Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Úvod   A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  CH  J  K  L  M  N  O  P  R  Ř  S  Š  T  U  V  Z  Ž


Bába - trhovou viděti značí nepřijemnosti, někdo ti vynadá

Bába - porodní viděti nemoc, též smrt

Bába - porodní u těhotné viděti dlouhá nemoc v domě

Bába - na porodní zvoniti v domě bude nutná rychlá pomoc

Bába - na koštěti zlé uhranutí

Bába - hladiti bábu nepředstírej neštěstí

Bába - čarovati zlé i dobré

Babička - viděti ji dobrá rada zapotřebí

Bábovka - jísti ji dobré časy a příjemné žití

Bačkory - na nohou roztrhané dlouhá cesta, veselost i radost

Bagoun - viděti ho zasnoubení

Bagoun - jím býti duševní porucha

Bahno - viděti pohlavní nemoc

Bahno - válet se v něm chraň se zlé společnosti!

Bahno - skrze něj jíti zlé časy

Bahno - nebo močál viděti a v něm choditi namáhavá práce bez výsledku

Bahno - do něj šlápnout nepříjemnosti

Bakchus - aneb bohyně viděti špatná úroda vína

Bál - účastnit se ho znamená zvláštní štěstí, velké vyznamenání

Bál - na něm tančiti čeká tě vážná známost nebo malé dědictví

Bál - na něm být pohřeb

Baldachýn - viděti dobrá naděje

Baldachýn - stojíš-li pod ním čest

Baldachýn - pod ním státi úcta a vážnost

Balet - viděti klamání a podvod

Baletka - Baletka budeš míti vydání nad tvé síly a možnosti

Balíček - zahoditi ztráta přítele

Balíček - nalézti pozor na hloupé vtipy

Balík - sukna nalézti zisk někdo tě darem obleče

Balík - odesílati nebo zahoditi ztráta dobrého přítele

Balkón - viděti znamená nezdar

Balkón - na něm státi opětování lásky

Balkón - na balkóně státi úspěch tvůj rychle pomine

Balkón - Balkón najdeš milou osobu

Balón - vystupovat viděti vrtohlavce poznati

Balón - viděti neštěstí na obzoru

Balón - letící viděti naděje rychle uletí

Balšám - kvést viděti zdraví

Balzám - míti zasloužit si chválu

Balzám - mazati se s ním nastane ti starost

Balzám - kvete-li znamená stálé zdraví

Bandity - viděti pronásledování

Báně - na věži s křížem modlitbou mysli výš

Báně - na věži nemysli si sám o sobě příliš vysoko

Banka - viděti klidnýživot vésti

Bankovky - Bankovky Viz: Peníze,

Bankovky - dostati toužíš, ale marně. Zbav se touhy.

Barák - roztrhaný viděti budeš mít prázdniny, volno

Barchet - kupovati brzká změna

Bárka - Bárka menší cesta

Barva - roztírati dobré obchody

Barva - ztratit v obličeji očekává tě nemoc

Barva - zlatá dobré hmotně zaopatření

Barva - tříti dobrý zdar tvého obchodu

Barva - tmavočervená zášť a hněv

Barva - tmavě modrá moudrost

Barva - temně zelená nebezpečí

Barva - temně žlutá pomsta

Barva - temně fialová pokání

Barva - světle červená láska

Barva - stříbrná šediny stáří

Barva - s ní se natírati býti obelhán

Barva - růžová krásné příští

Barva - oranžová šťastná láska

Barva - modrá důvěřuj ve vyšší moc

Barva - míti naplněnou kasu dostati

Barva - křiklavá výbuchy všeho nehezkého

Barva - jasně zelená veselá příroda

Barva - jasně žlutá klidný život

Barva - jasně fialová duševnost, účinná láska k bližnímu

Barva - hnědá samota a opuštění

Barva - šedá vdovec, vdova

Barva - černá smutek

Barva - bílá radost

Barviti - sebe samého mužům hanba a ostuda, ženám dobře

Basa - znějící budoucnu štěstí tě očekává

Basa - viděti hádka

Basa - sama bručící velká hádka s tchyní

Basa - rozbitá sváry

Basa - hráti na ni velká žízeň

Basa - hrát slyšeti spokojenost s radostmi

Basa - beze strun málo peněz

Báseň - čísti časem mrhání, též staromódnost, rovněž spokojenost

Basista - slyšeti zpívati ho velká pitka, též hádka

Básník - viděti ho doba tě už přežila

Básník - mluviti s ním návštěva muzea a starých památek

Baterku - viděti tajní nepřátelé

Báti se (něčeho, někoho) - sluhy nepoctivost a krádeže

Báti se (něčeho, někoho) - pána poctivost

Báti se (něčeho, někoho) - neznáš-li důvod proč buď opatrný před nepřáteli

Báti se (něčeho, někoho) - muže nečisté svědomí

Báti se (něčeho, někoho) - ženy nečisté svědomí, domácí sváry

Báti se (něčeho, někoho) - boha dobro

Báti se (něčeho, někoho) - báby vycítíš to správně

Batoliti se - Batoliti se nikam to nepřivedeš

Bavlna - množství ve skladu bohatství, užitek a dobro

Bavlna - žlutá nemoc

Bavlna - červená nemoc

Bavlna - černá smrt

Bavlna - bílé barvy nalézt bohatství

Bavlna - Bavlněné zboží či jiné věci nejistota

Bavlna - v žokách bohatství

Bavlna - tkáti nebo přísti zisk

Bavlna - roucho menší dědictví

Bavlna - přísti ji podnikneš cesty do dalekých krajů

Bavlna - přísti dalekou cestu

Bavlna - Bavlna menší zisky od chudších

Bavlník - viděti bohatství

Bavlník - keř viděti jest velmi dobře

Bazalka - kvésti zdraví, síla, radost

Bazén - koupat se v něm předpovídá nové, výhodné známosti, jež ti budou nápomocny k získání vysokého postupu

Bazilika - v ní bydlet či jen ji viděti očekává tě žalost a zármutek

Bazilišek - viděti zármutek, truchlivost

Bazilišek - viděti ho tvůj nepřítel se chce vetřít v tvé přátelství, získáš nového nepřítele

Bazilišek - viděti starost a velký zármutek

Bažant - jísti ho míti čest

Bažant - jísti ctěn býti

Bažant - chytnouti ho do srdce se ti vloudí láska jiná, později i svatba

Bažant - Bažant nová láska

Bdíti - ve spaní starost a pronásledování

Bedna - prázdná rozbroje, mrzutost

Bedna - prázdná chudoba, starosti

Bedna - plná dar

Bedna - míti, či viděti plnou bohatství

Bednář - viděti ho hojná úroda

Bedra - zemdlená žalost

Bedra - veliká zdravé děti

Bedra - silná míti vítězství v zaměstnání neb při soudní při

Bedra - přeťatá zármutek

Bedra - mokrá mnoho dětí

Bedra - hubená starost o živobytí

Bedrník - Bedrník známost se sládkem, též radost z povýšení

Běhati - o závod veliká námaha

Běhavka - Běhavka Viz: Průjem,

Běhavka - míti ji vyprázdnění úspor

Bělice - Bělice Viz: Ryba (y),

Bělice - pojídati ji tělesný neduh

Bělidlo - aneb běliče viděti budeš ospravedlněn

Bělmo - na očích míti zármutek

Beran - vyhublý smrt

Beran - viděti ho budeš povýšen

Beran - viděti běžícího radost

Beran - starého nalézti trvalejšího zaměstnání se domůžeš

Beran - stažený smrt v domě

Beran - černý příčinou špatného žití je tvá povaha

Beran - beranů mnoho dočasný dohled nad velikým majetkem

Beránek - zarmoucení v rodině ztráta zaměstnání

Beránek - zabitý zarmoucení v rodině

Beránek - zabíti nemilosrdenství

Beránek - viděti beránky které se pasou strach a hrůza

Beránek - viděti náklonnost k tanci

Beránek - skákati viděti na dětech míti radost

Beránek - nalézti budeš mít dočasné zaměstnání

Beránek - míti pokoj a útěcha

Berla - více berlí neštěstí

Berla - nemocniční nemoc

Berla - nalézti ji neštěstí

Berla - žebrácká chudoba, ponížení, škoda a ztráta

Berla - biskupská čest

Berle - viděti aneb míti nemoc

Berle - s ní tlouci vítězství nad druhými, užitek

Berle - o ní se opírati trápení, nemoc

Berle - na nich choditi špatný obchod, též ztráta milenky nebo milého

Besídka - sejít se s milou osobou aneb přemýšlení očekává tě radost

Besídka - v ní sedět sejít se s milou osobou aneb přemýšlení o ní

Betlém - jeruzalém či betlém viděti zbožná pouť, prosba za někoho

Bez - viděti v květu nemocný se uzdraví, v domě bude svatba nebo povýšení

Bez - trhati velkého věku se dočkáš

Bez - strom nemoc

Bez - květ starost

Bezinka - Bezinka veselá zábava

Běžeti - sám sebe viděti ztráta jmění

Běžeti - s vozem nesnáz

Běžeti - před zvířetem nepřátelství

Běžeti - několik osob za sebou hádka a starosti

Běžeti - nahý tvé nejmilejší jsou tobě nevěrny

Běžeti - běžíš-li namáhavě a doběhnouti nemůžeš značí neduh

Běžeti - a z místa se nepohnouti bez účinku se namáhati

Běžeti - a přitom upadnouti přetržení něčeho dobře započatého

Běžeti - a padnouti nezdar v započaté práci

Běžeti - a nemoci se vyhnouti veliké namáhání

Běžeti - a k cíli přijíti tvé žádosti dojdou vyplnění

Běžeti - a cíle nedosáhnouti vše se zdaří jen těžko

Běžeti - a cíle dosáhnouti vše se zdaří

Bible - Bible šťastné manželství

Bič - viděti bude ti pomluvou na cti utrháno

Bič - ruce zdvižený viděti pro pravdomluvnost si nepřátele učiniti

Bič - práskati upřímností přátele získati

Bič - šlehati daleká cesta

Bičování - Bičování zle

Bída - velkou viděti opovržení, pohrdání

Bída - velkou bídu viděti opovržení

Bída - připravovat bídu někomu dluhy

Bída - býti bídný strastiplné dny

Bidlo - něco podpírati zdlouhavý proces

Bidlo - na prádlo čeká tě zdlouhavý spor

Bílek - vaječný pití závislost z daru

Biskup - viděti přízeň od vysoké osoby

Biskup - viděti ho tančiti vzejde ti škoda na dobytku

Biskup - viděti v milosti býti u vzácné osoby

Biskup - sedět viděti proces

Biskup - s ním mluviti šťastné pořízení v počínání

Biskup - při službách božích viděti dobrá novina

Biskup - při pohřbu viděti velké neštěstí

Biskup - husu jísti veliké štěstí

Biskup - žehnající síla tě doprovází

Bíti - svou ženu nevěra

Bíti - se s více cizími lidmi pomluvy

Bíti - se s někým velká námaha

Bíti - od osoby dostat, která je úřadem vysoká nález pokladu

Bíti - někoho láska a různice

Bíti - dostat od obyčejné osoby ta osoba může dopomoci k majetku

Bitva - vojenskou na pevnině viděti budeš míti potěšení

Bitva - námořní, viděti ji chlapci nevěsta a dívce ženich nevěrný bude

Bitva - do bitvy vésti radosti se dočkati

Bitva - do bitvy táhnouti s úřadem míti co do činění

Bláto - v ulicích či na poli viděti nezdar, bída a zlá novina

Bláto - samo vše zlé

Bláto - na oděvu hanba

Blázen - vysmívati se bláznům pro nepravost k zodpovědnosti předvolán býti

Blázen - viděti blázny ovládnutí svých vášní

Blázen - sebe sama viděti značí dlouhý věk

Blázen - jej viděti a mluvit slyšeti budeš oklamán

Blázen - jej viděti návštěva nepravdivého člověka

Blázen - býti vyznamenání

Blázen - bláznovství tropiti nemocnému dobře, zdravému mrzutost

Blázen - bláznivou ženu spatřiti mrzutosti a hádky v domě

Blázinec - viděti velké štěstí

Blázinec - v něm se nacházeti dostaneš se na vyšší místo

Bledý - býti znamená nemoc

Blecha - zjeví se obdržíš dopis

Blecha - viděti skákati skrze nepravé zprávy budeš znepokojován

Blecha - viděti blechy není dobře

Blecha - skákat viděti výlet, dobré počasí

Blecha - od ní poštípán býti blízká výhra

Blecha - na vlastním těle chytati své nepřátele překonat

Blecha - mnoho spatřiti velký zármutek

Blecha - mnoho míti, jimi trápen býti neštěstí, nepřátelé, chudoba, nouze

Blecha - míti blechy a býti jimi pokousán štěstí a bohatství

Blecha - chytati těžká honba na cosi, nepokoj

Blecha - bleší cirkus viděti návštěva z vyšších míst

Blesk - viděti nesvornost, hádka, nepříjemnost

Blesk - viděti, když uhodí mrzutost

Blesk - trefí-li blesk do hlavy ztratíš jmění a snad i život

Blesk - když zapálí svržení

Blesk - když jej vidíš křik a smutek

Blesk - blýskání viděti shoda v nějaké při

Blesk - Blesk nenadálá příhoda, zisk a štěstí

Bližní - viděti ho není každý, pouze ten, kdo v dobru a pravdě trvá

Blouditi - v polích dobře

Blouditi - v lesích a údolích zle

Blouditi - rovně zlé i dobré

Blouditi - nahoru bude dobře

Blouditi - kamsi dolů bude zle

Bludička (Bludičky) - viděti a za ní choditi nechat se svést

Bludička (Bludičky) - viděti zlé znamení, někdy mrzutost

Bludiště - zase z něho vyváznouti odstranění všech překážek

Bludiště - zahradní a v něm se procházeti zapleteš se do zlých okolností, zmatky

Bludiště - skalní, údolím a roklinami blouditi zlé časy

Bludiště - po lesích, lukách a polích dobré časy

Bludiště - Bludiště Ocitli jste se ve snu v bludišti nebo labyrintu? Zeptejte se sami sebe, co se pokoušíte vyřešit nebo co v jeho středu hledáte.

Bludiště - labyrint, v něm býti a nemoci z něj vyjí dlouho trvající starosti

Bluma - na stromě nenadálé bohatství, také chraň se zlých lidí

Bob - na stromě nenadálé bohatství, také chraň se zlých lidí

Bob - jísti hrozí ti nebezpečí i neduh

Bobek - kozí sbírati mnoho zbytečných starostí, raději spoř

Bobek - kozí nezajímej se o to, je to nepatrnost

Bobkový list - věnec obdržeti naděje na brzké povýšení

Bobkový list - trhati odejmout někomu dobrou naději

Bobkový list - sen o něm u ženy náhlý porod

Bobkový list - někomu na hlavu vsaditi věnec bobkový vděčnost

Bobkový list - keř viděti nenadálé cti dosáhnouti

Bodat - Bodat zbloudit

Bodláčí - zalévati způsobit si vlastní vinou nepříjemnosti

Bodláčí - zalévati nevděčníku prokázati dobro

Bodláčí - viděti protivenství

Bodlák - viděti zrada

Bodlák - viděti tvými přáteli jsou lidé neupřímní, též nepoctivost

Bodlák - na poli neúroda

Boháč - jím býti značí chudobu

Boháč - viděti ho ve snu a s ním mluviti tvé záležitosti se zdaří, též pýcha

Boháč - viděti aneb s nimi obcovati dobrodiní

Boháč - býti chudým dobře, boháčům pronásledování

Bohatství - míti nebezpečenství

Bohoslužba - navštíviti nebo slyšeti obtížnou práci dostati

Bohoslužba - Bohoslužba pokoj v mysli

Boj - zůčastniti se usmíření

Boj - z boje utéci někdo ti přinese radost

Boj - sám s někým bojovat přijdeš do hádky

Boj - sám bojovati do sporu se dostati

Boj - s divokými zvířaty vésti a zvítěziti vyvázneš z nebezpečí

Boj - s divokým zvířetem a zvítěziti od velkého nebezpečí zachráněn býti

Boj - nebo půdka, býti přítomen smíření

Boj - bojovati s dravci zlé vášně

Boj - boji přihlížeti smířiti se s nepřítelem

Bojovati - s divokými zvířaty ochránit se před velkým nebezpečím

Bojovati - na koni dobrý sňatek

Bojovati - a zvítěziti s velkým namáháním si polepšiti

Bojovati - Bojovati do rozepře jíti

Bok - veliký a silný brzká svatba a děti

Bok - mít zraněný zármutek a ztráta dětí

Bolest - vidíš-li na jiném šťastně přečkáš nehodu

Bolest - ve snu tě bolí hlava nebo prsa čeká tě menší nemoc

Bolest - cítiti nesnáze přemoci

Bolest - cítíš-li v sobě nepřízeň

Bolest - bolavého se viděti velmi milován býti

Bonbón - jísti bonbóny neužitečná vydání

Bordel - viděti neštěstí, pronásledování, nemoc

Borovice - viděti vysokou a urostlou budeš míti velkou radost

Borovice - Borovice přináší dobro samoty, ia radost

Borůvky - v lese trhati a jísti budeš zrazen v lásce

Borůvky - na keři touha po slasti

Borůvky - jísti skromná budoucnost

Borůvky - Borůvky zrazená láska

Bos - bosýma nohama běhati překvapí tě neočekávané štěstí

Bos - běhati tělesná slabost

Bos - běhati zhubnouti na těle a neštěstí

Boty - ztratiti bratr nebo sestra ti zemřou

Boty - zamazané dočkáš se pomluv po cestě, ale i u cíle

Boty - ukrásti dobrý zdar v podnikání

Boty - ukradené cizoložství

Boty - tlačí-li tě a jsou zablácené nemoc

Boty - si obouvati jistá svatba

Boty - roztrhané sejdeš z cesty

Boty - nové kožené zisk a peníze

Boty - žluté pozor na chorobnou nevěstu

Boty - lakové obouvati falš, i nevěra

Boty - juchtové boty nositi mokré sklepní povolání, či v kanálu, ve vodě

Boty - chlupaté bohatá nevěsta

Boty - červené získáš nevěstu krasavici

Boty - Boty cesta

Bouda - s trhovým zbožím viděti výhra, zisk

Bouda - psí viděti čeká tě ponížení

Bouda - neb sklep na víno viděti nebo v něm býti různice, ale i žárlivost

Bouda - jarmareční viděti různice

Boule - na těle míti znamená nepřátele, též úraz

Boule - míti na celém těle nepřátele

Boule - míti bouli pozemek obdržeti

Boule - míti staneš se pánem gruntu a polností

Bourec - bource pěstovati příprava

Bouře (Bouřka) - viděti zlá nehoda

Bouře (Bouřka) - velkou slyšeti aneb viděti dobrý zdar tvému obchodu

Bouře (Bouřka) - Bouře (Bouřka) Velká bouře je přímo nebezpečná. Prozkoumejte tedy svou duši.

Bouře (Bouřka) - stromy vyvracet viděti bouřkou velké neštěstí tě mine

Bouře (Bouřka) - při ní pod stromem státi můžeš lehce zahynout z neznalosti

Bouře (Bouřka) - před ní utíkati nebezpečí

Bouře (Bouřka) - před ní se skrýti ujdeš nástrahám

Bouře (Bouřka) - Bouře (Bouřka) špatné zprávy

Bouře (Bouřka) - od ní býti překvapen domácí mrzutosti

Bouře (Bouřka) - Bouře (Bouřka) nástrahy

Boží umučení - viděti obraz radost v rodině

Brada - zrzavá faleš

Brada - vidí-li žena svou bradu s velmi dlouhým značí to smrt manžela

Brada - tlustá dobře

Brada - hubená není dobře

Brada - holou mít starost

Brada - šedivá hanba

Brada - dlouhá tak, že z ní až vousy padají plné schudnutí

Brada - dlouhá pro muže značí bohatství, pro ženu zármutek, pro chudého vzrůst dluhů

Bradavice - aneb kuří oka úmrtí

Bradavice - Bradavice bohatství

Brambory - v květu radost v rodině

Brambory - okopávati práce, námaha

Brambory - kopati úsilí, námaha

Brambory - kopati namáhání

Brambory - jísti nedostatek

Brána - viděti ztráta a nemoc

Brána - uzoučká konec života

Brána - násilně ji otevříti do zajetí se dostati

Brána - na pole zapomenouti nějakého dluhu

Brána - široká zlý život

Brána - Brána nečekaná návštěva, též změna života

Brandýř - viděti ho neb býti holen klevety

Brány k vláčení - Brány k vláčení upravení poměrů pro budoucnost

Bratr - vidíš-li ho umírati zbavíš se nepřátel

Bratr - viděti zesnout ho znamená ztráta možného nepřítele

Bratr - umře-li tobě ztratíš nepřítele

Bratr - plovoucího ve vodě znamená dlouhý a šťastný život

Bratr - loučiti se s ním konec zármutku

Bratr - loučiti se s ním budeš truchlivý

Bratr - Bratr ( též bratranec) přátelství proti nepřátelům

Bratrství - v pití politické schůze

Bratrství - Bratrství značí vzájemnolu podporu z cizích kapes

Bratři a Sestry - viděti radost, štěstí

Bratři a Sestry - mrtvé viděti smrt nenechá na sebe dlouho čekat

Bratři a Sestry - mluviti starost, protivenství

Brázda - v ní upadnouti překážky

Brázda - ubírati se jí čeká tě veliké štěstí

Brázda - na poli bohatství, štěstí

Brázda - jí orati velký zisk v budoucnu

Brčál - viděti nebo trhati věrné přátelství

Brdo - v domě míti zisk

Brk - z husy neb jiného ptáka radost v rodině

Brk - jím psáti brzká dobrá zpráva

Brk - bílý míti od falešného podezření očištěn býti

Brnění - viděti rozlámané ztráta, škoda

Brnění - svlékati svlékati

Brnění - pancíř viděti opatrně sobě počínati

Brnění - nositi hněv Vám přinese mnoho nepříjemností

Brnění - nositi odvod nebo známost s vojákem

Brnění - míti na sobě před nepřítelem se chrániti

Brnkačku - viděti nebo na ní hráti se závistí mět co dělat

Broditi - se ve vodě, špinavá-li je vše zlé

Broditi - se ve vodě, čistá-li vše dobré

Brokovnice - nabitou ji viděti hádka ve společnosti

Broky - Broky nepřátelství

Broskev - zavařovat Majetek budeš schraňovat

Broskev - VIDĚTI nemožná přání

Broskev - vidět je na stromě dosáhnutí touženého cíle

Broskev - vidět aneb je jísti štěstí, radost a zdraví

Broskev - trhat do dobrého peněžitého postavení se dostati

Broskev - trhat nesnáze

Broskev - trhat Dostaneš se do pokušení

Broskev - trhat flirt

Broskev - ROZLAMOVATI dobré majetkové poměry

Broskev - prodávat materiální těžkosti vás přibrzdí

Broskev - PECKU ROZB ÍJETI namáhavá práce

Broskev - někomu dávat sympatická známost

Broskev - NA STROMĚ VIDĚTI přijdeš do nesnází

Broskev - NA STROMĚ upadneš v pokušení

Broskev - kvetoucí vidět sklony k marnivosti

Broskev - Jísti výstraha před nemocí

Broskev - J ÍSTI setkání a sblížení s milou osobou

Broskev - J ÍSTI onemocnění bohatého

Broskev - jíst Potkáš se s neobyčejným stvořením

Broskev - jíst radost a zdraví

Broskev - jedení broskve znamená chorobu dětí, neúspěch v podnikání a očekávaných návštěvách hostů

Broskev - JÁDRO KOUSATI děláš si nemilé známosti

Broskev - JÁDRO J ÍSTI někdo tě oklame

Broskev - JÁDRO nalezneš tuhý odpor

Broskev - JÁDRO - jíst Setkáš se s tuhým odporem

Broskev - dostat někdo se bude snažit vás podvést

Broskev - darovat dostane se ti příznivého přijetí ve společnosti

Broskev - darovat dobře uvítán býti

Broskev - darovat budeš dobře přijat v nové společnosti

Broskev - darovat Jsi všeobecně oblíbený

Broskev - darovat hledejte a najděte novou známost

Broskev - BROSKVOVÝ KVĚT naděje

Broskev - Broskev znamená dočasnou rozkoš a šalbu v době svého zrání, mimo tento čas pak marné snahy

Broskev - Broskev Zdánlivá ztráta stane se tehdy ziskem, vytrváš-li trpělivě.

Broskev - Broskev zakusíš pocit mnoha ztrát, ale vytrváš-li, změní se tyto ztráty v zisk

Broskev - trhat a jíst úspěch, dobrá budoucnost

Broskev - Broskev štěstí a úspěch v každé činnosti

Broskev - Broskev máš pocit, že jsi mnoho ztratil, ale vydržíš-li, tato ztráta se smění na zisk

Broskev - zkažené jsou znamením brzké choroby u dětí

Broskev - viděti na stromě dostaneš se do nesnází

Broskev - viděti aneb jísti štěstí, radost, zdraví

Broskev - vidět smíte jednou ochutnat více ze sladkých plodů lásky

Broskev - Vidět je růst signalizuje zradu v lásce nebo v přátelství

Broskev - utrhnout ze stromu nebo setřást jste v lásce nedočkaví

Broskev - trhati dobré peněžité postavení dostati

Broskev - shnilá znamená nepěkné zklamání v lásce

Broskev - pěstovat nebo zasadit dosáhnete vysokého postavení

Broskev - nabízet jste miláčkem žen nabízet: jste miláčkem žen

Broskev - jíst milostný vztah bere váš partner vážněji, než je vám milé

Broskev - Jíst je znamená vážné, avšak přechodné zdravotní potíže

Broskev - je vám nabízena máte co dělat s miláčkem žen

Broskev - darovati dobře uvítán býti

Broskev - Broskev vše nemilé

Broskev - Broskev chápat jako sexuální symbol, přičemž zralý plod je výrazem naplněné lásky

Brouci - štípají-li rvačka

Brouci - a krev nejezdi nikam

Brouci - Brouci mnoho svárů v domě

Brouk - Brouk Viz: Hrobařík, Chroust, Majka, Roháč,

Brouk - viděti ho zloděj nablízku

Brouk - Brouk svárlivý a ničemný člověk se blíží

Brousiti - něco brousiti mrzuté hádky

Brus (Bruska, Brousítko) - míti na dvoře a brousiti na něm pomluvy, klevety a mrzutosti

Brus (Bruska, Brousítko) - Brus (Bruska, Brousítko) velká radost

Brus (Bruska, Brousítko) - Brus (Bruska, Brousítko) klevety

Brusič - šlejfíře viděti s potměšilou osobou do hádky přijíti

Brusinky - Brusinky vše dobré přijde k vám

Brusle - jezdíš na nich marná snaha

Brusle - Brusle liché touhy, marné toužení

Brvy - Brvy vypadávati viděti churavos

Brýle - sobě koupiti chtějí tě ošidit

Brýle - si nasazovati výnosné zaměstnání

Brýle - nositi opatrnost před přáteli

Brýle - nositi měj se před falešnými přáteli na pozoru

Brýle - míti nebo používati ješitným se stávati, posmívati se komu, měniti se

Brýle - míti čestné postavení

Brýle - Brýle domýšlivost, též sblížení se s vlivnou osobou

Břečka - Břečku píti výlet na venkov

Břečťan - z něj věnec plésti věrný přítel

Břečťan - z něho věněc víti věrného přítele míti

Břečťan - vidíš pnoucí se tvého přátelství chtějí dosíci dolézavostí

Břečťan - viděti štěstí v lásce

Břečťan - na zdi viděti upevnění vztahů

Břečťan - na zdech viděti utvrzení v započaté známosti

Břečťan - na stromech se pnout viděti falešné přátele

Břečťan - jinak viděti štěstí, láska, přátelství

Břečťan - Břečťan straromládenectví, osamělost

Břeh - u něho se procházeti do nebezpečí se vydávati

Břeh - u něho odpočívati štěstí a spokojenost

Břemeno - sundati dojde ti dobrá zpráva a práce se ti zdaří

Břemeno - na bedrech nésti starost, povinnosti, těžký úkol

Břemeno - jím obtěžkán býti brzké ukončení tvého řízení

Břemeno - Břemeno znamená těžkou práci

Břicho - veliké míti zámožnost

Břicho - veliké míti blahobyt

Břicho - tlusté majetek

Břicho - splasklé smrt příbuzného, též útrata

Břicho - rozřezané míti ztráta

Břicho - průjmem břichu uleviti zbavení starostí

Břicho - oteklé míti znamená neštěstí a nepříjemnosti

Břicho - míti malé špatná pře

Břicho - máš-li velké zámožnost

Břicho - máš-li prázdné ztráta

Břicho - máš-li malé a hubené dlouhotrvající proces

Břicho - malé a hubené míti zdlouhavý soud

Břicho - co roste čest

Břicho - bolení břicha zármutek v domě

Břitva - viděti hodně ostrou buď velmi opatrný

Břitva - Břitva měj se na pozoru

Bříza - useknouti ji škoda

Bříza - břízový háj viděti štěstí

Bříza - Bříza panenství, moc ženy nad mužem v čisté duševnosti

Buben - slyšíš-li špatná pověst o tobě bude rozšířena

Buben - slyšeti na bubny tlouci do opravdové hádky přijíti

Buben - slyšet noviny

Buben - na bubny tlouci v rozepři se dobře hájiti

Buben - Buben klepy budou rozneseny

Buben - Buben cesta

Bubeník - jak utíká oheň nebo výbuch

Bublina (Bubliny) - z mýdla krátkého štěstí užívati

Bublina (Bubliny) - mýdlové bubliny fantastické plány do budoucna

Bučení - slyšeti dobytek bučet neštěstí

Budíček - slyšeti svou liknavostí propásneš štěstí

Buditi - někoho buď opatrný, hrozí ti nebezpečí

Bůh, Bohyně - vzývati ho radost

Bůh, Bohyně - vzývati radosti se dožíti

Bůh, Bohyně - viděti ho, s ním mluviti starosti a zármutek

Bůh, Bohyně - viděti radost a útěcha

Bůh, Bohyně - slib bohu učiniti velké štěstí a spokojenost

Bůh, Bohyně - s ním mluvit velká radost

Bůh, Bohyně - jeho ruce po sobě vztahovat viděti požehnání, štěstí, bohatství

Bůh, Bohyně - chváliti ho trápení

Bůh, Bohyně - chváliti nemoc a utrpení

Bůh, Bohyně - hovořiti slyšeti radost

Buchty - veliké viděti a jísti dobré přátelství a štěstí

Buchty - s tvarohem žaludeční nemoc

Buchty - s povidly mámení lásky

Buchty - s mákem jísti dědictví nebo výhry

Buchty - péci dozvíš se o sobě milé řeči

Buk - Buk dej si pozor na úraz

Burza - viděti hodněštěstí míti

Burza - jako dům viděti Obchody dělati, jistota v podnikání.

Buřty - jísti úspora peněz

Buřty - dělati zbohatneš

Buvol - viděti velká ztráta

Buvol - viděti velký zisk

Buvol - vidět běžeti divokého přijde do domu nemilý host

Bůžek - viděti ho zfalšovaná pravda

Bůžek - klaníš-li se mu budeš velice pokořen

Býk - viděti hostina

Býk - s krávou dočkáš se manželství

Býk - pásti ho statek a kapitál

Býk - běží-li čeká tě cesta, ale i pronásledování

Byliny - Byliny Viz: Květiny,

Byliny - voňavé míti marnivost

Byliny - voňavé konec neštěstí

Byliny - trhati zdraví

Byliny - mladé zalévati a opatrovati dobré vychování dítek

Byliny - jísti šťavnaté prospěch, zisk

Byliny - hledati o své aneb jiného zdraví pečovati

Byt - zatopený pocítíš pro lež a lhaní mnohé úzkosti

Byt - v ohni veliký výstup, hádky a soužení

Byt - v nepořádku blíží se nemilé věci

Byt - úzký a těsný nesnáze hmotné, nemilé věci

Byt - provětrávati nemoc

Byt - měniti překvapení, ale i smrt

Byt - hezký jistá budoucnost

Byt - čistiti v bytě návštěva

Byt - čistiti čistota = základ zdraví

Byt - bohatě zařízený bezstarostné stáří

Bytost (Bytosti) - nadpozemské bytosti viděti v modrém, růž dobro

Bytost (Bytosti) - nadpozemské bytosti v zeleném nebo červe zlo

Bzikání - slyšeti touha po manželství

Bzučení - slyšeti zlé pomluvy