Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Úvod   A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  CH  J  K  L  M  N  O  P  R  Ř  S  Š  T  U  V  Z  Ž


Labuť - zpívat slyšeti blízká smrt

Labuť - viděti pyšný býti

Labuť - plavat viděti nad utrhači zvítěziti

Labuť - na lukách běhat viděti nemotornost

Labuť - líbat viděti dobré předsevzetí učiniti

Labuť - černou domácí neštěstí

Labuť - černá zpívající smrt

Labuť - černá dobrá nebude budoucnost

Labuť - bílá dobrá budoucnost

Láhev - Láhev Viz: Flaška,

Láhev - vypláchnouti do špatné společnosti se dostati

Láhev - viděti nebo míti radost, zábava

Láhev - viděti veselost

Láhev - viděti domácí pitka

Láhev - rozbitou viděti nebo míti smutek

Láhev - je-li roztlučená smutek

Lak - spatřiti neupřímná slova slyšeti

Lák - okurkový píti statečnost a odolnost vůči infekci

Lakomec - viděti ho budeš obdarován

Lakomec - býti jím veliké dědictví

Lalok - míti tloustnutí

Lámati - něco jednej zkrátka a s odvahou

Lampa (Lampička) - zhaslá dosáhneš stálosti v zaměstnání

Lampa (Lampička) - vybuchlá odsouzení

Lampa (Lampička) - viděti ji budeš pracovati do noci

Lampa (Lampička) - upustíš ji neblahá událost

Lampa (Lampička) - rozsvěcovati ji pronikne světlo do určitých tajností

Lampa (Lampička) - lampička noční hořící nemoc v domácnosti

Lampa (Lampička) - hořící lampu něsti dosáhneš vysoký úřad

Lampa (Lampička) - hořící lampu nese-li ji žena provdá se za vysokého úředníka

Lampa (Lampička) - hořící lampa vysoký úřad

Lampa (Lampička) - hořící ji jinému do ruky vtiskneš udělíš dobrou radu

Lampa (Lampička) - hořící zaměstnání

Lampa (Lampička) - čistiti ji domácí spěšná práce

Lampář - Lampář budeš jednati s pracovníkem vysoko postaveným

Laň - viděti štěstí a bohatství

Laň - viděti tichá a rozšafná manželka

Lano - Lano vzniknou zmatky

Láska - vyznati ji odmítnutí

Láska - viděti ji rozkošné dny

Látka - Zamotáváte se ve snu do kusu látky, kter "Popřemýšlejte o svých obchodních partnerech a nadřízených. Možná dělají něco, s čím vy osobně nesouhlasíte a jejich praktiky vám ""berou dech"". Popřemýšlejte, zda by nebylo vhodné změnit firmu nebo lidi v ní. Nebo jste sami něco provedli? Pak se přiznej

Lavice - viděti ji výprask

Lavice - seděti na drnové lavici slušné a milostné zacházení milované osoby

Lavina - spatřiti ji veliké nebezpečí v dosahu

Lávka - viděti ji přemožení menší nejistoty

Lázeň - v pokoji zármutek

Lázeň - v ní býti a nemoci se potiti přerušení obchodů

Lázeň - s kalnou vodou neštěstí, nemoc, neúspěch v lásce

Lázeň - s horkou vodou špatné zdraví, překážky v obchodě

Lázeň - s čistou vodou štěstí, zdraví a úspěch v lásce

Lázně - veřejné viděti znamená hněv

Lázně - svléci se v nich, mýt a holit se bohatému ztrátu majetku

Lázně - svléci se v nich a nemýt se zbavíš se smutku

Lázně - mýt se vlažnou neb chladnější vodou vše dobré

Lázně - mýt se v nich vlažnou vodou budeš propuštěn

Lázně - mýt se v nich ledovou vodou hanebná pověst tvé osoby

Lebka - zvířecí viděti těžká práce

Lebka - viděti ji smrt

Lebka - rozbitou míti zbytečné starosti

Léčiti - sebe zbavíš se dluhů a jiných těžkostí

Léčiti - někoho prokážeš někomu milosrdenství

Léčka - Léčka Viz: Past,

Léčka - viděti blízko zrada

Léčka - klásti ji lest

Led - viděti v létě marné počínání

Led - viděti, po něm klouzati blížící se nehoda, pronásledování, zmařené naděje

Led - po něm choditi styky s nevěstkou

Led - na řece na pokraji chudoba v kraji

Lejno - Lejno Viz: Hovno,

Lék - zvrátiti neštěstí, porušení obchodů

Lék - viděti ho přijdeš opět do dobrých poměrů

Lék - užívati ztráta majetku

Lék - předepisování viděti pokračování nemoci

Lék - projímací použíti, po něm břicho bolí zármutek v domě

Lék - projímací použíti a ulehčí zbavení starostí, které trápily

Lék - projímací použíti bohatému škodu, chudému mnoho zboží

Lék - jinému podávati výhoda, prospěch

Lék - hořký útlak od nepřátel

Lék - bráti nepříjemnosti

Lékárna - viděti, uvnitř se nacházeti setkání s lichvářem nebo drzým člověkem

Lékárna - spatřiti ji nemoc

Lékárník - viděti ho pomoc

Lékař - viděti ho nenadálá návštěva

Lékař - s nemocným vlídně hovořiti viděti brzká churavost

Lékař - který příbuzného obvazuje viděti brzký sňatek v rodině

Leknín - viděti nebezpečí, utonutí

Lem - roucha líbati otroctví

Len - zelený na poli chvála lidí pro majetek

Len - viděti daleká cesta za nevěstou

Len - spřádati na nit najít dobré zaměsnání nebo ubytování

Len - půjčiti ho půjčiti peníze

Len - přísti jej daleká cesta s nebezpečnými příhodami

Len - hezký viděti spořivost v domácnosti

Lenivý - býti práce na práci

Lep - na ptáky někdo přijde na výzvědy stran tvých úmyslů

Lepiti - něco dávati dva lidi dohromady

Lepra - míti věští bohatství, úspěch v obchodech

Les - zelený velmi milá schůzka

Les - zachvácený požárem bez dýmu politické boje s dlouhým trváním

Les - zachvácený požárem politická revoluce, válka

Les - suchý samotářství

Les - porážeti sekerami infekční smrtelná nemoc v kraji

Lesník - potkati hrozí pohroma, nepříjemnosti

Lešení - viděti mějte se na pozoru

Leštiti - něco nehezké jednání

Léta - na dřevě tvé stáří je na tobě vidět

Letadlo - Letadlo Viz: Aeroplán,

Létání (Létati) - Létání (Létati) Zřejmě chcete něčemu či někomu uniknout. Nebo se třeba chcete podívat na problémy z ptačí perspektivy a nalézt tak řešení, případně toužíte povznést se v duchovním nebo intelektuálním smyslu. Najděte možnost, jak si tuto touhu splnit.

Létání (Létati) - z místa na místo cena za prací

Létání (Létati) - přímo vzhůru úraz nebo smrt

Létání (Létati) - od shora dolů velmi vysoké stáří

Létání (Létati) - létati a spadnouti nepříjemnosti

Létání (Létati) - do nebe znamená dobré služebnictvo, ale také cestu, smrtelnou nemoc

Létání (Létati) - daleko příjemné dny, štěstí v podnikání, chvála

Létání (Létati) - až do oblak a zůstati tam smrt

Létavice - viděti ji tvá přání pohasla

Letiště (nádraží) - nabízí celou řadu možných výkladů - nový nápad či projekt, jenž se právě rozjíždí, obavy či vzrušení z budoucnosti nebo počátek nové životní etapy. Na obou místech též často zvládne chaos, a tak je jejich zjevení ve snu pobídkou k tomu, abyste se zastavili a v klidu vyřešili nějaký svůj problém či konflikt.

Lev - viděti ho setkáš se s vůdčí osobou země

Lev - stříhati ho moc vedoucího bude omezena

Lev - řvoucí křik podřízených

Lev - pronásledující vyšetřování

Lev - píti mléko lvice obdržíš milost, budeš mít velkou protekci

Lev - na něm spáti představený je příliš měkký a poddajný

Lev - na něm seděti čeká tě vyšší postavení

Lev - mrskati ho představený dostane důtku od vedoucího

Lev - míti ho v moci budeš mít styk s vysokým úřadem

Lev - krmiti ho vedoucí dostane přidáno

Lev - jeho maso jísti zbohatnutí na práci pro stát

Lev - jak se sápe zbavíte se starostí

Lev - hladiti ho tvůj představený ti bude nakloněn

Lev - dvojocasý silný muž, nikdy však věrný, ale znamenitý v zaměstnání

Lev - býti jím ohrožován tvůj představený podal o tobě zlé informace

Levandule - Levandule Viz: Květiny,

Levandule - zdáti se o ní prostředky z ní jsou určeny pro tebe, užívej jich

Ležní (Ležeti) - vojenské ležení matky, chraňte své dcery

Ležní (Ležeti) - s osobou druhého pohlaví manželství nebo volná láska

Licousy - míti silné zdraví

Liják - Liják Viz: Déšť,

Liják - zažíti mnoho pláče

Lilie - Lilie Viz: Květiny,

Lilie - viděti bílou nevinné děvče bude nařčeno

Lilie - trhati ji ztracené panenství

Lilie - líbati ji láska platonická, ne tělesná

Lipový květ - Lipový květ nemoc z nastuzení

List (Listí) - vystlán tvůj dům obohacení za pomoci vlivných lidí

List (Listí) - listí padati viděti nebezpečné onemocnění

List (Listí) - jich více suchých velké zlo

List (Listí) - jich více nositi domů bohatství

List (Listí) - jich více a zelené menší zlo

List (Listí) - jediný, jak padá ze stromu smrt v příbuzenstvu

List (Listí) - fíkový list překážka v milování, zmařené dostaveníčko

Listiny - úřední čísti daně, manželství, křtiny neb pohřeb

Lišej - na kůži míti pozor na nemoc

Liška - zdaleka přišla nemoc

Liška - zápasiti s ní pozor na chytrost a podvody

Liška - viděti ji prohnaný nepřítel, cikánské, podvodné povahy

Liška - plížiti se viděti tajní nepřátelé pomýšlejí na Vaši záhubu

Liška - loviti, nebo zabíjeti falešné přátele poznati, jejich úklady odhaliti nebo znemožniti

Liška - ležeti vedle ní tvá povaha je podobná

Liška - kůži její nalézti chytráka velmi napálíš

Liška - její maso jísti pozor na chytráka, bude žádati podpis a smlouvu

Liška - do domu lstivá manželka, která nebude nikdy věrná

Liška - býti jí poškrábán škoda dotyčného

Lívance - na hlavu klásti kuchařské nadání

Lívance - jísti dobrá nálada

Lívance - dělati milá práce

Loď - Loď Viz: Koráb,

Loď - potápěti se viděti ztráta milostného poměru

Loď - kalnou vodou plouti viděti kolísavá věrnost, nepříjemnosti, hořká zkušenost

Loď - čistou vodou plouti viděti radost a úspěch ve všech záležitostech

Lodník - Lodník život s mnohou bouří

Loket - viděti dárek dostati

Lopatky - zlámané rozvod

Lopatky - slabé prohra věci

Lopatky - silné vítězství

Los - vyhráti šalba

Los - viděti koupená naděje

Loučení - Loučení věrnost, přátelství, ustanovení v závěti

Loutna - spatřiti ji dostaveníčko v noci

Louže - Louže Viz: Kaluž,Kaluže,

Louže - viděti ji budeš muset obírati páchnoucí věci

Lov (Loviti) - Lov (Loviti) trpělivostí ke šťastné budoucnosti

Lov (Loviti) - loviti zvěř výlet s pitkou

Lov (Loviti) - loviti vysokou znamená úspěch v obchodech

Lov (Loviti) - loviti ryby dovolená

Lov (Loviti) - loviti malou zvěř zhoubný úmysl

Lovec - Lovec mnoho zbytečné práce

Lože - Lože Viz: Postel,

Lože - viděti značí manželku nebo manžela

Lože - v jiné zemi viděti cizozemku za manželku nebo cizozemce za manžela si vzíti

Lože - spálené smrt manželky nebo manžela

Lože - s rancem stěhování

Lože - ošklivé nehezkou manželku nebo manžela míti

Lože - krásné krásnou manželku či manžela míti

Lože - cizí cizoložství

Lucerna - náhle svítící, náhle zhasínající pozor před lupiči

Lucerna - na sloupu flámování, ponocování v restauraci

Lucerna - býti jí uhozen náhlé osvícení mysli

Lucerna - Lucerna zloděj nebo náhlá nemoc, též podvod

Luk - slabý líná manželka

Luk - napínati, jím stříleti útěcha v utrpení

Luk - který má v ruce andílek veliká láska

Luk - k nenatažení tvrdohlavá žena

Luk - jím vystřelený šíp letící nahoru, že jej dcera zemře

Luk - jím vystřelený šíp, který letí daleko tvá dcera se provdá daleko

Luk - jím vystřelený šíp ale neletí líná dcera doma

Luk - dobře jím stříleti zdar ve všem

Luk - Luk značí manželku

Luňák - zabíti ho zloděj bude chycen

Luňák - viděti ho zloděj

Luňák - v domě létá zaměstnanec je stále zlodějem

Luňák - nositi ho na ruce ten přechovává zloděje

Luňák - nad domem zloděj pátrá, jak a kudy vniknouti

Luňák - drží v drápech užitečného ptáka škoda od zloděje

Luňák - do domu vlétl návštěva zloděje

Lupa - Lupa klepny

Lusk (Lusky) - Lusk (Lusky) ztráta

Lýtka - viděti svá pevná dlouhověkost v dobrých poměrech

Lýtka - uťatá vidí chudý potká ho velká bída a smrt

Lýtka - uťatá vidí žena pohřbí své nejmilejší a sama proto zemře

Lýtka - uťatá nejschopnější odejde z pracoviště