Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Úvod   A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  CH  J  K  L  M  N  O  P  R  Ř  S  Š  T  U  V  Z  Ž


Obálka - viděti ji tajemno

Obálka - roztrhati ji důležitá zpráva

Občerstvení - občerstviti se po chůzi dovolená, též nenadálá

Oběd - jísti ve dvou ženitba

Oběd - jísti v družině výlet nebo schůze

Oběd - jísti sám staromládenectví, staropanenství

Oběd - chystati při vaření tě cosi zdrží

Obehrávati - někoho lehce nabyté peníze, které se majitele nedrží

Oběsiti - se nemoc

Oběšenec - viděti úctu získati

Oběšenec - viděti ho štěstí

Oběšenec - býti oběšen čest, povýšení, majetek

Oběšenec - býti neštěstí

Obchod - vésti namáhavý zisk

Obchodník - viděti ho někdo tě ošidí

Obchodník - jeho knihy vésti pro hlavu přesnost, pro úřady nepřesnost

Obchodník - býti jím pozdrav předem každého, koho toho dne potkáš

Obilí - zralé k sečení prací k bohatství

Obilí - zelené radost a veselí

Obilí - vezené do domu vymlácené rovněž ukryt poklad

Obilí - vezené do domu ve snopech v domě je ukryt velký poklad

Obilí - sklízeti hojný vádělek

Obilí - sekati dobrá budoucnost

Obilí - prodávati štěstí

Obilí - pršící na tebe nebo na dům rovněž zbohatnutí

Obilí - pršící místo deště nesmírné zbohatnutí

Obilí - mlátiti s málo zrny, ale s mnoha plevami nikam se v tento čas nedopracuješ

Obilí - mlátiti zbohatneš pouze usilovnou prací

Obilí - kupovati nepokoj

Objímati - někoho zrádná povaha neznámého člověka, štěstí, též rozloučení

Oblázek - Oblázek Viz: Kamení,

Oblázek - zdvihnout bohatství

Obleva - viděti ji budeš mít úlevu, buď v chorobě nebo v jiné záležitosti

Obležení - viděti mnoho psů i lva smrt

Obličej - Obličej Viz: Tvář,

Obličej - zakrvavený hrozná zlost

Obličej - příliš červený nebezpečí mrtvice

Obličej - žlutý závist

Obličej - bez nosu smrt

Oblouk - Oblouk překleneš spor, hádku, a to rozšafným jednáním

Obluda - Obluda Viz: Strašidlo,Strašidla,

Obluda - viděti ji střez se černých čar

Obnažit - se ostudu zakusit

Obočí - vypadávání neštěstí

Obočí - řídké u vdané ženy rozvod

Obočí - řídké u panny ztráta panenství

Obočí - řídké ztráta nejmilejšího

Obočí - škaredé neduh

Obočí - husté a černé sňatek s žádanou

Obočí - holé neoblíbenost

Obočí - černé viděti zdraví

Obohacený - jím se viděti chudoba

Obojek - míti připoutání k nemilovanému

Obr - viděti mocný nepřítel

Obrátiti - se zády konec přátelství či lásky

Obraz - vlastní dáti pryč, darovati nesvornost, zrada

Obraz - viděti falešnými přáteli zlákán, nebo sveden býti

Obraz - velký nebo špatný viděti přátele najít, štěstí

Obraz - svatý zlatě rámovaný budoucí zármutek

Obraz - svatý veselí a radost

Obraz - nésti a rozbíti blížící se neštěstí

Obraz - malovati viděti ve své lásce vytrvat

Obraz - hezký viděti nebo míti podveden býti

Obraz - hezké dívky viděti znamená brzkou svatbu

Obraz - dostati darem velká radost

Obrok - koním dávati cesta

Obruč - bednářská soudržnost

Obvaz - nositi upevnění lásky

Obvaz - dělati úraz

Obžínky - slaviti zkouška dobře dopadne, budou též peníze za práci

Ocas - krátký viděti krátké stáří

Ocas - koňský vyznamenání vysoké

Ocas - dlouhý viděti vysoké stáří

Ocel - Ocel budeš jednati s člověkem bezohledným

Ocet - viděti urazit se

Ocet - rozlíti zle smýšlet

Ocet - píti ztráta, domácí rozepře, nesvornost

Ocet - červený viděti týrání nebo posměch zakusiti

Ocet - Ocet zůstaneš na ocet

Ocílka - viděti ji nabrus si jazyk

Očarován - býti ztráty v obchodech

Očarován - býti potká tě pěkné štěstí

Očerněn - býti potká tě pěkné štěstí

Oči - Oči Viz: Oko,

Oči - zakalené pokušení nevěry, ale marné

Oči - vodu do nich pouštěti pyšné srdce

Oči - vidět jen na jedno oko někdy bezvěrec, někdy věřící

Oči - ti někdo prohlíží oční choroba

Oči - sobě vyloupnouti znamená zmaření nadějí, ztráta dobrých přátel

Oči - slzející míti zlá budoucnost, ztráta tváře

Oči - slepým se viděti zmar víry a krátkost bytí

Oči - přimhouřené viděti nevěří se ti

Oči - překrásné míti nabudeš pravdy a moudrosti

Oči - špatné míti ztráta druha, nedostatek peněz

Oči - oční víčko velké a hezké sláva a pocta

Oči - nudiživé léčiti lékem pokání činiti

Oči - mnoho jich míti zjeví se ti skrytá pravda

Oči - jednooký býti jednostranně, ne dobře posuzuješ

Oči - šilhavé míti ponížení

Oči - hezké míti štěstí, bohatství

Oči - červené oční neduh

Očichávati - Očichávati dohadováním se dopátrati

Očistec - viděti přichází trápení

Očkování - býti nakažlivá choroba v zemi

Očumovati - Očumovati něco koupíš

Oddavkám - býti přítomen škodolibost

Oděv - Oděv Viz: šaty,

Oděv - vzíti na sebe bílý, krásný a neposkvrněn pozbytí nevole, soudů, nová radost

Oděv - velmi drahý, zelený žena bude nábožná

Oděv - velmi drahý, nažloutlý žena trochu nemocná

Oděv - velmi drahý, žlutý žena bude bohatá, ale nehezká

Oděv - velmi drahý, červený veselá žena

Oděv - velmi drahý, černý žena bude smutná a hysterická

Oděv - velmi drahý, bílý zdravá a milá žena

Oděv - velmi drahý svatba

Oděv - v němž si libuješ, že je pohodlný potkají tě radosti

Oděv - sušiti u ohně konec tvým starostem

Oděv - strhneš ze sebe žena se ti zpronevěří s jiným

Oděv - strhá z tebe jiný ten je svůdcem tvé ženy

Oděv - shoří-li ztratíš ženu

Oděv - roztrhaný sešíti a upraviti zbavíš se všeho trápení

Oděv - roztrhaný velké starosti

Oděv - plavati v oděvu utrpíš velkou škodu

Oděv - ostrých barev dostane se ti peněz skoupého člověka

Oděv - nový po vyprání práce a těžkosti

Oděv - na sebe vzíti špinavý, umazaný ze starosti do starosti

Oděv - mnišský si bráti ztráta cti, chudoba ve stáří

Oděv - krásný soukenný, bavlněný nebo plátěný peníze, které nebudou míti dlouhého trvání

Oděv - krásný míti hedvábný zármutek

Oděv - krásný míti čest, chvála a majetek

Oděv - koupiti štěstí

Oděv - kordem nebo šavlí ho rozseká úraz manželky

Oděv - hoří-li velmi dlouhá nemoc

Oděv - žena na sebe mnišský bráti ztratí čest

Oděv - bude ti ukraden rozvod

Oděv - bláto z něho čistiti odložení cesty

Oděv - aksamitový, zvláště červený krásná žena

Oděv - aksamitový černý s tou ženou přijde ale zármutek

Odjeti - z domu změna

Odkoupiti - něco mrzutosti

Odliv - moře úbytek ctnosti z pevných zásad

Odměna - dostati ji závist

Odměna - dáti podpora příbuzných

Odměřovati - Odměřovati puntičkářství

Odpadky - sbírati ztracený syn

Odpadky - jísti nouze následkem neuváženosti

Odpírati - si něco spořivost

Odpočívat - Odpočívat do nebezpečí se dostati

Odpočívat - Odpočívat čeká tě těžká práce tělesná i duševní

Odrhovačka - zpívati slyšeti známí přinesou nepříjemnosti

Odsouzený - k smrti býti vysoké stáří

Odstrčiti - někoho vítězství dobra nad zlem

Odvázati - něco nebezpečí úrazu, krádež

Oháňka - Oháňka pochlebováním dráti se vpřed

Oharek - Oharek dobro i zlo zatím v zárodku

Oheň - domu, města nebo pole infekční nemoc v domě způsobí škody

Oheň - ztratiti je špatné znamení

Oheň - zapáliti tak, že jasně hoří zamilovati se tajně

Oheň - ve vlastním krbu vyhasnouti viděti znamená smrtelnou nemoc

Oheň - uhasiti znamená, že je třeba uložiti si předsevzetí

Oheň - úd hořící ochuravění příbuzného

Oheň - před ním utíkati nepříjemnosti

Oheň - ohnivé znamení na nebi viděti drahota, vpád nepřítele, zlo všeho druhu

Oheň - oheň, vyrazí-li a spálí zlé zarmoucení od toho, kdo stůně

Oheň - na pastvině viděti šťastná budoucnost

Oheň - na něm vařiti založení vlastní domácnosti

Oheň - mučení hořící pochodní od kata zákeřná smrt

Oheň - míti jej a u něho se ohřívati prosba a dosažení místa

Oheň - malý ve svém krbu hezky hořeti viděti znamená bohatství

Oheň - jeho plamenem se spáliti křivé nařčení

Oheň - jasně plápolající viděti bezvýhradné štěstí, blahobyt, požehnání dětem

Oheň - hořící uhlí najíti najdeš zlato

Oheň - hořící uhlí jísti bez dýmu a plamene zbohatnutí podle možnosti

Oheň - hořící oděv těžká nemoc

Oheň - hasiti oheň odměna

Oheň - foukati oheň, do rukou dary někomu posílati

Oheň - domu, města nebo pole bez plamene dlouhotrvající infekce

Oheň - domu, města nebo pole infekční nemoc v domě způsobí škody

Oheň - do něj padnouti velká škoda, rozmrzelost

Oheň - břicho hořící tyfus

Ohlášky - v kostele slyšeti neoženíš se, nevdáš se

Ohlávka - nositi ji v manželství býti pod pantoflem

Ohňostroj - viděti štěstí

Ohňostroj - Ohňostroj všechna sláva polní tráva

Ohrožován - býti buď opatrný

Okap - státi pod okapem v dešti mnoho peněz

Okno - z něj spadnouti naznačuje soudní proces

Okno - vypadnouti z něho budoucnost se nejeví příznivě

Okno - v zadní straně domu zářiti viděti brzká ztráta příbuzného

Okno - v průčelí zářiti viděti úmrtí příbuzného nebo známého

Okno - špinavé nepořádky v domě

Okno - otevřené viděti štěstí v domácnosti

Okno - okenní tabulku viděti do složité situace se dostati

Okno - lézti jím krádež

Okno - jím vylézati neštěstí v obchodech

Okno - jím vstupovati znamená dobré, přátelské přijetí

Okno - široké dobře pořídíš

Okno - Okno vrozená inteligence

Oko - Oko Viz: Oči,

Oko - v srdci míti, sní-li se to vdově chotě vzácného a bohatého dostaneš

Oko - v srdci míti, sní-li se to panně totéž

Oko - v srdci míti zboží , sláva a čest

Oko - slepotou poražen, panna nikdy se neprovdá

Oko - slepotou poražen, žena vdaná ovdoví a zakrátko zemře

Oko - slepotou být poražen choroba a krátký věk

Oko - na chytání zvěře úklady

Oko - kuří oko řezati možná otrava

Oko - kuří oko míti zahnání dlouhé chvíle

Oko - jeho hnutím přivolati starce od toho dne štěstí míti budeš

Oko - jeho hnutím nepřítele přivolati ten přítelem se stane

Oko - jeho hnutím někoho přivolati odhalíš tajnost

Oko - jeho hnutím ženu přivolati radost toho roku

Oko - jeho hnutím ženu nehezkou přivolati zármutek toho roku

Okovy - viděti, jimi býti spoután velké nepříjemnosti

Okurka (Okurky) - viděti ji horoucí láska

Okurka (Okurky) - jísti nebo viděti nemoc

Olej - jím se mazati nemoc

Oloupen - býti ztráta příbuzného

Olovo - viděti nebo míti falešná žaloba

Olovo - roztaviti těžké dny přijdou

Olovo - o něj se popáliti v pokušení se ocitnouti

Olše - Olše Viz: Strom,

Olše - Olše tichá budoucnost

Oltář - zdobit radost a štěstí

Oltář - zbožně se u něho modlit splnění dlouho chovaných přání

Oltář - viděti potěšení, radost

Oltář - vidět svatbu před oltářem věští smutek nebo smrt v rodině

Oltář - vidět pro svobodné brzké šťastné manželství, pro vdané a ženaté možný rozvod

Oltář - vidět kněze u oltáře je znamením hádek a rodinných rozporů

Oltář - přistoupit k němu varuje před nepříjemnostmi

Oltář - pro zamilované je sen o oltáři varováním před rozchodem

Oltář - pěkně okrášlený viděti radost

Oltář - Oltář všeobecně je sen o oltáři varováním před různými druhy neštěstí

Oltář - Oltář symbol oběti, přičemž může znamenat nadcházející oběť nebo naplnění vlastního štěstí

Oltář - Oltář radost a potěšení

Omáčka - Omáčka zbytečná obava o něco

Omráčen - býti zpráva tě pobouří

Omrzliny - míti je třeba opatrnosti ve všech obchodech

Oněměti - Oněměti zpráva tě překvapí tak, že nebudeš schopen slova

Opakovati - něco krátký dech

Opařiti - se zisk a majetek s nebezpečím

Opasek - ztratiti nedbalost v podnikání

Opasek - nositi, nový míti slávu získati, brzké spojení

Opasek - najíti důvěru si získati

Opat - v taláru viděti mrzutost

Opice - zabíti je zvítězíš nad nepřítelem

Opice - zabíti přemůžeš nepřítele

Opice - viděti velká nemoc, ale též štěstí v lásce

Opice - viděti varuj se pochlebovačů

Opice - vidět ji šplhat dobré vyhlídky v lásce

Opice - vidět ji hráti hloupost tě pronásleduje

Opice - vidět člověk je obklopen lichotníky, dává jim nezaslouženou důvěru

Opice - tančit viděti dobrý kup

Opice - stádo opic ponížení a nemoc přítele nebo někoho z rodiny, znamená také, že jsi obklopen falešnými lidmi

Opice - pro zamilované varování před uzavřením manželství, protože se ve vyvoleném člověku zklameš

Opice - opice napodobující člověka nemoc nebo starosti

Opice - obdrdžet darem varování před pomluvami přátel

Opice - mnoho viděti nepřátelé, kteří ti chtějí uškoditi

Opice - mluvit slyšeti podvod

Opice - škádliti máš nepřítele

Opice - hovořící založení nové společnosti

Opice - hejno jich o posměch se nestarej, dostaví se

Opice - být od ní kousnut tvé city budou raněny

Opice - Opice značí bezcharakterního člověka

Opice - Opice vývin ve zralého člověka naráží na těžkosti

Opice - Opice varuje před nebezpečným nepřítelem

Opilý - zdáti se jím chlubil se, i když byl bohatý jen zdánlivě

Opilý - býti vzrůst jmění

Opíti - vodou trápení a kontroly z nedůvěřivosti

Opíti - se vínem dosažení majetku a samostatnosti

Opíti - šampaňským služba u vysoce postaveného muže

Oplatky - Oplatky menší užitek

Opona - vytažená svár

Opona - stažená před domácí bouří

Opona - roztržená odshora dolů veliká pravda

Opona - malovaná obava před vraždou v domě

Opona - černá zármutky

Opona - bílá, zelená, červená opět klid a mír

Orat (Orati) - Orat (Orati) za tvrdou práci hojná odměna

Orat (Orati) - Orat (Orati) ucházeti se o nevěstu, zaslíbiti se muži

Orel - Orel Viz: Pták,Ptáci,

Orel - vysoko kroužiti viděti vysoko kroužiti viděti

Orel - střeliti ztráta

Orel - sedící smrt politického činitele

Orel - na své hlavě seděti viděti úmrtí

Orel - míti ho pevný úmysl

Orel - chytiti výbuch zlosti

Orel - držeti jej a do domu nésti povýšení, dobrý skutek

Ornát - oblékati smrt

Ortel - slyšeti dostane se ti spravedlivého zadostiučinění

Ořech (Ořechy) - seděti u stromu neužitečná práce

Ořech (Ořechy) - plody jeho viděti bohaté, ale lakomé představenstvo

Ořech (Ořechy) - kokosový ořech cizincův poklad

Ořech (Ořechy) - jejich jádra jísti lakomcovy peníze budou tvoje

Ořech (Ořechy) - je kamenem rozbíjeti lakomcovy peníze budou tvé, až po soudu

Oříšky - Lískové louskati velký zisk

Oříšky - lískové tajná láska

Oříšky - kupa jich předstíraná láska

Oříšky - burské oříšky laciné živobytí

Osel - viděti v lásce věrnost a vstřícnost, vzkvétající obchody, ale i roztržka

Oko - v srdci míti, sní-li se to panně totéž

Oko - v srdci míti zboží , sláva a čest

Oko - slepotou poražen, panna nikdy se neprovdá

Oko - slepotou poražen, žena vdaná ovdoví a zakrátko zemře

Oko - slepotou být poražen choroba a krátký věk

Oko - na chytání zvěře úklady

Oko - kuří oko řezati možná otrava

Oko - kuří oko míti zahnání dlouhé chvíle

Oko - jeho hnutím přivolati starce od toho dne štěstí míti budeš

Oko - jeho hnutím nepřítele přivolati ten přítelem se stane

Oko - jeho hnutím někoho přivolati odhalíš tajnost

Oko - jeho hnutím ženu přivolati radost toho roku

Oko - jeho hnutím ženu nehezkou přivolati zármutek toho roku

Okovy - viděti, jimi býti spoután velké nepříjemnosti

Okurka (Okurky) - viděti ji horoucí láska

Okurka (Okurky) - jísti nebo viděti nemoc

Olej - jím se mazati nemoc

Oloupen - býti ztráta příbuzného

Olovo - viděti nebo míti falešná žaloba

Olovo - roztaviti těžké dny přijdou

Olovo - o něj se popáliti v pokušení se ocitnouti

Olše - Olše Viz: Strom,

Olše - Olše tichá budoucnost

Oltář - zdobit radost a štěstí

Oltář - zbožně se u něho modlit splnění dlouho chovaných přání

Oltář - viděti potěšení, radost

Oltář - vidět svatbu před oltářem věští smutek nebo smrt v rodině

Oltář - vidět pro svobodné brzké šťastné manželství, pro vdané a ženaté možný rozvod

Oltář - vidět kněze u oltáře je znamením hádek a rodinných rozporů

Oltář - přistoupit k němu varuje před nepříjemnostmi

Oltář - pro zamilované je sen o oltáři varováním před rozchodem

Oltář - pěkně okrášlený viděti radost

Oltář - Oltář všeobecně je sen o oltáři varováním před různými druhy neštěstí

Oltář - Oltář symbol oběti, přičemž může znamenat nadcházející oběť nebo naplnění vlastního štěstí

Oltář - Oltář radost a potěšení

Omáčka - Omáčka zbytečná obava o něco

Omráčen - býti zpráva tě pobouří

Omrzliny - míti je třeba opatrnosti ve všech obchodech

Oněměti - Oněměti zpráva tě překvapí tak, že nebudeš schopen slova

Opakovati - něco krátký dech

Opařiti - se zisk a majetek s nebezpečím

Opasek - ztratiti nedbalost v podnikání

Opasek - nositi, nový míti slávu získati, brzké spojení

Opasek - najíti důvěru si získati

Opat - v taláru viděti mrzutost

Opice - zabíti je zvítězíš nad nepřítelem

Opice - zabíti přemůžeš nepřítele

Opice - viděti velká nemoc, ale též štěstí v lásce

Opice - viděti varuj se pochlebovačů

Opice - vidět ji šplhat dobré vyhlídky v lásce

Opice - vidět ji hráti hloupost tě pronásleduje

Opice - vidět člověk je obklopen lichotníky, dává jim nezaslouženou důvěru

Opice - tančit viděti dobrý kup

Opice - stádo opic ponížení a nemoc přítele nebo někoho z rodiny, znamená také, že jsi obklopen falešnými lidmi

Opice - pro zamilované varování před uzavřením manželství, protože se ve vyvoleném člověku zklameš

Opice - opice napodobující člověka nemoc nebo starosti

Opice - obdrdžet darem varování před pomluvami přátel

Opice - mnoho viděti nepřátelé, kteří ti chtějí uškoditi

Opice - mluvit slyšeti podvod

Opice - škádliti máš nepřítele

Opice - hovořící založení nové společnosti

Opice - hejno jich o posměch se nestarej, dostaví se

Opice - být od ní kousnut tvé city budou raněny

Opice - Opice značí bezcharakterního člověka

Opice - Opice vývin ve zralého člověka naráží na těžkosti

Opice - Opice varuje před nebezpečným nepřítelem

Opilý - zdáti se jím chlubil se, i když byl bohatý jen zdánlivě

Opilý - býti vzrůst jmění

Opíti - vodou trápení a kontroly z nedůvěřivosti

Opíti - se vínem dosažení majetku a samostatnosti

Opíti - šampaňským služba u vysoce postaveného muže

Oplatky - Oplatky menší užitek

Opona - vytažená svár

Opona - stažená před domácí bouří

Opona - roztržená odshora dolů veliká pravda

Opona - malovaná obava před vraždou v domě

Opona - černá zármutky

Opona - bílá, zelená, červená opět klid a mír

Orat (Orati) - Orat (Orati) za tvrdou práci hojná odměna

Orat (Orati) - Orat (Orati) ucházeti se o nevěstu, zaslíbiti se muži

Orel - Orel Viz: Pták,Ptáci,

Orel - vysoko kroužiti viděti vysoko kroužiti viděti

Orel - střeliti ztráta

Orel - sedící smrt politického činitele

Orel - na své hlavě seděti viděti úmrtí

Orel - míti ho pevný úmysl

Orel - chytiti výbuch zlosti

Orel - držeti jej a do domu nésti povýšení, dobrý skutek

Ornát - oblékati smrt

Ortel - slyšeti dostane se ti spravedlivého zadostiučinění

Ořech (Ořechy) - seděti u stromu neužitečná práce

Ořech (Ořechy) - plody jeho viděti bohaté, ale lakomé představenstvo

Ořech (Ořechy) - kokosový ořech cizincův poklad

Ořech (Ořechy) - jejich jádra jísti lakomcovy peníze budou tvoje

Ořech (Ořechy) - je kamenem rozbíjeti lakomcovy peníze budou tvé, až po soudu

Oříšky - Lískové louskati velký zisk

Oříšky - lískové tajná láska

Oříšky - kupa jich předstíraná láska

Oříšky - burské oříšky laciné živobytí

Osel - viděti v lásce věrnost a vstřícnost, vzkvétající obchody, ale i roztržka

Osel - viděti ho pomalu do práce, pomalu z práce

Osel - oslí uši míti služebnost, poddanství

Osel - naloženého viděti vzrůst bohatství, úspěšné podnikání, všestranná úcta

Osel - na něm jeti pomalu a jistě se k cíli přibližovati

Osel - křičeti slyšeti škody a potíže

Osel - koupiti spořivost, zisk

Osel - černý štěstí

Osel - bílý užitek

Oslepnouti - Oslepnouti do nebezpečí přijíti

Osoba - Osoba Viz: Člověk

Osoba - padlá, viděti ji veselé chvíle

Osobnost - odstoupení vysoké osobnosti nové aféry

Ostrov - viděti, na něm se nacházeti na přátele se moci spolehnouti

Ostrov - v záři zvítězíš sám nad sebou

Ostrov - v bouři spoléhej sám na sebe

Ostrov - plný divoké zvěře pozor na vlastní vášně

Ostrov - Ostrov osamění

Ostřiti - něco propukne hádka

Otčenáš - se modliti jistá ochrana

Otec - otcem býti rychlá veselka v budoucnosti

Otep - slámy nic z toho nepodnikej

Otep - sena vše se zdaří

Otloukati - Otloukati dotěrná žádostivost

Otok (Oteklý) - otok měkký mít na sobě nález nebo výhra peněz, které se utratí

Otok (Oteklý) - býti plný neštovic a vředů jedině s obilím zbohatneš

Otok (Oteklý) - býti nález nebo výhra větších peněz

Otruba (Otruby) - jísti hlad

Otruba (Otruby) - Otruba (Otruby) dlouhá práce, brzký konec

Otvírati - něco vyzvídati

Ovád - nebo sršně viděti zpráva, která Vám hodně neklidu přinese

Ovce - ztratiti ztráta manželky

Ovce - v krvi zabité najíti smrt nevinně odsouzeného

Ovce - prodati za zlato rozvod soudní

Ovce - ostříhaná nedostane se ti více podpory

Ovce - najíti získati peníze prostřednictvím manželky, jsi-li svoboden, tedy svatbou

Ovce - mnoho jich zahynouti majetek do dražby

Ovce - jich dojných mnoho míti veliké hospodářství

Ovoce - viděti nastávají nepříjemnosti

Ovoce - trhati z nachýleného stromu nenadálé, jisté bohatství

Ovoce - sladké viděti, nebo jísti štěstí, bohatství

Ovoce - padavky sbírati peníze získané bez práce a námahy

Ovoce - olivové ovoce jísti usmíření

Ovoce - kyselé viděti, nebo jísti neštěstí, nemoc

Ovoce - česati zralé a krásné bohatá a krásná žena

Ovoce - česati v čase zralosti vážné onemocnění

Ovoce - česati trpké zármutek

Ovoce - česati sladké radost a smích

Ovoce - česati nezralé marná snaha, tu ženu nedostaneš

Ovoce - česati nažloutlé nemoc

Ovoce - česati majetek se zvětší