Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Úvod   A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  CH  J  K  L  M  N  O  P  R  Ř  S  Š  T  U  V  Z  Ž


Padati - přes něco vysvětlení dostati

Padati - nebo klopýtnouti, ale zachytiti se před neštěstím zachráněn býti

Páka - Páka pomoc včas

Paklíč - viděti být vykraden

Palác - viděti veliký zármutek

Palác - bydleti v něm povýšení

Palaš - Palaš moc nad mnohými

Palma - kokosová palma šťastné doby

Palma - Palma čest a důstojenství

Paluba - lodní těžká práce, též vycházky

Pampeliška - Pampeliška tvé plány a naděje nejsou k ničemu

Panna - viděti štěstí a brzké spojení

Panna - mořská, viděti ji rybářský výlet

Panna - mořská, jak se objímá s kapitánem cesta za moře

Panoš - viděti ho skrytá láska mladého muže

Pantofel - vidí-li muž žena ti povládne

Pantofel - vidí-li žena budeš vládnouti

Papež - viděti ho muž při návštěvě vyzkouší se tvoje moudrost

Papež - viděti ho žena nezaváděj přílišné novoty

Papír - Papír Viz: Arch (papíru),

Papír - zmačkaný velmi nemilá zpráva

Papír - žvýkati policie do domu

Papír - velké jeho hromady získáš dobré postavení

Papír - popsaný obdržíš dopis

Papír - hořící protivný a nemilý dopis

Papír - bílý lačnost

Papír - barevný menší dárek

Papoušek - Papoušek Viz: Pták,Ptáci,

Papoušek - slyšeti ho mluviti pomluvy a klevety

Papoušek - Papoušek mile upovídaná žena

Paprika - Paprika mrzutost

Paprsek - sluneční konečně vše se obrací k lepšímu

Pára - vystupující ze země nebo z vody změna postavení

Pára - nad hrncem nemáš mnoho zdraví

Párati - cokoli konec nesváru, též naznačuje starosti

Párek - uzenka dostaveníčko

Park - jeho kvetoucími alejemi se procházeti štěstí a spokojenost

Park - blouditi v něm pěšinami různé pletichy

Parní stroj - viděti bohatství

Parník - na něm plouti nějakou záležitost rychle a důkladně zakončit

Parno - Parno pouze s potem dosáhneš žádaného

Parohy - viděti proradnost

Paruka - Paruka úzkostlivost

Pařez - veliký nepokoje v domě

Pařez - Pařez neohrabanost

Pás (Pásek) - zlatý duchaplná láska

Pás (Pásek) - stříbrný skutečné přátelství

Pás (Pásek) - korkový pás mocná ochrana nebeská

Pás (Pásek) - drahokamy posázený radost z dětí, též moc a bohatství

Pás (Pásek) - být opásán pěkným čest a zdar

Pasák - viděti své přátele si udržeti

Pasák - u ohníčku viděti vzrůst majetku

Past - Past Viz: Léčka,

Past - vůbec nástrahy na ctnost a majetek

Past - viděti špatnost bude odhalena

Past - viděti ji, když je v ní chycená myš nepřítele učiníš neškodným

Past - strojiti na myši zrada a škoda

Pata - na ní zraněn býti neštěstí rozličného druhu

Páv (Pávice) - viděti ho s ocasem roztaženým výhodné znamení, též někdy nepokoje

Páv (Pávice) - jeho ztráta ztráta zaměstnání, majetku

Páv (Pávice) - jeho peří sbírati dopustíš se pošetilosti

Páv (Pávice) - ho nalézti nalezneš paní svého srdce

Páv (Pávice) - Páv (Pávice) bohatá, ale nezištná paní se stane tvou manželkou

Pavián - viděti ho nestydatost v lásce

Pavlač - zřítí-li se neštěstí

Pavlač - je-li chatrná a hrozí spadnutím nezapleť se do nemilých věcí

Pavlač - choditi po dřevěné štěstí v umění

Pavouk - viděti ho v síti soudní spory a zrada

Pavouk - je jich množství předzvěst nemilých věcí

Pavučina - viděti mnoho velikých, zaprášených velké nesnáze a starosti

Pavučina - smetati ji zármutek se ti v radost změní

Pavučina - Pavučina též úklady

Pec - pekařskou viděti dobré obchody dělati

Pečeň - viděti nebo jísti výhra, dobré vyhlídky v obchodech

Pečeň - cítiti zbytečnou cestu dělati

Pečivo - jísti znamená, že dobré časy přicházejí

Pečivo - dělati prospěch od druhé osoby

Pěchota - Pěchota drahota, bída

Pekáč - nebo pánev viděti škoda, újma

Pekaře - nebo pekařství viděti požehnaný rok

Peklo - viděti, v něm se nacházeti znamená nastávající změnu, nabádá k opatrnosti v obchodech

Peklo - hořící předzvěst neštěstí

Penězokazectví - Penězokazectví ostuda a bída

Peníze - Peníze Viz: Mzda,

Peníze - ztratit do nesnází se dostati

Peníze - ztratit ztracená pře

Peníze - ztratit Nehoda se obrací v zisk

Peníze - ztratit znamená nečekanou, nepříjemnou ztrátu či neúzpěch v práci

Peníze - zlaté věští blahobyt či milou zábavu

Peníze - vzíti od někoho svár s touto osobou

Peníze - vyplácet jiným věští nevelké, ale jisté zisky nebo neúzpěch doma

Peníze - vyplácet sklidit odměnu

Peníze - vyhrát nevěští nic dobrého

Peníze - vydělávat nosí štěstí v lásce

Peníze - viděti znamení dobrých příjmů

Peníze - viděti do pokušení se dostati

Peníze - vidět velkou sumu bohatství a dostatek je ve tvém dosahu

Peníze - vidět cizí (cizí země) pouštíte se do riskantního podniku

Peníze - vidět náhlé výdaje

Peníze - v nádobě nález a veselost

Peníze - ukrývat varuje před zloději, ztrátou

Peníze - ukryté nalézti zarmoucení

Peníze - sbírati rozházené prospěch

Peníze - sbírati na cestě peníze zisk nebo nález

Peníze - řinčení peněz nepříjemné zprávy

Peníze - rozdávati drobné hádky s přáteli i s cizími

Peníze - raziti zlá hračka

Peníze - půjčit si znamená problémy

Peníze - půjčit jiným věští nedostatek v rodinném rozpočtu či potíže v práci

Peníze - polykat ztratíš svoji popularitu

Peníze - počítati štěstí, bohatství

Peníze - počítati značný zisk

Peníze - počítati v povolání máš úspěch

Peníze - počítat obdržení důležitých úředních listin a potíže s výdaji

Peníze - počítat budete mít dobrý výdělek

Peníze - nebo jinou cennost najíti povznesení se nad starosti

Peníze - nalézti zkus své štěstí a zvítězíš

Peníze - nalézti smutek

Peníze - nalézti pokušení s penězi

Peníze - najíti zisk a dobré vyhlídky do budoucna

Peníze - najíti drobné různice

Peníze - najít svazek bankovek ztráta práce z důvodu nepevného přátelství

Peníze - najít budete ochráněn před citelnou ztrátou

Peníze - mnoho Znenadání dosáhneš něčeho dobrého

Peníze - míti, jimi platiti osvobození od tíživého břemena

Peníze - mít jich mnoho a mezi nimi zlaté bída

Peníze - mít je symbolem bohatství

Peníze - měniti změna financí

Peníze - měniti špatné finance

Peníze - měnit nestálost v obchodování

Peníze - měděné peníze malé příjmy

Peníze - málo jich míti bohatství

Peníze - ležeti na penězích obdržíš výměr daní

Peníze - krást varuje před nebezpečím a upozorňuje na tvé chování vůči ostatním

Peníze - falešné peníze nepříjemnosti tě čekají

Peníze - falešné věští ztrátu dědictví či problémy s nepříjemným člověkem

Peníze - falešné Tvé srdce touží po nicotných věcech

Peníze - šetřit dosáhneš uspokojení v nejočekávanější chvíli

Peníze - dostati utrpíš ztrátu

Peníze - dostati nepokoj, neklid

Peníze - dostati falešné nepoctivá láska

Peníze - dostat od někoho věští soudní obsílku či rozvětvení rodiny

Peníze - dát žebrákovi příslib velkého zisku

Peníze - Peníze u muže symbolizuje výkonnost v lásce a v životě

Peníze - Peníze u ženy skoro vždycky symbolizuje erotickou spekulaci

Pěnkava - slyšeti ji v lese pohanění od nepřítele

Pěnkava - slyšeti ji v domě pohanění od přátel neb příbuzných

Pěnkava - slyšeti ji vyhubování

Pěnkava - Pěnkava klepy, též milostný poměr

Pepř - v zrnech boje a nepokoje

Pepř - tlouci hádky a nepříjemnosti

Pepř - rozmělněný zármutek

Pepř - na váhu kupovati svár

Pepř - jísti soudy

Perla (Perly) - padající slzy

Perla (Perly) - na hrdle radost z bohatství

Perla (Perly) - Perla (Perly) nabudeš moudrosti od jiného

Perleť - Perleť falešné slzy a nepravé bohatství

Perník - Perník sladkost prosté lásky

Perořízek - viděti nebo míti nestálost, nevěra

Peří - viděti ho lítati velká žalost

Peří - sbírati nebo dráti ho zisk

Peří - od někoho ho kupovati svatba

Peří - mnoho létati viděti marné čekání na štěstí

Peří - jím býti pokryt váznutí obchodů

Peří - hromady ho viděti starosti

Peří - dráti chystejte výbavu

Peří - černé viděti pokles obchodů, ztráta

Peří - bílé viděti blahobyt a veselost

Peřiny - z nich polštáře, podušky milenka

Peřiny - spálené a shnilé nemoc, též smrt milenčina

Peřiny - nehezké a nečisté pohlavní nemoc

Peřiny - krásné a čisté věrnost

Peřiny - dolů na zem spadlé opuštění

Pes - Pes Viz: Chrt,Jezevčík,

Pes - zabíti ho soused zmlkne

Pes - vzteklého viděti a býti jím pokousán hrozí ti nebezpečí

Pes - vytí psa smrt

Pes - štěká-li hádka se sousedem

Pes - s ním si hráti štěstí v obchodech, usmíření se s tím, kdo nás urazil, obnovení starého přátelství

Pes - rváti se viděti rodinné rozepře kvůli dědictví

Pes - rezavý sváry v domě

Pes - ovčácký spolehlivost proti nebezpečí

Pes - ostříhaný oklamaná bdělost

Pes - míti bohatství

Pes - loviti viděti neklidný býti, hýřiti

Pes - Lovecký špatné obchody dělati

Pes - kousne-li střetnutí se sousedem

Pes - jím býti napaden nebezpečí

Pes - chrt a stopař domácí zlý přítel

Pes - honící (hon) pes tvé kroky někdo sleduje

Pes - šedý předzvěst neštěstí

Pes - drážditi nepříjemnost, nepřátelství

Pes - černý pes veliké neštěstí

Pes - černý změna

Pes - boudu viděti zhoršení postavení

Pes - bílý příjemnou známost si udělati

Pes - bílý radost

Pěst - dvě pěsti viděti zaťaté nevolnost po zlé novině

Pěst - Pěst pomsta

Pěšina - Pěšina Viz: Cesta,

Pěšina - Pěšina život na zapadlé štaci

Petržel - zelená budeš nemocen ale brzo se uzdravíš

Petržel - syrová znamená nemoc

Petržel - síti žebrota

Petržel - sít znamená povinnost starat se o početnou rodinu

Petržel - jíst zelenou znamená nepřípustné styky

Petržel - jíst vařenou věští zisk či úspěch

Petržel - Petržel vydáváte se všanc nekalým spekulacím

Petržel - Petržel symbolizuje těžce dobytý úspěch či dobré zdraví

Pevnost - viděti nepřátelství a nemoc

Píce - dávati ji dobytku zisk, též nepříjemnosti

Pijavice - viděti lichva a zištnost

Pijavice - Pijavice žaloby a soudy

Piliny - Piliny Viz: Drtiny,

Pilník - dostati výstraha od nepřátel

Písař - viděti sebe jím nebo jiného nouze

Písař - od něho popsaný list přijmouti opletačky se soudy

Písek - sypati někomu do očí velký lhář a podvodník

Písek - přesívati těžkosti a trápení

Pískati - slyšíš-li nebezpečí

Pískati - sám zármutek

Pistole - Pistole Viz: Revolver,

Píti - po vůli povedou se ti žádané věci

Píti - opíti se povýšení

Píti - nechtěný nápoj ztráta zaměstnání

Píti - až se břicho zvětší vzrůst majetku

Pivo - světlé nebo čiré viděti nebo píti stálé zdraví, veselá mysl, příjemné setkání

Pivo - rozlité viděti znamená zmenšení blahobytu

Pivo - píti kalné nemoc

Pivo - píti nerozhodnost v jednání

Pivo - kalné viděti nebo píti nemoc, nepříjemnost

Pižmo - cítiti pokrytci se vyhnouti

Plachta - viděti ji hostina

Plachta - pod ní se ukrýti vyhneš se něčemu nemilému

Plachta - napínati nad boudou na trhu či nad vozem nepředvídaní hosté

Plakati - Plakati Viz: Slzy,

Plakati - vidět jiné plakat znamená navázání nových, sympatických známostí a obnovení těch starých

Plakati - pro zamilované symbolizuje rozchod a zradu

Plakati - pro obchodníka znamená drobné potíže a neúspěchy

Plakati - pro mladou dívku věští spory s milým

Plakati - nad něčím radostná událost

Plakati - nad něčím radost k očekávání

Plakati - Plakati tvůj osud se splní

Plakati - Plakati sen o pláči je zlou věštbou,většinou znamená spory a neshody v rodině či špatné zprávy od přátel

Plameny - viděti peníze nebo šperk darem dostati

Plášť - býti jím zahalen trampoty a úzkosti

Plátno - tkáti ale nedotkáti smrt

Plátno - tkáti užitek, zisk

Plátno - bílit na bělidle nemoc

Plátno - bílé láska

Plavba - přes moře nebo velkou vodu neštěstí

Plece - zdravé a silné vzroste v příbuzenstvu zámožnost

Plece - porušené míti ženě se ohlašuje nemoc

Plece - pěkné a tlusté řádná žena

Plece - od těla oddělené smrt dcery

Plece - od ramenou jakoby odstupující rozvod

Plech - viděti malé trvání bohatství či chudoby nebo i nemoci

Plenky - práti nedej na sobě znát starosti

Plenky - leží-li v nich někdo nevinně nařčen

Plésti - cop z vlasů brzké spojení

Plevel - pleti bližním není každý, jen ten, kdo je vnitřně dobrý

Plíce - vypadnou ti z těla tvá smrt

Plíce - ústy je vyplivovati těžká nemoc

Plíce - na plíce churavíš předzvěst něčeho zlého

Plivati - krev bohatství

Plot - viděti zelený, živý velké zmatky

Plot - viděti jej z latí nebezpečí

Plot - viděti nepleť si své s cizím

Plot - přelézti jej nebezpečí se vyhneš nebo ubráníš

Plot - ležeti u něho trampské toulání

Plot - živý a jím se prodírati zvítězíš pevnou vůlí nad tím, co se ti postaví do cesty

Plotna - viděti ji hody

Plovárna - býti na ní pozor na okradení

Pluh - k orání viděti brzká svatba

Plukovník - viděti ho úspěch ve sporu

Pobuda - viděti ho nestálost, toulky

Pocestný - v dešti peníze

Počítati - Počítati dobrý obchod

Podbírati - se, v palci naděje na peníze

Podešev - ztratiti dlouhá cesta

Podešev - nalézti hádka

Podkova - viděti brzká cesta

Podkova - koně kovati viděti těžká, namáhavá práce

Podkova - Podkova štěstí

Podlaha - taneční podlaha nebezpečí

Podlaha - s parketami viděti, po ní choditi slzy a radost zažíti

Podmáslí - píti nepříjemnosti budou probírány

Podobizna - viděti vlastní úraz

Podobizna - viděti jakoukoli podvod a zklamání

Podolek - líbati pokoření

Podolek - jím se utírati někdo tě uhrane

Podomek - viděti ho hrubé jednání

Podpalky - viděti úkladný požár

Podpláceti - někoho voliti nutné zlo

Podporu - bráti přijde pomoc

Podsvinče - jísti déletrvající štěstí

Podvazek - viděti budeš míti štěstí v lásce

Podzemí - viděti pozor na plyn

Podzemí - spouštěti se tam otvorem hrozí určité nebezpečí

Podzemí - procházeti se jím tíseň

Pohanka - síti ji vypleniti hřích na dlouhý čas

Pohár - z něho píti dobré časy přicházejí

Pohár - upustit úzkostlivost

Pohár - stříbrný míti výhra, zisk

Pohár - rozbíti úmrtí nepřítele

Pohár - prázdný nedostatek

Pohár - plný blahobyt

Pohár - malovaný rozbíti blízké neštěstí

Pohlavek - dáti či dostati různice

Pohovka - ležeti na ní oddech nebo rekonvalescence

Pohřeb (Pohřbívání) - zůčastnit se pozdní sňatek, smrt příbuzných nebo přátel

Pohřeb (Pohřbívání) - viděti smutek, nemoc, úmrtí

Pohřeb (Pohřbívání) - velmi chudý nedostatek

Pohřeb (Pohřbívání) - přítele sňatek podle vlastního rozhodnutí

Pohřeb (Pohřbívání) - průvod na něm smrt

Pohřeb (Pohřbívání) - míti přírůstek do rodiny, pro svobodné brzká svatba

Pohřeb (Pohřbívání) - chystat se na něj, ale pohřeb neviděti radost nad něčím

Pohřeb (Pohřbívání) - býti zdraví a dlouhý život

Pohřeb (Pohřbívání) - býti zaživa velké nebezpečí hrozí

Pohřeb (Pohřbívání) - býti Možná se chcete vrátit do bezpečí, potřebujete úkryt, a to třeba podvědomě v mateřském lůně. Pokud však máte pocit, že nemůžete dýchat, možná se v reálném životě cítíte být v pasti.

Pochodeň - z nebe spadnouti viděti bolení hlavy

Pochodeň - uhasiti zničení dobrých vztahů

Pochodeň - sám ji rozsvítiti odhalíš jakési tajemství

Pochodeň - pochod s ní pohřeb váženého člověka

Pochodeň - nésti zamilovat se

Pochodeň - hořící nedobré zprávy

Pochodeň - hořeti viděti skrze temné věci k světlu přijíti

Poklad - vykopati neštěstí

Poklad - najíti zklamané naděje, též starost s bohatstvím

Poklad - Kopati nějaký poklad aneb něco podobného velké dědictví

Pokladna - viděti toho, který ji spravuje výpověď

Pokladna - stojí-li v prázdné místnosti starosti

Pokladna - správcem pokladny býti pocta

Pokladna - otevřenou ji viděti dluhy a nesnáze

Poklop - Poklop Viz: Víko,

Poklop - na střeše propouštění

Pokoj - tmavý hrob

Pokoj - prázdný dluhy a chudoba

Pokoj - špinavý hádky

Pokoj - krásný rodinný život, též návštěva

Pokoj - Pokoj tiché chvilky

Pokrývač - viděti ho budeš hovořiti s vysoce postavenou osobou

Pokrývač - padající dolů vedoucí půjde do důchodu

Pokrývka - roztrhaná nedostatky budou známy

Pokrývka - Pokrývka skryté nedostatky

Pokušení - Pokušení nechť rozum zvítězí nad city

Pokuta - platiti výhoda

Pole - zpustošené viděti zarmoucenost

Pole - zorané budoucí majetek

Pole - zelené radost

Pole - ve žních mnoho práce s dobrým výdělkem

Pole - v plném květu zdar ve statku

Pole - suché smutek

Pole - s koukolem někdo ti kazí práci nebo tě očerňuje

Pole - přes něj běžet nebo na koni jet brzká zpráva v očekávání

Pole - po sečení přišel jsi pozdě

Pole - obdělávat, osévat, sázet dobré k tomu, ženu přijmout, dítě zplodit

Pole - kroupami rozbité špatné spekulace

Pole - jetelové pole kvetoucí jiným budeš užitečný

Pole - jetelové pole nadějná budoucnost

Pole - hezké zelené viděti naděje na dobrý výdělek, štěstí v lásce a manželství

Poleno - štípati ztloustneš

Polévka - ze slepice jísti ji šestinedělí

Polévka - jísti ji zkažený žaludek

Police - viděti ji známá se bude vdávati, též podezření

Pomazání - poslední pomazání pozdavení a veselost

Pometlo - Pometlo Viz: Koště,

Pometlo - viděti utrhání na cti

Pomlázka - dostati ji nebo dávati veselost z mrzutosti

Pomněnka - Pomněnka Viz: Květiny,

Pomněnka - Pomněnka stálé a užitečné přátelství

Ponocný - viděti píti zaspání

Ponocný - viděti ho pozdní návrat

Popel - viděti hořké zklamání, urážka

Popel - hlavu jím si sypati lítost nad sebou

Popem - ševcovským lepiti rozchod

Poprava - viděti pochybný výsledek v podnikání

Poprava - viděti ji rozchod s dobrým přítelem

Popraviště - viděti čest, pocta a zásluhy

Popraviště - viděti chystá se něco nedobrého

Popraviště - býti na něm veřejná hanba

Pór - viděti oční choroba

Porce - rozdělovati smrt blízkého příbuzného

Porcelán - kupovati lepší časy

Porod - viděti do nesnází se dostati

Porod - porodní babku viděti pro svobodné není dobře

Porod - porodní asistentku viděti, s ní mluviti blížící se štěstí, odhalení tajemství

Porod - porodit chlapce štěstí ve všech záležitostech

Porod - porodit děvče bolestivé zkušenosti při radosti a veselí

Porod - nešťastný, při něm býti ztráta, bolestné zneuctění

Porod - šťastný, při něm býti radost a štěstí

Portrét - viděti dlouhý život zobrazené osoby

Posada - slepičí veselé klepy

Posádka - vojenská pozor na čápa

Posluha - Posluha spolehnutí

Posluhovačka - Posluhovačka nepovíš, co nevíš

Postel - státi u postele nemocný v domě

Postel - špinavou nebo nuznou viděti nesnášenlivost

Postel - ležeti v ní nemoc

Postel - hořeti viděti neštěstí, nemoc, smrt

Postel - hezkou viděti štěstí, soulad v manželství

Postel - do které prší prostopášnost

Postelový ohřívač - Postelový ohřívač brzký sňatek

Postup - v úřadě disciplinární vyšetřování

Posvícení - Posvícení veselost se rvačkou

Pot - z čela si utírati námaha nad sílu

Pot - vypotiti se uzdravení známého

Pot - studený si utírati veliký strach

Potah - koňský manželství, kde jsou oba dva poctivě zaměstnání

Potápěč - Potápěč věřitel ti pošle účet

Potěr - rybí budeš míti mnoho dětí

Potkan - viděti potkany hanba

Potok - vyschlý chudoba a churavění

Potok - s mnoha rybami dobré dědictví

Potok - rozvodněný viděti růst majetku, ale také rychlý úbytek

Potok - krve viděti nemoc s chrlením krve

Potok - kalný ve svém domě téci viděti nemoc, zármutek

Potok - čistý ve svém domě téci viděti znamená přírůstek majetku, bohatství

Potopit - se exekuce

Potrat - vidět předzvěst zklamání

Potrat - prodělat obávané zklamání se nedostaví

Potrat - dítěte nové podnikaní, nový čin, skutek

Potrat - Potrat pro málo peněz zničená spekulace

Potrat - Potrat pokud tento symbol nepředstavuje akutní varování, je náznakem nejistoty plánů a podniknutí chybného kroku

Potrat - Potrat neurotický sen, který svědčí o chorobném strachu ze života v důsledku nutkavých představ

Potýkati - se nebezpečí života

Poupě - Poupě láska přespříliš mladých

Poustevna - v ní býti nemoc, nebezpečí

Poustevník - viděti zármutek, starosti

Poustevník - viděti ho z dobrých časů se tloustne

Poušť - žíti na ní rozvod, ztráta dětí

Pouta - nositi nabídku úřadu dostati

Poutník (Poutníci) - poutnické místo viděti blaženost

Pouzdro - viděti, nebo míti ukradené se opět vrátí

Povidla - jísti dobré pořízení

Povodeň - velkou viděti se svým okolím nebo blízkými nesvornost zažíti

Povodeň - Povodeň budeš obklopen bezcennými lidmi

Povříslo - Povříslo sňatek starého muže s mladičkou

Pozdrav - Pozdrav budeš pozván na hostinu a dobře přijat

Pozdraven (Pozdravení) - vysoké osobnosti předznamenává se příjemná návštěva

Pozdraven (Pozdravení) - sám být pozdraven dětmi šťastná událost v rodinném životě

Pozdraven (Pozdravení) - osoby kterou nemáme rádi znamená nepříjemnou návštěvu

Pozdraven (Pozdravení) - býti je zlé

Pozdraven (Pozdravení) - býti smíříš se se zapřísáhlým nepřítelem

Pozdraviti - někoho mír

Pozor - dávati možné vloupání

Pozouny - slyšeti slavnost, divadlo

Požár - viděti nebo cítiti nastávající neštěstí

Požár - který hořící dům do dýmu a kouře zahalí, neštěstí všeho druhu

Požár - jasně plápolající, který jedno nebo více ke slávě přijíti, hodně dobrého zažíti

Požehnání - Požehnání vždy svatba, mimořádně i smrt některého z rodičů

Pracovat - Pracovat úspěch v obchodech

Prádelník - Prádelník domácí drby

Prádlo - mydliti pomluvy špinavé

Práh - ze dřeva příští dobro

Práh - z kamene tvé příští bude pevné

Práh - přestoupit pozvání nebo host

Práh - Práh někam vstoupíš

Prach - Prach spor a menší ztráta peněz

Prapor - viděti slavnost, též přísahati na něco

Prarodiče - viděti, s nimi mluviti dobrou myšlenku uskutečniti

Princ - či princezna z pohádky, je viděti dobrá budoucnost

Prkno - viděti dobré obchody

Prkno - ležeti na něm smrt

Prkno - hoblovati pro někoho připravena rakev

Proboden - býti strach a nebezpečí

Proměniti - se v něco smrt

Propast - viděti, do ní padati rychlá záchrana z nebezpečí

Prosba - zamítnutá bude vyslyšena žádost

Prostěradlo - Prostěradlo smrtelná nemoc

Prostitutku - viděti, nebo s ní mluviti radostný den prožíti, štěstí

Proutek - Proutek zakopaný poklad

Prs (Prsa) - zarostlá viděti hodně štěstí v lásce

Prs (Prsa) - suchý, úzký neplodnost

Prs (Prsa) - silná, zdravá viděti stálému zdraví se těšiti

Prs (Prsa) - raněný, churavý krátký život

Prs (Prsa) - poraněná míti pro staré zlé, pro mladé dobré

Prs (Prsa) - obnažiti stydlivost

Prs (Prsa) - na kterých kojenec leží, viděti radost v manželství

Prs (Prsa) - masitý hodně synů

Prs (Prsa) - ženy viděti pokračování lásky

Prskati - viděti někoho trefíš se do živého

Prst - ztratiti znamená škodu

Prst - zavázaný úraz v domácnosti

Prst - v ústech stydlivost

Prst - ukazováček na rtech nevyzrazuj

Prst - ukazováček na oku výsměch

Prst - ukazováček varování

Prst - si spáliti do pokušení se dostati

Prst - pět jich černých vloupání

Prst - pět jich krádež

Prst - palec zasunutý do ostatních sevřených pr nic nečekej

Prst - palec mezi ukazováčkem a prostředníkem prokletí

Prst - míti je v páře spiknutí

Prst - hezký míti vážený, ctěný býti

Prst - do něj se říznouti a krev viděti štěstí v lásce

Prsten - ztratiti Neočekávaně najdeš nové přátele.

Prsten - ztratiti nebo darovati utrpení, churavění

Prsten - ztratiti milovnice tvá půjde za jiným

Prsten - ztratiti manžel k manželce ztratí důvěru

Prsten - ztratit přechodný rozchod s milým člověkem

Prsten - ztratí-li ho svobodný zůstane starým mládencem, dívka se neprovdá

Prsten - ztratí-li ho muž smrt manželky nebo syna

Prsten - ztratí-li ho manželka ztratí důvěru k manželovi

Prsten - zlomený značí porušení věrnosti

Prsten - zlomený míti neštěstí

Prsten - zlatý přelomený u svobodného podřízené místo či ztráta majetku

Prsten - zlatý přelomený těžká nemoc ženy

Prsten - zlatý najíti neb viděti štěstí

Prsten - zlatý najíti a na prst dáti veliký úřad, v rodině syn

Prsten - zlatý na váhu kupovati svatba nebo krása ženy podle krásy prstenu

Prsten - zlámaný Loučení s milými lidmi tě zarmoutí

Prsten - z něhož vypadl drahý kámen a byl nalezen mír a pozdravení

Prsten - z něhož vypadl drahý kámen rodinné sváry nebo těžká nemoc

Prsten - z něhož nebyl drahý kámen nalezen ztráta existence

Prsten - vidět předzvěst pevného vztahu k jinému člověku

Prsten - tlačiti jej do vosku smlouva

Prsten - stříbrný viděti zisk

Prsten - stáhnout z prstu nevěra bude mít zlé následky

Prsten - sejmouti a dáti někomu jinému odstoupení místa jinému

Prsten - sejmouti a dáti ho neznámému odstoupení místa jinému pod nátlakem

Prsten - prsten svatba

Prsten - obdržeti bída

Prsten - někomu darovat vytoužené přátelství nebo milostný vztah se neuskuteční

Prsten - navléci na prst varuje před zamýšlenou nevěrou

Prsten - najíti se smaragdem čest

Prsten - najíti s rubínem dobře placené místo

Prsten - najíti s drahokamem modrým v domě radostné veselí

Prsten - najíti s drahokamem žlutým nemocná bohatá žena

Prsten - najít zamilujete se

Prsten - kupovati Tvé srdce se bude radovat, dostane-li z velké dálky zprávu.

Prsten - železný viděti mnoho práce

Prsten - železný Starost ti tíží srdce.

Prsten - drahocenný Učiníš výhodné spojení.

Prsten - dostati úctu získati

Prsten - dostati darem Někdo tě chce ošidit a využitkovat.

Prsten - dostat darem najdete dobrého přítele nebo kamaráda nebo se vám splní nějaké milostné přání

Prsten - dáti manželce, ona jej nechce jeho smrt

Prsten - darovati Úspěšná cesta leží jasně před tebou.

Prsten - darovati dívce láska

Prsten - Prsten hádky se svým okolím tě vyčerpávají

Prsten - Prsten dbejte opatrnosti a důkladné rozvahy ve vztazích, po kterých příliš netoužíte

Prstýnek - ztratit (pro vdanou ženu) znamená, že její muž je jí nevěrný a že je pod vlivem ženy, která ho může zničit

Prstýnek - ztratit znamená ztrátu známostí

Prstýnek - snubní znamená výdaje

Prstýnek - prohlížet si zlatý symbolizuje šťastné manželství či početnou rodinu

Prstýnek - prasklý věšti rozluku s milovaným člověkem a smutek

Prstýnek - odebrat někomu svůj prstýnek symbolizuje spory a sváry

Prstýnek - mosazný symbolizuje nejistotu v zájmech

Prstýnek - kupovat věští brzkou opětovanou lásku

Prstýnek - dostat (pro svobodné) sdílenou lásku

Prstýnek - dostat (pro ženatého či vdanou) věští věrnost a loajalitu

Průjem - mít dobré zdraví

Průjem - mít Tvé štěstí je na nejlepší cestě.

Průjem - mít přináší starosti, zármutek, utrpení a škodu

Průjem - mít je předzvěstí dobrého zdraví a šťastného manželství

Prut - na ryby touha po poznání

Pryčna - Pryčna šetření úřední, protokol i zatčení

Přátelé - ztracení vzdálený přítel myslí na tebe

Přátelé - zemřelí příjemná zpráva z ciziny

Přátelé - býti s nimi vesele blíží se loučení

Přátelé - Přátelé dbej na své zdraví

Přehrada - Přehrada symbolizuje vaše potlačené emoce

Přeplaviti - se přeložení, též změna

Přeskočiti - něco nemilou věc obejíti

Přetrhnouti - něco konec lásky, přátelství

Převrhnouti - něco mrzutost

Příboj - vln viděti zdánlivé nebezpečí

Přijímání - Přijímání požehnání a štěstí v rodině

Příkop - přes něj skákati zrada, nevěra

Příkop - přejíti po dřevěné lávce vysměješ se tomu, kdo ti překáží

Příkop - před hlubokým státi nebezpečí

Příkop - do něj spadnouti pozor na lest

Příkrov - černý konec života

Přípřež - Přípřež výpomoc v práci i v starostech

Přísahati - nebo přísahu viděti složitý proces podstoupiti

Příštipek - Příštipek okamžitá pomoc

Přítel - zesnulého viděti neočekávaná novina, odložená svatba

Přítel - viděti, vítati k slávě a poctám přijíti

Přítel - viděti přítele kterému se dobře daří radostné zprávy nebo brzké setkání s nejbližšími

Přítel - viděti dlouhý život

Přítel - vidět zesnulého přináší nečekané novinky

Přítel - vidět ustaraného přítele čeká tě smutek nebo nepříliš vážná nemoc

Přítel - uraziti pohrdání zakusiti

Přítel - umrlého viděti radost

Přítel - stojící na hoře nečekané povýšení v práci, kvůli kterému budeš zanedbávat přátele a rodinu

Přítel - smát se sním značí brzký rozchod s ním

Přítel - s ovázanou tváří navázání nové známosti, která pro tebe skončí ztrátami a problémy

Přítel - s ním žertovati roztržka

Přítel - přátelé ve zvířecí podobě znamená boj s nepřáteli, kteří tě chtějí odloučit od nejbližších

Přítel - potkat ho dobré

Přítel - potkat věští nečekanou událost, která s sebou přinese neshody a smutek

Přítel - pomoci mu člověk sám obdrží pomoc

Přítel - plačící starosti a neúspěchy nebo zklamání v podnikání

Přítel - oblečený ve světlých barvách odhalení informací, které zapříčinili hádky a problémy

Přítel - navštívit ho nebo ho potkat značí srdečnost

Přítel - mrtví přítel předpovědí brzkého sňatku

Přítel - mít starosti o něj nemoci nebo neúspěch

Přítel - mít přítele vydáte svá tajemství

Přítel - loučit se s přítelem je předpovědí konfliktů a sporů se známými, je to rovněž znamení finančních potíží a ztrát

Přítel - hádat se sním značí nevěrnost přítele

Přítel - být pohromadě s více přáteli předzvěst návštěvy lidí, které rádi vidíme

Přítel - Přítel přátelství, smutek

Přítel - Přítel přátelé představují vlastní osobu, často ve smyslu bratra, dvojníka atd.

Přítel - Přítel pro zamilované znamená štěstí a brzký sňatek

Příze - zamotati milého(ou) rozzlobiti

Příze - viděti nebo míti tajné pletichy

Příze - rozmotati pochybnosti ztratiti

Příze - odvíjeti k marnotratnosti míti sklony, tajemství odhaliti

Příze - navíjeti lakomý býti

Pstruh - Pstruh Viz: Ryba (y),

Pstruh - nebo ryby ve vodě viděti radost a láska Váš život ozdobí

Pstruh - chytati je vychytralost

Pšenice - v snopech anebo vymlácená vezená domů naděje na nalezení pokladu

Pšenice - prší-li z oblak veliké bohatství

Pšenice - prší-li na někoho nebo na jeho dům nadmíru velké bohatství

Pštros - Pštros Viz: Pták,Ptáci,

Pštros - z něhož spadlo peří aféra na vyšších místech

Pštros - viděti žena její syn bude na ministerstvu

Pštros - strká-li hlavu do písku zlé státní finance

Pštros - míti, ale zmizel penze nebo ztráta zaměstnání

Pták (ptáci) - Pták (ptáci) Viz: Orel,špaček,Papoušek,Pštros,Skřivánek,Slavík,Sojka,Sokol,Sova,Vlaštovka,Volavka,Vrabec,Vrána,

Pták (ptáci) - více jich do domu přiletí větší návštěva hostů

Pták (ptáci) - více jich do domu přiletělo a odletělo někdo v domě zemře

Pták (ptáci) - Oškubané viděti velký podvod v místě

Pták (ptáci) - mláďata vybírati zloději

Pták (ptáci) - lapati ho ve spaní dostane se ti potřebné věci

Pták (ptáci) - jísti ho peníze

Pták (ptáci) - jeho zob dobré srdce

Pták (ptáci) - jeho vejce jísti zhubnutí

Pták (ptáci) - jeho peří najíti menší peníze

Pták (ptáci) - jeho nohy akt, který bude vyřízen za dlouho

Pták (ptáci) - jeho lep (ptačí lep) něco se na tebe líčí

Pták (ptáci) - jeho hnízdo manželství

Pták (ptáci) - dravý škoda

Pták (ptáci) - černý, letící smuteční oznámení

Puls - hmatati horečka

Pumpa - rezavá odepřená pomoc

Pumpa - čistiti ji větší půjčka

Punčocha - svlékati dobrý spánek

Punčocha - plésti ji pletky

Punčocha - na okně dary

Pupek - bolí-li zlé noviny

Puška - z ní stříleti zlehkomyslnět, marné naděje na zisk

Puška - s ní na lov jíti nevěra

Puška - hezkou viděti zamilovat se

Puškvorec - Puškvorec zdravý žaludek

Putna - plná housek budeš oběšen

Pyramida - viděti ji náboženské taje a mystérie

Pytel - s prázdým viděti muže zloděj přijde

Pytel - prázdný dobré časy

Pytel - plný kostí špatné obchody

Pytel - plný zlé časy

Pytel - peněz viděti šťastná budoucnost

Pytel - děravý prodělek

Pytlák - Pytlák nevěrnost