Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Úvod   A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  CH  J  K  L  M  N  O  P  R  Ř  S  Š  T  U  V  Z  Ž


Čabraka - viděti ze lží ženských vzejde ti mrzutost

Čaj - pro společnost vařiti tvé podnikání se zdaří a užiješ si veselosti

Čaj - píti rýma

Čaj - nésti hostina, dobrá zábava

Čaj - neb thé píti zapletení tvých záležitostí

Čaj - mnoho píti ztratíš mnoho času prodléváním v místech, kam jsi necítil

Čakan - Čakan šibeniční humor

Čaloun - zchátralý konec života

Čáp - zdraviti ho přírůstek do rodiny

Čáp - z domu odlétá někdo z nájemníků zemře

Čáp - z domu letící smrt hosta

Čáp - viděti v povětří od zlodějů znepokojován býti

Čáp - v zimě viděti neštěstí

Čáp - v domě milý host

Čáp - usadí-li se u komína obdržíš hosty

Čáp - s ním besedovati buď opatrný ve své lásce

Čáp - po dvou viděti štěstí, brzká svatba

Čáp - peří z něho škubati obohatíš se

Čáp - na něm seděti velmi brzký sňatek

Čáp - letící k západu chudoba

Čáp - letící k východu bohatství

Čáp - letící k severu smrt

Čáp - letící k jihu dítě

Čáp - chytiti ho budeš v zaměstnání povýšen

Čáp - chodí-li po střeše nedůvěra tvých známých

Čáp - čaponohým býti mužům výhoda, ženám starosti

Čáp - Čáp radost, veselí, nemocnému předzvěst zdraví

Čaroděj - s ním co činiti důležité události, na které jsi nemyslil

Čaroděj - Čaroděj to, co se ti zdá pravdou, je pohádka

Čarodějnice - viděti varování před falešnými přáteli

Čarodějnice - viděti hrozí ti nepřátelství

Čarodějnice - pronásleduje-li tě máš nablízku nepřátele

Čarodějnice - podaří-li se ti jí utéci vyvázneš z nebezpečí

Čarodějnice - čarovati kup jmelí pro lásku nebo verbenu

Čarodějnice - Čarodějnice zlá žena v domě

Časopis - Časopis pokrok značí, také však ohlupování

Časoznalec - Časoznalce dělati nevděk

Čeládka - vyhnati ji ze dvora očekávej rozmnožení statku

Čeládka - mnoho jí míti hynutí dobytka

Čeládka - míti ji ztráta dobytka a slabá úroda

Čelo - vysoké míti lehce všechno pochopiti

Čelo - porušené posměch

Čelo - poraněné škoda

Čelo - pěkně klenuté a jasné dočkáš se pochvaly v rodině nebo vyznamenání

Čelo - na něm ránu utrpíš škodu

Čelo - malé a vrásčité znamení, aby ses svobodně o něco ozval

Čelo - malé špatné nadání

Čelo - krásné moc nad jinými

Čelo - široké velmi šťastné manželství

Čemeřice - dostati vysmán býti

Čepec - viděti v nočním čepci očekávají tě menší starosti

Čepec - s kokardou povládne paní

Čepec - na hlavu si dáti brzká svatba

Čepec - je-li s černou stuhou krátké manželství

Čepec - je-li špinavý skoupý manžel

Čepec - je-li čistě bílý šťastné manželství

Čepec - Čepec značí svatbu

Čepice - ztratiti ji objasnění něčeho

Čepice - ztratiti z pošetilostí vytržen býti

Čepice - nasazenou na hlavě dočkáš se úcty

Čepice - huňatou slibovati blízká žena tě chce ošálit

Čepice - dáti si ji na hlavu brzká svatba

Čepice - Čepice uč se zdvořilosti

Čepobití - slyšeti pro muže značí, že dokončí započaté jen s obtížemi, pro ženy pak nejvyšší čas se rozhodnout

Čermáček - v pokoji létající štěstí

Čermáček - Čermáček štěstí

Černidlo - viděti se píti klevety

Černoch - s ním mluviti obdržíš zprávu zdaleka

Černoch - jej viděti smutná novina

Černý bez - viděti naděje na uzdravení ze starého neduhu

Čert - Čert Viz: Faust,

Čert - viděti ho s rohama, s pazoury,s ocasem neštěstí, bída

Čert - viděti ho na housle hráti poznáš škodlivého člověka

Čert - viděti ho podvod, který za to stojí

Čert - s ním zápasiti zlé náruživosti

Čert - s andělem dar

Čert - ocas mu vytrhnouti budou tě trápit nemoci

Čert - nésti ho na zádech zlá manželka

Čert - nad ním zvítěziti užitek přinášející obchod

Čert - honiti ho kup si los

Čert - hladiti čerta peklem odměnění od kohosi

Čert - čerta viděti u sebe zisk, dobrý obchod

Čert - býti jím trápen pevná služba, pevné místo

Čert - báti se ho a utíkati před ním poznáš dobrého přítele

Červ - zabíti ho vítězství nebo uzdravení, též radost

Červ - zabíti od neduhu opouštěn býti

Červ - viděti mnoho červů znamená tajné nepřátele

Červ - viděti před zlomyslnými se měj na pozoru

Červ - v ovoci zrada nebo choroba

Červ - před nimi se leknouti výstraha před nepřítelem

Červ - Červ nepřítel

Červánky - Červánky uzdravení

Červánky - Červánky klid a vyjasnění

Červánky - Červánky dobrá naděje

Červená - vidět rudovlasé lidi nebo se s nimi stýk člověka, který to s vámi myslí dobře, pokládáte za falešného jen proto, že je jiný než ostatní,také varování před příliš silnou vášní nebo prchlivostí u sebe nebo u druhých

Červená - v očích přináší radost

Červená - plameny znamenají něco velmi dobrého

Červená - jako barva symbol ohně, žhnutí, horka

Červená - Červená v erotickém smyslu chápat vždy jako výraz mužnosti a vášně

Červotoč - slyšeti ho smrt známého

Česání - zamotané dlouhé vlasy těžká, marná práce

Česání - se prospěch

Česání - jinému vlasy česati těžká, zbytečná práce

Česání - býti veselá slavnost se chystá

Česnek - viděti zelený růsti potěšení z dětí a přátel

Česnek - viděti aneb cítiti hádka

Česnek - vařený jísti zármutek

Česnek - trhati aneb koupiti se Židy obchod vésti

Česnek - jísti pečuj o své zdraví

Česnek - jísti nečistota

Česnek - jeho svazek dáti či přijmouti delší zármutek

Čéška - s ní si pohrávati značí mužům nebezpečí, ženám necudnost

Četa - viděti ji provést spojenými silami, když chceš zvítězit

Četník - Četník předvolání

Čihadla - rozvěšovati sváry v rodině

Čihadla - číháš-li ve snu tvé pátrání bude korunováno úspěchem

Čichati - Čichati pátrej více dohadováním

Čimčarání - slyšeti domácí klepy

Číňan - jej viděti závist sousedů

Číňan - Číňan faleš

Činitel - jím býti nestřídmost

Čísla - viděti kup si los, též duševní námaha

Čísla - viděti č.5 půtka

Čísla - viděti č.4 marné namáhání

Čísla - viděti č.3 práce

Čísla - viděti č.2 klevety

Čísla - viděti štěstí v loterii míti

Čísla - Čísla Viz: Cifry,

Čísla - viděti č.1 spokojenost

Čísla - táhnouti, které se ti líbí velká naděje na dobrý výdělek

Čísla - spočítati málo čísel peníze

Čísla - smazati sám sebe ošiditi

Čísla - psáti mnoho zaneprázdnění

Čísla - Přepadají vás ve snu čísla, matematické Čísla totiž mohou naznačovat, že si potřebujete udělat jasno a pořádek. To, že vám ve snu čísla skákají jedno přes druhé a máte pocit vizuálního guláše jen dokazuje, že váš život vykazuje známky silného chaosu.

Čísla - číslo 7. Vše ve skupinách po sedmi viděti jest dobré znamení

Čísti - zábavné knihy útěcha, uspokojení

Čísti - knihy psané zámožnost

Čísti - knihy poučné aneb pobožné šťastná spokojenost

Čížek - zpívat slyšeti někoho poznati

Čížek - viděti ho v kleci touha po větší svobodě

Článek - řetězu dobré přátelství

Člověk - Člověk Viz: Osoba,

Člověk - viděti ho vousatého pozor před pronásledováním

Člověk - viděti ho s korunou v létě dobře, v zimě škodno

Člověk - postavy hrozné radost

Člověk - člověčí lejno zlato do domu

Člun - Člun Viz: Loď,

Člun - se topící a opět se objevivší velký prospěch

Člun - se topící smrtelná příhoda

Člun - plaviti se na něm kratší cesta

Člun - na vodě kolísající nebezpečí

Člun - množství člunů nečekané zbohatnutí

Člunek - ke tkaní strast z práce

Čmelák - na zvířeti zbytečný strach

Čmelák - býti jimi uštípán krádež

Čmelák - Čmelák zloděj

Čočka - viděti své věci dobře upotřebiti

Čočka - skrz ní se dívati omyl

Čočka - roztrousiti sám sobě škodu učiniti

Čočka - přebírati ji mrzutost

Čočka - jísti ji neshody, ale peníze, i podvod

Čočka - jísti dobré časy míti

Čočka - Čočka starost

Čokoláda - viděti, míti aneb jísti zdraví a zdar

Čokoláda - vařiti ji a ochutnávati zasnoubení v rodině nebo u přátel

Čokoláda - píti ji dobrá výživa, dobrá práce

Čtverylka - tančiti ji veselá bezstarostná mysl

Čtyřlístek - hledati nespokojenost

Čtyřlístek - Čtyřlístek štěstí

Čtyřstup - v něm choditi přemůžeš zlo, jež tě brzy stihne

Čvanhati - Čvanhati úspěch na započaté cestě