Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Úvod   A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  CH  J  K  L  M  N  O  P  R  Ř  S  Š  T  U  V  Z  Ž


Jablko - znamenité viděti a jísti radost, zábava, dlouhý život, úspěch v životě

Jablko - zelené viděti neduh

Jablko - viděti svatba

Jablko - trhati a větev zlomiti propadnutí zkáze

Jablko - trhati a oděv si potrhati jistá bude rozluka manželství

Jablko - trhati a jísti kyselá stálé hádky v manželství

Jablko - trhati a jísti veselka

Jablko - sladké hryzati nenadálý majetek

Jablko - s chutí jísti ztracená věc se napraví

Jablko - pěkné rozkrájet rozchod s přítelem nebo přítelkyní

Jablko - pečené číhá nebezpečenství

Jablko - péci infekční břišní nemoc

Jablko - mnoho na jednom stromu viseti viděti přijde hodně příbuzných

Jablko - kyselé jísti hádka, truchlivost, falešní přátelé

Jablko - kyselé nemoc či zármutek

Jablko - krájeti testamentární majetek

Jablko - koupiti neštěstí

Jablko - jísti smutek

Jablko - horké pozor na líh, benzín a petrolej

Jablko - granátové utrhnouti, zralé přízeň u velkých pánů

Jablko - granátové utrhnouti, nezralé utrhačnost

Jablko - granátové jísti obdarován budeš

Jablko - granátové jablko viděti, nebo míti skrze závěť nebo náhodu k bohatství přijíti

Jablko - granátové jablko jísti uzdravení dlouhodobých žaludečních nemocí

Jablko - granátové konec střevním obtížím

Jablko - gdoulové jablko jísti uzdravení z dlouholetých průjmů

Jablko - dávati velké štěstí

Jablko - darovati radost

Jablko - červivé tajemná, těžko poznatelná moc

Jablko - červené viděti zdraví

Jabloň - se zelenými jablky lakomec nebo omezenec do spolku

Jabloň - s pěknými jablky společnost boháčů

Jabloň - a ovoce z ní požívati, sladké radost a povyražení

Jabloň - a ovoce z ní požívati, kyselé rozepře a nepříjemnosti

Jádro - ořechu jísti jednat rozšafně a chytře

Jádro - jísti námluvy

Jáhly - jísti někam musíš jíti s prosíkem

Jáhly - či jahelník zahoditi pohrdneš prosit o něco a někoho

Jahody - viděti nebo jísti radost z dětí, dobrý sňatek, úspěch v obchodech, stálé zdraví

Jahody - velké viděti pýcha, hrdost

Jahody - velké viděti a trhati velká radost

Jahody - trhati všem dobře

Jahody - rozdávati znamená, že člověk zanechá po sobě dobrou vzpomínku

Jahody - mnoho viděti vzrůstající přátelství

Jahody - mnoho viděti rostoucí přátelství

Jahody - jísti zdraví, štěstí ve všem

Jahody - hledati trampoty, zármutek

Jahody - hledati strasti a mrzutost

Jahody - darovati v dobré paměti u někoho býti

Jahody - Jahody nakažlivá nemoc

Jalovec - trhati chladná mysl

Jalovec - Jalovec přej každému jen dobré a dobré se k tobě dostaví, též zdravá krev

Jalovice - viděti ohlášky přede dveřmi

Jáma - Jáma Viz: Díra,

Jáma - zakrytá a v ní voda zdar tvého podniku

Jáma - zakrytá a bez vody majetkové spory

Jáma - z ní se namáhavě drápati pronásledování, neznámé přátele míti

Jáma - z ní s lehkostí se dostati zdolání mnoha velkých nepříjemností

Jáma - z ní lézti ze všeho vyvázneš

Jáma - viděti, do ní padati neočekávané neštěstí, podveden býti

Jáma - temná a padnouti do ní oloupení a těžká zranění

Jáma - světlá a padnouti do ní oloupení se škodou na majetku

Jáma - padnouti do ní oloupení lupiči

Jáma - Jáma do nebezpečí přijíti

Jan (svatý) - viděti ho mlč

Jantar - náramek nebo náhrdelník dárky

Jantar - Jantar závist pro dar

Jarmark - Jarmark výhodné styky s mnoha lidmi

Jarmark - krásti na něm zboží užitek z nějakého prodeje nebo koupě

Jarmark - baviti se na něm škoda na majetku se špatným dozorem

Jarmark - Jarmark dej pozor na jmění

Jasmín - Jasmín s milým aneb přítelem se sejdeš

Jaspis - Jaspis zkáza a zmar

Jaternice - jísti štěstí v sázení

Jaternice - Jaternice hosti, hostování a hra v karty

Jatka - viděti aneb v nich býti nebezpečné zaměstnání

Játra - vypadla-li zvítězí tvůj nepřítel

Játra - vypadlá a zpět zapadlá blízká smrt

Játra - viděti dobrou stravu míti

Játra - rozkrájeti své zdraví sám sobě zkrátiti

Játra - psovi házeti velká nespokojenost

Játra - nezdravá, uschlá aneb spálená ztráta jmění

Játra - nalézti a zdvihnout je soudním sporem k právu

Játra - jísti silné zdraví

Javor - viděti příjemný život

Javor - Javor zdraví a síla

Jazyk - zajíkavý krutý posměch

Jazyk - vypláznutý viděti posměch

Jazyk - velmi tlustý míti moudrým býti

Jazyk - uříznutý možná němota

Jazyk - ukousnouti nemocným smrt, jiným neštěstí

Jazyk - s ranou chudoba z dlouhé nemoci

Jazyk - překousnouti velké bolesti

Jazyk - oteklý míti nemoc příbuzného

Jazyk - Jazyk "Nerozumíte jazyku, kterým k vám ve snu někdo promlouvá? Možná se v reálném životě bojíte osamělosti, možná máte problém domluvit se s jinými lidmi, možná jsou však kolem vás lidé falešní - mluví ""jinými jazyky""."

Jazyk - má-li kdo jakoby němý těžkosti s prohnanými lidmi

Jazyk - má-li kdo jako bez vlády na povrch vyjdou tajné věci

Jazyk - kratší nebo delší, ale v ústech těžký ztracený spor

Jazyk - kousnouti se do něho neprozrazuj, co tě tíží

Jazyk - jísti dobré zdraví

Jazyk - hbitý a mrštný vyhraný spor

Jazyk - dobytčí jísti nedbej tlachů lidí kolem sebe

Jazyk - dlouhý velká radost

Ječmen - z něho mouka v domě bohatství nahromaděné s hořkostí

Ječmen - viděti starosti s obživou

Ječmen - viděti starost o výživu

Ječmen - polévka z něho chudé doby

Ječmen - mlátiti nabytí pravých přátel

Ječmen - jísti dobré zdraví

Ječmen - do rukou vzíti dobrý zdar

Ječmen - Ječmen dobré znamení do budooucna

Jed - vzíti a umřít zlou radu někomu udělíš

Jed - viděti zdravému těžká choroba, nemocnému uzdravení

Jed - spolknutí sebevražedné úmysly známého

Jed - někomu dávati nesvornost, mrzutosti

Jed - někomu dáti zlou vůli máš

Jed - někomu dáti neštěstí a trestnice

Jed - bráti onemocnět

Jed - bráti a zemříti špatné rady dávat

Jedenáct - toto číslo viděti štěstí

Jedle - Jedle Viz: Strom,

Jedle - je-li zvlášť krásná, rostlá a silná štěstí trvalé

Jedle - Jedle štěstí

Jedle - Jedle stálá radost

Jedlík - viděti ho host, který netěší, určitě přijde

Jednati - nadutě jednati milovati sám sebe

Jednička - toto číslo viděti štěstí

Jednorožec - Jednorožec neštěstí

Jehelníček - na jehly pikle

Jehla - ztratit ji nebezpečí požáru

Jehla - zlomit ji pro mladou dívku znamená dlouhé panenství

Jehla - zlomit ji je zvěstovatelem samoty a chudoby

Jehla - zaražená do těla příbuzenské pletichy a pikle

Jehla - vytahovaná z těla pomoc jistá

Jehla - vidět můžete očekávat nepřátelství od druhých lidí

Jehla - sen o jehle ve vlastní ruce má být varov bolestně pocítíš ztrátu sympatií, kterou si však v plné míře zasloužíš

Jehla - rezavá pozor na drobnější úraz

Jehla - pracovat s ní vlastním chováním si uděláte nepřátele

Jehla - pracovat s ní symbolizuje starosti a potíže,podnikatelům zvěstuje takový sen nečekaně velký výdělek

Jehla - píchnout se o ni nesprávně oceníš skutek blízkého člověka

Jehla - píchnout se jehlou znamená ztrátu přítele

Jehla - navlíknutá jehla čelí k velkému nepřátelství

Jehla - navlékat ji dostaneš se z těžkého postavení

Jehla - nalézt ji slibuje přátele, kteří si tě váží

Jehla - na klobouku Mrzutost ze zlých pomluv připraví tě o dobrou náladu.

Jehla - míti aneb viděti ronásledování, též pře

Jehla - hledat ji předpovídá zbytečné starosti a potíže

Jehla - dostat ji darem je signálem náhlého přerušení přátelství

Jehla - darovaná loučení s někým, koho miluješ, ti připraví smutek

Jehla - darem obdržeti rozdvojení přátelství

Jehla - bez špičky předstíraná pomoc, která nepomůže

Jehla - a v ní černá nit smutek a spory

Jehla - a v ní bílá nit svatební roucho i spory

Jehla - Jehla hádka s přáteli tě připraví o štěstí

Jehlice - do klobouku pozor na jízdní dráhu, na auta atd

Jehličí - Jehličí nečiň si posměch, jinak nepřítel tě stiskne

Jehličí - Jehličí dlouhý život

Jehně - zabité smrt malého dítěte

Jehně - maso z něho jísti nemoc malého děcka

Jehně - ležící nebo pasoucí se dosažení zaměstnání

Jehně - Jehně nevinná, čistá dětská radost a trpělivost

Jelen - zastřeliti nějaké dědictví

Jelen - zabíti ho zármutek pro přítele či příznivce

Jelen - zabíti k vážnosti přijíti

Jelen - viděti výhra

Jelen - viděti ho radost v budoucnu ze silného vítězství

Jelen - v zahradě míti pokažení

Jelen - stříleti dědictví obdržeti, úctu získati, slabé a bojácné nepřátele pokořiti

Jelen - stáhnouti ho z kůže dodatečné výdělky, provize atd.

Jelen - stádo viděti mnoho přátelství zažíti

Jelen - spatřiti zpupné nepřátele míti

Jelen - shazuje parohy nenech ženu samotnou

Jelen - pronásledovati ho z přítele učiníš nepřítele

Jelen - celé stádo viděti velké přátelství

Jelen - běžet viděti znamená rychlý chod živnosti

Jelen - běžet viděti odbyt ve tvém obchodu

Jepice - Jepice máš života namále

Jeptiška - zpívat slyšeti málo následovníků míti

Jeptiška - viděti se svatouškem známost udělati

Jeptiška - s nimi mluviti do jiného stavu přijíti

Jeptiška - pracovat viděti důležité vyplnění rozkazů

Jeptiška - býti nevěrnost milého

Jeptiška - Jeptiška neštěstí jak v lásce, tak i ve hře

Jeřáb (pták) - jísti ho bída a neúroda

Jeřáb (pták) - Jeřáb (pták) stěhování, též zloděj

Jeřabiny - viděti je menší radost

Jeřabiny - jísti bolení

Jeseter (ryba) - Jeseter (ryba) cesta po řece

Jeskyně - viděti, v ní se zdržovati velká změna ke štěstí

Jeskyně - viděti ji samota

Jeskyně - v nich se zdržovati velká změna

Jeskyně - v nich přebývati u cestujících změna, štěstí

Jeskyně - v ní zahynouti sklíčenost, deprese

Jeskyně - v ní blouditi rozhárané poměry

Jesle - ve stáji hojnost krmení

Jesle - Jesle lichá práce

Jestřáb - viděti žárlivost

Jestřáb - žrát nebo křičet slyšeti radosti se dočkati

Jestřáb - na ruce ho nositi tvůj syn bude mocným mužem

Jestřáb - létat viděti dobrá zpráva

Jestřáb - Jestřáb příchod důstojného člověka

Jestřáb - Jestřáb žehravost

Ještěrka - viděti velké změny v obchodech

Ještěrka - viděti pronásledování, neštěstí

Ještěrka - ukousne-li očekává tě pohana

Ještěrka - od ní kousnut býti mnoho trápení

Ještěrka - Ještěrka neštěstí, nepřátelé

Ještěrka - Ještěrka lstivý darebák či podvodnice po tobě pasou

Jetel - sekati či sklízeti velké peníze, los, dědictví

Jetel - obdělávati štěstí v domě

Jetel - jetelový čtyřlístek štěstí jednou v životě veliké

Jetel - Jetel vše dobré do domu

Jez (řeky) - hučí katastrofa, veliké neštěstí

Jez (řeky) - Jez (řeky) pochmurné chvíle

Jezdec - s koně slézat viděti přítele ztratiti

Jezdec - na koni v bílém rouše smrt

Jezdec - na koni, ale kůň pod ním pošel zpráva je falešná

Jezdec - na koni zpráva

Jezdec - když se mu zase na koně pomůže štěstí

Jezdec - jak s koně spadne viděti škoda

Jezditi - viděti nepřízeň

Jezditi - ve vozíku velká ztráta

Jezditi - v kočáře na svatbu aneb křtiny budeš pozván

Jezditi - na koni ke cti a hodnosti se dostaneš

Jezditi - a převrhnut býti brzká nehoda

Jezero - na tichém jezditi bohatství, šťastný sňatek

Jezero - na bouřlivém jezditi trápení a starost v lásce

Jezero - krvavé nepokoje, revolty, válka

Jezero - Jezero tajemství mlčící

Jezevčík - Jezevčík Viz: Pes,

Jezevčík - vidět ho je varováním před nepřáteli, jež si přejí tvoji zkázu

Jezevčík - Jezevčík jsi příliš lstivý a mnoho přemýšlíš

Jezevčík - chytit ho znamená brzkou změnu místa bydliště

Jezevčík - Jezevčík chytrost a osobitost ve věrnosti

Jezevec - chytiti jej změna obydlí

Jezevec - chytiti byt ztratiti

Jezevec - Jezevec dědictví

Ježek - viděti vaše dobromyslnost bude zneužita

Ježek - Ježek zlého závistníka míti, též úmrtí příbuzného

Ježek - Ježek nejež se, smírně jednej a odpovídej

Ježíš Kristus - vstoupí-li do domu spasení ve šťastném životě niterném

Jidáše - medem mazané jísti neupřímný, zdánlivý přítel

Jídlo (Jídla) - zkažené jídlo je těžká choroba

Jídlo (Jídla) - viděti pozvání

Jídlo (Jídla) - vidět velké množství červeného masa značí lehkou nemoc

Jídlo (Jídla) - stůl obtížený chutným jídlem znamená banket, svatbu nebo příjemnou zábavu

Jídlo (Jídla) - spálené cítiti nepříjemné zprávy

Jídlo (Jídla) - spálené špatná zpráva

Jídlo (Jídla) - sám jíst bohaté jídlo bezohledností nebo nedostatkem soucitu se stanete neoblíbenými

Jídlo (Jídla) - nositi na stůl velká škoda

Jídlo (Jídla) - na něj býti pozván váženým býti

Jídlo (Jídla) - jíst skromné jídlo nad něčím pociťujete lítost

Jídlo (Jídla) - jíst bohaté jídlo spolu s druhými nebo s ochotou si získáte oblibu

Jídlo (Jídla) - Jídlo (Jídla) jinému dávati, bohatství

Jídlo (Jídla) - Jídla strojiti nedostatek

Jídlo (Jídla) - chtít se najíst, ale nenalézt nic k jídl přináší změnu v životě

Jídlo (Jídla) - hltavě jísti poštou přijdou peníze

Jídlo (Jídla) - dostat něco nečistého k jídlu je varováním, že někdo má v úmyslu provést ti něco protivného

Jídlo (Jídla) - dobré a čisté jídlo předpovídá četné potomstvo a celkový zdar všech věcí

Jídlo (Jídla) - Jídlo (Jídla) buď sen, vyjadřující nouzi, nebo náhrada za odpor k jídlu v bdělém stavu

Jinoch - viděti vlastním přičiněním k blahobytu přijíti

Jinovatka - na poli slabost

Jinovatka - Jinovatka budeš stár

Jiřiny - Jiřiny Viz: Květiny,

Jiřiny - Jiřiny pozdní životní radost

Jiskry - létati viděti sklony k marnotratnosti

Jiskry - Jiskry něco velikého poznáš později

Jiskry - Jiskry dobrý příjem

Jísti - viděti pozvání

Jísti - venku Přijdou hubené časy

Jísti - v domě Zdraví

Jísti - sám jíst velmi bohatě stávat se neoblíbeným pro bezohlednost nebo nedostatek soucitu

Jísti - sám budeš oklamán aneb nemocen

Jísti - nemoci Lidé si o tobě myslí mnoho

Jísti - nečistá aneb špatná jídla nespokojenost ,nemoc

Jísti - maso skopové zisk na zboží

Jísti - maso pečené bohatství

Jísti - jíst velmi spěšně ctěn býti

Jísti - jíst velmi spěšně k jídlu býti pozván

Jísti - jíst velmi spěšně dává zdraví

Jísti - jíst velmi skromně pociťovat pro něco lítost

Jísti - chtít se najíst, ale nenalézt nic k jídl změna v životě

Jísti - hlavu telecí velká nepřízeň

Jísti - Jísti buď vyjadřuje nouzi nebo nahrazuje odpor k jídlu v bdělém stavu

Jísti - Jísti sklony k marnotratnosti

Jíti - pomalu jíti měj rozvahu

Jitrocel - viděti zdraví pevné

Jitrocel - přikládati nebezpečí poranění

Jitrocel - píti uzdravení nemocného

Jitřenka (hvězda) - Jitřenka (hvězda) štěstí

Jízda - na voze svatbě nebo křtinám být přítomen, slávy a moci dosáhnouti

Jízda - a převrhnouti se blízká nehoda

Jizva - skrytá ve vlasech zrádce a bídák

Jizva - míti ji v obličeji šarvátka

Jmelí - viděti brzká svatba v rodině

Jmelí - pověšené nad postelí v hlavě dostaneš se mezi čarodějnice

Jméno - vlastní smazati konec života

Jméno - vlastní slyšeti nové období života

Jméno - vlastní, křtící i rodinné sám napsati či předvolání

Jméno - vlastní do kamene tesati dobro a pravda cílem