Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Úvod   A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  CH  J  K  L  M  N  O  P  R  Ř  S  Š  T  U  V  Z  Ž


Car - viděti ho zaniklé věci

Cáry - míti na sobě přijdeš do špatných poměrů, bída

Cavyky - milostné dělati úraz

Cediti - Cediti špatné finance

Cedr - viděti strom povýšení

Cedr - listy trhati uštknutí hadem nebo včelou

Cedr - Cedr v rozumnosti je dobro a pravda

Cedule - viděti značná překvapující novinka

Cedule - vidět ji viseti změna v rodině

Cedule - lepiti ji změníš svůj stav

Cedule - dělati cesta

Cela - celu vězeňskou v domě stavěti těžkosti s hašteřivou manželkou

Celer - nezralý jísti znamená krátkou radost a zármutek zároveň

Celer - kopati ho nebo sázeti změníš povolání

Celer - jísti a nechutná-li ti značí pravý opak

Celer - jísti a chutná-li přijdeš k majetku a pomůže ti cizí člověk

Celer - hořký jísti buď opatrný, jinak ti hrozí smrt

Celovati - svého přítele hojný užitek

Celovati - studený kámen pohřeb

Celovati - milenku smíření se s nepřítelem, též starost

Celovati - kata budeš obdarován od cizího člověka

Celovati - žhavé železo úraz

Celovati - čerta pěkné nadělení

Cement - vidět ležeti nesnáze s úřady

Cement - rozsypati hádky

Centimetr - jím měřiti malichernosti

Centimetr - Centimetr drobná práce

Centýř - nositi potlačení

Cep - sny o cepu dosáhneš užitku namáhavou prací

Cep - Cep vzbouření někoho, mrzutosti, též vdáti se za zlobivého

Cesta - Cesta Viz: Pěšina,

Cesta - zahrazená z obou stran vzdej se svého úmyslu

Cesta - vidíš-li cestáře cestu zametati z nouze ti pomůže dobrý přítel

Cesta - v zelení dobré naděje do budoucna

Cesta - úzká starost, zármutek

Cesta - plná jam číhá na tebe nebezpečí

Cesta - na pěkné se procházeti štěstí a radost

Cesta - křížová cesta nemáš pevné odhodlání

Cesta - kráčet po blátivé cestě zármutek a pomluvy

Cesta - konati cestu mrzutostem ujíti

Cesta - kamenitá bědný život

Cesta - jeti jí koňmi trvalé štěstí

Cesta - bludná cesta od zlého člověka budeš pronásledován

Cestovati - ve voze stálé štěstí

Cestovati - ve vlaku nebo ve voze změna

Cestovati - ve společnosti bude se o tobě mluviti

Cestovati - se společností dostaneš se do cizích řečí

Cestovati - s mečem návštěva veselky

Cestovati - pěšky odložení důležitých věcí

Cestovati - ozbrojený s kordem do stavu manželského vstoupiti

Cestovati - Cestovati mnoho přemýšlení

Cestovati - Cestovati důležité podnikání

Cibule - viděti hádka nebo odkrytí nějakého tajemství

Cibule - vařiti chudoba

Cibule - pečivo cibulové jísti lékaře nepotřebovati

Cibule - jísti ji potká tě nehoda, ponížení nebo nemoc v rodině

Cibule - jísti do zármutku upadnouti

Cibule - hromada, kopec židovská návštěva

Cibule - Cibule slzy

Ciferník - Ciferník čas běží a mění vše i tebe

Cifry - Cifry Viz: Čísla,

Cifry - vymazávati dluhy

Cifry - psáti zbohatneš

Cihla - viděti cihláře při práci příjemná návštěva

Cihla - viděti cihelnu hojný majetek získáš prací

Cihla - špatně pálená a nerovná čekají tě nepořádky

Cihla - nevypálené cihly dej pozor, abys nepropásl užitek

Cihla - ji najíti dostaneš se nevědomky k menšímu majetku

Cihla - ji dělat či voziti svou pílí dosáhneš velkého majetku

Cihla - dobře vypálená peníze

Cihla - dělat aneb pálit viděti nepříjemné vydání

Cihla - cihlovou chatrč viděti námaha a práce

Cíchy - nečisté zlé znamení

Cíchy - čisté dobré znamení

Cíchy - aneb povlečení na peřiny koupiti brzké oženění

Cikán - s basou pitka

Cikán - slyšeti na cimbál hráti svatba či zasnoubení v domě

Cikán - s cikánkou viděti ztráta majetku, utrpení a nepředvídatelná žalost

Cikán - jej viděti a mluviti s ním nestálé poměry, neb ohlašuje stěhování

Cikán - cikánka a od nich si nechat hádati zmařené naděje

Cikán - Cikán s houslemi zrádné sliby ti kdosi našeptává

Cikáně - viděti cikáně náhlá ztráta nepozorovaná

Cikánka - usmívající se nepředvídaná žalost v kruhu rodinném

Cikánka - tančící podnik se nezdaří

Cikánka - objímaji ji velká škoda

Cín - viděti nemoc

Cín - s ním pracovati budeš potěšen

Cín - cínové náčiní založíš domácnost

Cín - Cín zisk a obchod

Cink - na oku míti špatné vyhlídky

Cinkání - slyšeti veselý večer

Císař - viděti řády zdobeného soudní spory

Císař - viděti ho a mluviti s ním zisk

Císař - s ním mluviti vážnost míti

Císař - a krále viděti mnoho štěstí míti

Cisterna - viděti ji nebezpečenství a záhuba

Citera - na ni hráti příjemnost

Citera - hráti na ní býti příjemný

Citera - děvče hrát viděti budeš milován

Citróny - kvésti viděti v cizí zemi ustanoven býti

Citróny - jísti neb vymačkané spory a soudy přináší

Citróny - jísti aneb viděti spokojenost, dobře se ti povede

Citróny - jich mnoho viděti usadíš se v cizí zemi a dobře se ti povede

Citróny - Citróny vytlačený býti

Citróny - Citróny cizina

Cizinec - Cizinec Freudovské pojetí říká, že potkat cizince ve snu znamená setkat se s částí našeho podvědomého já.

Cizoložství - spáchati znamená velkou hádku

Cizoložství - prováděné za dne dbej, aby chvatem nebylo podlomeno tvé zdraví

Cizoložství - pokušení odolati vítězství nad nepřítelem

Cizoložství - Cizoložství nepokoje v manželství

Clo - platiti nenadálé vydání

Clo - platiti nemilé vydání

Cop - viděti neb nositi milovati staré věci

Cop - ustřihne ti někdo ostuda

Cop - sobě plésti manželům dobře, jiným zle

Cop - míti straníš se novot

Cop - Cop značí zahlouplou povahu, též zápletky, soudy a vyšetřování

Cucati - cíp duchny či jiný předmět dbej, aby tě chlípnost nezavedla

Cukr - tlouci lásku k svému řemeslu míti nebo opovrženě se s tebou zachází

Cukr - sekati lásky konec

Cukr - míti neb v bednách viděti tvého přátelství chce úlisností dosíci pokrytec

Cukr - jísti sladká láska

Cukr - jísti mlsným býti

Cukr - darem obdržeti lichocením trápen býti

Cukr - cukernatění šťastná zvěst

Cukr - Cukr sladký pokrytec nablízku

Cukrárna - viděti dlouhou chvíli míti

Cukrárna - v ní býti nemoc žaludku

Cukrárna - Cukrárna pozvání

Cukrář - Cukrář kuplíř nablízku

Cukrátka - kupovati peníze promarniti

Cukrátka - jísti lichá zábava aneb čtení

Cukroví - v cukrárně kupovati dojde tě milé pozvání

Cukroví - jísti tvé přání se časem vyplní

Cukrovinky - jísti dobré poměry

Cvičení - hromadná viděti sváry

Cvoček - v noze nevěrnost

Cvoček - do boty zatloukati mrzutá cesta

Cvrček - štípne-li utrpíš škodu

Cvrček - slyšeti cvrkati neduh nebo zhoršení nemoci

Cvrček - slyšeti štěstí

Cvrček - cvrčků mnoho viděti zlé klepy a sváry v rodině, v domě

Cvrček - Cvrček nevděčné noviny

Cyklista - Cyklista expres dopis, rychlá zpráva

Cylindr - na hlavě slavnost, pro vojenskou osobu důchod

Cypřiš - Cypřiš starost, nemoc, smrt

Car - viděti ho zaniklé věci

Cáry - míti na sobě přijdeš do špatných poměrů, bída

Cavyky - milostné dělati úraz

Cediti - Cediti špatné finance

Cedr - viděti strom povýšení

Cedr - listy trhati uštknutí hadem nebo včelou

Cedr - Cedr v rozumnosti je dobro a pravda

Cedule - viděti značná překvapující novinka

Cedule - vidět ji viseti změna v rodině

Cedule - lepiti ji změníš svůj stav

Cedule - dělati cesta

Cela - celu vězeňskou v domě stavěti těžkosti s hašteřivou manželkou

Celer - nezralý jísti znamená krátkou radost a zármutek zároveň

Celer - kopati ho nebo sázeti změníš povolání

Celer - jísti a nechutná-li ti značí pravý opak

Celer - jísti a chutná-li přijdeš k majetku a pomůže ti cizí člověk

Celer - hořký jísti buď opatrný, jinak ti hrozí smrt

Celovati - svého přítele hojný užitek

Celovati - studený kámen pohřeb

Celovati - milenku smíření se s nepřítelem, též starost

Celovati - kata budeš obdarován od cizího člověka

Celovati - žhavé železo úraz

Celovati - čerta pěkné nadělení

Cement - vidět ležeti nesnáze s úřady

Cement - rozsypati hádky

Centimetr - jím měřiti malichernosti

Centimetr - Centimetr drobná práce

Centýř - nositi potlačení

Cep - sny o cepu dosáhneš užitku namáhavou prací

Cep - Cep vzbouření někoho, mrzutosti, též vdáti se za zlobivého

Cesta - Cesta Viz: Pěšina,

Cesta - zahrazená z obou stran vzdej se svého úmyslu

Cesta - vidíš-li cestáře cestu zametati z nouze ti pomůže dobrý přítel

Cesta - v zelení dobré naděje do budoucna

Cesta - úzká starost, zármutek

Cesta - plná jam číhá na tebe nebezpečí

Cesta - na pěkné se procházeti štěstí a radost

Cesta - křížová cesta nemáš pevné odhodlání

Cesta - kráčet po blátivé cestě zármutek a pomluvy

Cesta - konati cestu mrzutostem ujíti

Cesta - kamenitá bědný život

Cesta - jeti jí koňmi trvalé štěstí

Cesta - bludná cesta od zlého člověka budeš pronásledován

Cestovati - ve voze stálé štěstí

Cestovati - ve vlaku nebo ve voze změna

Cestovati - ve společnosti bude se o tobě mluviti

Cestovati - se společností dostaneš se do cizích řečí

Cestovati - s mečem návštěva veselky

Cestovati - pěšky odložení důležitých věcí

Cestovati - ozbrojený s kordem do stavu manželského vstoupiti

Cestovati - Cestovati mnoho přemýšlení

Cestovati - Cestovati důležité podnikání

Cibule - viděti hádka nebo odkrytí nějakého tajemství

Cibule - vařiti chudoba

Cibule - pečivo cibulové jísti lékaře nepotřebovati

Cibule - jísti ji potká tě nehoda, ponížení nebo nemoc v rodině

Cibule - jísti do zármutku upadnouti

Cibule - hromada, kopec židovská návštěva

Cibule - Cibule slzy

Ciferník - Ciferník čas běží a mění vše i tebe

Cifry - Cifry Viz: Čísla,

Cifry - vymazávati dluhy

Cifry - psáti zbohatneš

Cihla - viděti cihláře při práci příjemná návštěva

Cihla - viděti cihelnu hojný majetek získáš prací

Cihla - špatně pálená a nerovná čekají tě nepořádky

Cihla - nevypálené cihly dej pozor, abys nepropásl užitek

Cihla - ji najíti dostaneš se nevědomky k menšímu majetku

Cihla - ji dělat či voziti svou pílí dosáhneš velkého majetku

Cihla - dobře vypálená peníze

Cihla - dělat aneb pálit viděti nepříjemné vydání

Cihla - cihlovou chatrč viděti námaha a práce

Cíchy - nečisté zlé znamení

Cíchy - čisté dobré znamení

Cíchy - aneb povlečení na peřiny koupiti brzké oženění

Cikán - s basou pitka

Cikán - slyšeti na cimbál hráti svatba či zasnoubení v domě

Cikán - s cikánkou viděti ztráta majetku, utrpení a nepředvídatelná žalost

Cikán - jej viděti a mluviti s ním nestálé poměry, neb ohlašuje stěhování

Cikán - cikánka a od nich si nechat hádati zmařené naděje

Cikán - Cikán s houslemi zrádné sliby ti kdosi našeptává

Cikáně - viděti cikáně náhlá ztráta nepozorovaná

Cikánka - usmívající se nepředvídaná žalost v kruhu rodinném

Cikánka - tančící podnik se nezdaří

Cikánka - objímaji ji velká škoda

Cín - viděti nemoc

Cín - s ním pracovati budeš potěšen

Cín - cínové náčiní založíš domácnost

Cín - Cín zisk a obchod

Cink - na oku míti špatné vyhlídky

Cinkání - slyšeti veselý večer

Císař - viděti řády zdobeného soudní spory

Císař - viděti ho a mluviti s ním zisk

Císař - s ním mluviti vážnost míti

Císař - a krále viděti mnoho štěstí míti

Cisterna - viděti ji nebezpečenství a záhuba

Citera - na ni hráti příjemnost

Citera - hráti na ní býti příjemný

Citera - děvče hrát viděti budeš milován

Citróny - kvésti viděti v cizí zemi ustanoven býti

Citróny - jísti neb vymačkané spory a soudy přináší

Citróny - jísti aneb viděti spokojenost, dobře se ti povede

Citróny - jich mnoho viděti usadíš se v cizí zemi a dobře se ti povede

Citróny - Citróny vytlačený býti

Citróny - Citróny cizina

Cizoložství - spáchati znamená velkou hádku

Cizoložství - prováděné za dne dbej, aby chvatem nebylo podlomeno tvé zdraví

Cizoložství - pokušení odolati vítězství nad nepřítelem

Cizoložství - Cizoložství nepokoje v manželství

Clo - platiti nenadálé vydání

Clo - platiti nemilé vydání

Cop - viděti neb nositi milovati staré věci

Cop - ustřihne ti někdo ostuda

Cop - sobě plésti manželům dobře, jiným zle

Cop - míti straníš se novot

Cop - Cop značí zahlouplou povahu, též zápletky, soudy a vyšetřování

Cucati - cíp duchny či jiný předmět dbej, aby tě chlípnost nezavedla

Cukr - tlouci lásku k svému řemeslu míti nebo opovrženě se s tebou zachází

Cukr - sekati lásky konec

Cukr - míti neb v bednách viděti tvého přátelství chce úlisností dosíci pokrytec

Cukr - jísti sladká láska

Cukr - jísti mlsným býti

Cukr - darem obdržeti lichocením trápen býti

Cukr - cukernatění šťastná zvěst

Cukr - Cukr sladký pokrytec nablízku

Cukrárna - viděti dlouhou chvíli míti

Cukrárna - v ní býti nemoc žaludku

Cukrárna - Cukrárna pozvání

Cukrář - Cukrář kuplíř nablízku

Cukrátka - kupovati peníze promarniti

Cukrátka - jísti lichá zábava aneb čtení

Cukroví - v cukrárně kupovati dojde tě milé pozvání

Cukroví - jísti tvé přání se časem vyplní

Cukrovinky - jísti dobré poměry

Cvičení - hromadná viděti sváry

Cvoček - v noze nevěrnost

Cvoček - do boty zatloukati mrzutá cesta

Cvrček - štípne-li utrpíš škodu

Cvrček - slyšeti cvrkati neduh nebo zhoršení nemoci

Cvrček - slyšeti štěstí

Cvrček - cvrčků mnoho viděti zlé klepy a sváry v rodině, v domě

Cvrček - Cvrček nevděčné noviny

Cyklista - Cyklista expres dopis, rychlá zpráva

Cylindr - na hlavě slavnost, pro vojenskou osobu důchod

Cypřiš - Cypřiš starost, nemoc, smrt