Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Úvod   A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  CH  J  K  L  M  N  O  P  R  Ř  S  Š  T  U  V  Z  Ž


Macecha - viděti s milým nedobré manželství

Macecha - viděti mrtvou zlepšení poměrů

Macecha - viděti ji ubohý úděl lásky

Macešky - viděti málo lásky

Macešky - trhati zklamání v lásce

Magdalena - viděti ji na obraze lkající budeš se káti

Magnet - věšeti na něj železo poloviční starost

Magnet - pohrávati si s ním dobrá zvěst od druhého pohlaví

Magnet - Magnet muž a žena se sblíží

Maják - spatřiti záchrana v starostech

Majka - Majka Viz: Brouk,

Majka - brouk máš dobrou krev

Majoránka - Majoránka dobrá kuchařka

Mák - vlčí vařený jísti neduhy a zármutek

Mák - vlčí pro nehodu tě čeká smutek

Mák - viděti menší radost

Makovice - jísti pevné spaní

Malíček - spatřiti do společnosti přibude pátý

Maliny - jísti nakažlivá nemoc

Maliny - šťávu z nich píti sladké zdraví

Malíř - pokojů, viděti ho nepořádek a velké uklízení

Malíř - obrazů, viděti ho radost z umělecké práce

Malíř - obrazů, moderního stylu, viděti ho blázinec

Malomocní - viděti starosti, úsilí

Malomocní - s nimi se stýkat zažíti nepříjemnosti

Malovat - sám sebe dlouhý život

Malta - dělati ji počátky podnikání nebo cesty zatím jen ve fantazii

Malý - viděti se malým kdo se ponižuje, bude povýšen

Mandle - viděti hojná úroda

Mansarda - pod ní státi nepříjemnosti

Manžel - manželem se vidí rozvod

Manželka - stlouci ji provádět právo silnějšího

Manželka - manželkou se vidí rozvod

Manželství - sjednati výhra, štěstí

Manželství - nešťastné viděti běžná příhoda vás potká

Manželství - manželskou smlouvu uzavříti truchlivost, zarmoucenost

Manželství - šťastné viděti půjdete do divadla

Mapa - studovati čeká tě výlet, cesta

Marcipán - viděti sladké a celkem bezvýznamné lži v domácnosti

Máry - viděti úmrtí

Mařinka vonná - Mařinka vonná láska, která vede do dobrého manželství

Masařka - moucha nemoc, ochuravění o prázdninách, na výletě

Máselnice - viděti nevrlá, hádavá žena

Maska - proti plynu číhá na tebe úraz shora

Maska - plesová je dobré jednou v roce se vybouřiti

Máslo - viděti vyplněné přání

Máslo - kupovati příští obchody budou dobré

Máslo - jísti roztržka a nepříjemnosti mezi příbuznými

Máslo - dělati vnitřní klid

Maso - syrové, kupovati nebo viděti přítelem být podpořen, k bohatství a slávě spěti

Maso - syrové, jiného kupovati viděti hádka

Maso - pečené jísti obávej se hanby

Maso - péci u ohně potká tě škoda

Maso - maso koňské jísti drahota

Maso - kupovati výhra

Maso - koňské maso jísti plicní neduh

Maso - k jídlu připravené viděti, míti, jísti k blahobytu spěti

Maso - hovězí maso jísti spořivost

Maso - celkem choroba

Maso - Maso měli byste být skromnější

Mast - jiný dělá potkáš prohnaného šibala

Mast - dělati sám musíš také někdy podmáznout

Mateřídouška - viděti ji dobrá naděje

Matka - zpívající, radostnou viděti vše dobré

Matka - zešílenou smrt

Matka - zabíti zatčení a žalář

Matka - vysvlečenou viděti hanba pro celou rodinu

Matka - viděti ji mírné doby

Matka - týrati ty ani nevíš, že se tě zmocňuje zlo

Matka - státi se jí zapíšeš se v dobrou paměť rodiny i obce

Matka - s děckem v náručí rodinná porada, ale i ztráta a nemilé věci

Matka - přísně hledící jdeš špatnou cestou

Matka - mrtvou viděti trvalý smutek pro rodinnou věc

Matka - modlící se tvá prosba k lidem bude vyslyšena

Matka - líbati milá návštěva

Matka - bíti ji veliký čin

Matrika - viděti ji narození, svatba nebo smrt

Mazadlo - na boty cesta

Meč - zabodnutý vražda

Meč - zabíti jím někoho je potřebné prokázat milosrdenství

Meč - z pochvy vytáhnouti zlomený zemře syn

Meč - z pochvy vytáhnouti a pochva je zlomená zemře manželka

Meč - tasiti rvačka

Meč - rezavý válka nebude

Meč - popravní viděti odsouzení známého

Meč - někomu dáti budeš vystřídán v povolání

Meč - nalézti a zvednouti radost z něčeho v rodině

Meč - drží-li v rukou žena porodí syna

Meč - do pochvy zastrčený konec sporů

Meč - brousiti půjdeš do války

Med - jísti nevolnost, blížící se zármutek

Med - jísti dosáhneš, po čem toužíš

Med - jí podřízená osoba příslibem je tvá samostatnost

Medvěd - viděti křivdou trpěti, zlé pomluvy se dočkati. Všeobecně všechna divoká zvěř, např. Hyena, Tygr, apod, přinášejí neštěstí a svár

Medvěd - jde proti tobě starý přítel bez příčiny se stane tvým nepřítelem

Medvěd - jde proti někomu sám si učiníš nepřítele

Medvěd - jak bručí pomluva hloupého člověka

Medvěd - Medvěd bohatý a mocný, leč bláznivý nepřítel

Mech - na střeše chudoba, která zatíží váš rod

Měch - jím v oheň dýmat chystej se na cestu, též do války

Měkkota - v hrsti ji držeti budeš jednati s tvrdým člověkem

Meloun - zelený radost a veselé časy

Meloun - vařený jísti jak nabyl, tak pozbyl

Meloun - žlutý krátká nemoc

Meloun - jeho listí jísti pomíjivý zármutek a dlouhý život

Meloun - hořký smrt

Meloun - bílý a velmi sladký radost a veselé časy s penězi

Meluzína - slyšeti ji těžkomyslnost

Meruňky - viděti nebo jísti pozdní sňatek

Meruňky - Meruňky choroba

Měsíc - zatměný, ale světla nabývající oblíbenost u nadřízeného

Měsíc - v domě a vy si s ním jako s míčem hrajet velké obohacení

Měsíc - jeho zatmění zlé nepřátelství

Měsíc - jasný přibude štěstí

Měsíc - jasně v domě svítící bohatá ženitba nebo peníze z vyšších míst

Měsíc - jak se rozpadl hněv a pronásledování od vlivné osoby

Město - viděti nákupy

Měšec - plný viděti úspěšné obchody

Mezek - viděti ho jdi pomalu a s rozvahou

Míč - Míč nakopnout: stálé neshody

Mikroskop - viděti všímej si svých a ne cizích nedostatků

Mikuláš - viděti ho dar

Mikuláš - s čertem budeš pokárán, ale dar dostaneš

Mikuláš - s andělem velká nadílka

Milého (Milou) - viděti, s ní(m) se o samotě nacházeti pokušení

Milenec - nebo milenka dostaveníčko míti příjemné

Milenec - vidět milence ženy příjemné

Milenec - být milencem opatrnost ve tvém jednání

Milíř uhlířský - Milíř uhlířský pomluvy

Ministrant - viděti ho pohřeb

Ministrant - jím býti svatba

Mířiti - na někoho soudní rozepře

Mísa - zlatá v domácnosti převládá láska

Mísa - stříbrná domácnosti převládá poctivost

Mísa - prázdná dobré časy

Mísa - plná hubené časy

Mládě - vyhlížeti tak brzo zestárneš

Mlátiti (Mlácení) - obilí viděti marná námaha

Mlátiti (Mlácení) - obilí kolik zrn, takový užitek z příštích věcí

Mléko - viděti nepokoje

Mléko - ovčí píti větší příjem peněz

Mléko - opičí mléko píti nezhojitelná rána

Mlha - Mlha nejisté majetkové poměry

Mluviti - se stromem bohatství

Mluviti - s tetou klepy

Mluviti - s řidičem cesta

Mluviti - s mluvkou chtějí tě získati slovy

Mluviti - s lesníkem lež

Mluviti - s kominíkem štěstí

Mluviti - s knězem mrzutost

Mluviti - s hovadem ponížení

Mluviti - s hadem zrada

Mluviti - s ženou domácnost

Mluviti - s dítětem starost

Mluviti - s čertem peníze

Mluviti - s cukrářem svatba

Mluviti - s bábou vynadání

Mluviti - k někomu ve spaní šťastné manželství

Mluviti - chtít a nemoci čekají tě vzrušující okamžiky

Mlýn - větrný mlýn plány a záměry tvé se mohou uskutečnit

Mlýn - spálený a zpustlý smrt

Mlýn - na prudké vodě do domácnosti peníze

Moč - píti výdaje míti

Moč - močit nesvornost

Moč - čurati v místnosti nesnáze

Moč - čurati proti větru nebezpečí pohlavní choroby

Moč - čurati do výšky značí mužům pozvání, ženám starost

Modlitba - modliti se radost a spokojenost

Mohamedán - viděti ho fanatická zbožnost

Moře - velké vodní plochy vždy symbolizují podvědomí, a tak moře nejspíše představuje stav vašich citů. Cítíte se ztraceni v malé loďce nebo v bezpečí na velké lodi? Je mořská hladina klidná či rozbouřená? Máte strach z oblud, které číhají v hlubinách? citové ladění vašeho snu je zvlášť důležité, a proto si jej pozorně všímejte.

Moře - tiché klid doma i v zaměstnání

Moře - rozbouřené hněv

Moře - na něm lodi dlouze plují daleká cesta

Moře - na něm loď smrt

Moře - chytati v něm ryby dary, nejspíše knižní

Most - přes něj jíti nebo jeti stěstí v lásce i v podnikání

Most - zřítiti se viděti velké potíže v obchodech

Most - zbořený rozvod

Most - viděti jistota v podnikání

Most - viděti spojení, svatba

Most - v povodni zbořený rozvod pro cizí řeči

Most - stavěti z kamene viděti pevná předsevzetí

Most - pod ním procházet přes mnohé překážky k cíli dojíti

Most - železný pevné spojení pro vzájemnou lásku a pravdu

Most - dřevěný pevné spojení a vzájemnost

Mošna - žebrácká nezaměstnanost, nemoc bez zaopatření

Mošt - sladký píti získáš peníze prostřednictvím ženy

Mošt - jablečny píti marná snaha, hádka, neslušnost

Motýl (Motýli) - viděti ho přelétavost v lásce

Motýl (Motýli) - Motýl (Motýli) Pozor, je to sice křehká, ale pomíjívá krása. Sen o nich je varováním před nestálostí, nebo také znak velké touhy vymanit se ze všech omezení. Motýl, který vylétl z kukly je jasným symbolem přechodu z jedné životní fáze do druhé.

Moucha - Moucha Viz: Masařka, Mušky,

Moucha - zabíti nepřátelství

Moucha - více jich pohromadě různé zármutky

Moucha - v nose nebo v ústech těžká nemoc

Moucha - ohání se před nimi někdo mnoho nepřátel

Moucha - mnoho létati viděti nepřátele míti a od nich pronásledován býti, zármutek, urážku zakusiti

Moucha - jich celé roje nepokoje, a to i krvavé

Mozek - jísti úspěch v jakémkoliv podnikání

Mozoly - viděti a míti údělem ti je těžká práce

Mrak - červený vzbouření, revoluce

Mrak - černý státní nepořádky, otřesená měna

Mramor - Mramor mrtvým čest

Mravenec - viděti hodně práce, velká pocta

Mravenec - v mraveništi mrtví či nečinní špatná pracovní organizace

Mravenec - v mraveništi dobří spolupracovníci

Mravenec - štípající se mezi lidmi zlé spory

Mravenec - jich houf lezoucí z domu a v čelistech n hromadná výpověď

Mravenec - jich houf lezoucí z domu pozdravení se z nemoci

Mravenec - jich houf lezoucí do domu nemoc a smrt

Mravenec - Mravenec někdy smrt, někdy špatní zaměstnanci

Mraveniště - do něj šlápnout zlá společnost

Mráz - zmražené jísti nachlazení, též schůzka

Mráz - cítiti v zimě bolesti

Mráz - cítiti v létě ztráta

Mrkání - viděti velký zisk

Mrkev - vařenou jísti smrt

Mrkev - rýti opilství

Mrtvola (Mrtvý) - zvířete dobré časy, dlouhý život

Mrtvola (Mrtvý) - zdvíhá se do výše pěkné zaměstnání či nález cennější

Mrtvola (Mrtvý) - za ním jíti tvá smrt

Mrtvola (Mrtvý) - vstalý z hrobu velké zadostiučinění za křivdu

Mrtvola (Mrtvý) - volá-li na tebe tvá smrt

Mrtvola (Mrtvý) - vlasy mu stříhati zbohatnutí

Mrtvola (Mrtvý) - vítati ho dočkáš se velkého věku, i když budeš postonávati

Mrtvola (Mrtvý) - vidí svůj pohřeb zbohatnutí

Mrtvola (Mrtvý) - vidí sebe na márách vynášeti povýšení

Mrtvola (Mrtvý) - viděti ho umírati ženitba

Mrtvola (Mrtvý) - umříti dlouhý věk, ale nebudou sloužit oči

Mrtvola (Mrtvý) - smějící se zármutek

Mrtvola (Mrtvý) - sám sobě hrob kopá veliká víra

Mrtvola (Mrtvý) - s ním zápasiti a přemoci ho svoboda a zdraví

Mrtvola (Mrtvý) - s ním zápasiti a býti přemožen žalář

Mrtvola (Mrtvý) - pomoci mu vstát ostudné peníze

Mrtvola (Mrtvý) - plačící veselost

Mrtvola (Mrtvý) - od něho dar vzít zámožnost

Mrtvola (Mrtvý) - obléci si jeho šaty tvá smrt

Mrtvola (Mrtvý) - líbati ho těžká choroba

Mrtvola (Mrtvý) - kosti mu vzíti získáš peníze se strachem

Mrtvola (Mrtvý) - dáti mu svůj klobouk tvá smrt

Mrtvola (Mrtvý) - dáti mu oděv těžká nemoc

Mrtvola (Mrtvý) - dáti mu jíst a pít nemoc, chudoba

Mrtvola (Mrtvý) - býti pozdní svatba, štěstí v podnikání

Mrtvola (Mrtvý) - bíti ho šílenství

Mrzutost - míti nesmiřitelnost, nepřátelství přijde

Mrzutost - míti radost

Mříže - viděti, před nimi státi osvobození, klid

Mříže - viděti jsi v zajetí zlých a nenávistných myšlenek

Mříže - pilovati osvoboditi se od vnitřního zla

Mše - svatá radost, potěšení, i dary

Mšice - viděti drobné boly a hlouposti tě obtěžující

Mučedník - vidět někoho z rodiny tvé výtězství nad vlastním pokušením

Mučedník - vidět varování před nepromyšleným jednáním

Mučedník - skupina věští rodinné neštěstí a problémy v profesní práci

Mučedník - sám jím být své starosti jste si sám zavinil

Mučedník - býti spokojenost

Mučedník - být mučedníkem je znamením rozchodu s přáteli

Mučedník - Mučedník varuje před falešnými přáteli a ztrátou v obchodě

Mučení - vidět budeš mít velký zármutek

Mučení - sám někoho mučit na někom se dopustíte bezpráví

Mučení - nekoho mučiti nedělejte jiným lidem zbytečných starostí

Mučení - mučiti jiné nepohodnutí

Mučení - být přítomen máte soucit s přáteli, kteří jsou v nepříznivé situaci, ale nemůžete jim pomoci

Mučení - být na mučení přináší velkou tíseň

Mučení - Mučení symbol svědomí, které člověka nutí zaujmout postoj k dění

Mučidla - na nich trpěti velké nesnáze

Mučidla - Mučidla čekají vás hádky, zkoušky, soudy, peněžní potíže, ale i nedobří lidé

Mučírna - vidět strach z následků nejakého jednání

Mučírna - Mučírna nešťastná láska

Mučírna - Mučírna nešťastná láska nebo manželství

Můra (Můry) - viděti ji noční úraz

Můra (Můry) - Děsí vás noční můry, v nichž vás cosi mu Máte, vážení, černé svědomí! Nejspíš jste udělali nějakou nefér věc, někomu jste tak trochu podrazili nohy a teď vás za to mučí vaše podvědomí. To je to, co vám sedí za krkem!

Mušky - Mušky Viz: Moucha,

Mušky - svatojánské viděti setkání s učenými a moudrými lidmi

Mušky - svatojánské létající v domě návštěva moudrých lidí

Mušky - svatojánské lapati je moudrost nabudeš učením

Muzeum - státi u muzea schůzka z lásky

Muž - divokým mužem (zvíře) býti pronásledován zajímavé seznámení, dívkám zásnuby

Myrta - dává-li do vlasů zemřelá paní smrt jejího manžela

Myrta - Myrta brzká svatba

Myslivec - viděti ho nestálá láska

Myslivna - viděti dobré přijetí na cestát nalézti

Myš (Myši) - viděti nebo chytati úspěch, dobré obchody, dobré manželství a blahobyt

Myš (Myši) - pištěti slyšeti do zármutku upadnouti

Myš (Myši) - německá myš nebezpečí nákazy

Myš (Myši) - Myš (Myši) varuj se pohlavně zkažených

Mzda - Mzda Viz: Peníze,

Mzda - ztratiti ztratíš zaměstnání nebo sílu pro ně

Mzda - platiti nemilá povinnost

Mzda - bráti veselé časy