku o princezně s dlouhými zlatými vlasy, která žila vysoko ve věži? To je žena Vodnář. Jestliže jí ustřihnete její dlouhé lokny, nezmění se, stejně jako se nezměnila v pohádce. Má jiné sny než vy nebo já. Slyší vzdálené bubnování a jde za hvězdou, kterou většina z nás nikdy neviděla.

    Patří každému, a přesto nikomu. Její láska může být něžná a inspirativní, ale vždy v sobě bude mít jistou prchavost jako napolo zapomenutá píseň. Broukáte si melodii, ale slova vám unikají. Dívka Vodnář nekompromisně požaduje svobodu, ale její věrnost vůči každému, kdo se dokáže smířit s milostným vztahem v rámci těchto omezení, je bez hranic. Zde je něco, co se vám bude líbit: vaše šeková knížka ji nebude moc zajímat (nemá-li ascendent v Raku, Kozorohu nebo Býku). Typická žena Vodnář nikdy nepřikládá penězům hlavní důležitost. Nebude jí vadit, když nebudete nejbohatší muž ve městě, ale bude chtít, abyste byl uznáván pro vaše intelektuální schopnosti a úspěchy. Doktor Christian Barnard a jeho transplantace srdce či Werner von Braun s raketami ji zajímají mnohem víc než Js Paul Getty s jeho miliony.

    Jestliže se rozhodnete polapit tohoto motýla do sítě, pamatujte, že tato dívka nestráví svůj nepředvídatelný život s mužem, který není sám k sobě upřímný. Její morálka může být tak zvláštní, že jste nic takového ještě nezažil, a zcela odlišná od ustálených společenských pravidel, ale ona ji naprosto důsledně dodržuje. Také chápe, že vaše zásady mohou být silně individuální. To je v pořádku, ale nesmíte je porušit. Pokud hledáte vášnivou květinu, utrhl jste omylem sedmikrásku. Je-li typická Vodnářka, vášeň není její silnou stránkou. Fyzická láska je pro ni příjemná, pokud se na ni neklade příliš velký důraz. Jinými slovy, může ji mít a nemusí. Dovede reagovat na milování s velkou náruživostí, ale chcete-li váš vztah udržet platonický po dlouhou dobu, nevadí jí to. Jako všichni Vodnáři má zřejmě podvědomý strach, že touha mít jednoho člověka nějakým způsobem uvězní jejího ducha a zabrání jí být věrná své velké lásce - svobodě. Svobodě experimentovat a svobodě věnovat čas lidstvu. Také svobodě věnovat se svým poněkud nekonvenčním zálibám.

    Plánujete-li politickou nebo vědeckou kariéru či chcete-li se uplatnit ve vzdělávací oblasti, je pro vás ideální. Nemohl byste si vybrat lépe, ledaže natrefíte na ženu Vodnáře s nepříznivými planetárními pozicemi, která ráda šokuje lidi tím, že chodí po hlavní třídě bosa nebo kouří v autobuse tlusté doutníky. Sem tam se vyskytne i pár nespoutaných výstředních žen, ale průměrná dívka v tomto znamení je ve společnosti velice příjemná. Je půvabná, chytrá, vtipná a neobyčejně přizpůsobivá všem společenským vrstvám.

    Zvláštní prémií je její nedostatek podezřívavosti - za normálních okolností. Obchodní cestující by měl najít svou dívku snů právě ve Vodnáři. Pokud vás skutečně přistihne při nevěře, způsobí to její citlivé povaze hlubokou ránu. Poznáte to v okamžiku, kdy se podíváte do těch zvláštních zasněných očí. Ale nebude vás podezřívat bez příčiny a zřídka bude zpochybňovat vaše slovo. Typická žena Vodnář vás nikdy nebude sledovat, volat vám do kanceláře, prohlížet kapesníky, jestli jsou na nich skvrny od rtěnky, nebo hledat blonďaté vlasy zachycené v manžetových knoflících. Podvod musí upoutat její pozornost násilím, sama ho nebude vyhledávat. Než ji zahrnete uznáním, uvažte, že nedostatek žárlivosti neplyne pouze ze síly jejího charakteru. V první řadě pravděpodobně rozpitvala vaši duši pod mikroskopem dřív, než vám věnovala druhý pohled. Kromě toho má tolik zájmů a tolik lidí, s nimiž nadšeně rozpráví, že nemá moc času se strachovat, co děláte, když nejste v dohledu. Z dohledu může často znamenat i z mysli, a to pro Vodnáře obou pohlaví. Vaše absence málokdy zintensivní její city. Občas tato žena strpí promiskuitního nebo flirtujícího druha, protože jen u něj nachází něco, co potřebuje, takže se raději dívá na druhou stranu. Ovšem pokud vás doopravdy nepotřebuje, její morální síla bude působit opačně při prvním důkazu vaší nevěry. Jednoduše od vás odejde. Nezkoušejte rozfoukat žhavé uhlíky, protože jsou definitivně vychladlé. Samozřejmě můžete být pořád přátelé. Proč ne? Ona je k tomu ochotná. Dívku Vodnáře nikdy nezahanbuje kamarádit se s bývalými milenci nebo manžely. Na minulost zapomněla a všechny vzpomínky zmizely v nenávratnu.

    Existuje však jedna zvláštní a významná výjimka z pravidla. Stejně jako muž v tomto znamení si i žena bude pamatovat první a opravdovou lásku po celý život. Ovšem jenom první. Zajímá vás, jestli se na vás pamatuje dívka narozená ve Vodnáři, kterou jste kdysi znal? Odpověď spočívá v její definici lásky. Mohlo to mít něco společného s prvním chlapcem, který jí dal hrst hrachových lusků, když jí bylo devět, nebo s chlapcem, který s ní šel parkem v dešti, nebo s tím s legračníma ušima, který se znal s klaunem z cirkusu a krmil ji buráky.

    Tyto ženy se málokdy zapletou do mimomanželských vztahů. Ve výjimečných situacích je to může lákat, ale nečestný vztah je v rozporu s jejich založením. Zanedlouho takový tajný románek skončí. Přesto se mnoho Vodnářů rozvádí. Mají k tomu důvod. Pokud je pro ně situace nesnesitelná, náhle se stanou chladnými. Mohou zmizet ze dne na den a nikdy se neohlédnout zpátky. Netouží po rozvodu a nedělá jim dobře, ale není to pro ně takový šok jako pro sentimentálnější znamení. Uran je vládcem změny, víte? Protože tato žena je individualistka a její seznam přátel je dlouhý několik kilometrů, nikdy neváhá osamostatnit se, je-li to nezbytné.

    Očekávejte, že bude zkoumat vaše srdce, až v něm nezbyde jediné tajemství nebo sen, které nepodrobila rozboru. Ale nezkoušejte pitvat její tajné sny. Tak se s Vodnáři nehraje. Bude své motivy držet v tajnosti a někdy jí bude činit zvrácené potěšení vás úmyslně mást. Obyčejně bude nadmíru upřímná, ale nezapomínejte, že pro Vodnáře je jedna věc lhát a druhá nepovědět celou pravdu.

    Potěšující je fakt, že s penězi zachází tato dívka opatrně. Tedy je to potěšující jen v případě, že nemáte v úmyslu ji požádat o půjčku. Párkrát může říci ano, ale neodhadnete-li správně své možnosti splácení, dokáže být ledovější než úředník v bance, když nezaplatíte splátku na auto. Ve vzácných případech, kdy sama požádá o malou půjčku, dostanete zpátky vše do jediného centu bez podfuků nebo ženských triků. Pokud jde o úvěrová konta, která straší všechny muže ve snu, nemusíte se ničeho obávat. Ženy ve znamení Vodnáře nemají z dluhů dobrý pocit. Neslučuje se to s jejich morálními zásadami.

    Jejich zjev je záhadný. Většinou jsou půvabné, se znepokojivou nostalgickou krásou. Ale jsou proměnlivé. Mohou budit dojem hladké čerstvé šlehačky, a najednou se rychlostí blesku změní ve slanou pizzu. Vedle Vah jsou Vodnářky často nejkrásnější ženy zvěrokruhu. Přinejmenším vypadají zajímavě. Jejich způsob oblékání vás může na místě zmrazit. Pár z nich by sice mohlo zdobit titulní stránku módního časopisu, ale průměrná dívka Vodnář není v tomto směru zrovna konvenční. Některé kreace by jí záviděly i Cikánky a její individualismus dokáže vytvořit neobyčejně osobité kombinace. Obyčejně je první, kdo si obleče věci podle poslední módy, jakkoli jsou bláznivé, ale také může ctít styl své babičky - nebo i prababičky. S typickou lhostejností Vodnářů zkombinuje starou krajkovou síťku na vlasy s moderní lesklou kombinézou a výsledný dojem může být poněkud ohromující. Na formální banket si vezme krajkovou noční košili, do samoobsluhy pštrosí péra, na návštěvu zoologické zahrady diamanty a korunu tomu nasadí vyrudlým županem, který koupila v obchodě s obnošeným šatstvem.

    Také asi bude nosit nezvyklé účesy. Její lokny jsou stejně nevyzpytatelné jako její osobnost. Může je nosit zapletené, vyčesané do ohonu, svinuté do uzlu, rozpuštěné jako vodopád, ostříhané nakrátko jako námořník, v prstýncích jako Mary Pickfordová nebo rovné jako pravítko. Na jedno se můžete spolehnout. Její vlasy nebudou vypadat jako vlasy ostatních žen na této planetě.

    Konverzace s ní může být přinejmenším fascinující. Má okouzlující způsoby a obvykle se chová nesměle, téměř rezervovaně. Vtom podlehne náhlému impulsu a pronese poznámku, která nemá žádnou souvislost s tím, o čem mluví ostatní. Vy budete hovořit o pohybu akcií na burze a ona vás zničehonic přeruší otázkou: "Věděl jsi, že prezidenti Woodrow Wilson, John Kennedy, Hérbert Hoover, Harry Truman, Calvin Coolidge, Benjamin Harrison, Franklin a Theodore Roosevelt a William McKinley mají všichni ve svých jménech zdvojené souhlásky nebo samohlásky?" Na takovou otázku existuje jediná odpověď. Řekněte jí, že zapomněla na Miliarda Fillmorea, Ulyssesa Granta a Thomase Jeffersona. Potom jemně, ale rozhodně stočte konverzaci zpět k burze. Myšlení jiných možná postupuje celkem logickými kroky, ale její kličkuje do budoucnosti a zpět do přítomnosti, přičemž smysl pro směr není větší než záblesk blesku. Čas od času vysloví neobyčejně výstižný postřeh. Zeptáte se jí, co si myslí o cestách do vesmíru, a ona odpoví: "Když jsem byla malá, myslela jsem si, že hvězdy jsou díry v podlaze nebes, kudy proniká světlo." Je-li v odlišné náladě, řeknete, že roztátý sněhulák ve vás vzbuzuje smutek, a ona vám bude odporovat: "Roztátý sněhulák je jenom hromada břečky, Charlie." Nejprv romantická, potom praktická. Nejdřív plachá, potom neurvalá. Létající talíře, a nato vám budou vyprávět příběh o puntíkovaném skřítkovi na okenní římse. Nikdy nemluvte s Vodnářkou povzneseně. Nesnáší, když není považována za vám rovnocennou. Nechápavý přístup povede k tomu, že se stáhne do sebe a stane se nepřístupná.

    Od doby, kdy Uran řídí budoucnost, se asi domníváte, že tyto dívky jsou od přírody matkami. Děti přece znamenají budoucnost. Ovsem průměrnou ženu Vodnáře může mateřství ze začátku vyvést z míry. Musí se smířit s tím, že bude po určitý čas věnovat veškerou pozornost a energii výhradně jedné lidské bytosti, zatímco byla zvyklá těkat z místa na místo. To si vyžádá jistý výcvik. Její přirozená rezervovanost jí může bránit vyjádřit navenek náklonnost. Typická matka Vodnář je oddána svým potomkům, ale často je k nim zároveň jaksi netečná. Patrně se však bude ochotně angažovat v místní organizaci Sdružení rodičů a učitelů. Bude se spokojeně bavit se svými malými přáteli celé hodiny, aniž by je poučovala, a všechna odpoledne věnuje práci na školním projektu. Děti se od ní naučí bratrství a humánnosti. Tyto matky nikdy své děti sveřepě nechrání. Zaujmou velice tolerantní stanovisko i k ohromujícím přiznáním. Zřídka potrestají dítě za to, že přizná pravdu, ať provede cokoliv. Díky své nepředpojatosti si u dětí získají naprostou důvěru. Dovedou výborně chlácholit mladé duše, které vystraší strašidlo pod postelí, nebo se jich dotkne, že si s nimi nikdo nehraje. V několika minutách dokážou proměnit jejich slzy v smích. Vaše děti si s ní užijí hodně legrace, i když je občas trochu roztržitá. S domácími pracemi si moc neláme hlavu, ale pomůže jim se školními úlohami a bude o ně pečovat, když budou nemocné. Nebude je příliš zahrnovat náklonností a zřídka je bude peskovat. Tom si sice neumyl ruce, ač mu to říkala už třikrát, ale víc ji zajímá, co se naučil v přírodopisu.

    Asi trochu předbíháme. I když Uran rád mění existující řád věcí, než se vaše dívka Vodnář stane matkou, musí se stát manželkou. A než se stane vaší ženou, musíte ji přesvědčit, že manželství není synonymem pro vězení v pevnosti Alcatraz. Nebude totiž do stavu manželského moc spěchat. Nepřijme vaše jméno, dokud vás nezváží, nepřebere, nevyzkouší a nezjistí, co vás v životě pohání. Názory jejích přátel a rodiny nic neznamenají, i když se jich ze zvědavosti možná zeptá, co si myslí. Má svůj vlastní metr, kterým vás měří. Absolvujete-li tuto zkoušku, manželství může být pro tuto dívku poněkud matoucí. Bude mile poslouchat, až jí budete dávat rady, ale v její povaze je něco, co jí brání plnit instrukce do puntíku. Nedokáže péct koláč přesně podle receptu, stejně jako nezaparkuje auto přesně na místě, které určíte. V jejím myšlení je jakýsi zádrhel, který ji nutí věřit, že malá odchylka všechno zlepší. Ale i když si všechno udělá po svém, bude se souhlasně usmívat. Má neodolatelné nutkání zkoušet nové způsoby jak uvařit kávu, naplnit pero, připevnit brusle na boty nebo přejít přes ulici. Bude nosit svetr obráceně, míchat si brandy s mlékem, aranžovat květiny v akváriu, máčet si vlasy ve vodě po holení nebo vám na stole vytvoří skalku. Ale neptejte se proč. Sama to neví. Unikátní a neobvyklé je její vlnová délka, to je všechno.

    Protože je její povaha tak neosobní, vyjádřit hluboké city pro ni není snadné. Kromě oněch nečekaných poznámek má úzký rejstřík slov k vyjádření lásky a fyzická vášeň je utkána z nití spojených s její myslí a duší. I když osobité názory dovedou někdy tuto dívku do prazvláštních vztahů, jakmile najde toho pravého druha, její manželství je obvykle ideálem štěstí.

    Vaše žena umí proplouvat dny a nocemi s půvabem hrdé labutě, ale také se v romantických chvílích může chovat jako neohrabaný medvěd. Hranice mezi přátelstvím a láskou je pro Vodnáře často neviditelná. Milostné písně o lidech, kteří mají oči jen jeden pro druhého, jim připadají hloupé. Ve světě se děje tolik zázraků pro potěchu oka, že se jim zdá být hroznou ztrátou času, když dva páry očí nedělají, nic jiného, než že vzájemně zírají do svých hlubin. Vaše partnerka vám ráda dovolí vzít ji za ruku a kráčet vedle ní, zatímco ona bude nadšeně sledovat východ slunce, auto veterána, mlékařova koně, žlutou nádobu na odpadky, vycpanou sovu nebo červený balónek zachycený na věži kostela. Nerušte ji přílišnou vzájemností. Když si to přeje, nechte ji bloumat říší divů samotnou, a ona vás nikdy nebude zpovídat ohledně hraní karet s kamarády.

    Nejrychlejší způsob jak ji ztratit, je projevit žárlivost, majetnictví nebo předsudky, být kritický, zkostnatělý nebo ultrakonzervativní. Také si budete muset oblíbit její přátele, kteří se budou zjevovat v nejpodivnějších podobách a velikostech.

    Podléhá náhlým zábleskům inspirace a má vynikající intuici. Její úsudek se nemusí na první pohled zdát rozumný nebo reálný, protože vidí měsíce a roky dopředu. Dívka ve znamení Vodnáře žije v zítřku a vy jej můžete jejím prostřednictvím navštívit. Co řekne, to se splní, možná po mnohých odkladech a potížích, ale splní se to. Předpokládám, že toto je nejzvláštnější rys vaší únorové ženy. Je trochu kouzelnice.

  

Dítě Vodnář

  

    Je-li podle dětské říkanky vaše dítě oblečeno v modrém, je jako pytel blech. Je-li v růžovém, je sladké a roztomilé. Pokud se však narodilo v únoru, oblékněte mu akvamarínovou čepičku a elektricky modré botičky a na tu starou říkanku zapomeňte. Toto dítě je z Uranova surového materiálu a donutí vás následovat jej do budoucnosti.

    Je to kmitající, citlivá, tvrdohlavá a samostatná kupka vynalézavosti a elektrických impulsů. I když má malý Vodnář pomalý a opatrný ascendent v Býku, jeho duševní procesy budou rychlé jako blesk. Jeho myšlenky budou vibrovat jako vysokofrekvenční rádiové vlny, a jak bude růst, možná budete mít sami nutkání vysílat signál SOS.

    Všichni rodiče si myslí, že jejich dítě je zvláštní - jiné a jedinečné ve srovnání s ostatními dětmi. Ale toto dítě je přímo absurdní. Mnozí rodiče Vodnáře hloubají nad tím, jestli ho mají poslat na venkov, kde nebude strašit sousedy, nebo nenápadně šířit zprávu, že jednou dostane Pulitzerovu cenu. Co si z toho máte vybrat? Je to problém. Pulitzerova cena není vyloučena, ale radila bych zkusit nejdřív každé léto venkov a pozorovat ho. Čekat. Třeba vynalezne nový pluh nebo sousedy úplně vyřídí. To záleží na okolnostech. U Vodnářů neplatí žádná pevná pravidla.

    Znám jednu newyorskou matku, která svému synovi Vodnáři říkala "div Bronxu", což bylo výstižné. Její příbuzní a přátelé byli stejně mystifikováni jako ona. Nikdo nevěděl, zda ta přezdívka znamená, že má dítě tři hlavy nebo že směřuje do Síně slávy. Ukázalo se, že je velmi dobrým hráčem basketbalu, proto se většina lidí domnívala, že právě tím si vysloužil své přízvisko. Ale neměli soudit tak rychle. Ten příběh není ještě u konce. Momentálně skládá muzikál, který buď skončí na Broadwayi, nebo v odpadkovém koši, hraje malé role v detektivních filmech a vystupuje v televizních reklamách. Také pracuje na vynálezu ve své ložnici (mezi sledováním fotbalu a pojídáním sendvičů s kyselými okurkami), ale protože nikomu neřekne, o co se jedná, nemohu vám podat žádné informace. Jelikož má slabost pro všechny druhy hodin, mohlo by to mít něco společného se strojem času (Vodnářova obvyklá utkvělá myšlenka). Nu, uvidíme. Není žádný spěch. U mnoha Vodnářů se neprojeví jejich génius, dokud nedosáhnou padesátky. To čekání ovšem může poněkud drásat nervy. Samozřejmě se v tomto znamení najdou zázračné děti, ale my jsme dost zaneprázdnění snahou charakterizovat průměrného jedince (termín průměrný je dosti nepřesný).

    Možná Vodnář skončí jako pracovník FBI nebo soukromý detektiv (hrozně rád řeší záhady) a stane se obyčejným, rozumným a konzervativním občanem (nezadržujte dech, ale ta možnost tu existuje). Raději bychom se měli zaměřit na jeho raná léta. Tak budete mít reálnou možnost tuto uranskou raketu nějak nasměrovat.

    Dokud dospělost nezmírní Uranův vliv na mladého Vodnáře a společnost nezformuje jeho konvenčnější postoje, může být silně negativní. Okamžitá reakce na příkaz (nebo dokonce i na příjemný návrh) je často důrazné ne. Ale nechte ho promyslet si to a možná vás překvapí, jak často bude jeho konečná reakce rozumná - odpověď, ke které dospěl on sám jako k správné a přijatelné.

    Tito chlapci a dívky mohou být na povrchu klidní a líbezně poddajní, avšak náhle se mohou úplně změnit. Jejich chování je nevyzpytatelné, ale jsou milí a nezřídka zábavní. Dovedou být jako vrtule, se kterou zápasíte. Použila jsem tuto analogii, protože Vodnáři a Uran řídí létání, letadla, Charlese Lindbergha a podobné věci. Přesto jsou tyto děti tak plné rozporů, že místo aby měly létání přirozeně v oblibě, mnohé mají nepochopitelný strach z letadel a výtahů - dokonce i z elektřiny (také ovládané Uranem). Není snadné je usměrnit. Nemají tušení, kam jdou, ale mají zcela konkrétní představu, jak se tam dostanou.

    Výchova a výuka těchto "divů" může být velká zodpovědnost. Jejich mysl je kombinací zakořeněné praktičnosti s neobyčejnou vnímavostí a pronikavou logikou. Jestliže se to všechno smíchá dohromady, mohou vzniknout trapné situace. Například když se váš malý Vodnář zeptá vaší nejlepší přítelkyně, proč si nechala udělat plastiku obličeje (což udělala), nebo se otáže strýčka Elmera, proč před daňovým úředníkem zfalšoval daň z příjmu (což udělal).

    Tyto děti rády prokazují službu svým přátelům. Koupíte-li svému potomkovi nové zimní boty, pravděpodobně si je obuje hned příští den a použije je k udusání sněhu, aby mohly sousedovic děti sáňkovat.

    Očekávejte, že vaše únorové dítě bude mít sen a bude se ho pevně držet, dokud ho nevymění za jiný. Dívka bude patrně toužit stát se primabalerínou s takovým zanícením pro toto umění, že by se Pavlovová mohla stydět, nebo se bude chtít stát první prezidentkou v zemi či kráčet ve šlépějích madam Curieové. Chlapce přitahuje povolání oceánografa, ichtyologa, archeologa, antropologa, hubitele hmyzu nebo léčitele stromů. Běžná povolání, jako jsou zdravotní sestry, sekretářky, úředníci, obchodníci, učitelé, bankéři a burzovní makléři jsou pro Vodnářovu dětskou fantazii příliš všední. Nakonec se možná s některým takovým smíří, ale na svůj původní sen nikdy nezapomene. Je to téměř děsivé, ale Vodnáři někdy dosáhnou, aby se něco stalo, pouhým soustředěním se na vytčenou věc a vyčkáváním.

    Nikdy nebudete vědět, co od nich můžete čekat. Tohle je dítě, které asi nebude chtít sedět doma, když venku prší. Půjde ven hloubit stružku vaší nejlepší stříbrnou lžící, aby voda nespláchla kopec za domem.

    Možná si vzpomínáte na starou dětskou říkanku, která zní: "Medvěd šel za horu - medvěd šel za horu - medvěd šel za horu - aby se podíval, co uvidí. Druhá strana hory - druhá strana hory - druhá strana hory - byla všechno, co uviděl." Vaše dítě bude mít větší štěstí. Něco tam najde. Může to být hrnec zlata nebo jenom nový druh datla, ale žádná z jeho objevitelských výprav neskončí ve slepé uličce nebo úplnou prohrou.

    Přeskočila jsem kojenecké období, protože tyto děti nikdy nemluvňata nejsou. Narodí se ve středním věku. Nicméně mnohé z nich projdou batolecím věkem a pro toto ošidné období by možná bylo moudré koupit si vodícího psa. Držte si ho, dokud vašemu potomkovi nebude alespoň deset. Mohl by mít totiž potíže navigovat kolem bloku bez vážných nehod. Protože se vznáší na svém snovém oblaku a hlavu má zahalenou v mlze, může narazit přímo do telegrafního sloupu nebo do poštovní schránky. Svou roztržitostí si nezřídka přivodí vymknuté kotníky, zlomeniny a zlobu učitelů. Zřejmě budete kolísat mezi pýchou, když dostanete ze školy hlášku, že je vaše dítě potenciální génius, a hanbou, když obdrží poznámku: "Oliver ve třídě vůbec nedává pozor. Celý den civí z okna a hraje si s hodinkami." Nebo: "Gertruda odmítá soustředit se. Místo učení jenom sedí a natahuje nárty v těch směšných baletních cvičkách." Kázání Oliverovi nebo Gertrudě vyústí v jejich znuděné pokrčení ramen. Nač ten poprask? Oliver se snažil přijít na to, jak se projeví letní slunovrat na greenwichském čase, a také přemýšlel o tom, jak se z larvy stane motýl. Pro ně je to naprosto logické. Do jaké zkostnatělé školy to chodí! Přirozeně jsou na správné dráze. Ale nemusí se jim podařit prokázat to v tomto století.

    Učitelé si často stěžují, že Vodnář odmítá vysvětlit, jak dospěl k pozoruhodné odpovědi na složitý matematický problém, který řeší na tabuli. Má k tomu dobrý důvod. Jeho intuice, která funguje prostřednictvím jakýchsi neviditelných rádiových vln, donutila jeho mozek projít jednotlivými operacemi tak rychle, že si je prostě nepamatuje. Téměř všechny děti ve znamení Vodnáře nebyly přítomné, když se rozdávala paměť. Často zapomínají svou adresu, někdy zapomenou i své příjmení a běžně si nepamatují, kdy mají přijít domů. Musíte svého chytrého Vodnáře naučit, že jeho cíl by měl zahrnovat víc, než jen být lidským počítačem. Potřebuje poznat, jak je důležité si zorganizovat myšlenky v logickém sledu. Jinak se z potenciálního génia, filozofa, inženýra, vědce, doktora, právníka, zahradníka nebo řidiče taxíku (poslední dvě povolání s trochou štěstí) může stát výstřední dospělý, který současně míří několika směry a skončí obcházením v zajímavých, ale nepříliš výnosných kruzích.

    Podněcujte ho k tělesné činnosti, aby nepropadl škodlivé netečnosti a celý den nestrávil sněním. Často je třeba velkého úsilí donutit Vodnáře k fyzické akci, i když mohou milovat sport. Duševně jsou démoni rychlosti, ale tělesně jsou pomalejší, alespoň doma. Mohou cítit souznění s ptáky, stromy, přírodou a mořským pobřežím. Vždy dávají přednost vlastním nezávislým objevům před organizovanou činností. Dejte si pozor na jejich tendenci říkat "nemůžu", aby ospravedlnili snahu vyhnout se odpovědnosti. Toto dítě může zvolit cestu nejmenšího odporu, dovolíte-li mu to. Vysvětlete mu, že jenom obelhává samo sebe. Nechte ho přijímat vlastní rozhodnutí, ale povzbuzujte ho je realizovat.

    Nevyslovené napětí ho může silně znepokojit. Malí Vodnáři mohou téměř vidět do duší ostatních a slyšet myšlenky, které nebyly vyřčeny, což je může rozrušit a zanechat trvalý pocit nespokojenosti. Nechcete-li mít za nějakých třicet let excentrického, roztržitého starého mládence nebo starou pannu s nesplněnými sny, pěstujte v nich klid a harmonii, koncentraci a paměť.

    Dávejte pozor, co a jak před nimi říkáte. Narážky zaseté do úrodné půdy dětské mysli mohou pevně zakořenit a v dospělosti se z nich vytvoří nezvratné názory. Přehnaný důraz na čisté ruce či opakované varování: "Nepij z mé sklenice, je špinavá", mohou vyvolat přehnaný strach, takže dospělý Vodnář pak bude chodit na návštěvy s vlastní sklenicí v kapse. Protože má sklon k různým nehodám, dovedete si představit, co se stane, když si s tou sklenicí náhle sedne. A on dělá téměř všechno náhle.

    Chlapci a dívky Vodnáři mají nespočet přátel. Každý den získají nejméně deset nových, od pouličního čističe bot k bývalému parašutistovi, který vlastní cukrárnu. Dokonce mohou jednoho dne přivést domů na oběd malého přítele jménem Rockefeller, ale nenechte se tím vyvést z míry. Nevychováváte společenského snoba. Vaše dítě nebude dělat rozdíly mezi Rockefellerem a pohodným, který chytá zaběhlé psy. Je to pro něj jen další "kamarád".

    V dospívání zřejmě nebude mít žádné milostné problémy Ve skutečnosti budete svému Vodnáři možná muset připomenout, které pohlaví je které. Málokteré z těchto dětí je blázen do opačného pohlaví. Spíš jsou obyčejní blázni, zvlášť když začnou nosit ty divné šaty a zvláštně si česat pěšinku. V této době se může projevit skrytá láska k poezii, kterou byste měla podporovat. Váš malý Vodnář má v kapsách žáby a v očích hvězdy, ale je velmi kromobyčejný. Je to filantrop. Miluje lidi. Víte, jak je tato vlastnost vzácná? Jak se společnost blíží éře Vodnáře, jejich moudrost bez předsudků nám všem udává směr. Osud vybral chlapce a dívky v tomto znamení, aby vyplnili příslib budoucnosti - žáby a hvězdy, sendviče s kyselými okurkami a tak dále. Dejte svému dítěti přezdívku "div dvacátého století" a nechte sousedy, ať si lámou hlavu proč.

  

Podřízený Vodnář

  

    Poznat podřízeného Vodnáře by vám nemělo činit žádné potíže. Je to ten s tolika přáteli. Víte, ten, co si dnes ráno zapomněl aktovku, ten samý člověk, který si minulý měsíc přišel do vaší kanceláře půjčit plnicí pero a přitom se zmínil o nápadu, který podle poslední zprávy auditora dosud ušetřil vaší společnosti třicet tisíc dolarů.

    Také by mělo být snadné si vzpomenout na den, kdy jste ho přijali. Je to ten chlapík, o kterém jste si mysleli, že přišel, aby vám prodal lóži na stadionu Yankee, potom jste dospěli k přesvědčení, že dává dohromady peníze na uvedení Shakespearovy hry pod širým nebem, a nakonec jste usoudili, že dělá jednu z oněch politických anket - a dokud neodešel, neuvědomili jste si, že vlastně přišel požádat o zaměstnání. Pokud si ho nepamatujete, vaše sekretářka s největší pravděpodobností ano. Zdá se, že muži Vodnáři okamžitě a trvale imponují ženám, dokonce i ti, kteří vypadají jako zanedbaná vyhladovělá štěňata postavou vzdáleně připomínají komickou literární postavu Ichaboda Cranea. Někteří lidé by mohli dospět k nesprávnému závěru, že je to mateřský pud, ale nemají pravdu. Skutečná přitažlivost Vodnářů spočívá v naprosté lhostejnosti k existenci žen. Dohání je to k šílenství. Představují pro ně výzvu, které nelze odolat, takže se jim pomstí buď tím, že se snaží svést je, neboje na oplátku také okatě ignorují. Ani jedno na vašeho zaměstnance neudělá nejmenší dojem. Dokáže být ke své kolegyni v práci dokonale slepý celé týdny, aniž by ji skutečně registroval, a potom ji jednoho jarního rána náhle vyleká informací, že její oči mají přesně stejný odstín jako vejce červenky, které jednou našel na stromě. A ona je ztracená. Po zbytek dne zřejmě nebude schopna napsat na stroji jediné slovo.

    Život s podřízeným v tomto znamení může být vzrušující a asi vám trochu vezme dech. Ne že by tito lidé byli extroverti nebo okázalí či si libovali v kanadských žertících. Právě naopak. Mnozí jsou střízliví, chladní a povznesení nad šílený svět, který je obklopuje. Jediný problém je, že se od tohoto světa vzdálili na padesát let směrem do budoucnosti, a když každých pár dnů přifrčí zpátky do současnosti jako raketa, přitáhnou s sebou ze stratosféry některé neobvyklé myšlenky. Máte-li za ušima, pozvěte si Vodnáře jednou týdně k sobě do kanceláře na pohovor. Mohli byste na tom vydělat. Kdo ví, co od něj pochytíte? Když vám popíše přesnými technickými termíny, v čem spočívá problém s čtvrtým šroubem u nového stroje, který se každou chvíli porouchá, asi začnete přemýšlet, jestli opravdu nebyl od včerejška, kdy jste ho viděli ve výtahu, někde na Marsu. Zvlášť když jste nahlédli do jeho životopisu a zjistili, že na vysoké škole nestudoval žádný technický obor. Přesto však se soukromá konference s ním nemusí vždy tolik vyplatit. Po krátkém důvěrném rozhovoru může odejít s šekem na několik tisíc dolarů na podporu basketbalu v indiánských rezervacích nebo pro Vědeckou společnost pro výzkum psychických jevů ve Smyrně. Vodnářovy zájmy zahrnují celý svět.

    Je dost pravděpodobné, že tento zdánlivě tichý, inteligentní a přátelský mladý člověk u vás nezůstane dostatečně dlouho, abyste si zapamatovali jeho tvář. Muž v tomto znamení buď začne na nejvyšší pozici, dopracuje se k ní během několika týdnů, rozhodne se osamostatnit jako skladatel, fotograf, ornitolog, tanečník, zpěvák, klaun, spisovatel, žonglér, sportovec, geolog, rozhlasový či televizní moderátor atd. - nebo odejde, aby přecházel z jednoho zaměstnání do druhého a "hledal sám sebe". Jednou se najde. Až se to stane, obvykle zůstane na jednom místě celý život. Ovšem dokud nenadejde onen okamžik pravdy, náš přítel Vodnář stráví jistý čas bezcílným bloumáními experimentováním, sledováním, vyzvídáním a uzavíráním nových přátelství.

    Sentimentalitu nemá v povaze. Má vědecký přístup a také silný zájem o lidi - proč se smějí a proč pláčou. Vodnář netíhne k emociálnosti (kromě vzácných případů, kdy podlehne nutkání chovat se excentricky, například jako reakce na nějakou velmi rušivou osobní zkušenost). Naneštěstí jsou jeho myšlenky a názory často považovány za iracionální a nepraktické, ale je to jen proto, že kritici nejsou naladěni na jeho frekvenci - půl století dopředu. Představte si, jak by se cítila vaše babička, kdyby se nějaký Vodnář v devadesátých letech devatenáctého století snažil jí popsat barevnou televizi a astronauty přistávající na Měsíci. To vám poskytne určitou představu, jak jsou tito lidé přijímáni dnes, když začnou rozvíjet teorie o stroji času a jak by se dal zkonstruovat s bezpečnostní záklopkou, abyste kvůli závadě neuvízli někde v roce 1770.

    Možná uvidíte svého Vodnáře každý týden s jiným přítelem. Je pro něj obtížné spokojit se pouze s jednou osobou, protože jeho sympatie se rozbíhají mnoha směry. Proto je pro něj obvyklé rozdávat víc přátelství, než kolik přijímá. První věc, kterou asi budete muset udělat, je rozhodnout, který druh Vodnáře jste zaměstnali. Existuje pouze jeden základní typ, ale jsou dva způsoby, jak se jejich povaha může projevit. První druh je uhlazený profesorský typ bafající z dýmky, s uvolněným chováním a nemálem výstředních zvyků, který žije v elegantním, ale podivuhodném bytě plným egyptských mumií, stromem z Indie zasazeným uprostřed místnosti, zvony ze Sumatry, stoly ze šestnáctého století a prvními americkými raketami, s jedním či dvěma moderními obrazy, popřípadě se starou leteckou vrtulí visící nad krbem. Živí se gurmánskými jídly, jako jsou pečené luční kobylky a tatarský biftek posypaný mravenčími vejci. Obyčejně je geniální.

    Druhý typ žije v těsném pokoji nad podzemní dráhou, jí sendviče s hořčicí a sleduje svůj oblíbený televizní pořad v prvním přijímači, jaký byl kdy vyroben. Na rohovém stolku má roztroušené své vynálezy, poslouchá zaprášené rádio a jednou týdně umyje nádobí. Rovněž je geniální. Potíž je v tom, že když je oba vytáhnete do normální společnosti, je těžké je rozlišit.

    Oba jsou svědomití pracovníci. Oba mají vysoký stupeň inteligence a až zázračnou vnímavost a citlivost vůči všem okolo sebe. Každý z nich nasává poznatky, zatímco vypadá zaujatý nějakou abstraktní teorií. Mají slabou paměť, ale síla jejich intuice to víc než kompenzuje. Jejich zvyky jsou neobyčejně zvláštní, ale jsou laskaví a chápaví, obvykle velmi dvorní a nosí neobvyklé kombinace oděvů. Oba jsou loajální, čestní a zachovávají striktní morální zásady, které nikdy neporuší. Oba jsou staří mládenci a každý má na pět tisíc dobrých přátel od Leonarda Bernsteina a Joea Namatha k Al Caponemu. Tak vidíte? Vodnář je Vodnář. Dýmka, sendvič s hořčicí nebo pár egyptských mumií mezi několika lotosy s tím nemají co dělat.

    Můžete s jistotou předpokládat, že váš podřízený za svou výplatu odvede pořádnou práci. I když je patrně příčinou úporné kožní vyrážky vaší sekretářky, kterou lékař nedokáže diagnostikovat ani vyléčit, možná jednou skončí na titulní straně New York Times za udělení medaile nebo něčeho takového a vy budete moci říci: "Toho jsem znal, když..." Také může vaší firmě přispět některými rozumnými, konkrétními myšlenkami, čímž ji možná dokonce přivede na úroveň dvacátého století. Můžete mu naprosto bez obav svěřit tajemství společnosti a těžko byste našli lepšího člověka pro jednání se zákazníky, protože se spřátelí i s nejledovějším klientem a bude se divit, proč si každý myslí, že je s ním těžké vyjít. Pro Vodnáře je to jen další lidská bytost, jejíž osobnost má v sobě záhadný aspekt, který lze odhalit několika zdvořilými přímými otázkami a trochou pozorování.

    Tento zaměstnanec vás pravděpodobně nebude neustále upomínat o zvýšení platu, protože peníze jsou zpravidla spolu s ženami až na konci jeho seznamu důležitých věcí. Ale je natolik chytrý, aby znal svou cenu, takže není moudré se ho snažit využít. Občas sice asi způsobí pár zvednutých obočí, ale zřídka vyvolá skandál nebo zavdá příčinu ke klepům. Nevšimnete si žádné intenzívní urputné ctižádosti, přesto má jeden z nejbystřejších mozků v celém zvěrokruhu. Pokud usoudíte, že toho ví dost, aby se stal vaším partnerem, nikdy vám vaši firmu neukradne a může se stát nejvýraznějším aktivem nebo se dokonce zaslouží o celosvětovou prestiž firmy.

    Když se konečně rozhodne se oženit, možná ztratíte dobrou sekretářku (nepřeje si, aby jeho manželka pracovala), ale chcete přece, aby se té nebohé dívce zahojila vyrážka, ne?

  

Nadřízený Vodnář

  

    Nejdřív se znovu přesvědčte. Jste si jisti, že má narozeniny koncem ledna nebo na začátkem února? Je váš vedoucí určitě Vodnář? Nadřízení v tomto znamení jsou totiž tak vzácní jako medvědi panda, kteří jsou albíni. Máte-li jednoho takového za šéfa, nemůžete ho dost dobře prodat do zoo, ale v každém případě ho považujte za sběratelskou kuriozitu. Jednou může být nesmírně cenný.

    Ale vážně Typický Vodnář by raději hladověl, než dennodenně chodil do kanceláře od devíti do pěti. Většina lidí v tomto znamení nerada přijímá rozhodnutí, není jim příjemné vydávat rozkazy, nemají žádnou zvláštní touhu řídit druhé a zcela se neslučují s nudnými schůzemi vedení, natož s fádními náměstky. To neznamená, že nejsou kompetentní nadřízení. Uran je plný překvapení a jedním z nich je naprosto nekvalifikovaný nadřízený Vodnář, který se stane zcela nepostradatelný.

    Pokud příležitostný Vodnář zabloudí na vedoucí místo, zatížené všemi uvedenými omezeními, jednoduše vytáhne z pytle pár nových triků. Může být často duchem nepřítomný a zapomnětlivý, výstřední a nevyzpytatelný, střídavě ostýchavý a smělý, ale za těma podivnýma vágníma očima a lhostejným povzneseným postojem se skrývá mysl jako past na medvěda. Přidejte k tomu vysokou vnímavost a intuici, která ve vás vzbuzuje zvědavost, jestli nemá v kapse schovanou křišťálovou kouli. Přihoďte nevídanou schopnost rozebrat, rozpitvat a zvážit fakta a proniknout do podstaty věci. K tomu se ještě řadí instinktivní schopnost udělat každého svým dobrým přítelem, od kancelářského poskoka k nejvýznamnějšímu klientovi firmy. Podepřete to liberální filozofií, která vidí na míle dopředu a zachytí celistvý obraz, zatímco jiní se zdržují podrobnostmi - a uvidíte, co myslím překvapením. Jakkoli se může Vodnář zdát pro vedoucí roli nezpůsobilý, zvládá tuto práci s takovou nonšalancí, jako kdyby se pro ni narodil, což není pravda.

    Tato mince má i svou druhou stranu. Je možné, že o vás bude mluvit takto: "Moje sekretářka, slečna... ehm... ehm... slečna... hm... jakže se to jmenujete?" Budete z něj šílet, až bude plánovat komplikované programy za vašimi zády a vychrlí je na vás v poslední minutě. A jsem si jistá, že vás rozčiluje jeho nepříjemný zvyk udělovat vám naprosto nové a nečekané úkoly, aniž vám vysvětlil důvod. Ale přiznejte se, není přesto všechno pomilováníhodný? Většina Vodnářů je, zejména když si zvyknete na jejich zvláštní způsoby, náhlé změny a neměnné názory, jakmile se k něčemu rozhodnou.

    Kdybych byla vámi, nepokoušela bych se od svého šéfa vypůjčit peníze. Je-li typický Vodnář, neschvaluje lidi, kteří si žijí nad poměry. Pochopitelně někteří Vodnáři jsou obklopení pohodlím a luxusem, ale většina z nich je schopná žít v jedné ošuntělé místnosti, zatímco tráví čtyřiadvacet hodin denně propagováním lepšího bydlení pro chudé. Tento nadřízený nezvyšuje impulsivně platy, ale také není lakomý. Dostanete zhruba to, co si zasloužíte. Ani víc, ani míň. Když si myslí, že někdo odvedl vynikající práci nad rámec svých povinností, dovede být mimořádně štědrý. Ale nepleťte se. Očekává od vás to nejlepší. Cokoliv pod tento standard přivodí nebezpečí, že budete zdvořile, ale nekompromisně propuštěni. Nevyhovují mu lidé, kteří lelkují nebo za celý den odvedou poloviční práci. Podle něj je toto forma nepoctivosti a on nesnáší nepoctivost asi se stejnou intenzitou, jako kočka nesnáší vodu.

    Pokud jde o váš osobní život, tento šéf nemá nejmenší touhu vás soudit nebo vám radit. Má však přání o všem vědět a možná budete mít potíže uniknout jeho zvědavosti ohledně vašich soukromých záležitostí. Můžete mu klidně říci všechno bez obav, že by byl šokován. Nic ho nešokuje. Je nejlepším znalcem lidské povahy ze všech znamení zvěrokruhu a nikdy na vás nebude hledět z patra (stejně tak k vám nebude vzhlížet). Pro něj se všechny vaše ctnosti i neřesti slévají do zajímavého barevného obrazce. Bere to s rezervou a nijak to nezmění jeho mínění o vás. Místní opilec a hihňající se výrostek jsou pro něj stejně blízkými přáteli jako rektor univerzity a senátor státu. Je-li opravdový Vodnář, nebude mít žádné předsudky ani nebude nikoho diskriminovat. Jinými slovy, když vás přistihne, že kradete poštovní známky nebo schováváte ve stole nedokončené hlášení, hrozí vám vyhazov, ale když zjistí, že jste bigamista, že váš otec byl dva roky ve vězení, váš syn kouří marihuanu a manželka cvičí na verandě jógu ve večerních šatech, jenom pokrčí rameny. Pomyslí si, že je to váš život, a pravděpodobně vás bude bránit proti kritikům. Také mu nebude vůbec vadit, jste-li v politice konzervativec a nalepíte si obrázek Calvina Coolidgea hned vedle jeho obrazu Franklina Roosevelta. Ani nemrkne, když se dozví, že po posledním večírku v práci vás museli posadit do taxíku. Jenom ho nepodvádějte, nelžete nebo - Bůh chraň - neporušte daný slib. Sliby, etika a podobně jsou kategorie, ve kterých se stává úzkoprsejším.

    Na rozdíl od nadřízených ve znamení Berana nebo Lva nebude plýtvat energií, aby vás přesvědčil, že děláte chybu, když volíte toho a toho kandidáta, chodíte s tou a tou dívkou nebo nosíte kravatu určité barvy. A na rozdíl od nadřízených ve znamení Raka, Kozoroha nebo Vah nebude dělat narážky nebo užívat přesvědčovací taktiky, aby změnil váš názor. Jeho krédem je: žij svůj život podle svého a čím větší jsi individualista, tím větší máš sílu. Na druhé straně se nikdy nepokoušejte mu vnucovat nějaké morální principy. Neprojeví zlost a patrně ani žádnou nebude cítit. Dokonce se na vás možná usměje a zamyšleně pokývne s oním vzdáleným výrazem v očích. Ale je to, jako byste házeli hrách na stěnu. Váš šéf sice skoro každého vyslechne, ale to je všechno.

    I když v osobním životě má vlastní morálku a řídí se vlastním úsudkem, obchodní rozhodnutí jsou něco jiného. Pravděpodobně si vyžádá názory všech na daný postup a někdy dokonce vyzve podřízeného, aby učinil konečné rozhodnutí. Tento blázinec má jistou metodu a není to totéž jako u nerozhodných Vah. Vodnář se nezbavuje odpovědnosti na úkor druhých. Baví ho sedět opřený v křesle s výmluvným pohledem typu "vždyť jsem ti to říkal", zatímco vaše rozhodnutí (které se neshodovalo s jeho intuicí) se ukáže být zjevným fiaskem - aby vám udělil lekci. Musíte si na to dát pozor. Nadřízení Vodnáři jsou obvykle ochotní poskytnout vám provaz, na kterém byste se mohli sami oběsit, pokud si o to budete koledovat. Jestli vám alespoň jednou přesně vysvětlí, proč si myslí, že postupujete nesprávně, máte velké štěstí. Když to udělá - což je samo o sobě neobvyklé - podruhé se to už nebude opakovat. Poraďte si sami. Vezměte si to k srdci hned od začátku, protože příště od něj uslyšíte jen nějaké nejasné řeči, které vám připomenou, že jste měli věnovat pozornost tomu, co říkal.

    Čeká od vás, že budete schopni nasměrovat svou anténu a zachytit údaje, jež vám unikly, ze vzduchu. Neuvědomuje si, že ostatní lidé nemají dar absorbovat informace od tří současně hovořících lidí, zatímco si loupá pomeranč, vytáčí telefonní číslo a probírá se interními dokumenty.

    Nezaběhávejte se příliš do určitých zvyklostí. Jednoho rána se může stát, že přijdete do práce a zjistíte, že vaši, kancelář byla přestěhována do jiného patra a on vám to zapomněl říct. Nad tímto člověkem vždy visí ve vzduchu změna. Také možná jednoho dne s přátelským úsměvem nečekaně vyhodí z okna celý váš systém - systém, který se na pracovišti užíval od Občanské války. Místo toho zavede novou metodu, rychlejší a s menším důrazem na detaily. Říkáte, že se tak rychle nedokážete přizpůsobit? Potřebujete aspoň šest měsíců na zapracování a v této chvíli je pro vás nový systém španělská vesnice? Tomu on nerozumí. Jemu je to naprosto jasné. Nebojte se, doženete ho. Počká na vás. Je trpělivý.

    A to je pravda. Ačkoliv jsou Vodnáři často plní nervózní zvídavosti, vcelku vzato se příliš nevzrušují a působí dojmem klidu a rozvahy. Jistě jste si všimli, že jsem řekla vcelku vzato. Samozřejmě se stalo, že šéf vyběhl z kanceláře, aby dostihl šest požárních vozů, nebo uspořádal na koberci želví závod s opravdovými želvami a během Světové série v baseballu nechal do každé kanceláře přinést miniaturní televizor. A ovšem tenkrát ráno si zahrál na telefonního operátora, aby věděl, jaké to je, a promíchal všechny hovory, každého přerušil, náhodou chytil na drátě viceprezidenta velké televizní stanice a uzavřel s ním obchod za půl miliónu dolarů - a když přišel podepsat kontrakt, nevzpomněl si na jeho jméno. Ale normálně je klidný a ovládá se. Také je čas od času trochu excentrický. Jednou měsíčně dá přemístit ledničku, takže ji nemůžete najít, a rád vám přehazuje dny volna, aniž vás vyrozuměl. Ale co je trocha nepříjemností proti potěšení pracovat u šéfa, jehož upřímně fascinuje kniha o jazzu v Kansas City, kterou píšete? A jak se můžete zlobit na nadřízeného, kterému nevadí, když si účetní nechá narůst bradku, sekretářka nosí bílé kožešinové boty s podpatky posázenými umělými drahokamy nebo když nový pracovník v kartotéce parkuje svoje kolo v přijímacím salonku?

    Jeden den bude upovídaný a další stráví zamyšlený ve své kanceláři a bude ignorovat zaměstnance, zákazníky i dodavatele. Tehdy nechává svou duši odpočívat a tato období klidu jsou nezbytná. I nové pracovníky firmy považuje za své přátele. Dokonce má přátelské vztahy i s konkurencí. Bez ohledu na název společnosti je skutečnou funkcí nadřízeného Vodnáře přátelství. Kdosi nedávno řekl při konverzaci o dnešní konformně obchodních společností: "Vraťte mi zpátky starého dobrého vedoucího individualistu se skvrnami od omáčky na kravatě, který všechno zvládne, aniž by musel svolávat schůzi výboru kvůli každému nepatrnému zádrhelu." Tohoto člověka nepochybně zachvátila vlna nostalgie při vzpomínce na šéfa Vodnáře, kterého měl před mnoha lety.

    Ti z vás, kdo pracují pro Vodnáře, patrně nemají běžné problémy s šéfovou manželkou, která se nečekaně objeví ve chvíli největšího chaosu, kdy malíři zrovna vystěhovali přijímací místnost. Má štěstí, když vůbec ví, kde její muž pracuje, natož aby dostala povolení ho navštěvovat. Vodnáři se nesvěřují svým ženám s každou maličkostí. Kdysi jsem bydlela v sousedství únorového vedoucího firmy zabývající se výzkumem, který se jednou nedostal k tomu, aby své ženě sdělil, že musí letět služebně do Evropy, dokud tam nedorazil a nevšiml si, že nemá žádné čisté košile. (Byl tím silně otrávený a také to manželce dal najevo, když jí zatelefonoval z Londýna. Byla to vše její vina. Měla předvídat, že on pojede na služební cestu.)

    Všechny tyto zvláštnůstky šéfky Vodnáře se vám vybavily, když jste ji minulý týden sledovali, jak na velkém formálním banketu přebírá cenu Ženy roku od primátora města. Právě jste dospěli k závěru, že navzdory nepředvídatelnému chování a bláznivým zvykům to byla jedna z nejdistingovanějších nadřízených, jaké člověk může mít. Potom jste se náhodou podívali pod stůl - a uviděli jste, jak netrpělivě dupe na koberec nohama obutýma v elegantních černých polobotkách s jednou modrou a jednou žlutou ponožkou.

  

Vodnář podle narození ve třech dekanech

 

 

Narození v 1. dekanu (21.-31.1.) jsou pod dodatečným vlivem planety Venuše, která jim dává do vínku originalitu a invenci. Jsou nesmírně bystří, vynalézaví a mají vědecké sklony. Vyznačují se jasnovidností, velkou předvídavostí. Mohou současně podléhat vlivu svého okolí, zvláště lidem, které považují za své přátele a důvěřují jim. Jejich intelekt, houževnatost i píle jim přináší během života značné úspěchy. Tito Vodnáři se opravdu snaží.

  

Narození ve 2. dekanu (1.-10.2.) jsou pod dodatečným vlivem planety Merkur. Vyznačují se láskou k pravdě, nestranností a schopností originálního a objektivního myšlení. Zabývají se přírodními vědami, bádáním, astrologií, filozofií a humanitními vědami. Nejčastěji mívají přátele a partnery s podobnými zájmy. Rádi si vyměňují názory, debatují, polemizují bez ohledu na původ a styl života. Tato otevřenost ve vztahu k jiným lidem rozšiřuje jejich myšlenkové horizonty. Někteří Vodnáři se mohou vyznačovat nesoustředěností a proměnlivostí. Tito lidé mají úspěch v sexuálním životě, méně však v partnerském a osobním životě.

 

Narození ve 3. dekanu ( 11.-20.2.) jsou pod vlivem planety Neptun. Charakterizuje je nevšední vkus a hluboký vztah ke všem formám umění. Bývají nadmíru společenští, přátelští, srdeční, rychle a snadno navazují kontakt s okolím. Důležitou úlohu v jejich životě hraje erotika. Intelektuální podněty často hledají ve svých milostných romancích nebo v manželství. Bývají značně náladoví a občas i výbušní. Podle některých astrologů vliv planety Neptun na tyto lidi není příliš dobrý, protože v nich vyvolává těžkomyslnost, trudnomyslnost a sklony k masochismu. S těmito Vodnáři je skutečně těžké žít.

  

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

pekne

(ivo, 29. 10. 2009 19:01)

ale na blizence az moc dlouhe...