Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Úvod   A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  CH  J  K  L  M  N  O  P  R  Ř  S  Š  T  U  V  Z  Ž

K - Kom            Kom - KyKabala - čísti ji hodláš na někoho působit skrytou mocí

Kabaret - Kabaret z lidských chyb blázny si dělati

Kabát - zkoušeti neurčitost toho, nač se v duchu stále tážeš

Kabát - zapnutý uzavřená, sobecká povaha

Kabát - z něho tě někdo vysvlékl berní daně a nové poplatky

Kabát - vybrat viděti pracovitou hospodyni dostaneš

Kabát - vojenský žena na sebe bráti ta žena bude pánem domácnosti

Kabát - v prádle očištění sama sebe ve cti

Kabát - úzký míti nemoc

Kabát - u vetešníka kupovati špatně je a bude

Kabát - svlékati odpočinek, též penze

Kabát - skvrnitý útok na čest

Kabát - sbalený pod hlavou vandr světem

Kabát - s kožešinou bohatství

Kabát - roztrhaný neopatrnost

Kabát - roztrhaný budeš plísněn pro nepořádek, snad i propuštěn

Kabát - rozličných barev nemoc nebo pronásledování

Kabát - prášiti někdo tě nečekaně připraví o peníze

Kabát - plný skvrn neb fleků míti osočování

Kabát - pěkný nový dostati šťastný se státi

Kabát - otevřený blahosklonná, dobrá povaha

Kabát - od muže dostati dar nebo dědictví

Kabát - od ženy dostati manželství s tou osobou

Kabát - obrácený na sebe obléci štěstí za pomoci nečekané události

Kabát - oblékati četné pochůzky

Kabát - nový menší štěstí

Kabát - malý úzkosti

Kabát - kožešinou lemovaný blahobyt

Kabát - jednobarevný, premovaný podlízavá povaha

Kabát - šíti něco význačného přijde do tvého života

Kabát - ženský muž na sebe bráti ženu budeš poslouchati

Kabát - či kabátek noční nachlazení, radostná událost

Kabát - černý a černá košile hluboký smutek

Kabát - černý přítomen býti na pohřbu aneb při dědictví

Kabát - černý dědictví

Kabát - bílý nevinnost

Kabát - Kabát svou hanbu chtít ukrýti

Kabel - viděti dostaneš rychlou zprávu

Kabel - klásti neodkládej dopis a piš

Kabela - pošťácká, když máš aneb jednu najdeš něco se ti vysvětlí

Kabelka - utržená nebo z ruky vytržená smrt

Kabelka - při sobě míti zdraví

Kabelka - porušená choroba

Káča (hračka) - točiti jí budou tě popohánět k práci

Kačer - na vodě ho stříleti láska pána ke služebné

Káď - viděti čistota při práci výhodou

Kadeře - Kadeře Viz: Vlas (y),

Kadeře - zkrátiti oklamání

Kadeře - vlasů štěstí v lásce

Kadeře - viděti pyšný býti

Kadeře - obdržeti aneb darovati vyznání lásky učiniti

Kadeřník - viděti, nebo s ním mluviti nehoda na blízku

Kadeřník - Kadeřník hloupé a staré anekdoty vyprávěti

Kadidelnice - viděti pochlebování poslouchati

Kadidelnice - klásti na zem soud

Kadidelnice - Kadidelnice milé besedy

Kadidlo - voní-li dobré jméno, pochvala, chudému zisk

Kadidlo - Kadidlo zrádci a lichotníky obklopen býti

Kadidlo - Kadidlo střež své dobré jméno před lichotníky a licoměrností

Kafr - Kafr ulehčení v nemoci i v strastech, ale jen prozatímní

Kachna - viděti velké cti se ti dostane

Kachna - více jich škubati či jísti dobrý služebník do domu

Kachna - více jich, jak zobají mlč a nemluv

Kachna - v povětří vymyšlené lži z novin

Kachna - plavati viděti překonání zlých pomlouvačů

Kachna - plavající nepravé pomluvy vyvrátíš

Kachna - na vodě máš správné povolání, službu

Kachna - chytiti chtíti ztráta

Kachna - chtít chytiti ztráta

Kachna - hytiti zdar tvému podnikání

Kachna - hezkou viděti velká pocta, pomlouvačům prohra a lítost

Kachna - do domu do domu přijde to povídavé děvče

Kachna - divokou letěti viděti radostná zpráva

Kachna - Kachna povídavé děvče

Kaktus - Kaktus tiché štěstí do domu

Kalafuna - Kalafuna smůla

Kalamář - převrhnouti potká tě velké neštěstí

Kalamář - míti nějaké nebezpečí přemoci

Kalamář - Kalamář nevěrně zrazen býti

Kalendář - viděti aneb míti k lepšímu životu se dostati

Kalendář - viděti aneb míti zachovalejší život vésti

Kalendář - Kalendář něco čekej v příštích dnech

Kalhoty - Kalhoty Viz: Gatě,

Kalhoty - viděti aneb oblékati pokoj a jistota

Kalhoty - Kalhoty v omyl upadnouti

Kalhoty - úzké účty nebo úzkosti

Kalhoty - spálené příbuzenský soud

Kalhoty - ošklivé vězení, samovazba

Kalhoty - nové menší štěstí, za kterým ovšem musíš běhati

Kalhoty - mužské nosí žena budeš pod pantoflem

Kalhoty - mužské žena, zdáli se to ženě budeš vládnout mužem

Kalhoty - široké pohodlí a dobré bytí

Kalhoty - červené zasloužená pochvala

Kalich - z křišťálu a píti z něj vysoké důstojenství

Kalich - viděti vbrzku se nemocný pozdraví

Kalich - píti z něj víno s vodou nestálý majetek do domu

Kalich - píti z něj jen víno, ale velmi čisté peníze bez práce

Kalich - píti z něj jen víno po čem toužíš, toho dosáhneš

Kalina - Kalina samota

Kaluž (Kaluže) - Kaluž (Kaluže) Viz: Louže,

Kaluž (Kaluže) - viděti nechuť míti

Kaluž (Kaluže) - přes ni přeskočiti velkému neštěstí ujíti

Kaluž (Kaluže) - do ní padnouti do zlých pomluv přijíti

Kamarád - viděti kamarády máš se před nimi co chrániti

Kamej - Kamej opatruj staré památky

Kamélie - Kamélie zdroj podnikání

Kámen - viděti vyzrazení tajných předsevzetí

Kámen - přes něj krok udělati strasti a trápení

Kámen - kamenem uhozen býti do nepřátelství se dostati

Kámen - kamenem házeti mrzutosti způsobiti

Kámen - čtyřhranný, na něm seděti od nějaké starosti osvobozen býti

Kamení - Kamení Viz: Oblázek,

Kamení - ve sklepě skrytý poklad

Kamení - v pokladně veliké věno

Kamení - v cestě trnitý život

Kamení - stavební nový podnik v místě

Kamení - sbírati jmění

Kamení - roztloukati tvrdá práce

Kamení - pěkně otesané viděti mnoho práce si dáti

Kamení - otesávati za dobrou práci odměněn býti

Kamení - lámati pozemky získati

Kamení - ke stavbě vozit viděti výzva k podnikání

Kamení - kamenitá pole neúroda

Kamení - kamenitá cesta trnitý život

Kamení - jísti kaménky v moči

Kamení - čtyřhranné viděti na těžké překážky naraziti

Kameník - Kameník pomník někomu, kdo zemře

Kamna - zbořit smrt

Kamna - viděti pěkná mírný život vésti

Kamna - v nich topiti práce pro zdraví

Kamna - v nich oheň míti bohatství

Kamna - rozpálená viděti marnotratný býti

Kamna - na nich se spáliti sám sobě nedůvěřovati

Kamna - Kamna příjemný odpočinek

Kamna - na nich se ohřívati příteli z nesnází pomoci

Kamzík - Kamzík cesta do hor

Kanál - spadnouti do něho zle pomluven

Kanál - Kanál zlé klepy a pomluvy

Kanape - Kanape panstvo přijde

Kanárek - viděti nebo slyšeti prázdné lichotky

Kanárek - v kleci osobní svobodu si vždy zachovej

Kanárek - poletující veselé štěbetání, hry a domácí zábavy

Kanárek - na ruce sedící čeká tě veselé manželství

Kanárek - vidět aneb slyšet zpívat jalové lichocení

Kancelář - viděti aneb v ní býti velká ztráta

Kancelář - Kancelář opletačky s úřady

Kancionál - viděti nezapomeň na modlitbu, není to pověra

Kanec - zastřeliti vysvobození

Kanec - skoliti vítězství nad nepřítelem, překonání hrozícího nebezpečí

Kanec - maso z něho jísti vilnost

Kanec - který setbu ničí viděti s přítelem do sporu se dostati

Kanec - jej rozdrážditi nezkrotného přítele míti

Kanec - divokého viděti strachovati se

Kanec - Kanec nestydatý nepřítel

Kanón - Kanón Viz: Dělo,

Kanón - viděti politické tlučhubaření

Kanón - Kanon, z něj vystřeliti, nebo vystřeliti nepříjemnosti

Kanón - Kanon, z něj kouli viděti smutek

Kanovník - jím býti staromládenectví

Kanovník - Kanovník mrzutosti s důstojnou osobou

Kápě - stažená přes hlavu tajný policista, též vyzvědač

Kapela - viděti radost a věrní přátelé

Kapelník - viděti veselý člověk, kterým ožije společnost

Kapesník - Kapesník nastuzení

Kapitál - v penězích chudoba

Kapitán - Kapitán cesta po řece nebo i po moři

Kapka - krve velká ztráta jmění

Kaplan - Kaplan statek

Kaple - Kaple vnitřní zármutek

Kapoun - viděti starost a dlouhá chvíle

Kapoun - Kapoun manžel k ničemu

Kapr - Kapr Viz: Ryba (y),

Kapr - viděti aneb míti lepšího živobytí si hleděti

Kapr - jísti ho pozdravení ze dny nebo revmatismu

Kapr - Kapr správná výživa pro tlusté a trpící dnou

Kapradí - semínko o půlnoci na sv. Jana vytřásti d mocný talisman

Kapsa - obrácená nemajetnost

Kapsa - nabitá příjem peněz

Kapusta - viděti mrzutost

Kapusta - trhati ji dobře hospodaříš a pracuješ

Kapusta - jísti smutek

Kára - z ní vystupovati ztráta cti

Kára - viděti nic dobrého

Kára - seděti na ní cesta do žaláře, též velké starosti a bezpráví

Kára - aneb vůz táhnouti špatné poměry

Karabáč - Karabáč zlost

Karabáč - Karabáč vězení, též zlé místo

Karafiát - viděti najdeš dobrého přítele

Karafiát - trhati štěstí ve všem podnikání rozhodně míti

Karafiát - Karafiát národní nebo politická slavnost

Karas - Karas Viz: Ryba (y),

Karas - jísti ho domácí přispoření

Karas - Karas výživa správná pro tlusté

Kárati - sám kárán býti zisk

Kárati - někoho ztráta

Karavana - Karavana čeká tě dlouhá cesta s nebezpečím, též dar z ciziny

Karbanátek - Karbanátek je třeba jednat

Kardinál - viděti aneb s ním mluviti štěstí v podnikání

Karfiól - Karfiól vnitřní skrytá břišní choroba

Kartáč - viděti veselit se

Kartáč - na šaty očistíš se z něčeho zlého

Kartáč - jím hlavu česati dostaneš hosta

Kartáč - Kartáč pomlouvání

Karty - sám hráti do hádky přijíti

Karty - hrát viděti z nebezpečí se vysvoboditi

Kasa - vybrat ji tahačky s policií

Kasa - viděti ji peněžní pokušení

Kasa - otevírati ji zločinně smysl pro cizí majetek

Kasa - míti ji samostatnost

Kasárna - v nich trubku slyšeti pozor, v bytě hoří

Kasárna - v nich execíruješ čeká tě neplacená práce

Kasárna - Kasárna zlé úmysly s lidskou svobodou

Kaše - vařiti ji žaludek bude míti odpočinek

Kaše - jísti ji chudému majetek, boháči ztrátu

Kaše - jáhlovou kaši jísti rodinný krb a velké dobro

Kašel - míti Vaše tajemství bude vyžvaněno.

Kašel - míti prsní choroba

Kašel - Kašel tajemství

Kašna - z ní vodu nabírati dobré obchody dělati

Kašna - v čisté se koupati uniknout nebezpečí

Kašna - s vodou namáhavá práce

Kašna - s vínem veliká slavnost

Kašna - s krásnými ozdobami viděti pěkné dárky dostati

Kašna - do ní spadnouti pomluvy, ustrašená budoucnost

Kašna - do ní spadnouti do ní spadnouti

Kaštan - strom služba, známost

Kaštan - plody viděti aneb jísti trampoty, po nich následuje bohatství

Kaštan - plody jeho jísti plody jeho péci - menší peníze

Kaštan - plody jeho jísti dosáhneš, co není význačné

Kaštan - Kaštan spěch

Kaštanář - kaštanáře viděti procházka v ulici s návštěvou

Kat - viděti ho veliké štěstí

Kat - viděti rozžehnání

Kat - jím býti oběšen veliké uznání, povýšení neb majetek

Katedra - učitelská, viděti ji zlá zkouška

Káva - viděti nebo pražiti neštěstí a pronásledování

Káva - viděti ji čile do práce

Káva - slévati kávu návštěva, ze které budou klepy

Káva - pražit viděti mrzutost a nesnáze

Káva - píti přijdeš do zlých klevet

Káva - píti klepy a drby

Káva - mlíti mrzutosti, nepříjemnosti

Káva - mlít hosti, klepavé tetky

Kavalír - Kavalír ztráta

Kavárna - vidět ji denní novinky, oddech

Kavárna - v ní se nacházeti neštěstí známých nebo příbuzných

Kavárna - v ní býti aneb viděti něco nepříjemného

Kaviár - jísti milostný styk

Kavka - viděti nedobré zprávy

Kavka - vidět ji pozor na kapesního zloděje

Kaz - na něčem viděti pozor na člověka neznámého

Kázání - slyšeti bohabojnost

Kázání - slyšet pozdní návrat, zdržení se

Kázání - sám k bohabojnosti býti veden

Kazatel - viděti brzká nemoc

Kazatel - při pohřbu dědictví

Kázatelna - viděti, na ní stoupati projevení úcty

Kázatelna - viděti aneb na ni vystoupiti veřejně poctěn býti

Káznice - v ní býti vysvobození z blízkého nebezpečí

Kbelík - nebo nádobu na vodu viděti potěšení, útěcha

Kdoule - viděti závistníky míti

Kdoule - trhati budeš se zlobiti

Kejklíř - viděti do zapletených záležitostí přijíti

Keř - nebo křoví odstraňovati překážky v lásce odstranit

Kladivo - viděti nebo míti násilí museti snášeti, těžké práci podlehnouti

Kladivo - viděti násilné s tebou zacházení

Kladivo - s ním pracovati znamená dobrý chod živnosti

Kladivo - s ním pracovati dobrý zdar

Kladivo - kladivem někomu vyhrožovati protivení se

Klapačka - slyšeti ji postíš se

Klas (Klasy) - viděti radost z provedené práce

Klas (Klasy) - více jich vázati nesoudržnost, majetková nesvornost

Klas (Klasy) - věnec z nich na hlavě míti vyznamenání a povýšení

Klas (Klasy) - sbírati dobré obchody

Klas (Klasy) - sbíráš-li je dobrý obchod

Klas (Klasy) - nakládati je špatné poměry

Klášter - viděti lépe ti zůstat svobodným, svobodnou

Klášter - jeptišek viděti zlé tušení v mysli míti

Klášter - do něj jíti velké požehnání

Klášter - Klášter poklid

Klavír - viděti aneb na něm hráti spor mezi přáteli

Klavír - viděti špatně placená služba, též obtěžování

Klavír - na noze lechtati pominutí smyslů

Klavír - klavírní školy stálá partaj v domě, nepříjemná a hlučná

Klavír - hubovati nedorozumění s umělcem

Klec - vyprázdnit věznění nebo podobné nebezpečí

Klec - s ptáky vysvobození od útrap

Klec - ptáka z ní vidět vylétati ztratíš půjčku

Klec - prázdnou nebezpečí

Klec - když jsou v ní ptáci vysvobození ze strasti

Klec - Klec žalář

Klečeti - v koutku trest

Klečeti - v kostele nutnost modlitby

Klečeti - u postele poslední pomazání

Klečeti - před soudem odsouzení

Klečeti - před sochou či obrazem prosba

Klečeti - před policistou zatčení

Klečeti - před mužem ponížení

Klečeti - před hruškou touha po dětech

Klečeti - před ženou šílená láska

Klečeti - před andělem pokání

Klečeti - na mostě sebevražda

Klečeti - kleknouti pod pantofel se dostaneš

Klečeti - Klečeti čest vzdávati

Klekání - slyšeti tak je to dobře

Klekání - slyšet zvoniti pokoj a klid

Klempíř - viděti ho budeš seznámen s milou osobou

Klení - slyšeti návštěva z vojny, myslivce, sládka či řezníka

Klenoty - Klenoty chudoba

Klenutí - viděti umříti

Klepati - na vrata hřbitova smrt

Klepati - na vrata noční toulka, též vnikání do domu úřední

Klepati - na štoudev prádla přibude

Klepati - na porodní babičku dítě

Klepati - na okno ranní ptáče, dál doskáče

Klepati - na lékaře náhlá nemoc

Klepati - na dveře žádost, malý obchod

Klepati - koberce, oděv atd. pořádek a jas do domova

Klepati - babě na hřbet zlé vynadání

Kleště - viděti namáhavé vymáhání

Kleště - žhavé veliké bolesti

Kleště - bráti ke zlosti puzen býti

Klíč - ztratiti ztratíš oblíbenost

Klíč - ztratiti mrzutost způsobiti

Klíč - zlomený zůstaň doma

Klíč - zlodějský viděti budeš okraden

Klíč - zlatý vysoký úřad, povolání

Klíč - viděti dobrou hospodyni dostati

Klíč - udělati ve svém zaměstnání dovedný býti

Klíč - od kasy vloupání

Klíč - obdržeti důvěra, také postup nebo výborné místo

Klíč - najíti překazíš krádež

Klíč - najíti na nějakou těžkou otázku rozluštění obdržeti

Klíč - míti a cizí dveře jím otevříti podezření přijíti

Klíč - ležící na zemi zdvihnouti postavení, úřad, služba

Klíč - ležící na zemi sousedovo tajemství

Klíč - dohromady sbírati zisk

Klíč - dá-li ti žena vábící nevěrnost

Kličky - viděti namáhavost

Kličky - na různý způsob vázati marnost

Klih - s ním se zamazati nečistota

Klika - utrhnouti ji ztráta trpělivosti

Klika - líbati ji ponížená prosba

Klika - čistiti ji shánět protekci, výhodu

Klín - na něm závoj svatba

Klín - na něm psa věrnost

Klín - na něm oříšky tajná láska

Klín - na něm ořechy nález zlata

Klín - na něm kočka faleš

Klín - na něm jehně dítě

Klín - na něm jalovec zdraví

Klín - na něm dítě starost

Klín - aneb lůno, na něm seděti oblíben býti

Klín - Klín sváry mezi milenci nebo manželi až k rozchodu

Klín (dřevěný) - Klín (dřevěný) těžká práce

Klisna - Klisna Viz: Kůň,

Klisna - s nákladem kamení krásná, ale svárlivá manželka

Klisna - s nákladem chleba výborné manželství

Klisna - s nákladem bohaté věno

Klisna - ryzá veselá manželka

Klisna - plesnivá hodná, ale nedlouho živá manželka

Klisna - plavá nemocná manželka

Klisna - opelichaná manželka bude míti špatnou pověst

Klisna - grošovaná nebo bílá duševně líná manželka

Klisna - černá bohatá manželka

Klížiti - něco dohromady milujícím nápomocný býti

Klobása (Klobásy) - jísti brzká slavnost

Klobouk - ztratiti nastydnutí, strasti

Klobouk - zelený důstojenství

Klobouk - viděti do dopravní zácpy se dostati

Klobouk - viděti svobodu ztratiti

Klobouk - ve větru honička

Klobouk - ve spaní na hlavě míti velké uznání práce

Klobouk - v ruce pochůzky, které netěší

Klobouk - ukradl-lis komu toho představený zemře

Klobouk - starý, roztrhaný nositi s nepředvídanými okolnostmi počítati, strádání, neštěstí

Klobouk - přes oči samota, nenávist k lidem

Klobouk - plný vrabců nepořádky v rodině

Klobouk - plný lejna dobudeš brzy velký majetek

Klobouk - pěkný míti přijdeš k vážnosti

Klobouk - špatný míti nepříjemné okolnosti

Klobouk - obrácený ponížení, prosba

Klobouk - nový pěkný na hlavě míti úspěch, štěstí, váženost

Klobouk - na vodě samovržda utopením nebo vodní nehoda

Klobouk - na hlavě jiného viděti mnoho o sobě si mysliti

Klobouk - mnoho viděti velký obchod

Klobouk - míti nový štěstí a prospěch

Klobouk - žlutý nebo načervenalý nedobrý šéf

Klobouk - chatrný chudoba

Klobouk - do výše vyhazovati nečekaná radost

Klobouk - dámský muž míti zženštilost povahy

Klobouk - cizí vzíti profesorská roztržitost

Klouzačka - vůbec nejisté příjmy

Klouzačka - upadnouti na ní posměch nebo úpadek

Klouzačka - na ní jezditi pomíjející radost

Klystýr - Klystýr zmatek ve tvých záležitostech

Kmínka - Kmínka potěšení

Kmotr - býti požádán za kmotra žebrota

Knedlík (Knedlíky) - švestkové dobrá nálada z peněz

Knedlík (Knedlíky) - houskové dobrá kuchařka do domu

Knedlík (Knedlíky) - bramborové dobrá nálada i při nutném spoření

Kněz - zpovídat se mu ulehčení v těžkostech duševních

Kněz - viděti, nebo s ním mluviti uklidnění pro nemocné nebo zamilované

Kněz - viděti ho v rouše na vycházce mrzutost

Kněz - viděti ho u postele poslední pomazání

Kněz - viděti pobožnost

Kněz - v kostele po celý život boží věci měj na starosti

Kněz - sebe sama jím se viděti uznání, důstojenství

Kněz - nemocný nic dobrého

Kněz - káže dobrá rada přijde

Kněz - do domu vešel soudní spory

Kniha - zahoditi ji nedokončená studia

Kniha - z ní se učiti pozornost získati

Kniha - z knihy se učiti vážnosti dosáhnouti

Kniha - viděti hodně štěstí v lásce

Kniha - vážné čísti dostane se ti cti

Kniha - v knihovně viděti neočekávaného se dočkati

Kniha - spořitelní knížka dobrá nálada

Kniha - spálit viděti očekávané radosti ztratíš

Kniha - rozřezávat ji nedychti, čekej v klidu

Kniha - pěkně vázané viděti náklonnost k nádhernému šatstvu

Kniha - modlitební knihu viděti útěcha v utrpení

Kniha - modlitební útěcha v soužení

Kniha - modlitební útěcha v bouři života

Kniha - koupiti sobě i jiným důležitý býti

Kniha - koupiti sobě samému a jiným užitečným býti

Kniha - hořící kniha nehezkého obsahu, nepatří do knih

Kniha - hořeti viděti ztracená radost

Kniha - dupati na ni smysl pro praktické zaměstnání

Kniha - dáti ji do tisku spisovatelské nadání

Kniha - čísti v knihách dojdeš útěchy a spokojenosti

Kniha - čísti užitečnou potichu spekulovat

Kniha - čísti užitečné pro sebe v tichosti dobře přemýšleti

Kniha - čísti ji vědomostí k moudrosti

Kniha - Kniha chudoba

Kniha - Kniha dobré opatrování důležitých věcí, též dobré zprávy

Knihař - Knihař vazba, vyšetřování soudní

Knihař - Knihař dobré časy

Knihkupec - Knihkupec nelituj nikdy na dobrou knihu peněz

Knihovna - viděti nebo míti dobrou radu nalézti

Knihovna - viděti budeš potřebovat advokáta

Knihovna - máš-li ji sám dostaneš dobrou radu

Knihovna - Knihovna stálý přítel tě očekává

Knihtiskárna - Knihtiskárna boj s temnotou, zápas

Knihtiskař - Knihtiskař zisky příliš těžce a dlouho vydělané

Knihtiskař - Knihtiskař někdo tě očerní

Knír - u ženské něco hrozného se dozvíš

Knír - šedivé kníry marná radost

Knír - Knír odměna

Kníže - viděti pocta

Kníže - viděti čest

Kníže - vidět jezditi na koni aneb ve voze náklonnost k marnotratnosti

Kníže - s nimi mluviti závist

Kníže - s ním mluviti pozor na závist

Kníže - na koni viděti sklony k marnotratnosti

Knoflík - Knoflík výhra

Knoflík - Knoflík buď přesný i v nepatrnostech

Knot - Knot tvého žití je už namále

Koberec - viděti oklamán býti

Koberec - více jich černých po stěnách tesklivé zármutky

Koberec - svinutý blízká smrt

Koberec - stůl jím pokrytý hubená strava

Koberec - spálený, rozedraný smrt v brzkém čase

Koberec - s gobelíny a obrazy předpovídají vraždu v domě

Koberec - nesvinutý, ale sňatý ze stěny nemoc a zármutek

Koberec - na stěně ještě větší radost, víc zboží, dobré jméno

Koberec - krásný v domě míti radost, zboží, dobré jméno

Koberec - dělati veselost, dobrodiní

Koberec - bílý, zelený, červený vysvobození od starostí a žalů

Kobliha - smažit jich více zásoby

Kobliha - jísti je hojnost stravy

Kobyla - škaredou rozpustilou manželku dostati

Kobyla - hezkou, sličnou dobrou manželku dostati

Kobylky - viděti krátké trvání šťastného postavení

Kobylky - usmrtiti svému bližnímu na škodu býti

Kocábka - v ní plavati nejistá věrnost

Kocábka - potopit viděti úplná ztráta lásky

Kocábka - plavat viděti tiché živobytí

Kočár - z něj vystupovati ztráta jmění aneb cti

Kočár - vypadnouti z něho ztráta povolání nebo i rozumu

Kočár - v něm seděti čest, bohatství

Kočár - prodat ztráta majetku

Kočár - koupit přírůstek majetku

Kočár - a koně splašení úraz

Kočár - a koně klidní a krásní vedeš si dobře

Kočár - Kočár panský stav

Kočárek - dětský vzpomínky na blahé doby

Kočka (Kočky) - zdechlá dotyčný zemře

Kočka (Kočky) - zdá-li se někomu, že se s kočkou zabývá padne do rukou zlodějů

Kočka (Kočky) - zabít kočku znamená, že odvrátíš špatný záměr nepřítele

Kočka (Kočky) - viděti ji, jak loví ptáky někdo se bude probírat ve vašich listinách a záležitostech

Kočka (Kočky) - viděti ji Faleš číhá okolo tebe.

Kočka (Kočky) - vidět v každém ohledu špatné znamení,v prvé řadě faleš od přátel a známých, nebo zklamání v lásce

Kočka (Kočky) - vidět ležeti aneb spáti nedobrý zdar nějakého řízení

Kočka (Kočky) - vidět ji s koťaty zažijete hodně zlobení se špatně vychovanými dětmi

Kočka (Kočky) - vidět černou znamená zlo

Kočka (Kočky) - ve vodě faleš pravdou odkrytá

Kočka (Kočky) - v posteli manželská faleš

Kočka (Kočky) - v kolébce falešné dítě

Kočka (Kočky) - trýzniti neb zabiti ji Podaří se ti odraziti sprostého odpůrce.

Kočka (Kočky) - trojbarevná štěstí do domu

Kočka (Kočky) - tlouci nebo zabiti zloděje postihnouti

Kočka (Kočky) - spí spí i zlo

Kočka (Kočky) - lyšet ji mňoukat nebo křičet zatahují vás do klepů a pomluv

Kočka (Kočky) - před nimi se brániti napadení od zlodějů

Kočka (Kočky) - ozvěna mňoukání (pro muže) jeho milá je hašteřivá a bude se ho snažit ovládat

Kočka (Kočky) - ozvěna mňoukání (pro mladou dívku) varuje před lstivým milencem

Kočka (Kočky) - ozvěna mňoukání (kupec nebo průmyslník) pozor na nevěrné a nepoctivé spolupracovníky

Kočka (Kočky) - ozvěna mňoukání znamená, že se ti falešný přítel snaží ublížit všemi možnými způsoby

Kočka (Kočky) - odehnat kočky znamená, že překonáš všechny potíže, dosáhneš slávy a majetku

Kočka (Kočky) - od nich pokousán nebo poškrábán býti padneš do zlých rukou

Kočka (Kočky) - od nich pokousán býti aneb poškrábán být do zlých rukou se dostaneš

Kočka (Kočky) - na stromě falešné peníze a dokumenty neznámého

Kočka (Kočky) - myši chytající zloděj přestal krást

Kočka (Kočky) - mňoukající úmluva na krádež

Kočka (Kočky) - mnoho koček Tvoji podřízení osnují zradu.

Kočka (Kočky) - mladá žena, která sní o tom, že drží koč by se měla vystříhat nějakého neslušného činu, do kterého ji budou navádět jiní

Kočka (Kočky) - míti u sebe nevěrné přátelé aneb služebné míti

Kočka (Kočky) - maso kočky jísti cizoložství, také drahota

Kočka (Kočky) - lesní, divoká je zjištěn nebezpečný lupič v kraji

Kočka (Kočky) - ležet nebo spát viděti nepříznivý obrat v obchodu

Kočka (Kočky) - kůži míti nabytí ztracených statků

Kočka (Kočky) - kůže kočky Ztráta se nahradí.

Kočka (Kočky) - krmiti ji Očekávej málo vděčnosti!

Kočka (Kočky) - krmiti a s nimi si hráti nevděkem odplacen býti

Kočka (Kočky) - když se k vám lísá někdo se snaží vás mazlením či lichotkami ošálit, aby vás mohl využít

Kočka (Kočky) - jísti cizoložství

Kočka (Kočky) - jisti ji Měl bys být opatrnější!

Kočka (Kočky) - je-li kočka známá domácí zloděj

Kočka (Kočky) - její kůže nalezená nebo obdržená darem zlodějské zboží se dostane do domu

Kočka (Kočky) - jak se lísá k tobě zloděj, který používá tvoji důvěru

Kočka (Kočky) - hubená a zbědovaná kočka předvídá špatné zprávy od nepřítomného člověka

Kočka (Kočky) - hloupá neznámý zloděj

Kočka (Kočky) - hladiti ji hledáte domácího darebáka

Kočka (Kočky) - hladit kočku věští nevděčnost ze strany nejbližších lidí

Kočka (Kočky) - hladit jste dobrý k Člověku, který toho nezasluhuje

Kočka (Kočky) - černá kočka veliká faleš

Kočka (Kočky) - černá kočka jeden z tvých přátel bojuje se smrtí

Kočka (Kočky) - černá Čeká tě nezdar v povolání.

Kočka (Kočky) - býti ji raněn Lidé ti škodí.

Kočka (Kočky) - být poškrábán kočkou znamená vítězství tvého nepřítele (odebere ti tvůj majetek)

Kočka (Kočky) - být od ní poškrábán nebo pokousán máte nebezpečné nepřátele

Kočka (Kočky) - být napadnut kočkou věští že tě tvůj přítel vytlačí a tvé soukromé záležitosti budou ohroženy zveřejněním

Kočka (Kočky) - být jí poškrábán krádeží ke škodě

Kočka (Kočky) - být jí kousnut zloděj vás nařkne

Kočka (Kočky) - bít kočku signalizuje čísi zradu

Kočka (Kočky) - bít ji potrestání zjištěného domácího zloděje

Kočka (Kočky) - bílá Lidé ti lichotí.

Kočka (Kočky) - a pes nenávist a pronásledování falše věrností

Kočka (Kočky) - a kocour volná láska bez oddání

Kočka (Kočky) - a koťata domácí zloděj má společníky

Kočka (Kočky) - Kočka (Kočky) starý náhradní ženský symbol ve snech mužů

Kočka (Kočky) - Kočka (Kočky) je varováním před neštěstím nebo zradou a také falešným přítelem

Kočka (Kočky) - Kočka (Kočky) faleš

Kohout - viděti u krásného pohlaví oblíben býti

Kohout - viděti s velkým hřebenem oblíben býti

Kohout - slepicemi opuštěný nenáviděný vedoucí

Kohout - radit se s ním hádka s představeným nebo nejvyšším podřízeným

Kohout - pošlý smrt dobrého zaměstnance

Kohout - peroucí se s jiným svár s přáteli pro ženu

Kohout - kokrhati slyšeti ztráta, neštěstí

Kohout - kokrhat slyšeti dej pozor na svůj obchod

Kohout - kokrhající dobré služebnictvo a dobrý je nad ním dozor

Kohout - kokrhá jakoby zdáli blíží se déšť

Kohout - kohouty se navzájem klovat viděti mnohým radovánkám přítomen budeš

Kohout - kohout na střeše pozor na oheň

Kohout - když snese vejce sláva, čest a štěstí

Kohout - chytiti ho do rozepře přijdeš

Kohout - bojovati viděti nepříjemnosti v manželství

Kohout - Kohout hospodář nebo vedoucí domácnosti

Kohoutek - vodovodu pláč na počátku pro domácí věci

Kohoutek - revolveru nebo pušky náhlé nebezpečí

Kojiti - když má žena mnoho mléka nemoc dětí

Kojiti - Kojiti chudým štěstí, bohatým starost, svobodným brzkou svatbu, vdaným aneb ženatým vdovství

Kojiti - Kojiti chudému dobře, bohatému zle, též svobodnému manželství, ženatému ovdovění, ale i vojínu trest i neštěstí

Kojná - viděti kojnou, jak kojí dítě starosti z dopisu

Kojná - míti nebo viděti trampoty, mrzutosti

Kojná - míti kojnou dobré poměry z dobrého oženění

Kojná - máš-li aneb vidíš-li škoda a protivenství

Kojná - Kojná nemoc a bída

Koketa - viděti peněžní vydání

Koktati - Koktati pevné předsevzetí udělati

Koláče - rozdávati dobrý skutek

Koláče - péci aneb jísti dobře

Koláče - jísti dosažení žádaného

Kolárek - kněžský míti staromládenectví

Kolárek - kněžský, když se zdá ženě farská služba

Kolébka - státi u kolébky kmotrovství

Kolébka - když vidíš děti v ní kolébat úrodnost

Kolébka - Kolébka budoucí starosti i radosti

Kolečko - a na něm náklad menší, ale svízelný obchod

Kolek - viděti úřední věci

Koleno (Kolena) - zdravá, zdá-li se to panně dostane žádaného muže

Koleno (Kolena) - zdravá, zdá-li se to ženě jiné muže bude sháněti

Koleno (Kolena) - zdravá prospěch

Koleno (Kolena) - zdravá proměnění smutku v radost

Koleno (Kolena) - slabá míti nemoc

Koleno (Kolena) - potlučená zármutek z nedorozumění

Koleno (Kolena) - po kolenou lézti chudoba a nouze

Koleno (Kolena) - léčiti zbohatnutí

Koleno (Kolena) - když se nepohybují aneb když jsou uříznu nouze o práci, chudoba

Koleno (Kolena) - železem raněná velká nemoc

Koleno (Kolena) - bolavá míti nemoc, špatný obchod

Kolibřík - viděti ho láska k umělkyni vzácného duševního charakteru

Kolík - Kolík někdo ti sdělí zprávu, nad kterou užasneš

Kolika - míti koliku rodinné trampoty

Kolo (Kola) - ztracené smrt jednoho z manželů nebo rozvod

Kolo (Kola) - zlomené neštěstí jednoho z manželů nebo milenců

Kolo (Kola) - viděti jiným nápomocen býti

Kolo (Kola) - u vozu vypadlé hádka v manželství

Kolo (Kola) - točící se dobrá shoda v manželství

Kolo (Kola) - mlýnské užitečný podnik pro celý kraj

Kolo (Kola) - mazat manželská cesta

Kolo (Kola) - kolo štěstí viděti neštěstí nebo ztráta

Kolo (Kola) - když jsou rozlámaná velké zdržení

Kolo (Kola) - Kolo (Kola) nemoc

Kolomaz - Kolomaz musíš podplatiti

Kolovrátek - viděti nestálost

Kolovrátek - na něj hráti veselá mysl

Kolovrátek - Kolovrátek chudoba