Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Úvod   A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  CH  J  K  L  M  N  O  P  R  Ř  S  Š  T  U  V  Z  Ž

K - Kom            Kom - KyKomár (Komáry) - viděti ho hloupý přítel

Komár (Komáry) - viděti od nepřátel obelstěn býti

Komár (Komáry) - více jich proutkem vyháněti raději podplať člověka

Komár (Komáry) - nebo mouchy, mnoho létati viděti nepřátele míti a od nich pronásledován býti, zármutek, urážku zakusiti

Komár (Komáry) - bzučící hloupé klepy

Komediant - viděti s lehkomyslnými se sejíti

Kometa - viděti drahé časy

Kometa - s dlouhým ocasem nepředvídaná zpráva

Komín (Komíny) - z nich kouřiti se viděti zámožnost

Komín (Komíny) - vysoký dostaneš neobyčejné zaměstnání

Komín (Komíny) - vylézáš z něho černý budeš nařknut, ale skončí to šťastně

Komín (Komíny) - vycházeti z něho kouř nesváry a hádky

Komín (Komíny) - viděti vyražení

Komín (Komíny) - seděti na něm nemysli příliš vysoko

Komín (Komíny) - padající neštěstí, výbuch, též náhlé zatčení

Komín (Komíny) - na něm pískati chvíle opilosti

Kominík - viděti vysvobození z nebezpečí

Kominík - viděti ho vždy štěstí ve všem

Kominík - viděti falešně obžalován býti

Kominík - Kominík zábava

Komnata - pro ženaté a vdané mrzutost

Komnata - je-li v ní svobodná osoba svatba

Komora - umrlčí smrt známého

Komora - tmavá a v ní seděti samovražda, vyšetřování

Komora - světlá neúroda

Komora - plná myší pozbudeš majetku

Komora - ležeti v komoře smrt

Komora - čistiti ji návštěva chudého

Komora - bydleti v ní důchod, ztráta místa

Komorná - viděti, s ní mluviti zlé zprávy, do sporu se dostati

Komorná - viděti aneb s ní obcovati smutné zprávy

Kompas - Kompas obdržíš dobrou zprávu

Kompot - viděti postarej se a pečuj o trávení žaludků

Koncert - slyšeti radosti dožíti

Koncert - na něm býti strast

Konduktér - viděti ho nečekej něhu

Koně - Koně Viz: Kůň,

Koně - zlatohnědého nestálé zdraví

Koně - zkrotiti brzké štěstí

Koně - z moře vyskočit viděti z jakékoliv situace šťastně vyjíti

Koně - vzpírající se úspěch se dostaví, ale musíš o něj bojovat

Koně - vytrhnouti se viděti pro lehkomyslnost do nebezpečí života přijdeš

Koně - vsednouti na koně radost

Koně - vraného a na něm jezditi zlost

Koně - vraného ukrutnost

Koně - viděti koně vůbec mnoho dobrého

Koně - viděti divokého radosti dožíti

Koně - velmi bujného štěstí v lásce, bohatství

Koně - v pluhu koně zapražené viděti nebo jimi zisk

Koně - utopiti aneb v močále propadnout viděti do nouze přijíti

Koně - tlustí Pohodlný život.

Koně - strakatého viděti marnivé povahy býti

Koně - starého šedivého zdechnout viděti zmaření dobrých nadějí

Koně - starého šedivého viděti trpké dny zažíti

Koně - starého šedivého cvičit viděti se vznešenými osobami se sejíti

Koně - splašeného viděti část svého jmění ztratíš

Koně - sivého koně starost

Koně - shozen býti ve své hrdosti býti ponížen

Koně - sám jezditi svým náruživostem uzdu pustíš

Koně - rychlého viděti práce

Koně - prodávat viděti dobré řízení míti

Koně - probodnout viděti milenku ztratiti

Koně - pošlého viděti užitek a velmi dobrý rok

Koně - plavat viděti s nějakým předsevzetím proraziti

Koně - pěkného černého viděti spokojenost

Koně - pěkně vystrojeného před vozem viděti velkou návštěvu obdržeti

Koně - pěkně osedlaného s velkou osobou se seznámíš

Koně - padnout viděti potká tě brzy neštěstí

Koně - okovati Někdo ti pomůže kupředu.

Koně - někoho na tvého vlastního sedat viděti cizoložství

Koně - na něm ve městě jezditi rozkřičen býti

Koně - na něm jezditi sám sebe do nebezpečí uvrhneš

Koně - na něj sedati cti dosáhnouti

Koně - na něj nasedati chlubivost

Koně - na koni z města ven jezditi pánům zle, nemocným smrt

Koně - mrtví V potu tváře chléb svůj dobývati budeš.

Koně - mrtvého viděti radost

Koně - mnoho skákat viděti spěšnou zprávu obdržíš

Koně - který jezdce shodí a odběhne pokažené podnikání

Koně - krotiti Rychle se ti podaří dosáhnout úspěchu.

Koně - krmit viděti zámožným se staneš

Koně - kovati v zimě dobré

Koně - kovat viděti užitečnému zaměstnání ponoukati

Koně - koupiti červeného nebo šimla, máš k očekávání velké štěstí

Koně - Koně běžícího viděti dobrá novina

Koně - klopýtající tvoji odpůrci zvítězí

Koně - klesnout nebo ve vodě topit koně viděti upadneš do bídy

Koně - jezditi na nich budeš ctěn

Koně - hubení Musíš se dostat přes překážky, neboť jinak tě opustí štěstí!

Koně - hubeného viděti tvůj nepřítel se raduje

Koně - hubeného ztráta vážnosti

Koně - houpacího koně kupovati dobré

Koně - hnědého viděti potupen býti

Koně - dobře vykrmeného dobrou hospodyni míti

Koně - do města jezditi nemocným a vojákům velmi dobře

Koně - divokého krotiti nepřítele přemůžeš

Koně - červeného štěstí

Koně - černého viděti ukrutenství

Koně - černého zlou manželku, ztráta

Koně - černé Neštěstí snášej klidně!

Koně - bujného a zapraženého za uzdu chytnouti člověka, který ti škodí, se zmocníš

Koně - bílého nevinnost ctíti a vážiti neb ctnostnou manželku míti

Koně - bílé Čeká tě výhra.

Koně - bez uzdy honiti hosti do domu

Koně - bez ocasu viděti smutek

Koně - a ženské najednou viděti zrada, klopota

Koně - Koně najdeš ve svých utrpeních těšitele

Konev (Konvice) - z ní píti radost

Konev (Konvice) - z ní píti radost

Konev (Konvice) - z ní píti Příjemná zpráva způsobí smíření.

Konev (Konvice) - viděti konev dobré poselství

Konev (Konvice) - viděti nerozmazluj děti, když chceš, aby dobře rostly

Konev (Konvice) - plné vody viděti jistý postup

Konev (Konvice) - plné viděti a neupotřebiti bolestná ztráta smrtí

Konev (Konvice) - píti z konve radost

Konev (Konvice) - na zalévání stanete se majitelem zahrady

Konev (Konvice) - konvice na čaj nebo kávu domácí šplechty a řečičky

Konev (Konvice) - Konev (Konvice) dobrá zpráva

Konev (Konvice) - aneb džber plné vína viděti velké příjmy

Konev (Konvice) - Konev (Konvice) dobré poselství

Konipásek - viděti aneb slyšeti velmi příjemné zprávy obdržeti

Konipásek - pták tvá žena je vždy čiperná do práce

Konírna - velkou míti nebo v ní se procházeti zámožnost

Konírna - prázdná velká ztráta na dobytku

Konírna - plná dobrá zpráva o majetku

Konopí - vázané viděti brzké spojení

Konopí - přísti přičinlivost v domácnosti

Konopí - Konopí nevěstí nic dobrého

Konopka - viděti, nebo zpívati slyšeti radost, radostná zpráva od vzdálených příbuzných

Koňské dostihy - Koňské dostihy Viz: Dostihy,

Koňské dostihy - účastnit se jich jako žokej v nějakém podniku byste měli spoléhat více na štěstí než na sebe sama,zároveň varování před přílišnou bezstarostností

Koňské dostihy - sázet při nich nic vám nespadne bez námahy do klína

Koňské dostihy - přihlížet jim příslib extravagantní zábavy

Kontrakt - uzavříti zjinačení svých osobních záležitostí

Kontrakt - uzavřít pouštíte se do odvážného podniku

Kopec - Kopec Viz: Hora,

Kopec - lézti na něho vzestup životní moudrosti

Kopí - s ním bodnouti k nějaké rozepři budeš ponoukán

Kopí - aneb píku míti čeká tě hádka

Kopí - Kopí uznání

Kopretina - Kopretina Viz: Květiny,

Kopretina - Kopretina radostné shledání

Kopřiva (Kopřivy) - Kopřiva (Kopřivy) hanebné přenáhlení

Kopyto (Kopyta) - Kopyto (Kopyta) každý zůstaň u svého řemesla

Koráb - Koráb Viz: Loď,

Koráb - v bouři známému se v zámoří vede špatně

Koráb - tonoucí neštěstí známého na cestě

Koráb - plující čeká tě cesta po moři, též zámořské zboží

Koráb - hořící tvé neštěstí na cestě

Korále - pobledlé nemoc

Korále - červené zdraví

Korále - bílé svatba

Korbel - viděti škoda způsobená velkou žízní

Korbel - rozbíti pro pití si děláš škodu

Korbel - prázdný opíti se

Korbel - Korbel náklonnost k pití

Kord - ztratiti chudoba

Kord - ztratiti chudoba, tesknota

Kord - ztracený civilní život pro vojáka z povolání

Kord - zlomený viděti nepříjemnosti

Kord - zlomený hanba a degradace pro vojáka

Kord - z ruky vznešené osoby přijmouti poctěn býti

Kord - v ruce míti radost, sláva

Kord - v ruce radost a čest

Kord - s ním od panovníka poraněn býti štěstí a čest

Kord - s ním šermovati radost přátelská

Kord - s ním bodnut býti dostaneš službu

Kord - nositi na znamení důstojnosti náhodou se staneš šťastným

Kord - neznámého kordem probodnouti štěstí, vítězství nad nepřítelem

Kord - když se těhotné ženě o kordu v noci zdá porodí chlapce

Kord - jím ránu dostati služba od přítele

Kord - jím neznámého bíti stěstí v obchodech

Kord - jím do nebezpečí života se dostati dobrodiním být zahrnut

Kord - jím do krve raniti neznámého přívržence míti

Kord - darovati radost

Kord - Kord souboj či rvačka

Kormidelník - Kormidelník opatrnost, rozvaha a zkušenost

Kornout (Kornouty) - viděti mnoho cizoložství se dopustiti

Kornout (Kornouty) - viděti naděje na dobrý obchod nebo koupi

Kornout (Kornouty) - mnoho viděti nevěrnost, proradnost

Koroptev - viděti všelijaké choutky míti

Koroptev - ukradená nevěra manželky

Koroptev - stříleti rád vídán býti

Koroptev - počíná-li si divoce žena nebo dcera bude míti hádavou povahu

Koroptev - jísti zapuzení zlých myšlenek

Koroptev - chytiti brzká svatba

Koroptev - chodí-li v bytě ženatého narození hezké dcery

Koroptev - chodí-li v bytě svatba s krasavicí

Koruna - ze zlata na hlavě míti marnivost

Koruna - z lidských kostí smrt aneb těžká nemoc

Koruna - z květin míti nekalé radosti

Koruna - z hlavy spadlá zlé příští, důchod

Koruna - vzíti důstojnost a vážnost

Koruna - stříbrnou aneb z prostšího kovu míti na dar obdržíš

Koruna - peníz nastanou ti zlé časy majetkové

Koruna - nesená čeká tě úřad

Koruna - na vlastní hlavě povýšení

Koruna - na hlavě ženy radostná událost

Koruna - myrtovou na svatbu jíti aneb sám svatbu míti

Korunovace - sebe viděti truchlivost

Korunovace - krále aneb holdování okamžité štěstí

Korunovace - korunovati ženu nemoc

Korunovace - býti korunován smutek

Kořalka - Kořalka Viz: Alkohol,

Kořalka - viděti nebo píti společná radost

Kořalka - viděti ji chceš něco úplně vymazat z paměti

Kořalka - píti , a když nejsi opilý někdo tě miluje

Kořalka - páliti ji bohatství

Kořalna - viděti nepěstuj zlé myšlenky

Kořalna - státi u kořalny zpustlost

Koření - v poli vykopati skrytý poklad

Koření - v lese hledati tvé zdraví není v pořádku

Koření - jísti je ti záviděno

Kořeny - vytrhávati zkažený zub

Kořeny - v zemi hádka, svár

Kořeny - v lékárně když vidíš nemoc

Kořeny - stromů viděti pevné zdraví

Kořeny - kořeny jísti kvetoucí zdraví

Kořeny - kopati pracovitost

Kos - viděti ho radostná zpráva

Kosa - potřebovati do služby obdržíš pilné lidi

Kosa - míti aneb viděti urážka od nepřátel

Kosa - Kosa tvůj život je v nebezpečí

Kosatec - Kosatec Viz: Květiny,

Kosatec - květina dobré příští dny

Kost - viděti utajený zločin

Kost - více jich viděti smrt známého

Kost - více jich sekati operace

Kost - v těle nebezpečná nemoc

Kost - slonová chudoba

Kost - ohryzovati kosti starost o živobytí

Kost - ohryzávati nouze

Kost - od mrtvol kosti viděti trápení, velká nouze, též lež

Kost - kosti mnoho práce dostaneš

Kostel - zničený kostel věští nedostatek

Kostel - viděti zdržení od špatného předsevzetí

Kostel - viděti Nejsi ztracen.

Kostel - vidět zřítit se neštěstí na sebe nenechá dlouho čekat

Kostel - vidět kostel znamená, že tví přátelé jsou ochotni kdykoliv pomoci

Kostel - vidět jste zdržováni od uskutečnění nespravedlivého záměru

Kostel - vidět hořet máte špatné zásady

Kostel - vcházet do něj v ponuré náladě oznamuje účast na pohřbu,takový sen také znamená špatnou budoucnost

Kostel - v něm se modliti dosáhneš své žádosti

Kostel - v kostele rozprávěti chyby dělati

Kostel - přispívat na kostel znamená radost a štěstí

Kostel - okolo kostela jíti špatnou pověst si udělati

Kostel - modlit se v kostele dosáhnete toho, po čem toužíte

Kostel - kostelní zvony Dostaneš radostnou zprávu.

Kostel - když padá čeká tě neštěstí

Kostel - když hoří špatné úmysly

Kostel - jít do kostela ve smutečních šatech slibuje svatbu v rodině

Kostel - jít do kostela bázeň boží

Kostel - hořící Tvá dobrá víra trpí.

Kostel - do kostela jíti bohabojnost

Kostel - být v kostele věští zklamání z již předem naplánované zábavy

Kostel - Kostel symbol pro oběť, přičemž můžete očekávat naplnění, ale i obětování vlastního štěstí

Kostel - Kostel buď prozřetelnějším ve svých jednáních

Kostelník - Kostelník znamená svatbu

Kostelník - Kostelník menší, ale dobré vedlejší příjmy

Kostky - viděti nepřátelství a nejednotnost

Kostky - s nimi hráti nebezpečí pro tvé jmění

Kostky - hráti a vyhráti po příbuzném děditi

Kostky - hráti prohra

Kostnice - viděti úmrtí

Kostnice - Kostnice nebezpečí života

Kostra - viděti strachovati se

Kostra - zvířecí viděti hádka kvůli maličkosti

Kostra - lidskou viděti nebezpečně onemocněti

Kostra - lidská mnoho nehod

Kostra - Kostra nemoc z leknutí

Koš - s prádlem klepy

Koš - pečivem a ptáci pečivo zobají poprava

Koš - s ovocem dar

Koš - s květinami uznání práce

Koš - proutěný cesta železniční nebo i povozem

Koš - nositi starost o budoucnost

Koš - na papír zbytečně se netrap psaním

Koš - míti aneb viděti rozmnožení rodiny

Koš - kabinový cesta lodí

Košík - na ruku dobrá hospodyně, dobrá kuchařka

Košík - na psa neuškodí ti, kdo zle zamýšlel

Košík - na šití pracovitost a skromnost toho děvčete

Košíkář - Košíkář nepříjemnosti doma nebo v zaměstnání

Košile - ztratí-li ji těhotná žena porodí chlapce

Košile - ztratí-li ji žena zármutek se obrátí v radost

Košile - viděti nastávající blahobyt

Košile - velmi bílou míti čistý charakter

Košile - tenká, má-li ji muž pochybná spekulace

Košile - svléknouti ji odvod nebo lékařská prohlídka

Košile - svléknouti trpké oklamání

Košile - si svlékati zmařené naděje

Košile - rudou míti výpověď z práce

Košile - roztrhanou míti úspěch

Košile - roztrhanou míti chudoba

Košile - práti nebo žehliti viděti oblibu získati

Košile - práti oblíbeným býti

Košile - špinavá nedbalost

Košile - obráceně si ji obléknouti štěstí

Košile - oblékati pečlivost v zaměstnání

Košile - míti na sobě roztrhanou dobře

Košile - šíti ji vdavky

Košile - hrubá, má-li ji muž dobrá spekulace

Koště - Koště Viz: Pometlo,

Koště - viděti domácí nepříjemnosti

Kotrmelec - udělati ztráta služby

Kotva - vyhoditi přijdeš do nebezpečí

Kotva - viděti zlomenou budeš trpce zklamán

Kotva - viděti splněné naděje

Kotva - viděti ji budeš pevný ve svém zaměstnání

Kotva - viděti přání a naděje se ti vyplní

Kotva - házeti velké nebezpečí

Koukol - Koukol v každém dobru je i trochu zla z nedokonalé lidské povahy

Koukol - Koukol překážky

Koule - viděti zlé časy

Koule - vidět skleněnou znamená nerozhodnost

Koule - vidět železnou všem nebezpečím se statečné postavíte

Koule - vidět značí proměnlivé štěstí

Koule - sněhové na jiného házeti nevinnost

Koule - s nimi hráti mrzutost

Koule - prohlížet dělovou kouli slibuje dobrý konec velkého trápení, nebo se ti podaří uniknout nebezpečí

Koule - pohybující se nesměj se, budeš mít temnou budoucnost

Koule - olověná koule znamená nemoc nebo těžkou nehodu

Koule - olověná dobrá zpráva

Koule - ohnivá koule, kříž, kolo na nebi přijdou zlé tresty na lidstvo

Koule - od nich udeřen býti lékařskou pomoc potřebovati

Koule - líti jí šetři své přátele a nezabývej se zlými věcmi

Koule - letící do domu lidé tě budou obdivovat, neboť tvá čilost rovná se rychlosti zajíce, který je štván psy

Koule - když koule nabíjíš zlé svědomí

Koule - hráti si sní zabýváš se lidmi, kteří ti nerozumí

Koule - železná neštěstí

Koule - do domu letět viděti do nebezpečí přijdeš

Koule - býti jí zasažen budeš muset zavolat lékaře

Koule - Koule značí různici

Koule - Koule symbol proměnlivého štěstí

Koupati - v teplé vodě nemocný se uzdraví, zdravému se přitíží

Koupati - se v plné vaně nemoc

Koupati - se v kalné vodě neštěstí

Koupati - se v čisté vodě štěstí a zdraví

Koupati - se někoho jiného viděti ztráta

Koupel - vlažná zdraví, štěstí, radost

Koupel - vidíš-li a nejdeš do ní tvé starosti pominou

Koupel - připravuješ-li ji obležení města

Koupel - kalná nebezpečí požáru

Koupiti - něco, mimo ocel a železo štěstí

Kouř - z plotny kamen cizí služba

Kouř - z komína námluvy

Kouř - v domě utiskování od zlých lidí

Kouř - v domě utiskování

Kouř - tabákový mužova spokojenost

Kouř - se ztratit viděti pochybnost o pravé věrné lásce

Kouř - jde-li vzhůru tvá prosba, na kterou sis jen myslel, bude vyslyšena

Kouř - jde-li dolů tvá prosba nebude vyslyšena

Kouř - šedý domácí hádky

Kouř - černý svízele a nepříjemnosti

Kouř - cítiti možný požár nebo neštěstí

Kouř - Kouř zdánlivé štěstí

Kouřiti - Kouřiti k většímu důstojenství přijíti

Kousati - Kousati protivenství

Kousnutí - od zvířete aneb hada žehravost

Kousnutí - od psa nebo nebezpečného hada se vyhnout žárlivost vyvolat

Kovadlina - viděti stálá práce, jisté příjmy

Kovadlina - Kovadlina dostaneš stálou práci

Kovati - viděti mnoho práce

Kovati - slyšeti něco nepříjemného

Koza - viděti kozy bohatství

Koza - míti žádné zvláštní štěstí, ale také ne neštěstí

Koza - černá nesnáze

Koza - bílá štěstí, dobrý zdar v obchodu

Kozel - viděti výhra, zisk

Kozel - viděti skákati bezvadný kousek vykonati

Kozel - když tě chce trkati bojácnost

Kozel - jestliže se pase na zelené trávě pozor na zloděje

Kozel - jen tak viděti dědictví

Kožešina - viděti prospěch v obchodu

Kožešina - obléci vážnosti dosáhneš

Kožešina - darem když obdržíš mnoho dobrodinců

Krahujec - ulétne-li rozvod nebo rozejití se

Krajina - hezkou viděti dychtivost

Král - z karet ztráta, krádež

Král - umřít viděti něco nového se dozvíš

Král - tři svaté krále viděti štěstí a zdraví

Král - nebo císaře viděti velké štěstí

Král - do domu u stolu vyhraješ soud, spor

Král - do domu čest a majetek

Král - aneb královnu viděti s nimi mluviti budeš bohatý, čest

Králíka - zabíti podveden býti

Králíka - zabíti ztráta, ošizení

Králíka - viděti slabost

Králíka - viděti slabost

Králíka - různobarevný dítě

Králíka - jísti zdraví a vysoké stáří

Králíka - jísti ho kmotrovství

Králíka - jísti zdraví

Králíka - černý dítě zemře

Králíka - černé smutek

Králíka - bílý svatba

Králíka - bílé radost

Králíka - Králíka plodnost

Královna - viděti ji vznešená žena zavítá do země, kraje

Krám - okolo něj jíti pokušení vzdorovati

Krám - do něj vejíti obchod započíti

Kramář - Kramář zpustlý život

Krápník - pod ním stát do nepříjemností se dostati

Krasavec - Krasavec věští nehezkého muže do manželství

Kráska - Kráska věští nehezkou ženu do manželství

Kráva - tučnou viděti mnoho štěstí míti

Kráva - tučná hojný výnos z podniku

Kráva - pást viděti dobromyslnost

Kráva - kůži z ní nalézti čeká tě vysoký úřad či vedoucí místo

Kráva - hubenou viděti starosti

Kráva - hubená zlé časy

Kráva - dojiti viděti láska k polnímu hospodářství

Kráva - dojiti ji a mléko píti příživnictví, též lehká a dobrá práce

Kráva - dojiti ji nedoukové a protekční lidé v úřadě

Kráva - dojiti štěstí

Kráva - černá kráva ztráta

Kravata - si vázati bolení v krku

Kravata - si sundavati před nachlazením se chrániti

Krb - Krb příjemný domácí život

Krejčí - pracovat viděti jmění sobě vydobýti, ale též zrada

Krejčí - krejčího sobě míru vzíti na šaty bažení po nějaké věci

Krejčí - do domu vejít viděti mnohé výlohy k placení

Kresba (Kresby) - pěkné mnohého příjemného se dožiješ

Kresliti - Kresliti vážený býti

Krev - zvířete zachytávat znamená velké obchody

Krev - zvířecí krev dobrý obchod

Krev - zkrvavené ruce varují, abys někomu neublížil, jestli na sebe nebudeš dávat pozor, čeká tě neštěstí

Krev - ze sebe na zem kanouti viděti dobré

Krev - Zdá-li se spícímu, že krev od něho teče škoda

Krev - z těla tekoucí zdar podnikání

Krev - z nosu téci čistota

Krev - vytékající z rány zdravotní potíže a starosti

Krev - vysávati lichvář bude mít práci

Krev - vidíš-li jiného krváceti váda, hádka

Krev - viděti sraženou nemoc

Krev - viděti pěkně barevně veselost

Krev - viděti vydání peněz na akci, podnik

Krev - vidět být v úzkostech o blízkého člověka

Krev - vařiti úmrtí

Krev - umývati v místě je tajený zločin

Krev - tekoucí z nosu nemoc a nebezpečí ztráty života,v lásce takový sen oznamuje nevěru, spory a hádky v rodině

Krev - sražená, shnilá těžká nemoc

Krev - sražená krev je symbolem nemoci

Krev - sražená Snaž se začíti co nejdříve s podnikáním.

Krev - sbírati dobré

Krev - sám krvácet dobré znamení

Krev - s ní umývati vítězství

Krev - prolévati Nespěchej! Přílišná horlivost jen škodí.

Krev - plivati nebo vrhnouti těžká plicní nemoc

Krev - plivati Lidé ti chtějí ublížit a poškodit tvé dobré jméno.

Krev - plivat krev věští velké starosti

Krev - plije-li nečistou, hustou krev čelí k velkým bolestem a nemoci

Krev - plije-li čistou krev bohatství

Krev - píti dobré

Krev - píti zlo souvisící s vraždou

Krev - píti zisk v každém ohledu

Krev - píti Toužíš po milé osobě.

Krev - pít krev splní se tvá přání týkající se financí

Krev - oblečení potřísněné krví symbolizuje nepřátele, kteří ti ztíží cestu ke kariéře ¦ po takovém snu se vyhýbej navazování nových známostí

Krev - nésti viděti zlé

Krev - nečistá chybný podnik

Krev - nabírati značí k štěstí

Krev - na zemi téci viděti dobré znamení

Krev - na zemi zločin

Krev - na zem padající chudoba

Krev - na těle míti nějaký úřad obdržíš

Krev - na rukou vyšetřování, zatčení

Krev - na šatech zmazaná, ale cizí podvodný zisk

Krev - močiti velké neštěstí

Krev - močiti bude zavolána rychlá pomoc

Krev - koupati se v ní Utrpíš velkou ztrátu.

Krev - když vidíš hezky barevnou veselost

Krev - když teče od spícího dojdeš ke škodě

Krev - když teče od někoho sváry

Krev - když teče mnoho bohatství

Krev - když jsi od krve přijdeš k úrazu

Krev - když ji sbíráš od zvířete obchod se bude dařit

Krev - chrlit nemoc, zlo

Krev - hustou plivati trápení

Krev - do nádoby točená výhra, dědictví

Krev - do jídla dáti černé umění magické bude působiti

Krev - čistou plivati bohatství

Krev - červená krev znamená radost

Krev - černá krev znamená těžkou nemoc

Krev - co potok veliká škoda

Krev - být zkrvavený znamená zklamání v rodině,zasnoubeným lidem věští nesnadnou překážku v cestě ke štěstí

Krev - a v ní had mezi služebnictvem vrah

Krev - Krev velmi různé, často možno chápat i sexuálně

Krev - Krev máš příčinu, abys byl veselý

Krev - Krev je špatné znamení, většinou tento sen oznamuje náhlou smrt v rodině

Kristus - vzývati radost

Kristus - ukřižovaného viděti zkáza

Kristus - ukřižovaného viděti hrozí ti zkáza

Kristus - mluvit slyšeti veselost

Kristus - jemu se klaněti radostí se dožiješ

Kristus - hovořiti slyšeti radost

Krk - viděti dobré znamení

Krk - velký a tlustý míti štěstí

Krk - velký a silný míti štěstí

Krk - oteklý viděti dobré znamení

Krk - oteklý štěstí

Krk - malý a tenký míti neštěstí

Krk - křivý posměch, hanba, potupa

Krk - když ti ho někdo natahuje bude mít nad tebou moc

Krmit - zvěř úspěch v obchodech

Krokodýl - zabít krokodýla porazíte silného nepřítele

Krokodýl - zabíti krokodýla přemožení zlých nepřátel

Krokodýl - viděti krokodýla loupežnický úklad o život

Krokodýl - vidět mnoho krokodýlů dočkáte se překvapení

Krokodýl - vidět krokodýla někdo se velmi nutně potřebuje s vámi seznámit

Krokodýl - chodit po hřbetě krokodýla věští problémy,mělo by to být důrazné varování, abys nevěřil ani svým nejbližším přátelům

Krokodýl - být jím pokousán hrozí vám nějaké nebezpečí

Krokodýl - Krokodýl sen o něm je znamením, že máš dobrého přítele, který tě podvede ¦ po takovém snu čekej nové nepřátele

Krokodýl - Krokodýl nebezpečí

Krokodýl - Krokodýl jsi sám mezi lidmi, kteří s tebou nesmýšlejí dobře

Kropenka - nádobka se svěcenou vodou pláč

Kroupy - mlynářské dobrá služba

Kroupy - Kroupy smutek, starosti

Kroupy - Kroupy nepokoje a střelba

Krtek - Krtek mravně jsi zaslepen

Kruh - Kruh chudým dobře, bohatým ztráta

Krupobití - Krupobití neštěstí a nemoc

Krváceti - Krváceti v truchlivost upadnout

Krysa (Krysy) - zabíti krysu nevole v domě

Krysa (Krysy) - zabít ji překonání všech překážek

Krysa (Krysy) - zabíjeti zvítězíš nad svými odpůrci

Krysa (Krysy) - vidět ji pobíhat jste vřele a bouřlivě milováni

Krysa (Krysy) - vidět chycenou ukazuje na nevěrného přítele nebo přítelkyni

Krysa (Krysy) - mnoho viděti nepříjemnost

Krysa (Krysy) - jísti budeš-li při této zkoušce silný, budeš mít ve všem úspěch

Krysa (Krysy) - chytit nebo zabít spor nebo trápení v lásce, u starších lidí problémy s přáteli

Krysa (Krysy) - chytit krysu soupeření v lásce

Krysa (Krysy) - chytati měj se na pozoru!

Krysa (Krysy) - Krysa (Krysy) zničení životní síly nebo ještě horší působení

Krysa (Krysy) - Krysa (Krysy) lidé tě klamou falešným přátelstvím

Křen - viděti zbytečný pláč

Křepelka - viděti ji menší peníze

Křepelka - viděti špatnou novinu slyšeti

Křepelka - slyšeti zprávy z daleké země obdržíš

Křepelka - jísti hodování milovati

Křeslo - viděti příjemný, veselý život

Křídla - míti a létati pro všechny dobré

Křídla - Křídla zisk v obchodě

Křik (Pokřik, Křičeti) - zoufalí vážné problémy

Křik (Pokřik, Křičeti) - slyšeti lidé se na tebe zlobí

Křik (Pokřik, Křičeti) - slyšet křik volající o pomoc nemoc nebo smutná událost související s přítelem

Křik (Pokřik, Křičeti) - slyšet křik jiného neuvěřitelná radost, ale i špatné nálady související s rodinou

Křik (Pokřik, Křičeti) - nemocného člověka varuje před zhoršujícím se stavem jeho zdraví

Křik (Pokřik, Křičeti) - divokých zvířat vážná nehoda

Křik (Pokřik, Křičeti) - dělati trápí tě bezdůvodný strach

Křik (Pokřik, Křičeti) - Křik (Pokřik, Křičeti) pomoc ti přijde

Křik (Pokřik, Křičeti) - Křik (Pokřik, Křičeti) naznačuje neštěstí

Křik (Pokřik, Křičeti) - Křik (Pokřik, Křičeti) je znamením zrádných úmyslů

Kříž - zlatý, stříbrný nebo z drahých kamenů dar

Kříž - viděti spravedlnost se dostaví

Kříž - v lese neštěstí

Kříž - stát viděti štěstí a radost

Kříž - převalený zmaření nadějí

Kříž - nést viděti smutek a nesnáze

Kříž - na stěně bohabojný život

Kříž - na hrobě konec starostí

Kříž - na horách úraz

Kříž - květinami okrášlený domácí štěstí, svobodným brzká svatba

Kříž - klaněti se mu prosba, která bude vyslyšena

Kříž - jím se žehnati dobrá obrana

Kříž - hořící zlé soudy

Křoví - v něm se ukrývati velké nebezpečí

Křtiny - Křtiny manželské požehnání

Kufr - prázdný nedostatek

Kufr - naplněný bohatství

Kuchař - viděti ho přijde host, kterého rádi pohostíme

Kuchař - Kuchař zbytečné vydání

Kuchařka - Kuchařka hospodářství

Kuchyň - obecní viděti neobávej se, že ztloustneš

Kuchyň - Kuchyň klevety

Kukačka - viděti ji dítě není tvé

Kukačka - Kukačka se samolibými lidmi se setkati

Kukátko - jím se dívati změnit se

Kukuřice - Kukuřice výhra

Kůl - špičaté kůly dělati připravovat užitečný obchod

Kůl - do země zarážet těžká práce

Kulečník - viděti nebo hráti pochybné podnikání, nestálost

Kulhat (Kulhati) - viděti opovržení zakusiti

Kulhat (Kulhati) - sám vaše dobrá pověst je ohrožena

Kulhat (Kulhati) - sám aneb viděti není dobře, u bohatých požár

Kulhat (Kulhati) - Kulhat (Kulhati) pomalu dosáhneš žádaného

Kůlna - viděti ji vyslov se rychle

Kůň - Kůň Viz: Klisna, Koně,

Kůň - závodní kůň věští vysílení rychlým tempem života

Kůň - zabít koně svým egoismem ublížíš svým známým

Kůň - vsednout na neklidného, nezkrotného a vz až překonáte mnoho překážek a obtíží, budete mít vyhlídky na zvlášť pěkné a trvalé úspěchy

Kůň - vsednout na mírného a jet na něm znamená dobrý a hladký postup

Kůň - vidět zdechlého koně značí ztráty

Kůň - vidět vzpínajícího se a kopajícího značí hrozící nebezpečí, s nímž se ale můžete vypořádat

Kůň - vidět volně venku v ohradě nebo na pastv příslib nezávislosti

Kůň - vidět ve stáji značí blahobyt

Kůň - vidět splašeného s vozem existence a domácnost jsou vážně ohroženy

Kůň - vidět splašeného existence nebo blahobyt jsou ohroženy

Kůň - vidět padnout hrozí vážné neštěstí

Kůň - vidět osedlaného bez jezdce příslib vysokého vzestupu v životě

Kůň - vidět někoho, jak jede na vašem vlastním znamená porušení věrnosti v rodině

Kůň - vidět mrtvého koně znamená těžkou práci

Kůň - vidět mladého koně, hříbě příslib radostné události

Kůň - vidět kráčejícího koně neočekávaný smutek který naruší klidnou situaci

Kůň - vidět koně ve slavnostním postroji zapra příslib velké vážnosti a cti

Kůň - vidět koně s obyčejným postrojem zapraže příslib života plného dříny, koneckonců ale velmi úspěšného

Kůň - vidět koně padnout a vůz překotit se ztráta existence a domácího štěstí

Kůň - vidět jiného člověka hnát se na koni věští zprávy o nemoci přítele

Kůň - vidět je kolem procházet nezávislost a štěstí

Kůň - vidět cvičeného koně v cirkuse budete mít mocného příznivce

Kůň - vést ho za ohlávku do všeho podnikání bychom se měli pouštět teprve po zralé úvaze a pak věc pomalu, ale jistě vést k cíli

Kůň - stříhat hřívu nebo ohon dobře nakládáš se svými penězi a nevyhýbáš se svým povinnostem

Kůň - strakatý kůň různá rozhodnutí ti přinesou zisk

Kůň - splašený budeš jednati s potrhlým člověkem

Kůň - skákat s ním přes příkop nebo přes překá rázně odklidíte z cesty všechny překážky

Kůň - sen o kobyle znamená vzájemné porozumění bez žárlivosti mezi manžely nebo snoubenci

Kůň - sedlaný, klesne-li a nevstane tvá smrt

Kůň - sedlaný, klesne-li nemoc

Kůň - sedět na splašeném koni, ale nespadnout nějakou velmi nebezpečnou situaci šťastně přestojíte

Kůň - sedět na koni na závodech spokojenost a radost v blahobytu

Kůň - sám se nacházet v překoceném voze tažené značí bezútěšný konec

Kůň - s křídly a letěti na něm básnický talent

Kůň - řehtati koně slyšeti radostná zpráva

Kůň - raněný kůň znamená problémy přítele

Kůň - přítulný, chňapající po cukru nebo chleb slibuje věrného přítele a kamaráda

Kůň - přikázat někomu okovat koně je znamením, že tvůj úspěch je jistý, můžeš také očekávat vysoké postavení,ženě takový sen slibuje dobrého a věrného manžela

Kůň - přeplavat řeku na koni brzká realizace tvého ideálu štěstí z mládí

Kůň - pěkný šlechtěný hřebec je symbolem úspěchu a vysoké úrovně života,po takovém snu se vyvaruj nevhodné vášn

Kůň - padat z hopsajícího koně budeš mít nebezpečného rivala a ve svém podnikání budeš mít velkou konkurenci

Kůň - okovávat koně přivlastnění si pochybného majetku skončí dobře

Kůň - neporadit si s neklidným koněm svého cíle nedosáhnete

Kůň - nepodařílo se udržet koně při nasazování štěstí tě zklame

Kůň - nemocný kůň nebo má tělo pokrytě skvrnam počítej s neúspěchem i přes to, že jsi měl vše dobře naplánováno

Kůň - nasazovat koni uzdu velké polepšení v podnikání,je to dobré znamení pro lidi všech povolání

Kůň - na něm jezditi brzké dokončení podnikání

Kůň - mladé dívce sen, že za ní jede její přít věští radost z obdivu slavných a známých mužů

Kůň - kůň vzpínající se ohlávce značí velmi pracný úspěch

Kůň - kůň táhnoucí vůz blahobyt s menšími problémy,v lásce můžeš očekávat určité překážky

Kůň - kůň, který se vyvlékl z ohlávky přes všechnu námahu a opatrnost nedosáhnete úspěchu

Kůň - kůň, který kouše zažijete radost

Kůň - kovati koně spěšná zpráva

Kůň - kopnutí od koně opustí tě milovaný člověk a zdravotní problémy budou mít neblahý vliv na tvé podnikání

Kůň - koňský handlíř, koňský trh je zapotřebí opatrnosti

Kůň - klusati na neosedlaném čekej zlé věci

Kůň - klusati na lekavém povolání v prachárně nebo v jiném nebezpečném místě

Kůň - klusati na kulhavém namáhavé povolání

Kůň - když se vzpíná a vyhazuje rušení v obchodě

Kůň - jízda na pěkném a dobrém koni je dobrou věštbou

Kůň - jízda na neosedlaném koni ve společnosti pomoc dobrých lidí na cestě k úspěchu

Kůň - jízda na neosedlaném koni ve společnosti tvé touhy se budou měnit, bohatství, které získáš nebude veliké

Kůň - jízda na koni přes brod řeky je znamením brzkých šťastných událostí a radostí,je-li během takové jízdy řeka neklidná nebo temná -plánovaná zábava tě nějak zklame

Kůň - jet na neosedlaném koni věští dosažení bohatství a blahobytu v tvrdém boji

Kůň - jet na koni je znamením klidu a blahobytu

Kůň - jet na hopsajícím koni problémy v realizaci tvých tužeb

Kůň - jet na hnědém koni (sebe vidět) znamená rozmnožení majetku a uspokojení vášní

Kůň - jet na hnědém koni pro ženu (sám sebe vi věští, že se bude kochat hmotnými věcmi

Kůň - jet na bílém koni znamená rozkoš nebo vlastní svatbu

Kůň - chtít vsednout na koně, ale nevyšvihnout jste smolaři

Kůň - hřebelcovat koně znamená zanedbání vlastních povinností kvůli trivolní zábavě

Kůň - hnát se na koni tvé podnikání má chybičky, na vině je hloupost tvého přítele nebo zaměstnavatele

Kůň - divokým koněm býti pronásledován neštěstí

Kůň - dát koni uzdu a postroj započnete něco nového

Kůň - černý kůň lživá zpráva, lež

Kůň - černý kůň je symbolem nepříjemných situací a mnoha důvodů k neklidu, po takovém snu čekej krátkodobé radosti

Kůň - cesta k hoře během které kůň klopýtá věští štěstí po těžkém souboji s nepřáteli a závistí

Kůň - být jím shozen předzvěst nebezpečí

Kůň - bílý, neosedlaný radost a mnoho dobrého

Kůň - bílý kůň špinavý a vyhublý tvá důvěra bude zneužita závistivým přítelem nebo ženou

Kůň - bílý kůň dobré podmínky k podnikání a nová seznámení s milými a poctivými lidmi

Kůň - bílý smrt, ale též čistá pravda

Kůň - Kůň řád v duševním a většinou také v sexuálně erotickém životě

Kůň - nutno vzít na vědomí u šimlů (grošovaných koní) se uvedené příznivé významy zesilují a nepříznivé se zeslabují,u vraníků se zesilují nepříznivé a zeslabují příznivé významy

Kuna - zastřeliti dobré řízení s cizími lidmi

Kuna - viděti před zloději se chraň

Kupec - Kupec zisk

Kuře - viděti urážku očekávejte

Kuře - jísti zádumčivost

Kuš - rozlomíš-li ji šťastná budoucnost

Kuš - polámati dobrá budoucnost

Kuš - napínati strach, nesnáze

Kutna - Kutna požehnání

Kůže - vydělávati všichni jsou zlí

Kůže - vydělávati velmi zle

Kůže - Kůže Pokud se vám zdálo o tom, že vás někdo stahuje z kůže, přemýšlejte, co máte za problém v práci. Možná špatné nadřízené, kteří se vás snaží zahltit prací, počkat, až uděláte chybu a na tom pak dokázat vaší neschopnost.

Kůže - nabízeti někomu kůže cennost z neznalosti hodláš jako veteš prodat

Kůže - kočičí kůži míti ztracené věci zase obdržeti

Kůže - černou nebo tmavou viděti, míti přáteli nebo příbuznými opuštěn, zrazen býti

Kůže - Kůže dobrý trh

Kuželka (Kuželky) - padat viděti ztráta jmění nebo ctnosti

Kuželka (Kuželky) - hráti kuželky odvážný obchod započneš

Kvákati - slyšeti dobrá zpráva

Kvasnice - jísti dlouhotrvající nemoc

Květák - viděti sláva a prospěch

Květák - Květák čest a užitek

Květináč - s krásnými květinami rozmnožení bohatství

Květináč - rozbít přítele aneb přítelkyni ztratiti

Květináč - darem obdržeti oblíben býti

Květiny - Květiny Viz: šalvěj, Astra (y), Byliny, Imortelky, Jiřiny, Kopretina, Kosatec, Levandule, Lilie, Pomněnka, Rostliny, Růže, Rulík, Svlačec, Zimostráz,

Květiny - vidíš-li krásné kytky mnoho radosti

Květiny - utrhnouti své štěstí si pokaziti

Květiny - trhati zisk

Květiny - sbírati a vázati brzké spojení očekávati

Květiny - sbíráš a vážeš-li kytky brzký sňatek tě očekává

Květiny - sázíš-li květiny učiníš dobrý skutek

Květiny - sázeti dobré dílo vykonati

Květiny - rozhazovati bezstarostným býti

Květiny - na klobouku míti, nebo v ruce nésti smutná zpráva

Květiny - máš-li kytky a voníš k nim na jaře a v l radosti a štěstí, na podzim a v zimě - zármutek

Květiny - když jsi jimi okrášlen radost

Květiny - když je dostaneš od osoby druhého pohlav tvá náklonnost bude odměněna

Květiny - hezké viděti mnoho radosti zažíti.

Kvočna - viděti štěstí a požehnání

 

Úvod   A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  CH  J  K  L  M  N  O  P  R  Ř  S  Š  T  U  V  Z  Ž


K - kol            Kom - ky

Kvočna - Kvočna dobrý zdar

Kvokání - slyšeti oznámení sousedek

Kyčle - když jsou ošklivé nezdar

Kyčle - hezké kulaté a silné míti šťastné potomky míti

Kýchati - Kýchati dlouhé zdraví

Kyrys - viděti důstojnost nabýti

Kyrysník - Kyrysník křik, nepokoj

Kytara - viděti veselost

Kytara - na ní hráti nebo slyšeti veselá společnost

Kytice - z květin vázanou dostati vyznání lásky

Kytice - viděti radost, spokojenost

Kytice - viděti ji přátelství, láska