Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Úvod   A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  CH  J  K  L  M  N  O  P  R  Ř  S  Š  T  U  V  Z  Ž


Fabrika - Fabrika Viz: Továrna,

Fabrika - viděti ji zdar v podnikání

Fabrika - viděti výnosný obchod

Fabrika - vidět velkou zdar a štěstí

Fabrika - fabrička práce, ale méně počestnost

Facka - rozdávat viděti náklonnost k pranicím

Facka - dostati do zlé společnosti přijíti

Facka - dáti ji někomu svornost v manželství

Facka - Facka náhlé překvapení

Fagot - hráti dobré plíce

Fajfka - Fajfka Viz: Dýmka,

Fajfka - kouřiti ji pro ženu chlípnost, pro muže šťastné manželství

Fakir - Fakir zhubneš, ale budeš zdráv

Faldy - natřásati nenadálá lítost

Fangle - rozvěšovati dobrá pověst u sousedů

Fara - viděti ji bezstarostná budoucnost

Fara - Fara blahobytný mír

Fara - Fara bezstarostná budoucnost

Farář - viděti faráře s kuchařkou velká radost

Farář - u oltáře prospěch

Farář - na kazatelně úspěch

Farář - Farář zlé znamení, zvláště u nemocných, mrzutost

Farář - Farář mrzutost, poškorpení

Faust - Faust Viz: Čert,

Faust - Fausta s Mefistem čertem svedení a zlý konec

Fazole - zalévati či sázeti tvé přání bude vyplněno

Fazole - sázeti nové zaměstnání

Fazole - jsou-li fazole syrové důležitá věc

Fazole - jísti nemoc, také špatná pověst

Fazole - jísti budeš bujný k ženám

Fazole - fazole klíčit viděti dosáhneš svého cíle

Fazole - fazole když pěkně rostou a kvetou budeš mít starost o vlastní budoucnost

Fazole - fazole aneb ledvinový hrách jísti vařené dlouhotrvající rozepře

Fazole - z lusků vyjímati starost o budoucnost

Fazole - viděti a jísti předzvěst hádky

Fazole - spáliti mnoho nepříjemností

Fazole - pěkně vzrostlé a kvetoucí viděti splnění přání

Fazole - klíčiti viděti dosáhnouti cíle

Fenykl - prodávati chceš lidem škoditi, ale nejvíce uškodíš sobě

Ferbla - hráti starosti

Fermež - natírati nebezpečí a úraz

Fěrtoch - ztratiti hosté v domě

Fěrtoch - ženě zdvíhati nepodléhej svodům, budeš zklamán

Fez - fez turecký mnoho milenek nebo milenců

Fiakr - jím jezditi nedorozumění

Fiala - Fiala štěstí

Fialka - zdobiti se jimi buď rozumný při jednání

Fialka - viděti na jaře štěstí, avšak viděti v jiném ročním období znamená neštěstí

Fialka - trhati šťastné manželství

Fialka - s nimi se okrášliti skromnost

Fialka - na věneček necudná osoba tě sleduje

Fialka - na jaře kvésti štěstí

Fialka - ji trhati dozvíš se pravdu o tom, co tě znepokojuje

Fialka - Fialka blažená známost

Fidlovačka - Fidlovačka známost k manželství

Fík - zralý a sladký jísti zámožnost

Fík - sušené zmenšení jmění

Fík - nezralý jísti prohraný soud

Fík - jísti k lepším poměrům se vzmoci

Fík - fíkový strom, listy z něho trhati zahanben býti

Fík - darem obdržeti přátelské zacházení

Film - Vidět Přináší dlouhou chvíli

Film - Produkovat film Dobře postoupíte

Film - Film Nebuď příliš pišný, ztratíš co máš rád

Filmový Ateliér - pracovat v něm Změna zaměstnání

Filmový Ateliér - pobývat v něm ohlašuje neklidné dny

Flamendr - flámovati se viděti veselí v domě

Flamendr - Flamendr chybná cesta

Flašinet - na ulici viděti a slyšeti jej hráti nouze

Flašinet - na něj hráti pro ženu dobrodružství, pro muže osidla

Flašinet - Flašinet nouze

Flaška - Flaška Viz: Láhev,

Flaška - s vínem veselá společnost

Flaška - s pivem domácí společnost

Flaška - rozbíti ji pohádání

Flétna - pískati na ni chraň se podvodu

Flétna - na ni hrát hádka a ztráta

Fonograf - hrající povídavá bába až do omrzení

Forman - viděti ho zdlouhavá cesta před tebou

Forman - formana aneb vozku viděti rozepře, hněv

Fotbalista - viděti ho tělesný úraz je možný

Fotograf - viděti ho při práci brzký sňatek

Frak - černý pozvání nebo schůzka

František - voňavé zapáliti na pochlebníka se snížiti

František - viděti, vidět zapáliti lichocení

František - jej páliti čerta ďáblem vyháněti

Frejířka - spatřiti ji podvod nebo mrzutost

Fůra - vysoko naložená obohatíš se

Fůra - velkou viděti obohacení

Fůra - slámy neštěstí

Fůra - sena štěstí

Fůra - převržená neštěstí na cestě

Fůra - prázdná nedostatek

Fůra - prasat velká výhra nebo dědictví

Fůra - plná páterů katastrofa

Fůra - plná bab státní bankrot

Fůra - plná blahobyt

Fůra - citrónů epidemie