Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Úvod   A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  CH  J  K  L  M  N  O  P  R  Ř  S  Š  T  U  V  Z  Ž


Nabídka - v novinách ji čísti obchod

Nabídka - do novin, rubrika sňatky přijde ženich či nevěsta z neznáma

Nabízeti - někomu věc vetešník do domu

Nabodnouti - se na ostrou věc střelná rána a bolest z ní

Náboj - Náboj neprojednaná záležitost, která vybuchne hněvem

Nábřeží - viděti chystej svůj odjezd

Nábřeží - Nábřeží Blíží se záchrana, která tě vyvede z obtížné situace, do níž ses dostal svou lehkomyslností.

Nábytek - prodávati rozvod nebo osamocení

Nábytek - kupovati založíš vlastní domov

Náčelník - viděti ho dej se vésti cizí radou

Nadaci - dostati hledej protekci

Nádavek - ke koupenému obdržeti dar mnoho neprohlížej

Nadávky - posměch, ubližování zažíti nepříjemnost, spory s členy rodiny

Nádeník - viděti ho výdělek těžce vydělaný

Nádeník - býti jím jistý zisk

Nádivka - jísti ji nejez nic sekaného v tomto čase, možnost otravy

Nádoba - alabastrová nádoba štěstí

Nádobí - z výbavy rozbité sváry manželské

Nádobí - viděti domácí rozepře

Nádobí - rozbíti hádka

Nádobí - kovové míti dobrý sňatek, spokojenost

Nádobí - dřevěné nouze

Nádobí - čistiti je pokojná domácnost

Nádor - viděti v sobě majetek

Nádraží (letiště) - nabízí celou řadu možných výkladů - nový nápad či projekt, jenž se právě rozjíždí, obavy či vzrušení z budoucnosti nebo počátek nové životní etapy. Na obou místech též často zvládne chaos, a tak je jejich zjevení ve snu pobídkou k tomu, abyste se zastavili a v klidu vyřešili nějaký svůj problém či konflikt.

Nádraží - vyjít z nádraží naléhavé záležitosti čekají na vyřízení

Nádraží - viděti neočekávaná návštěva

Nádraží - viděti odcestuješ nebo kdosi náhle přijede

Nádraží - vidět v životě nastupuje změna

Nádraží - vidět ohlašuje nečekanou návštěvu

Nádraží - procházet se po něm bude vám zprostředkováno poselství

Nádraží - nádražní restaurace Vydáš se na obchodní cestu a navážeš nové známosti.

Nádraží - čekat na někoho na nádraží znamená zklamání, jehož se můžeš záhy dočkat

Nádraží - být na něm předpovídá cestu, která se co nevidět uskuteční

Nádraží - Nádraží nové podnikání, nový krok, nový životní úsek, nové, čerstvé a pevné rozhodnutí

Nádraží - Nádraží Nepříjemná návštěva nadřízené osoby

Nahé - z rodiny viděti bída

Nahé - viděti v houfech úpadek víry

Nahé - býti v trní zlé pomluvy, osočení, trestní udání

Nahé - býti sám jím nic si z toho světa neponeseš, až zemřeš

Náhrdelník - viděti nebo míti sláva nebo štěstí

Náhrdelník - na sobě míti, zvláště perlový důstojenství

Náhrdelník - drahocenný ztratiti přijdeš o zaměstnání

Náhrdelník - drahocenný, z něhož by pouze perly vypad veřejná hanba

Náhubek - nositi pozor na vlastní jazyk

Nájemné - bráti nezávislost peněžní

Nájemník - býti jím poddanství

Nakupovati - Nakupovati úspěch, výhra

Nákyp - míti nebo viděti někdo se pozdraví z nemoci

Nalezenec - viděti ho vezmeš na sebe cizí starost

Námořník - viděti ho v koho doufáš, ten má mnoho děvčat

Napínati - něco zvědavost

Náplast - Náplast zatím doufej jen a pouze ve výpomoc

Naplavenina - viděti ji pravda vyplavuje neřesti

Nápoj - na vyhnání jedů z těla píti pozbudeš strasti

Nápoj - léčivý píti jako zdravý člověk potřeba náboženské obrody, i lakomost

Nápoj - léčivý píti a průjem dostati ztráta jmění následkem chybných rad

Nápoj - léčivý píti vrátí se ztracený majetek i přátelé

Nápoj - jedovatý píti, až vlasy vypadávají zchudnutí a těžká nemoc

Nápoj - jedovatý píti ponížení v chudobě

Náprstek - na prstu míti marná námaha

Náramek - viděti nebo míti úcty a vážnosti dosáhnouti

Náramek - navléci klidná láska

Náramek - na levé ruce míti konej, co ti bylo svěřeno

Náramek - dostati opětování lásky

Národy - různé viděti daleké cesty

Nároží - u něho státi býti bez práce

Náruč - do ní padnouti láska nebo shledání

Nářadí - ruční viděti vyhlídka na výnosnou práci

Nářadí - domácí nářadí svatba

Nářek - mrtvého veselost

Nářek - Nářek je to dobré

Násilí - děsivé výjevy plné násilí a ničení mohou symbolizovat panický strach ze ztráty moci či kontroly. Pokud se násilí dopouštíte vy sami, vypovídá to o vaší touze sebe prosazení či hluboce zakořeněném hněvu nebo odporu. Pokud jste naopak obětmi násilí, může to znamenat, že trpíte pocity viny a sebemrskačstvím.

Natírati - něco na červeno radost

Natírati - něco na černo nemoc

Natírati - něco na bílo pronásledování

Náušnice - míti dobrý známý zbohatne

Náves - viděti přijedou komedianti

Návrat - Návrat překvapení

Návštěva - navštívit někoho nepříjemnost zažíti

Návštěva - návštěvu lékaře míti výhoda a štěstí

Návštěva - návštěvu dostati nepříjemná situace nastane

Návštěva - dostati ji nemoc

Nebe - zamračené, rudé nebo temné viděti mrzutosti, nepříjemnosti, spory s nadřízeným

Nebe - otevřené budeš vítán

Nebe - na něm slunce viděti znamená vyloučení v nějaké choulostivé záležitosti

Nebe - modré pravda neznámého původu

Nebe - mnoha mraky pokryté viděti vrtkavost, nestálost

Nebe - jasné, čisté, modré viděti mnoho přátel míti, ve svých záležitostech štěstí míti, objekt své lásky k oltáři vésti

Nebe - šedé starosti

Nebe - do něho vstoupiti smrt

Nebe - červené válka nebo nepokoje

Necky - obrácené jiné místo

Necky - Necky nemilá práce

Nečas - Nečas zármutek

Nehoda - Vidíte se ve snu jako slavná osobnost, k Máte nejspíš velké cíle, ale bojíte se je realizovat, protože si uvědomujete zodpovědnost, která je s tím spojená. Zároveň máte strach ze selhání. Pamatujte ale, že kdo se bojí, nesmí do lesa!

Nehoda - automobilová nehoda V přenáhlení proneseš tvrdá slova, kterých později budeš litovat.

Nehty - zdobené radost z prospěchu

Nehty - tuze krátké všeho pozbudeš

Nehty - s prstů spadly zranění nebo smrt ve rvačce

Nehty - ostré vzorní podřízení

Nehty - delší než prsty veliké peníze i moc

Němec (Němci) - viděti je hádky

Nemoc (Nemocný, Nemocen) - Nemoc (Nemocný, Nemocen) Viz: Chřipka, Neštovice,

Nemoc (Nemocný, Nemocen) - pro vdanou ženu rování před přijímáním pozvánek na zábavy a jiné podniky, jež by mohly vyústit až v rodinné hádky a spory

Nemoc (Nemocný, Nemocen) - pro mladou dívku dlouhý život v pannenství

Nemoc (Nemocný, Nemocen) - pro mladé lidi znamená brzký a ne zrovna šťastný sňatek

Nemoc (Nemocný, Nemocen) - nemocné navštíviti velká změna ve tvém životě, která způsobí zdokonalení

Nemoc (Nemocný, Nemocen) - navštěvovat nemocné znamená radost a štěstí

Nemoc (Nemocný, Nemocen) - děti nepříjemné časy pro tebe a příslušníky tvé rodiny

Nemoc (Nemocný, Nemocen) - býti Vzchop se a nepovol!

Nemoc (Nemocný, Nemocen) - být nemocen předpovídá starosti a těžkosti nebo nepříznivé vztahy s příbuznými

Nemoc (Nemocný, Nemocen) - být dostane se vám útěchy

Nemohoucnost - vidět někoho rychlá pomoc v těžkých chvílích

Nemohoucnost - sebe vidět štěstí a radost v životě

Němý - viděti ho sděl, co skrýváš

Němý - mluviti s ním nedohodneš se ve své záležitosti

Nepřítel - potkati mnohé nepříjemnosti šťastně překonati

Neptun - viděti ho povodeň

Neštovice - Neštovice Viz: Nemoc,Nemocný,Nemocen,

Neštovice - viděti nebo míti peníze dostati neočekávaným způsobem, k moci a bohatství přijíti

Neštovice - býti jimi osypán nález peněz nebo drahocenností

Neštovice - býti černými osypán smrt ohněm

Neštovice - býti bílými osypán nález zlatých mincí

Netopýr - viděti znamená pochybný úspěch v obchodech

Netopýr - chytiti brzké uzdravení

Nevěsta - utíkati viděti znamená úmrtí

Nevěsta - nebo ženicha viděti věrnost i na dálku

Nevěsta - nebo ženicha k oltáři vésti znamená radost v duši

Nevěstinec - viděti neštěstí, pronásledování, nemoc

Neviditelnost - Máte ve snu pocit, že jste neviditelní? Nejspíš ve skutečnosti něco skrýváte, nebo trpíte komplexem méněcennosti. I když vám neviditelnost umožňuje přihlížet nejrůznějším událostem, nezapomeňte, že byste neměli vidět to, co vám má zůstat skryto.

Nit - zamotati tajemství dobře uchovati

Nit - silná pevné zdraví

Nit - rozmotati tajemství bude odhaleno

Nit - přestřižená cizí rukou smrt

Noc - Noc Viz: Temno,Temnota,Tma,

Noc - v noci choditi klam

Noc - ustupující zlepšení životních podmínek

Noc - tmavá nepříjemné hádky s příbuznými

Noc - temná vyhlídky na chmurné a těžké časy

Noc - procházet se v noci je předzvěstí neštěstí a smrti v rodině

Noc - pro zemědělce je znamením špatné sklizně a bolestných ztrát

Noc - pro zamilované sen o noci znamená neporozumění a spory

Noc - náhle končící je předpovědí životní změny nebo starostí a těžkostí v podnikání

Noc - jasná, hvězdná noc noc věští dlouhý život ve zdraví a štěstí

Noc - jasná budeš dlouho žít

Noc - být za temné noci na cestě značí hrozící zlo

Noc - bouřlivá bouře odnese střechu tvého štěstí

Noc - Noc velké nebezpečí

Noc - Noc symbol pro nebezpečí v oblasti nevědomí, vnitřní varování

Noclehárna - v ní bydleti zchudnouti

Noha (Nohy) - Noha (Nohy) Viz: Chodidlo,

Noha (Nohy) - zraněnou míti neštěstí

Noha (Nohy) - viděti bez těla do nebezpečí se dostati

Noha (Nohy) - silnou míti štěstí, radost

Noha (Nohy) - si zlomiti pro neštěstí býti litován

Noha (Nohy) - podraziti někomu nohy budeš zaskočen, máš-li soud, prohraješ

Noha (Nohy) - ploché míti odlož cestu

Noha (Nohy) - špinavé míti ošklivá nemoc hrozí

Noha (Nohy) - oteklou míti štěstí, radost

Noha (Nohy) - o dřevěné noze choditi penze

Noha (Nohy) - nemocné míti podporu v obchodech získati

Noha (Nohy) - mýti si nestřídmostí onemocněti a pak litovati

Noha (Nohy) - muří noha, viděti ji uhrančivý člověk

Noha (Nohy) - mdlá, že nemožno jíti překážky

Noha (Nohy) - křivé míti pohrdání, opovržení

Noha (Nohy) - jinému líbati změna v milostném vztahu

Noha (Nohy) - dřevěnou míti změna ke zlému

Nos - zacpaný míti spory

Nos - tlustý míti budeš lidem nesympatický

Nos - jako zobák sobectví, vyděračství, chytré okrádání

Nos - dlouhý míti všetečnost, vyzvědačství

Nosítka - Nosítka opilství nebo úraz, též operace

Nůše - Nůše malý výnos tvé živnosti

Nůž - Nůž Viz: Dýka,

Nůž - zrezivělý nůž znamená neuspokojeni v manželství

Nůž - zlomený věští nezdar všech předsevzetí

Nůž - zavřený pokoj

Nůž - zabodnutý vražda

Nůž - viděti značí rozchod

Nůž - vidět velký zabijačkový nůž varování před nebezpečím

Nůž - vidět ho znamená manželské hádky a spory, pro zamilované nůž symbolizuje rozchod a smutek

Nůž - uhodit jím někoho je znamením tvého neslušného chování

Nůž - sám se říznout není dobré být člověku samotnému

Nůž - rezavý děl se s jinými o své radosti

Nůž - připravený ke krájení znamená bídu

Nůž - pořezat se jím čeká vás klam nebo zklamání

Nůž - poranit se nožem je předzvěst domácích hádek a sporů, rovněž varováním před ztrátou dobrého jména

Nůž - ostrý trápení a rozkolísanost

Nůž - nůž a vidličku vidět dostanete pozvání nebo sami někoho pozvete

Nůž - neúspěšně se pokusit pořezat se tupým no nezdařený záměr

Nůž - nalézti klepy ti způsobí velkou škodu

Nůž - nalézti a zvednouti radost v rodině

Nůž - nalézt nůž věští dobrou práci

Nůž - krájeti s ním budeš chválen pro svou opatrnost

Nůž - koupiti najdeš něco

Nůž - koupit nůž je předzvěstí nenadálých návštěv

Nůž - kapesní otevřený pozor na cestu sebekratší

Nůž - kapesní nůž chudoba

Nůž - dostati dárkem nečekaně se smíří s tebou nepřítel

Nůž - brousiti zpytuj se a poznáš své chyby

Nůž - brousiti spor

Nůž - brousit znamená hádky a spory

Nůž - bez špičky marné úklady

Nůž - Nůž výraz primitivního a nebezpečného výbuchu síly, většinou lze vyložit sexuálně

Nůžky - Nůžky rozdvojení