Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Úvod   A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  CH  J  K  L  M  N  O  P  R  Ř  S  Š  T  U  V  Z  Ž


Hábit - nositi klášter

Habr - slézati toužíš po vědomostech

Habr - Habr buď ostražitý

Háčky - míti nebo viděti těžká práce

Háčky - kupovat představuje překvapení a příjemné kratochvíle

Háčky - háčky na ryby značí majetek a slávu, pokud správně využiješ příležitosti, jaká se naskytne po tomto snu

Had - Had Viz: Zmije,

Had - zlatého vzíti dar od nepřítele

Had - zlatého nalézti mocné místo

Had - zabíti hada přátelé v nouzi jsou vzácní,překonáš svého odpůrce a nepřátelství se změní v přátelství

Had - zabíti vítězství nad svým nepřítelem

Had - zabít hada symbolizuje úspěchy v předsevzetích či plánech a také šťastné manželské soužití

Had - viděti se točiti a kroutiti všelijaké trápení

Had - viděti hady nepřízniví nepřátelé

Had - viděti málo nového uslyšíš

Had - vidět varuje před lstivostí nebo úskočností ženy,štěstí v lásce nebo v manželství je ohroženo

Had - vidět mrtvého hada je znamením strastí čekajících na tebe z důvodu falešnosti přítele

Had - vidět jiné uštknuté předvídá, že brzy nerozvážně zraníš nejbližšího přítele

Had - vidět jen tak sveden býti

Had - vícehlavý had poukazuje na tvé nerozumné chování, které bude příčinou smutku

Had - velké množství hadů je předzvěstí nepatrných neúspěchů, které však brzy pominou

Had - ve vodě viděti střež se zlých společností

Had - ve vodě pozor na epidemickou nemoc

Had - v povětří průtrž mračen, mocná bouře

Had - v posteli nevěra

Had - v kolébce dítě není tvoje

Had - v klíně svedení

Had - v kapse podvodné dokumenty

Had - uštknutí od něho těžká nemoc

Had - syčící zlé pomluvy

Had - syčet slyšeti smíříš se se svým nepřítelem

Had - svíjejícího se viděti žalář

Had - svíjejícího se nepřítel je bezmocný vůči tobě

Had - slyšet syčet hada je výstrahou, aby ses nepříliš horlivě vzdával svého majetku

Had - s korunou viděti poklad

Had - rozsekati ho majetku nabudeš

Had - přes cestu nataženého tak, že nemůžeš jí nemoc a překážka v obchodě

Had - přemoci zahanbíš své nepřátele

Had - Had přátelé tě zradí a jejich lest tě bude ohrožovat

Had - proměnit se v hada věští urážky a ponížení, kterého se staneš obětí

Had - plazící se had oznamuje potíže a finanční ztráty

Had - plazící se pozor na lest

Had - od hadů pokousán býti rušení šťastného svazku

Had - nemůžeš-li hadům utéci špatná naděje na lepší časy

Had - na své ženě viděti porodí syna

Had - na své ženě ho viděti porodí syna

Had - na stromě viděti pokuta neb velké oklamání

Had - na stromě pád

Had - na kusy rozsekati bohatství

Had - mrtvého viděti zisk

Had - množství hadů čeká tě mnoho nepřátelství

Had - mluvit slyšeti oklamání

Had - mluví-li pokušení

Had - měděný na kůle jisté uzdravení

Had - maso jeho jísti výhra ve sporu

Had - maso hadí jísti rozmnožení statku

Had - šlápnout na něj při koupání symbolizuje potíže tam, kde jsi očekával úspěch

Had - šlápnout na něj bez ohledu na zdraví znamená nepatrné zdravotní problémy

Had - šlapat po hadech e varováním před falešným přítelem, který prahne zaujmout místo po boku tvé milované

Had - kůži stáhnouti z hada vítězství

Had - kol stohu stočený falešník na cestě

Had - Had je varováním před nepřáteli, kteří ti chtějí ublížit, zamilovaným ohlašuje soky v lásce

Had - chytit hada je výstrahou před nemorálními chtíči

Had - chce-li tě uštknouti nemoc

Had - hypnotizovat hada je symbolem, že můžeš počítat s pomocí přátel v těžkých situacích

Had - hořící zločinně založený oheň

Had - hladiti hada neblahé choutky

Had - háďata předvídají návštěvu falešných přátel, kteří ti tvou pohostinnost oplácejí pomluvami

Had - had v zelené trávě věští nemoc starosti a potíže

Had - dlouhý zlý a mocný nepřítel

Had - děti hrající si s hady ohlašují problémy v odlišení nepřátel od přátel

Had - Had čistě sexuální symbol

Had - býti uštknut pletichy lstivé a úskočné ženy vám způsobí nepříjemnosti,varování před falešnými přáteli nebo nešťastným poutem

Had - býti uštknut lež a faleš ti kladou překážky

Had - býti uštknut hadem je symbolem pomluv tvé osoby

Had - býti pronásledován hadem lidé mnoho mluví a pomlouvají tě

Had - být ovinut hadem být ovinut hadem je předpovědí tvé bezbrannosti vůči intrikám nepřátel a současně může znamenat nemoc nebo smrt v rodině

Had - být napadnut hadem je varování, abys dával větší pozor na nové známé, kteří se mohou ukázat jako nepřátelé

Had - Had nepřítel

Hádati - viděti těžké starosti

Hádati - se špatná budoucnost, též nespokojenost

Hádati - sám hádati užitečné vědomosti

Hádati - mezi ženami protivenství

Hádati - hádka mezi mužskými a ženskými osobami zamilovati se

Hádati - hádka mezi muži žárlivost

Hadrník - viděti budeš míti co do činění s prostořekými lidmi

Hadrník - ona skryté skvosty

Hadrník - Hadrník skryté peníze

Hadry - sbírati strastiplné živobytí

Hadry - nositi chudoba

Háj - zelený šťastná hodinka lásky

Háj - zasněžený dožiješ se vysokého stáří

Hajný - s bábou se objímá a líbá zemětřesení

Hák - viděti velké štěstí

Hák - ve zdi zaražený krádež v domě

Hák - Hák život k oběšení

Halapartna - viděti krvavý spor

Hambinec - viděti neštěstí, pronásledování, nemoc

Harfa - viděti, na ní hráti zklamání

Harfa - viděti ji zklamání

Harfa - viděti aneb na ni hráti poznáš oklamání

Harfa - na ni hráti slyšeti dostane se ti útěchy v hoři

Harfa - cestovati s ní těžkosti

Harfa - beze strun nemoc

Harfa - Harfa svízele, modli se žalmy

Harfistku - viděti pozor na lehkomyslnou společnost

Harfistku - harfenistku slyšeti hráti láska

Harmonika - ústní (foukací) veselost

Harmonika - na ni hráti veselé časy

Harmonika - foukací periférie, obtěžování

Harmonika - Harmonika hospoda, hrubší zábava

Hastroš - viděti dotíravé milence míti

Havíř - viděti ho vytrvalost v práci

Havíř - Havíř neštěstí, nepříjemná návštěva

Havíř - Havíř nemilá návštěva

Havran - viděti od nepřátel obklíčen býti

Havran - v kleci osvobození

Havran - v domě zlý sluha nebo služebná

Havran - tebe klovajícího budeš okraden s násilím

Havran - slyšet křičet vyzrazení nějakého zlého úmyslu

Havran - peří z něho peníze, ale namají trvání

Havran - okolo sebe havrany vidět létati úmrtí

Havran - nad hlavou létající smrt

Havran - na stromě známý se oběsí

Havran - lítá-li blízko kolem tebe tvoje smrt neb někoho z rodiny

Havran - krákorající velmi zlé zvěsti

Havran - když něco odnášejí do smrtelných úzkostí přijíti

Havran - jich houf zlá budoucnost

Havran - jeho maso jísti zlá nemoc

Havran - jak ho krmíš zlé poselství

Havran - bude zabit vše k dobrému se obrátí

Havran - brk z něho udavačský, habebný dopis

Havran - bílý těžký trest

Havran - Havran starý lakomec

Házeti - něčím vyvedeš klukovskou hloupost, též tvé zneuctění

Hazuka - oblékati ji svatba

Hedvábí - potřebovati dobrý obchod

Hedvábí - žluté nebo nažloutlé nemoc

Hedvábí - jasně červené neštěstí

Hedvábí - dělati ve svém řízení nejistý býti

Hedvábí - červené viděti lehkomyslné vydání

Hedvábí - celkem rozmnožení majetku

Helma - na hlavě míti ochrana před náhle padlým předmětem, též chudoba či změna stavu

Herec - viděti ho anebo herečku oklamání, též dobrodružství, nestálé živobytí

Herec - vidět filmového herce beznadějná touha po něčem nedosažitelném nedovolí všimnout si štěstí, které je ve vaší blízkosti

Herec - sám být filmovým hercem kontakty v okruhu lidí, kde se necítíte dobře

Herečka - Herečka peněžní vydání

Hermelín - do něj se oblékati štěstí a bohatství

Herna - prohráti však budeš mít velké starosti, podvod a klam

Herna - hráti v ní dobré znamení

Heřmánek - Heřmánek vysokého věku se dožíti

Heřmánek - trhati úleva v nemoci

Heřmánek - trhati budeš nemocen

Heřmánek - píti uzdravení

Heřmánek - Heřmánek uzdravení nemocným

Hlad - míti pracovitostí a spořivostí k bohatství a úctě přijíti

Hlad - míti spořivost, též zdar v podnikání

Hladké - věci viděti přemožení nepřítele

Hlas - volající o pomoc pomoc jistá

Hlas - Hlas "Slyšíte ve snu hlasy, které se vám snaží radit? Buďte opatrní, ne každý hlas ""zhůry"" vám chce radit správně. Soustřeďte se na pocity, které při těchto hlasech máte a přemýšlejte o tom, jaké důsledky by vaše jednání mohlo mít v různých"

Hlas - rozléhající se jedno z tvých dítek slavným se stane

Hlas - pěkný, ale tobě neznámý dostane se ti pochvaly

Hlas - neznámý jistá rada

Hlas - mocný slyšeti dobrý život

Hlas - míti zemdlený potíže v domácnosti

Hláskovati - se učiti práce dobrá, zahálka špatná

Hlásný - vysoko na věži jej viděti marně spoléháš na cizí pomoc

Hlava - viděti holou utrhačnosti se dozvíš

Hlava - veliká bohatství

Hlava - utnou-li ji ženě porod syna neb ztráta muže

Hlava - utnou-li ji svoboda, uzdravení, z dluhů vyváznutí

Hlava - useknout viděti ztratíš dobrého příznivce

Hlava - tlustá štěstí jisté

Hlava - sobě umývati málo léků potřebovati

Hlava - sobě holiti nebezpečná nemoc

Hlava - sám useknout jinému štěstí pro tebe, neštěstí tvému nepříteli

Hlava - s rozcuchanými vlasy rozepře

Hlava - s mnoha vlasy talent, nadání

Hlava - s dlouhými vlasy ctěn býti

Hlava - s černými vlasy dlouhé živobytí

Hlava - růsti viděti od bídy budeš osvobozen

Hlava - rozcuchanou viděti rozepře

Hlava - rozcuchaná nepořádek v tobě i kolem tebe

Hlava - rohatá nález peněz

Hlava - prasečí nečisté myšlenky v hlavě

Hlava - ovčí hlavu jísti nález peněz, též výhra

Hlava - ostříhaná hanba ze špatně vykonané práce

Hlava - mýti ji vybřednutí z nouze

Hlava - mečem zraněná veliký dar

Hlava - lysou viděti urážky zakusiti

Hlava - krvavá vynález

Hlava - kreslené aneb malované hlavy viděti přičinlivost

Hlava - kozlí smyslnost

Hlava - koňská máte koňskou náturu

Hlava - když se spícímu usekne svoboda, útěcha, uzdravení a stálost štěstí

Hlava - jestliže ji holí panně ztráta panenství

Hlava - jestliže ji holí ženě brzké ovdovění

Hlava - jak vám ji holí špatné stáří

Hlava - holou hlavu viděti vysmíván býti

Hlava - holou hlavu míti vysoké stáří dosáhnouti

Hlava - holiti nebezpečná nemoc

Hlava - holá zahanbení

Hlava - bolí-li menší ztráta

Hlava - bolení míti ztráta nějakého požadavku

Hlava - bílá vážnost veřejnosti

Hlaveň - staré zbraně koříš se hloupé osobě

Hlemýžď - jísti ho nemoc zpomalí tvůj výkon

Hlemýžď - bičem ho mrskati popohánění úředního výnosu

Hlemýžď - viděti zdlouhavost v něčem

Hlemýžď - na něm jezditi míti rozmluvu s přednostou úřadu

Hlemýžď - lézt viděti se světem nespokojenost

Hlemýžď - bez domku brzké vystěhování

Hlína - vykopati ji peníze těžce nabyté

Hlína - pracovat s hlínou zisk

Hlína - nádobí z ní rodinné hněvy

Hlína - na zamazání kámen cesta k značnému bohatství

Hlína - žlutá a mokrá nemoc

Hlína - jísti ji předejdi zkažení žaludku

Hlína - cosi jí zamazati malá stavba

Hlína - Hlína značí ošklivé rodinné záležitosti

Hlína - Hlína snaha

Hloh - v květu nastávající štěstí manželské

Hloh - Hloh štěstí manželské

Hluchota - nikdo neslyší co říkáte Možná vás lidé v reálném životě ignorují, nebo přinejmenším vy máte ten pocit.

Hluchota - neslyšíte co vám ostatní říkají Nejspíš je to náznak, že byste měli více naslouchat těm druhým

Hluchý - býti škoda skrze jiné

Hluk - tropit výpověď nebo velká mrzutost

Hluk - slyšeti hádka a klepy v domě

Hluk - Hluk nepokoj v domě

Hmatati - kolem sebe ztráta listiny nebo rodinné památky

Hmoždíř - slyšeti tlouci velké pečení v domě a s tím pomluvy skryté, které se prozradí

Hmyz - viděti nebo míti ztráty, lstivé žvásty, nemoc

Hmyz - viděti lézti hříchu se dopustiti

Hmyz - v domě čeká tě velká rána

Hmyz - Hmyz ztráta, nemoc

Hněv - Hněv usmíření

Hnidy - v hlavě česati nic z příštího bohatství a štěstí nebude

Hnidy - v hlavě zárodek bohatství a příštího štěstí

Hnidy - na hlavě mnoho malých mrzutostí

Hnízdo - viděti zamilovat se

Hnízdo - sundat hnízdo brzká svatba

Hnízdo - shozené jakási rodinná tragédie

Hnízdo - ptačí viděti oznamuje velkou domácí radost

Hnízdo - ptačí plné velká výhra

Hnízdo - prázdné škoda

Hnízdo - na hlavě mnoho malých mrzutostí

Hnízdo - hadí nečest, nepokoj

Hnůj - ze chlévu ven tahati zlé nectnosti si odvyknouti

Hnůj - vyvážeti propuštění málo užitečného, nepracovitého

Hnůj - voziti protivné práce

Hnůj - viděti výhra

Hnůj - vézti povedeš užitečné jednání obchodní

Hnůj - velké hromady zlé znamení

Hnůj - váleti se v něm veselé časy v nezřízené společnosti

Hnůj - po zahradě či poli rozhazovati bohatství

Hnůj - od krav viděti všem dobře

Hnůj - nakládati budoucí užitek

Hnůj - nakládání dlouhá služba

Hnůj - na něm státi nemoc

Hnůj - koňský hnůj příslib dobrého zdraví

Hnůj - jámu s ním viděti zámožnost

Hnůj - cítiti aniž bys jej viděl zlé úmysly tvých nepřátel

Hnůj - Hnůj výhra (šťastné číslo 5)

Hoblík - viděti smuteční událost v domě nebo v rodině

Hoblík - viděti někomu dáti řádné ponaučení

Hoblík - sbírati hoblovačky marné úsilí v podnikání

Hoblík - prkna s ním hoblovati tvé štěstí rozkvete

Hoblík - pracovati s ním upravovati dobro pro někoho, též rakev pro známého

Hodinář - setkati se s hodinářem zdlouhavá a málo pilná práce

Hodiny - zlaté nositi zlepšení tvého jmění

Hodiny - viděti výzva k důležitému podnikání

Hodiny - věžní velká změna

Hodiny - upustit na zem úzkost

Hodiny - stříbrné nositi dobrý zdar

Hodiny - slyšeti bíti pomni, že čas utíká a mysli na věčnost

Hodiny - rozebrané viděti nějakému dělení přítomen býti

Hodiny - přesýpací smrt známého

Hodiny - natáhnouti vyslyšení lásky

Hodiny - které nejdou nějaké řízení zmeškati

Hodiny - jejich ručičkami točiti nepokoje v rodině

Hodiny - bíti slyšeti užitečné nakládání s časem

Hodování - se účastniti roztržka v lásce

Hokynář (Hokynářka) - viděti babské řeči, též šidivá dobromyslnost

Holič - viděti ho hloupé a staré anekdoty

Holič - viděti dostat se do drbů

Holič - oholiti sám sebe nemístná úspora na někom

Holič - mluviti s ním škoda, od něho býti oholen je ostuda

Holič - když tě holí budeš pomlouván

Holič - dát se oholiti pečuj více o svůj zevnějšek

Holiti - se sám ztráta jmění

Holohlavý - viděti znamená výsměch

Holohlavý - býti vysokého věku se dožíti

Holub - uletěl-li smrt v rodině

Holub - při létání viděti příjemné zprávy obdržeti

Holub - na střeše nevěra

Holub - mnoho jich dobré bytí

Holub - líbá se s holubicí láska s potomním manželstvím

Holub - krmiti dobročinnost

Holub - jísti ho službou k majetku

Holub - chytnouti ho jistá brzká svatba

Holub - chytiti mrzutost

Holub - holuby viděti s dobromyslnými lidmi jednati

Holub - holoubata vybírati vzácné hosty čekati

Holub - bílý štěstí do domu

Holubník - viděti štěstí manželské

Holubník - v domě míti tvá choť se brzy provdá

Homole - z tvarohu jísti mrzutosti

Homole - homolku jísti hospodaříš rozumně

Homole - cukru sladká láska, která dlouho potrvá

Hon - zvěře žaloby

Hon - zajíců pletky s nevěstkami

Hon - Hon trpělivostí ke šťastné budoucnosti

Hon - svátečních střelců prohraješ to v lásce

Hon - se účastnit nebezpečí

Hon - při honbě zvěř chybiti se svými zámysly propadnouti

Hon - na velkou zvěř dobrý zdar tvých záležitostí

Hon - na malou zvěř předsevzetí

Hon - honce viděti žalost

Hon - Hon chuť k ženění

Hora - Hora Viz: Kopec,

Hora - z ní sestoupiti menší, ale čistý zisk

Hora - viděti ji slavnosti církevní

Hora - v mracích tvá nevěra

Hora - stoupati na ni tvůj život, vítězství nad něčím

Hora - sesutí viděti jste silným nepřítelem pronásledování

Hora - sestupovati z ní příkoří

Hora - na ní vystoupiti námaha, nepříjemnosti

Hora - hornatá půda čeká tě mnoho těžkostí

Hora - bořiti ji žalost

Horečka - někoho s ní ležeti viděti štěstí v manželství, spokojenost bez bohatství

Horečka - míti nestálost v lásce a přátelství

Horník - viděti nečekaná návštěva

Horník - viděti ho nemilý host

Horoskop - viděti podvod, je-li laciný, pravda, je-li drahý, též tok života podle hvězdných vlivů

Hory - zelenými stromy porostlé viděti nadějná budoucnost

Hory - sen zříceninou viděti upustit od úmyslu

Hory - s pěkným hradem viděti vytrvalost, nepoddajnost

Hořčice - viděti ji pláč, sváry, žalost

Hořčice - obyčejnou baviti se

Hořčice - nalézti její símě žalost

Hořčice - jísti ostrou brzké uzdravení

Hořčice - jísti ji zarmoucení

Hořčice - jemná klepy

Hořčice - hrubá znamená zle

Hořící - viděti jasně radost

Hořící - když jen doutná mrzutost

Hořící - hořícím se spáliti křivé udání

Hořící - hořící věc jísti zlato věští

Hořkost - cítiti pivo je ti zdravé

Hospoda - viděti pozor na lehkomyslnost

Hospoda - ve společnosti v ní vesel býti nedostatek, chudoba

Hospoda - v ní býti sejíti se s dobrým známým

Hospoda - najíti v noci pokoj a spokojenost

Hospodář - viděti ho přísností nejdál dojdeš

Hospodářství - polní nevinná radost

Hospodská - s ní žertovati žehravost

Hospodyně - Hospodyně s dobrotou nejdál dojdeš

Host - vzácného přenocovati nechati neočekávané štěstí

Host - vyhoditi ho hezké boží věci z domu

Host - u sebe přechovávat hosty přátelskou službu konati

Host - sám jím býti hlad a pomluva

Host - s ním se rozloučiti ztráta milé věci

Host - s hosty se rozloučiti rozloučení

Host - přivítati brzká návštěva

Host - pozván býti jako host ve svém očekávání se zmýliti

Host - mnoho jich domácí krádeže

Host - hosty napřed viděti závist a různice

Host - dostati hosta nepředvídané výlohy

Host - bíti ho rouhání

Host - Host nějaké hezké věci do domu

Hostina - strojiti závist a nenávist vzbuzovati budete

Hostina - Hostina pomíjející radovánky

Hostinec - viděti velký nepokoj

Hostinec - hostinský zpověď z něčeho

Hostinec - hostinská mnoho krků a žaludků, větší návštěva

Hostinec - Hostinec družnost v odpočinku, též pitka

Hostinský - viděti aneb s ním mluviti poučení obdržeti

Hostinský - býti nemocným smrt, jiným nebezpečí života

Houba (Houby) - viděti podporován býti

Houba (Houby) - sbírati dostaveníčko v odlehlosti

Houba (Houby) - mycí se mýti očištění pomluv

Houba (Houby) - jísti vysoké stáří

Houba (Houby) - jísti budeš muset se lacino živiti

Houba (Houby) - výstraha před dobrodruhy nemoc

Houba (Houby) - jedovaté výstraha před dobrodruhy

Houba (Houby) - činiti svému obchodu se s horlivostí věnuj

Houpačka - Houpačka nejistá služba tě čeká

Housenka (Housenky) - viděti zlá škoda

Housenka (Housenky) - viděti ženskou připravíš do nesnází

Housle - viděti nejisté budoucí časy

Housle - viděti šťastná domácnost

Housle - slyšet na ně hrát dobrá mysl

Housle - sám na ně hrát hledíš vstříc veselým dnům

Housle - míti, na ně hráti uklidnění, trpělivost, nepříjemná situace

Housle - hráti na ně trpělivost nese ovoce, též obtěžování sousedů

Houští - vysekati z lásky odstraníš překážky

Houští - viděti překážky a truchlivost

Hovno - Hovno Viz: Lejno,

Hovno - nalézti štěstí

Hovno - mazati se hovnem budeš potupen

Hovno - jísti hovno nebezpečná nemoc

Hovno - člověčí štěstí

Hra - vysokou hráti a vyhráti ztratíš přátele a útěchu

Hra - loutkami viděti málo důležitou službu dostaneš

Hra - jakoukoliv viděti pečuj o své zdraví, a to ihned

Hra - hra společenská zámožnost, radost

Hra - divadelní hra žádoucí dobrý výsledek

Hra - dětské hry secvičiti nevinné radosti

Hrabě - s ním mluviti poníženost

Hrábě - Hrábě domluva

Hrad - viděti zavřený budeš zproštěn zla

Hrad - viděti neočekávané překážky potkati

Hrad - rozbořený smutek

Hrad - do něj jíti nenadálé dobrodružství

Hrad - Hrad neboj se útoků

Hrách - viděti nebo sbírati blahobyt, veselost, vzrůst jmění

Hrách - sbírati nevděčnou práci

Hrách - sázeti naděje k splnění úmyslu

Hrách - sázeti naděje v podnikání míti

Hrách - kvetoucí, vzrostlý viděti znamená dobrý začátek obchodu

Hrách - krásně rostlý a kvetoucí dobrý zdar v započaté práci

Hrách - jísti štěstí v podnikání, ale také neduživost, churavost

Hrách - jísti churavost

Hrách - Hrách vždy poctivé peníze

Hranice - vyměřovati finanční poměry se zlepšují

Hranostaj - s ním se odívati štěstí, bohatství

Hráz - u rybníka škoda a zlo na tě nemůže

Hráz - pracovati na ní dobrý zdar v podnikání

Hráz - na ní pracovati úspěch v podnikání

Hrazda - Hrazda máš v záměru vážnou věc, ale uděláš kotrmelec

Hrbáč - viděti ho a otřít se o něho velké štěstí

Hrbáč - viděti ho štěstí

Hrbáč - sám hrbatým býti očekává tě mnoho peněz

Hrdlička - míti smíření v lásce

Hrdlička - jejich houf sejití se domácích klepen

Hrdlička - chovati něžnost povahy v lásce

Hrdlička - cukrující dopis nebo vzkaz láskyplný

Hrdlička - Hrdlička věrnost v manželství, označuje též povídavou služebnou

Hrdlička - Hrdlička věrnost

Hrdlo - tlusté osobní prospěch

Hrdlo - prořezané peníze s námahou získané

Hrdlo - hubené osobní neprospěch

Hrnčíř - Hrnčíř potká tě cosi nedobrého

Hrnec - u ohně stát viděti pozvání na svatbu

Hrnec - roztlouci domácí hádky

Hrnec - rozbíti domácí rozepře

Hrnec - mnoho u ohně viděti pozvání nebo svatba

Hrob - zelený viděti naděje, splněné přání

Hrob - zelený dobré věci

Hrob - zasypaný viděti svého zdraví opět dosáhnouti

Hrob - zahrabávati nabudeš zase dobrého zdraví

Hrob - z něho vycházeti štěstí při podnikání, dary dostati, pozdní svatba

Hrob - vykopávat viděti smrt tvého pokrevního příbuzného

Hrob - viděti zelený naděje na vyplnění přání

Hrob - viděti nesvornost, smutek, odložená svatba

Hrob - v něm vstávati falešnými přáteli pomlouván býti, pronásledován býti

Hrob - u hrobu něho klečeti podruhé se oženíš či vdáš

Hrob - státi nad hrobem brzká smrt

Hrob - sesypat se viděti svízele a nemoc v rodině

Hrob - otevřený viděti smrt někoho známého neb příbuzného

Hrob - někoho z něj zdvihati příteli pomoci, po něm děditi

Hrob - ležeti v něm vysoké stáří

Hrob - kopati viděti úmrtí člena rodiny

Hrob - kopati přítele(kyni) ztratiti

Hrob - kopati ztráta přítele, přítelkyně

Hrob - do hrobu padnouti zle

Hrob - Hrob změna stavu nebo pobytu

Hrobař - viděti návštěva lékaře

Hrobař - s ním mluviti bažiti po dědictví

Hrobař - Hrobař do domu přijde lékař nebo kněz

Hrobařík (brouk) - Hrobařík (brouk) Viz: Brouk,

Hrobařík (brouk) - Hrobařík (brouk) soudy a pozůstalost

Hrobka - viděti ji dědictví

Hrobka - na ní nápis čísti soužení

Hrom - slyšeti bez blesku blíží se k tobě těžké neštěstí, a to zákeřné

Hrom - slyšeti hádky a starosti tě očekávají

Hrom - slyšeti blíží se k tobě těžké neštěstí

Hrom - jím uhození těžká majetková pohroma

Hrom - hrom a blesk viděti radostné shledání s přítelem

Hrom - Hrom a blesk když zapálí brzká ztráta

Hrom - bez blesku radostná zpráva

Hrom - bez blesku radostná zpráva

Hrom - a blesk viděti, který něco zapálil ukazuje blízkou ztrátu

Hrom - a blesk viděti, který žádnou škodu nezpů radostné setkání přátel

Hromosvod - Hromosvod odvrácení těžkého neštěstí

Hrozinka (Hrozinky) - jísti jistě se zamiluješ

Hrozny - vína zralé trhati a jísti čekej vše dobré

Hrozny - vína shnilé jísti nemoc

Hrozny - vína mimo vonobraní trhati a jísti vždy užitek

Hrozny - vína černé trhati nebo jísti vyšetřování s vazbou

Hrozny - tlačiti své věci dobře upotřebíš

Hrozny - světlé osvědčení své nevinnosti

Hrozny - jísti, zralé obveselení

Hrozny - jísti, nezralé starosti a nepříjemnosti

Hrozny - červené, modré aneb černé spácháš zlý skutek

Hrtan - viděti vyplnění tvých nadějí

Hrušeň - s hruškami budeš mít četnou rodinu

Hrušeň - kvetoucí radost rodinná, též nastávající svatba

Hruška (Hrušky) - vosami nebo jiným hmyzem ožírati viděti pozor na lest

Hruška (Hrušky) - třeseš-li hrušky se stromu zisk v tvém obchodu

Hruška (Hrušky) - sušené jísti hubnutí

Hruška (Hrušky) - setřásati zdrženlivost

Hruška (Hrušky) - plané nebo kyselé viděti nebo jísti domácí nepříjemnost

Hruška (Hrušky) - od červů aneb od vos vyžrané lstivost

Hruška (Hrušky) - nezralá hruška dostaví se tvá zklamaná naděje

Hruška (Hrušky) - jísti, zralou rozkoš

Hruška (Hrušky) - jísti, planou a hořkou bolest a neštěstí

Hruška (Hrušky) - jísti, nezralou smutek

Hruška (Hrušky) - jísti, dobrou přemůžeš neštěstí

Hruška (Hrušky) - jak na stromě visí dobrá vyhlídka do budoucnosti

Hruška (Hrušky) - hrušky česati dítě

Hruška (Hrušky) - hezké na stromě viděti dobré vyhlídky na budoucnost

Hruška (Hrušky) - dobré viděti nebo jísti překonání nepříjemností

Hruška (Hrušky) - Hruška (Hrušky) obliba v působišti

Hrůza - hrůzou se chvěti dobré zprávy a snad i zdar

Hřbet - sobě zlámati citelná ztráta

Hřbet - míti vysoký posměch, pohana

Hřbitov - Hřbitov Znamená smrt nebo klid. Snažíte se uniknout nějakému životnímu problému nebo jej chcete rovnou pohřbít. Dost možná však potřebujete jen trochu klidu k přemýšlení.

Hřbitov - viděti churavění

Hřbitov - viděti a býti na něm blízké štěstí

Hřbitov - v uzavřeném býti uzdravení milé osoby

Hřbitov - procházeti se po něm blízká smrt někoho z tvé rodiny

Hřeb (Hřebík, Hřebíky) - ze dřeva vytahovati spořivost

Hřeb (Hřebík, Hřebíky) - zatloukati do dřeva pohřeb

Hřeb (Hřebík, Hřebíky) - zatloukati v zapletených případech býti

Hřeb (Hřebík, Hřebíky) - vytahovati z něčeho nezdar

Hřeb (Hřebík, Hřebíky) - ohnutý zabezpečení něčeho se nezdaří

Hřeb (Hřebík, Hřebíky) - odhodlán s ním něco upevniti danému slovu věrný býti

Hřeb (Hřebík, Hřebíky) - najíti štěstí

Hřeb (Hřebík, Hřebíky) - ležeti na hřebíkách pokání

Hřeb (Hřebík, Hřebíky) - křivé narovnati pozornost v domácnosti

Hřeb (Hřebík, Hřebíky) - kovat viděti sobě i jiným prospěšným býti

Hřeb (Hřebík, Hřebíky) - Hřeb (Hřebík, Hřebíky) zabezpečení

Hřeben - Hřeben nemoc a starosti

Hřeben - jím se česati probereš nesnáze a upravíš je

Hřeben - Hřeben mnoho hádek

Hříbě - zuřivé manželka zuřivá

Hříbě - dlouhým a hezkým ocasem manželka hezká a dobrá

Hříbě - nezkrocené do budoucna ukazuje manželku pyšnou

Hříbě - bez ocasu manželku chudou a nepoctivou

Huba - velkou míti úspěch v politice

Huba - plnou míti jmění z politiky

Huba - bolavou míti talent v řečnictví

Hubička (Hubičku) - hubičku dostati od kominíka falešné štěstí

Hubička (Hubičku) - hubičku dostati falešná zrada

Hubičkovati - vdovu hloupé starosti

Hubičkovati - vdanou cizoložství

Hubičkovati - užitečné zvíře užitek

Hubičkovati - smrt stálé a pevné zdraví

Hubičkovati - prsten touha po ženitbě nebo vdavkách

Hubičkovati - pannu radost

Hubičkovati - neužitečné zvíře ztráta

Hubičkovati - muže zrada

Hubičkovati - milou nebo milého rozchod

Hubičkovati - květinu zdar

Hubičkovati - hada rozchod lásky

Hubičkovati - dítě starosti

Hubičkovati - bábu dlouhé mrzutosti

Hubičkovati - šatník svatba

Hudba - veselou a živou slyšeti smutek od příbuzných a přátel

Hudba - smutnou slyšeti svatba

Hudba - se zpěvem slyšeti radost a potěšení

Hudba - Hudba nemoc v hlavě, protivenství

Hudební nástroje - viděti, míti nehoda, smrt příbuzného nebo známého

Hudebník - viděti vyhubování

Hudebník - Hudebník výlohy

Hukot - slyšeti povodeň, zlé živly, zemětřesení

Hukot - vody neštěstí na cestě

Hukot - slyšeti neklid v domě

Hůl - zlomená nečekej od nikoho pomoc, spolehni se sám na sebe

Hůl - s holí něco bíti nepřátele odstraníš, též štěstí

Hůl - o ní choditi churavost

Hůl - o ni se opírati nemoc a nebezpečí

Hůl - míti lehkomyslnou milenku

Hůl - lejnem pomazaná máš někde mocnou protekci

Hůl - jí býti bit nežádej od nikoho pomoc

Hůl - dlouhá pouť tímto naším životem

Hůl - Hůl podpora, pomoc

Humoresky - čísti pozor na otravu cizím jedem

Humory - čísti pozor na otravu domácím jedem

Humr - jísti břichopasnictví

Husa - ztracená smrt někoho z čeledi

Husa - zabíti málo soucitu s chudáky

Husa - zabíti oprostíš se od hlupáka

Husa - zabitá nebo upečená po smrti někoho z čeledi dobře bude budoucím vaším dnům

Husa - viděti štěstí, bohatství, s dlouho neviděnými přáteli se setkati

Husa - viděti výhra

Husa - více jich na pastvě štěbetajících klepy

Husa - více jich doma pevný majetek

Husa - vejce viděti dobrou obživu najíti

Husa - se zlomeným údem úraz domácího služebníka

Husa - pečínku husí jísti mnoho štěstí

Husa - pásti zaměstnání

Husa - maso jísti velkéštěstí

Husa - létati viděti mrzutosti

Husa - létat viděti ztráta

Husa - krmiti hlupáka v jeho hlouposti posilníš

Husa - jísti ji z dobrého služebnictva bohatnout

Husa - jich množství na vodě cesta do ciziny

Husa - je chytati zjištění nactiutrhače

Husa - nový a dobrý služebník či služebná hlupáky zahanbíš

Husa - do domu nový a dobrý služebník či služebná

Husar - Husar veselost

Hutě - viděti, v nich se nacházeti těžká práce

Hvězda (Hvězdy) - nad nimi pracovati ohromné bohatství

Hvězda (Hvězdy) - z nebe padající zničené nebeské poznání víry, též převrat v rodině

Hvězda (Hvězdy) - více jich temných, slabě svítících veliké nesnáze státní, a to peněžní

Hvězda (Hvězdy) - více jich míti jakoby pod nohama čeká tě velký úřad

Hvězda (Hvězdy) - velké množství šťastné znamení

Hvězda (Hvězdy) - slabě svíticí velké neštěstí

Hvězda (Hvězdy) - s chvostem (kometa) blízká válka

Hvězda (Hvězdy) - počítati je nevystačíš s penězi

Hvězda (Hvězdy) - po ní šlapati šlapati po člověku, jímž bys mnoho mohl dosíci

Hvězda (Hvězdy) - padat viděti smrt, smutek a starost

Hvězda (Hvězdy) - na nebi viděti štěstí v lásce, dobré znamení

Hvězda (Hvězdy) - na čele veliká sláva v umění

Hvězda (Hvězdy) - jasnou svítit viděti rozjasní se ti v mysli

Hvězda (Hvězdy) - jasná, zářící velká radost pro všechny

Hvězda (Hvězdy) - čistění hvězd viděti klam

Hvězda (Hvězdy) - červená veliké neštěstí celé zemi

Hvízdati - Hvízdati přepadení, též znásilnění

Hyacint - někdo ho drží v ruce tomu možno důvěřovati

Hyacint - Hyacint dárek obdržeti

Hyacint - Hyacint poctivost v jednání

Hyena - viděti ji záškodník nablízku

Hymna - státní, slyšeti ji paráda, spolkové slavnosti

Hymna - slyšeti nebo zpívati slavnost očekávati