Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Úvod   A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  CH  J  K  L  M  N  O  P  R  Ř  S  Š  T  U  V  Z  Ž


Chalupa - viděti trpělivost v trápení

Chalupa - v chalupě se zdržovati těžká práce

Chalupa - do chalupy se skrýti útočiště hledati

Chalupa - Chalupa značí osamění

Chasník - chasníka viděti spoléhej na sebe

Chatrč - dřevěnou chatrč viděti šetři pro své stáří

Chladno - cítiti předejdi rychle vážné nemoci domácími prostředky

Chlapec - viděti starost

Chlapec - těhotné ženě když se zdá, že má chlapce ve všem štěstí

Chlapec - skákat viděti odejmutí dobrých příjmů

Chlapec - rvát se viděti hašteřivost

Chlapec - hrát si viděti rozluštění pochybnosti

Chlapec - házet viděti brzká zpráva

Chléb - zkažený viděti kolísavé štěstí

Chléb - zkažený viděti nestálé štěstí

Chléb - zahoditi zahazuješ v něčem své štěstí

Chléb - zadělávat viděti užitek

Chléb - teplý jísti onemocnět

Chléb - svatojánský hrubá slova

Chléb - spálený viděti lehkomyslnost

Chléb - spálený lehkomyslnost

Chléb - sázeti do pece k pečení výhra na los

Chléb - připravovati viděti ke slávě a bohatství spěti

Chléb - plesnivý zlé nepřátele

Chléb - péci zdařilé podnikání

Chléb - péci cokoliv započneš, podaří se ti

Chléb - okoralý jísti dobré časy a nové zaměstnání

Chléb - míti dobře vypečený vážnost

Chléb - když je černý chudobným zisk, bohatým škodu

Chléb - jísti tvrdý čeká tě tuhá služba u skoupého panstva

Chléb - jísti teplý nemoc

Chléb - jísti s mlékem náhlý, nečekaný výdělek

Chléb - jísti horký mučivá nemoc

Chléb - jísti dobrý věrné přátele míti a výhra

Chléb - jísti majetek ve zlatě

Chléb - hezký viděti ke slávě a bohatství spěti

Chléb - čerstvý štěstí

Chléb - černý nesnáze, též chudá veselka

Chléb - bochník chleba nésti vykonej účinně dobro

Chléb - bochník chleba malý viděti značí drahotu

Chléb - bochník chleba věř v dobro modlitby

Chléb - bílý viděti pouze sňatkem dojdeš bohatství

Chlév - v něm býti služebnost

Chlév - svinský (vepřín) slabost

Chlév - s krásným dobytkem viděti zámožnost

Chlév - prázdný marná tvá námaha

Chlév - plný vše se podaří

Chlév - kravský, v něm spáti brzké zdraví

Chlup - za více jich tahati drzé obtěžování

Chlup - více jich hladiti ošemetnost hříchu

Chlup - v jídle, na jazyku žaludeční neduh

Chlup - trhati je špatná správa majetku

Chlup - trhá je jiný tobě zloděj v domácnosti

Chlup - s těla spadlé do masti, když se to zdá ž bude míti kouzlo lásky

Chlup - s těla spadlé do masti zchudnutí bohatému, zisk chudému

Chlup - s těla spadlé zbavení se nemoci, přetvoření mysli

Chlup - jimi být zarostrlý na celém těle veliký zisk, dědictví, výhra

Chmel - Chmel podnik bude velký zisk přinášeti

Chmel - česati náhlé peníze, které ale propiješ

Chmelař - viděti hořká zpráva

Chmelnice - viděti bližší styk s mužem pivovarským či s výčepníkem

Chobot - sloní míti choroba nosní nebo žaludeční

Chodba - světlá radostná nálada, též děcko do rodiny

Chodba - s velkými okny máš dar poznávati lidské povahy

Chodba - s nečistotou cesta a peníze

Chodba - šerá trudný stav mysli, též hrob

Chodidlo - Chodidlo Viz: Noha (Nohy),

Chodidlo - drbati dlouhá cesta

Choditi - rychle tvá záležitost jest spěšná

Choditi - na dřevěných nohách přejinačení ve své službě

Choditi - a zase přijíti nazpátek ztráta

Chodník - úzký překážky

Chodník - široký dobře pochodíš

Chochol - nositi na hlavě nepokoj

Chochol - na hlavě důstojenství, též málo v hlavě, mnoho v hlavě

Chochol - černý na hlavě smrt ženatého muže nebo paní, též vdovce a vdovy

Chochol - bílý na hlavě smrt svobodného muže nebo dívky

Chocholouš - Chocholouš dobré přátelství ke strážcům pořádku

Chomout - Chomout jho manželské, svobodnému těžkou práci, ženatému hořké povinnosti rodinné

Chrám - stavěti panna svatba

Chrám - stavěti žena ovdovění

Chrám - stavěti muž zbohatlý jedině svatbou

Chrapot - míti nějaká schůze

Chrást - viděti bude zle

Chrást - jísti sklon k vegetariánství

Chrastiti - slyšeti čekej jen drobně peníze

Chrochtání - slyšeti čekej něco nestoudného během dne

Chromý - býti aneb chromého viděti bída

Chromý - býti pozdě bycha honiti

Chroust - Chroust Viz: Brouk,

Chroust - množství jich masérský salón

Chroust - létat viděti ztráta paměti

Chroust - šlapati po nich nečistotu myšlenek zaháněti

Chroust - chytati protivenství předejíti

Chroust - Chroust muž nemrava nebo žena v blízkosti

Chrpa - Chrpa důvěra k okolí anebo k osobě, kterou jsme právě poznali

Chrt - Chrt Viz: Pes,

Chrt - viděti novina

Chrt - Chrt telegram, rychlá zpráva

Chřest - řezati veselé dny zažíti

Chřest - jísti stálé zdraví míti

Chřest - Chřest jím jedinečně zčistíš své ledviny

Chřestýš - viděti rozepře

Chřipka - Chřipka Viz: Nemoc,Nemocný,Nemocen,

Chřipka - míti nenastudíš se tak brzy

Chudobinec - obecní chudobinec smutné stáří

Chudobka - trhati venkovské vyražení

Chudobka - Chudobka radosti, které peníze nám nedají

Chudobný - chudobný lid (mnoho) viděti neštěstí

Chudobný - býti všem dobře

Chůze - pomalá vykonáš cosi z rozvahou a jistě

Chůze - pevnou, jistou chůzí dbáti na opatrnost při práci

Chůze - choditi zpět nerozumíš dobře sám sobě ani okolí

Chvála - slyšeti dobrá služba

Chvála - Chvála dobrý přítel

Chvojí - zelené viděti všem dobře

Chvojka - odvar z ní píti starosti vyženeš

Chvojka - Chvojka neplodnost

Chýše - Chýše skromné živobytíčko

Chytat - někoho úklady