Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Úvod   A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  CH  J  K  L  M  N  O  P  R  Ř  S  Š  T  U  V  Z  Ž


Dalekohled - míti štěstí, sblížení s neznámými

Dáma (Hra) - viděti nebo hráti (také šachy apod) neočekávaný úspěch v obchodech

Dáma (žena) - viděti vzácnou dámu vše směřuje k tvému blahobytu

Dáma (žena) - Dáma (žena) mrzutost

Damašek - míti damaškové šaty veselost

Damašek - Damašek slušné živobytí

Daň - vybírati osobní nebezpečí, též velká starost

Daň - platiti plnění povinnosti

Daňek - zabíti ho přemožení nepřítele

Daňek - zabíti zvítěziti nad nepřítelem

Darebák - míti ho nablízku svatba s praporčíkem

Dar, Dárek - sám dávati hanba, mrzutost

Dar, Dárek - rozdávati klid, spokojenost

Dar, Dárek - přijímati šťastná změna

Dar, Dárek - obdržeti závist

Dar, Dárek - obdržeti čest, zisk

Dar, Dárek - někomu dáti vždy pomluvy, výčitky

Dar, Dárek - dostati s nepříjemnostmi se potýkati

Datel - Datel všetečný mluvka a zvědavec

Datle - rozdávati polibky dostati

Datle - jísti od žen se rád nechat okukovat

Datle - jísti v lásce první políbení

Datle - chutnají-li sladce vydobudeš si lásky

Datle - Datle značí polibek

Dávidlo - nabízeti hleď svého času co nejvíce využít

Decimálka - vážiti se na ní hleď si více svého zdraví

Dědictví - obdržeti značná ztráta či chudoba

Dědictví - dostati bída a zármutek

Dědictví - Dědictví chudoba

Dědina - viděti veselá společnost

Defilé - přihlížeti hledáš své štěstí na nepravém místě

Dekoltáž - nadměrnou ukazovati změna v bytě

Delegace - se účastniti neduživost

Delfín - hráti si viděti neštěstí nebo i smrt

Dělník - viděti jich mnoho dojdeš štěstí jedině prací

Dělo - Dělo Viz: Kanón,

Dělo - viděti nepříjemnosti

Dělo - aneb kanón vypáliti aneb viděti zármutek a starost

Dělostřelec - Dělostřelec veselost

Denice - viděti ji zářící na nebi veliké štěstí

Depeše - zasílati nebo obdržeti úzkost

Desátník - viděti ho starost

Destilační baňku - viděti nepříjemnosti, neštěstí

Déšť - Déšť Viz: Liják,

Déšť - zmokneš-li různá protivenství

Déšť - zlatý radost a veselí

Déšť - zlatý peníze a láska

Déšť - velký trvalé klopoty

Déšť - stříbrný smutek a trápení

Déšť - stříbrný peníze a pravda náboženská

Déšť - smolný hanebnost, trvalé zarmoucení

Déšť - pomalý a drobný méně majetku

Déšť - Déšť Pokud ve vašem snu prší, vězte, že to souvisí s emocemi. Mírný deštík je osvěžující, nepřetržitý liják přináší depresi.

Déšť - mírný obchodníkům mrzutost, rolníkům užitek

Déšť - liják více majetku

Déšť - krvavý zlá válka

Déšť - kalný nemoc

Déšť - žene-li se prudce do oken boj se o své štěstí

Déšť - dlouho trvající chudým dobře, bohatým nebezpečí

Déšť - děšťový příval s větrem a bouří hrozící nebezpečí

Déšť - Déšť majetek

Deštník - slunečník chladnost proti pochlebníkům

Deštník - v dešti nostiti buď opatrný v obcování s cizí ženou

Deštník - nositi nedobře se brániti

Deštník - míti dostane se ti pomoci v tísni

Deštník - jím se v hrobě manželově rýpati tvá prostopášnost může tě zavést do neštěstí

Deštník - dešťovou vodu píti nějaká pochvala

Deštník - Deštník uspokojivé poměry

Dešťovka - vodu chytati domácí přičinlivost

Dešťovka - viděti ji škoda

Děťátko - novorozené potěšení i starosti

Děti (Dítě, Děcko) - malé dítě - může představovat nový počátek, rozvoj nebo možnost v životě. Rovněž se může jednat o dítě ve vás, onu část dospělého, jež touží po bezpečí a péči.

Děti (Dítě, Děcko) - viděti hezké jest dobře

Děti (Dítě, Děcko) - velké pomoc a úleva

Děti (Dítě, Děcko) - uspávati oddech na čas od starostí

Děti (Dítě, Děcko) - s kojnou viděti pro těhotné porod děvčete, pro jiné nebezpečná nemoc

Děti (Dítě, Děcko) - padnouti úzkost, škoda z obchodu

Děti (Dítě, Děcko) - padat viděti s bázní něco začínáš

Děti (Dítě, Děcko) - nositi lidumilnost

Děti (Dítě, Děcko) - koupající se veliká potěcha

Děti (Dítě, Děcko) - hrát si viděti veselé mysli býti

Děti (Dítě, Děcko) - hrající si rozmnožení majetku prací, hojný užitek

Děti (Dítě, Děcko) - hladiti dítě nekonejši se v starostech

Děti (Dítě, Děcko) - děti krmiti starost v domácnosti

Děvče - Děvče Viz: Žena,

Děvče - zouvati se můžeš očekávat velké štěstí

Děvče - v lese žena zdravá, ale divoká

Děvče - v květech cudnost a nevinnost

Děvče - v koupeli čistota mysli

Děvče - v kostele rozejdete se

Děvče - u vody má pravdivou povahu

Děvče - svlečené hříšné styky

Děvče - s vojínem kam vítr, tam tvoje láska

Děvče - s knězem oddavky

Děvče - s dívkami nahými skotačiti jinochům požehnání, ženám svár a starším mužům záduchu znamená

Děvče - s dítětem varuj se tělesné lásky

Děvče - rozprávěti s ním, s mladým a hezkým spokojenost

Děvče - plačící viděti svatba

Děvče - líbati příjemné besedy

Děvče - krasavice příjemné zvěsti

Děvče - klasy sbírající budoucí vzorná paní

Děvečka - Děvečka Viz: Služebná,

Děvečka - přijímati ji nové pořádky

Děvečka - míti aneb viděti podezření

Devět - číslo viděti štěstí

Diadém - si nasaditi ztráta, onemocnění

Diadém - ztratiti stane se ti příkoří

Diadém - sobě nasaditi budeš vyznamenán

Diamant - Diamant Viz: Drahokam,

Diamant - z prstenu ztratiti buď moudrý a hodně opatrný

Diamant - sbírati falešná naděje, ztráta

Diamant - prsten s ním vysoká čest

Diamant - náhrdelník z něho velké požehnání

Diamant - míti mámivé štěstí

Diamant - Diamant zářící pravda náboženská

Diamant - Diamant nemoc

Dílna - v ní býti poctivost a pracovitost

Dílna - Dílna práce a píle tě budou doprovázet

Dílo - jakékoli viděti získáš peníze dobrým nápadem

Dimanty - jísti falešné štěstí

Díra - Díra Viz: Jáma,

Díra - v oděvu mrzutost

Díra - neznámou zkoumati známost

Díra - do ní spadnouti nemoc

Díra - být z ní vytažen pomoc

Díra - Díra nepokoj

Díra - Díra mrzutost

Dítě - viz. děti

Divadlo - učiti se divadlu marná snaha

Divadlo - státi v divadle malé příjmy

Divadlo - nějaké viděti klevety

Divadlo - Divadlo zušlechtění mysli nebo nasycení smyslů

Divadlo - Divadlo zábava

Divák - při nějaké slavnosti býti do společnosti určitě přijíti

Divoch - viděti divocha veselý život míti

Divoký, divoká - s divokou zvěří se bíti chudému dobře, bohatému zle

Divoký, divoká - divoký pes povýšení

Divoký, divoká - divoké prase nepříjemný nepřítel

Divoký, divoká - divoká zvěř , honba na ni potěšení

Divoký, divoká - divoká kachna nezapomeň na svého přítele

Divoký, divoká - divoká husa marné namáhání

Díž (Díže) - v ní chleba místiti požehnání v domě

Díž (Díže) - prázdnou viděti bída

Díž (Díže) - plnou viděti bohatství

Dlaň - zavřená sobectví

Dlaň - s dýkou vrah nablízku

Dlaň - plnou peněz míti velká starost

Dlaň - plná peněz starost

Dlaň - otevřená dar

Dlaň - na ní lejno veliká výhra

Dlaň - jako by psala smlouva

Dláto - Dláto násilím cíle svého dosáhnouti

Dláto - Dláto musíš jednat násilně, ale moudře. Též zloděj

Dlaždice - viděti těžce vydělané peníze

Dlaždice - viděti chvála

Dlaždice - po nich choditi budeš si na živobytí těžce vydělávati

Dlaždice - Dlaždice tvá záležitost se upraví

Dluhy - platiti zbytečné příjmy

Dluhy - platiti peníze

Dluhy - dělati vyhni se přátelům

Dluhy - dělati velká starost

Dluhy - Dluhy starost a zápas

Dlužník - býti dlužen aneb dlužníka viděti směřuješ k bohatství

Dna - míti dnu soužení

Dobytek - tučný úroda

Dobytek - pásti na louce získáš nové přátelství

Dobytek - na louce se pásti hlášená škoda

Dobytek - hubený neúroda, hlad

Dobytek - hovězí dobytek voditi pomoc hledati

Dobytek - hovězí dobytek viděti skákati nebezpečné lidi

Dobytek - hovězí dobytek viděti hubený těžké a zlé časy

Dobytek - hovězí dobytek viděti mladistvá zpupnost

Dojiti - krávy potěší tě děti, též zdraví a síla

Dojiti - kozy zvítězíš nad nepřítelem

Dojiti - dojnici do domu sháněti hrozí ti zaskočení ženou

Dojiti - Dojiti dodávky

Doktor - viděti z nemoci se uzdraviti, smrti se vyhnouti

Doktor - v domě drahota

Doktor - Doktor starostlivé peněžní výdaje

Domluva - sám dostati potrestán býti

Domluva - domluvu někomu činiti odvážlivým a neprozřetelným býti

Dopis - spáliti lehkomyslné kousky dělati

Dopis - s černým okrajem dostati smrt v rodině

Dopis - roztrhati nebo roztrhaný viděti zlá pomluva, dobrého přítele opustiti

Dopis - psáti nedobré vyhlídky, nespolehlivost

Dopis - pečetiti tajnosti míti

Dopis - obyčejný dostati dobré zprávy

Dopis - důležitý dostati znamená dobrý začátek

Dopis - dostati znamená budoucí bohatství

Dopis - čísti viděti výzva k opatrnosti

Dopis - čísti důvěru míti

Dopis - čísti dopis ztráty, též smutek

Dopis - cizí otvírati nepříjemnost

Dort - upravovati a jísti radost

Dort - péci radost

Dostihy - Dostihy Viz: Koňské dostihy,

Dostihy - jakékoliv viděti překonáš překážky

Doutník - kouřiti marné přání

Doutník - jej kouřiti tvé přání se nesplní

Dóza - ztratiti nespokojenost sám se sebou

Dóza - stříbrnou míti dobré znamení

Dóza - s hezkým portrétem viděti brzká milá známost

Dóza - pěkně malovanou viděti hodně veselí

Dráb - Dráb úzkost z úřadu

Dragoun - viděti nesvornost

Dráha - železnou viděti nebo po ní jeti daleká cesta

Drahokam - Drahokam Viz: Diamant, Topas,

Drahokam - ztratiti ztráta, dluhy

Drahokam - ztratiti blízké neštěstí

Drahokam - z prstenu vytrousiti buď opatrný při každém podnikání

Drahokam - viděti do pokušení se dostati

Drahokam - viděti čest

Drahokam - přijmouti vzrůst majetku

Drahokam - okraden býti o něj bude ti na cti utrháno

Drahokam - nositi pyšný býti

Drahokam - na sobě míti potupa

Drahokam - mnoho jich viděti velké potěšení, též pokušení

Drahokam - míti velké pocty dosáhnouti

Drahokam - koupiti užitek v obchodě

Drahokam - Drahokam pravda zářící z dobré povahy, dar

Drak - v jeskyni smrt oné osoby

Drak - usmrtiti povýšení

Drak - s ním zápasiti rámus a křik

Drak - přemoci ho opět klid

Drak - papírový dětské myšlenky

Drak - papírového pouštěti a letí-li hodně vyso dostane se ti veliké cti

Drak - papírového pouštěti radost

Drak - letícího viděti falešné štěstí

Drak - lechtati ho nedráždi zbytečně

Drak - živého viděti zneuctění a snížení

Drak - Drak zlý člověk v domácnosti

Drát - vidíš-li jej dlouhý natažený budeš bojovati s neštěstím

Drát - smotaný viděti věrnost a přítulnost podřízených

Drát - měděný viděti šťastný průběh obchodů

Drát - Drát překážky

Drát - Drát budeš s neštěstím bojovati

Dráteník - jeho líbati čestná, ale chudá láska

Dráteník - Dráteník chudý, ale vždy poctivý muž

Dratev - Dratev ševče, drž se svého kopyta

Drátovati - Drátovati život ze dne na den

Dravec - ptáka zastřeliti aneb poraniti štěstí

Dravec - Dravec darebný člověk, opatrnost

Dražba - přítomen býti nemoc

Dražba - Dražba nezmeškej cosi

Drbati se - Drbati se peníze

Drn - zelený dobrá naděje

Drn - suchý starost

Drn - pěkně zelený svatba

Drobnohled - Drobnohled malé věci zdají se býti velkými

Drozd - černého viděti ztráta

Droždí - Droždí šestinedělí

Drtiny - Drtiny Viz: Piliny,

Drtiny - v nich se váleti dlouhý věk

Drtiny - v hlavě míti klidný život bez překvapení

Drůbež - ve vodě viděti tvé přání se vyplní

Drůbež - kupovati zle

Drůbež - krmiti brzké zasnoubení

Drůbež - Drůbež hádky

Družička - vidět ji při pohřbu veselost a zlepšení tvých poměrů

Družička - při svatbě ji viděti smutek

Družička - opilou vidět ležeti nesbírej zkušenosti na nesprávném místě

Družička - nějakou vůbec uhlídati nemoc nebo smrt

Družička - na svatbě aneb pohřbu viděti čekej na zlepšení svého postavení

Družička - Družička buď veselka nebo pohřeb

Drvoštěp - vidět jej v lese při práci bída

Drvoštěp - jak dříví štípe přičinění

Držadlo - Držadlo neblahá chlípnost, svobodným touha po sňatku

Dřeváky - viděti, nebo nositi skromnost a domácí štěstí

Dřeváky - na nohou míti jmění

Dřeváky - Dřeváky v dobrém chodíš, že spoříš

Dřevo (Dříví) - štípati viděti úmrtí

Dřevo (Dříví) - štípati pracovitost a úspěch

Dřevo (Dříví) - tesati velká pocta

Dřevo (Dříví) - suché pozor na možný oheň

Dřevo (Dříví) - sbírati, nebo na hromadě viděti velká lítost, mnoho útrap

Dřevo (Dříví) - řezati rakev

Dřevo (Dříví) - páliti žhář nablízku

Dřevo (Dříví) - nésti do chudoby se dostati

Dřevo (Dříví) - na vodě plouti viděti rozbité naděje na štěstí

Dřevo (Dříví) - na oheň házeti marnotratnost

Dřevo (Dříví) - mokré velká voda

Dřevo (Dříví) - kupovati upadneš v nouzi

Dřevo (Dříví) - kupovati ocitneš se brzy v nouzi

Dřevo (Dříví) - Dřevo (Dříví) trvalejší dobro

Dřez - pod sukně ukrývati brzké zásnuby

Dub - Dub Viz: Strom,

Dub - z jeho listí věnce víti čest

Dub - v dubovém hájku se procházeti šťastné pořízení

Dub - u něho seděti služba u skoupého

Dub - pod ním se líbati brzká svatba

Dub - pod dubem se milovati štěstí

Dub - listí z něho trhati radost

Dub - krásný viděti bohatství a dlouhý věk

Dub - hezký viděti výhody, bohatství, dlouhý život

Dub - dub a pod ním žena dostaneš za muže lakomce

Dub - Dub bohatství, zdraví a dlouhé žití

Duběnky - vyplivnouti mrzutosti, nepříjemnosti

Duběnky - vařiti jsi marnotratný

Duběnky - najíti, nebo jísti pomluven, zneuctěn býti

Dudy - viděti hráti dudáka společná radost

Dudy - slyšeti venkovské vyražení

Dudy - na ně hráti radost z povolání, zdar z obchodu

Dudy - hráti slyšeti veselost

Duha - ztrácející se tvé štěstí zanikne dříve nebo později

Duha - viděti ji uspořádání tvých záležitostí je blízké, též nemocnému úleva

Duha - vidět duhu návrhy činiti

Duha - na východě velmi dobře, pro boháče jest lépe na západě

Duch (duchové) - Duch (duchové) Viz: Strašidlo (strašidla),

Duch (duchové) - zjevující se na nebi zvěstuje těžkou nemoc nebo smrt v rodině

Duch (duchové) - viděti (i strašidlo) pokušení, svádění k hříchu, nebezpečí, milého či přítele ztratiti

Duch (duchové) - viděti duchy zpráva o úmrtí

Duch (duchové) - vidět dozvíte se něco nepříjemného

Duch (duchové) - Duch (duchové) Straší vás ve snu duchové? Nebojte se, jsou to skryté části vaší osobnosti, která vám chce napovědět. Poslouchejte, co vám říká, třeba objevíte řešení svého problému.

Duch (duchové) - spatřit ho předpovídá neočekávané rozepře ve tvé společnosti

Duch (duchové) - slyšet jejich hlasy symbolizuje nemilé návštěvy známých

Duch (duchové) - překonat strach z něho slibuje vítězství nad obtížemi

Duch (duchové) - polekat se znamení obtíží a nepříjemností

Duch (duchové) - od nich býti zastrašen na zlých cestách býti

Duch (duchové) - mluvící k tobě varující před nepřáteli

Duch (duchové) - jde k západu převrat

Duch (duchové) - jde k východu štěstí

Duch (duchové) - jasného a bílého viděti radost a osobní úspěch

Duch (duchové) - hovořit sním získáte dobré dojmy

Duch (duchové) - ženská postava ducha znamená brzké povýšení a pocty

Duch (duchové) - duch rodičů upozorňuje tě na na hrozící nebezpečí

Duch (duchové) - červený pozor na vraha

Duch (duchové) - černý smrt

Duch (duchové) - Duch (duchové) symbol fantomu, za kterým se honíte

Důchod - pobírati starost a trápení

Duchovenstvo - Duchovenstvo dlouhý život plný trampot

Dukát (Dukáty) - viděti veselost nebo výhra

Dukát (Dukáty) - viděti veselost

Dukát (Dukáty) - taviti viděti ztráta finanční obezřetnosti

Dukát (Dukáty) - sčítati je výhra, též starosti

Dukát (Dukáty) - najíti šťastný býti

Dukát (Dukáty) - najíti šťastný býti

Dukát (Dukáty) - míti, jimi platiti zvýšení úcty

Dukát (Dukáty) - jeden velmi dobré znamení

Dukát (Dukáty) - dostati snášenlivost, radost

Dukát (Dukáty) - dostati snášenlivost

Důl - viděti vzrůst majetku

Důl - jako jáma viděný smrt nejbližšího

Důl - Důl bohatství a moc

Dům - zbořený viděti překážky odstraniti

Dům - vyjíti z něho, aniž jsi tam jedl a pil pevné zdraví

Dům - vlastní opustiti zisk, výhody

Dům - vlastní hořeti nebo bořiti se viděti neštěstí, neočekávané úmrtí, ztráta milé(ho)

Dům - viděti hořeti nemoc, též hádky

Dům - vejíti v něj a s mrtvým hovořiti smrt

Dům - ve vodě zármutek

Dům - v povětří smrt snícímu

Dům - v něm skrýš objeviti poklad na dosah

Dům - tmavý smutek a dluhy

Dům - svůj čistiti radostná budoucnost

Dům - stavěti viděti pracovitost

Dům - stavěti štěstí v obchodech a v lásce, hodné a věrné služebnictvo míti

Dům - stavěti majetku rozmnožení

Dům - stavěti do lepšího stavu přijíti

Dům - starý viděti staré známé nebo přátele znovu viděti

Dům - s puklinami špatný soused

Dům - rozbořený upravovati nové štěstí

Dům - průchodní dům nestálý milenec

Dům - pěkný velký obývati úspěšně podnikati

Dům - pěkný a velký viděti započneš obchod

Dům - pavučiny a smetí z něho vymetati pozbudeš žalu a zármutku

Dům - na něj lézti štěstí, vítězství

Dům - míti malý a pěkný tichá radost a spokojenost

Dům - malý obývati spokojenost se svým osudem

Dům - malý domek míti skromné a tiché živobytí

Dům - chatrný nemoc a smrt

Dům - hořící dům bez kouře a čmoudu jeho majitel onemocní na dlouho

Dům - hořet viděti nenadálé štěstí

Dům - dřevěný stavěti větší užitek

Dům - dáti spáliti hněv

Dům - bourat viděti odstranění nějaké překážky

Dům - bíliti radostná událost

Dupati - slyšeti cesta

Dupati - Dupati pánovitost

Dusiti se - Dusiti se uhranutí

Důstojník - státi se jím bohatým dobře, chudým utlačování

Důstojník - na koni ho potkati vypínavost

Důstojník - Důstojník klamné zdání

Dutky - Dutky příjem daru nebo peněz

Dužina - žvýkat ji tvá dcera se spustí s hajným, syn naopak s hajnou

Dveře - zavříti nebezpečí

Dveře - zavřené dojdeš zklamání

Dveře - viděti spálené tvá aneb tvého příbuzného smrt

Dveře - roztržené poznáš veliké pravdy

Dveře - projdeš-li neznámými dveřmi smrt

Dveře - padací viděti nečekané štěstí

Dveře - otevřené, které se zavřely smrt příbuzného

Dveře - otevřené vysoké stáří

Dveře - otevírání rozkoš

Dvojčata - viděti požehnání v manželství, svobodným svůdnictví a starosti

Dvojčata - vidět dojde k osudové záměně

Dvojčata - porodit je znamená šťastné uzdravení

Dvojčata - nemocná a oslabená symbolizují rozčarování a neúspěchy, ale i smutek v rodině

Dvojčata - mít je je předpovědí dobrých zpráv

Dvojčata - Dvojčata starost se ti zdvojnásobí

Dvojspřežení - odváží zboží zlodějská dvojice

Dvojspřežení - Dvojspřežení zaměstnaní manželé

Dvoukolka - jeti na ní rychlý zdar tvého podnikání

Dvůr - sítí potažený viděti bohatství

Dvůr - nečistý viděti pomluvy, utrhání na cti

Dvůr - nečistý viděti či míti utrhání na cti

Dvůr - knížecí viděti nástraha, úklady

Dvůr - knížecí viděti úklady činiti

Dýka - Dýka Viz: Nůž,

Dýka - viděti nebo míti zprávy od přátel

Dýka - ostrou vidět ležeti dojde ti smutná zpráva

Dýka - někoho s ní poraniti vítězství

Dýka - na někoho vytáhnouti vítězství nad nepřáteli

Dýka - míti očekávané zprávy konečně obdržeti

Dýka - býti s ní poraněn smutné návěští

Dýka - být jí proboden smutná zpráva

Dýka - Dýka nebezpečí, pozor

Dým - Dým hádky

Dýmka - Dýmka Viz: Fajfka,

Dýmka - roztlouci pokoj před pronásledováním

Dýmka - rozbíti ji mrzutost

Dýmka - kouřiti z ní zisk

Dýmka - kouřiti radost a zisk

Dýmka - Dýmka klid mysli

Džbán - ze džbánu nalévati nemoc

Džbán - zdvihati nebuď prostomyslný

Džbán - vodou naplněný neštěstí

Džbán - prázdný nésti tužba duchovní

Džbán - nésti rozbitý štěstí

Džbán - na pivo s okrasami veselost

Džbán - místo nohou jej míti přijdou namáhavé dny

Džbán - džbán rozbíti smrt

Džbán - džbán naplněný vínem svatba

Džber - plný vína viděti dobrý příjem

Džber - plný viděti a nemoci ho vzíti znamená úmrtí v rodině

Džber - býti jím sejdeš vraždou ze světa