Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Úvod   A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  CH  J  K  L  M  N  O  P  R  Ř  S  Š  T  U  V  Z  Ž


Rabín - Rabín tvá moudrost přinese mrzutost

Rada - správní sobě smetanu, ostatním sbírané mléko

Radost - pociťovati pozor na pošetilost

Rak - vařený obecní zisky

Rak - Rak zpátečnický člověk, nenapravitelný

Raketa - ohňostroje lidská sláva, polní tráva

Rakev - viděti smrt lásky

Ramena - ramenatý býti přízeň žen

Ramena - pokrčit nejistota v úmyslech

Rampouch - na střeše viseti viděti oboustranné zvětšení lásky

Rána - v pravé dlani ochromené jednání

Rána - v levé dlani ochromené myšlení, mrtvice

Rána - slyšeti ji nový dům se zřítí

Rána - nevyléčená nepřízeň

Rašple - Rašple zasnoubení

Ratolest - Ratolest mír, přátelství

Regál - viděti oklamán býti

Revolver - Revolver Viz: Pistole,

Revolver - Revolver nebezpečí v domě

Rez - viděti slabé zdraví, nesprávné představy

Rodiče - viděti, nebo s nimi mluviti štěstí v podnikání, veselá mysl

Rodiče - s nimi se hádati zlé znamení

Rodiče - nebo sourozence mrtvé viděti pomatení, neštěstí

Rodiště - navštíviti návrat dobrých časů

Roháč - Roháč Viz: Brouk,

Roháč - štípající újma na majetku

Roháč - houfně-li letí ve váš dům co host, to nepřítel

Rohy - na hlavě násilím sražené nepřítelem vyvedení z pýchy

Rohy - na hlavě násilím sražené chudoba a smrt

Rohy - na hlavě má vojín šťastně skončí válka

Rohy - na hlavě, ale spadly žalost a hanba veřejná

Rohy - na hlavě důstojenství

Rohy - míti přelstěn býti

Roj - včel chudému věští výnosný majetek

Ropucha - Ropucha Viz: Žába,

Ropucha - býti jí poslintán hanlivá pomluva

Ropucha - Ropucha věští lehkomyslného, zlého a lstivého člověka

Rosa - v ní choditi zdraví a svěžest ducha

Rosa - jí se mýti zevnější i vnitřní krása

Rosnička - Rosnička Viz: Žába,

Rosnička - Rosnička jednoduchý a dobrý člověk

Rostliny - Rostliny Viz: Květiny,

Rostliny - Léčivé viděti nebo jísti ukončení nepříjemných obchodů

Roura - Roura spojení s hloupým člověkem

Rovinu - viděti stěstí a zábava

Rozmarýn (Rozmarýna) - Rozmarýn (Rozmarýna) svatba

Rozplynouti - se v nic smrt

Rozsekati - něco jednej rázně, rychle a neotálej

Roztáhnouti - něco vyzývavost

Rozvaliny - Rozvaliny bohatému ke stáří chudoba

Rožeň - otáčeti neštěstí a pronásledování

Rtuť - Rtuť obchodování a okrádání ve zboží

Rty - Rty Viz: Ústa,

Rty - strupaté míti zlá příhoda v domě plném hádek

Rty - ošklivých barev míti křivopřísežné nařčení

Rty - krásné míti silné rozmnožování majetku

Ruce - Ruce Viz: Ruka,

Ruce - zraněné nebo špinavé míti v nevýhodě býti, opovržení museti snášeti

Ruce - založené vzadu budeš bez práce

Ruce - Ruce Vše, co děláte rukama, může smybolizovat to, co děláte ve skutečném životě.

Ruce - v rukavičkách zámožnost

Ruce - v ohni válka

Ruce - spojené s jinými společná práce

Ruce - silné zbožnost

Ruce - si mýti slávu získati

Ruce - si mýti budeš očištěn z nařknutí

Ruce - s více než pěti prsty náboženské hloubání

Ruce - s uťatým prstem nemoc

Ruce - s prsteny zámožnost

Ruce - podávati velké přátelství

Ruce - špinavé těžká práce

Ruce - oteklé míti nesnášenlivost

Ruce - obě zdvižené velké nebezpečí

Ruce - na rukou chovati starost

Ruce - křížem přes prsa smrt

Ruce - krvavé zločin

Ruce - černé lichvářství

Ručitel - býti nedobrá nemoc, velké výdaje na léčení

Ručník - viděti vysvobození z nepříjemností

Ruka - ženy spálená smrt manžela

Ruka - Ruka Viz: Ruce,

Ruka - zraněnou míti truchlivost

Ruka - zlomiti neštěstí, smrt

Ruka - velkou míti těžká práce

Ruka - uťatá smrtelný hřích

Ruka - spálená nejvěrnější odejde

Ruka - s velmi krátkými prsty lstivé spiknutí

Ruka - s peněženkou pokuta, nákup či daně

Ruka - mohutná válka

Ruka - malou míti v chudobě se octnouti

Ruka - líbati ji úcta, láska nebo vděčnost

Ruka - chlupatou míti velká zábava

Rukáv - párati viděti rozkol, rozdělení

Rukáv - široký míti rozšíření známostí

Rukáv - dlouhý viděti velká pocta

Rukavice - viděti, oblékati si sláva a štěstí

Rukavice - s palcem nádeničina

Rukavice - rukavice z gumy kasaři jsou v okolí

Rukavice - míti od podezření býti očistěn

Rukavice - šedé vycházka nebo obchod

Rukavice - černé pohřeb

Rukavice - bílé veselka

Rukavice - bez prstů jemnější práce

Rulík - Rulík Viz: Květiny,

Rulík - Rulík svůdná povětrná žena

Růst - sebe viděti, větší býti bohatý sňatek

Růže - Růže Viz: Květiny,

Růže - viděti Může to znamenat nějaké tajemství, které se snažíte uchovat, nebo také ženskou nevinnost. Svobodní zednáři používali výraz pod růží, což znamenalo tajemství. Růže také reprezentuje duchovní sebepoznání.

Růže - trhati přibude majetku obchodem

Růže - suchá minulá láska už jen ve vzpomínkách

Růže - plno jich v domě velmi dobré obchody

Růže - dáti darem obdržíš dar

Ryba (Ryby) - Ryba (Ryby) Viz: Kapr,Karas,Pstruh,štika,Úhoř,

Ryba (Ryby) - zlatá rybka domácí radost

Ryba (Ryby) - viděti je to symbol hlubokého podvědomí, tvořivosti a křesťanství. Představuje také falus

Ryba (Ryby) - viděti znamená potíže, nemoc, ztrátu

Ryba (Ryby) - viděti mlč a nemluv

Ryba (Ryby) - velkou koupiti nebo míti štěstí a úspěch

Ryba (Ryby) - prodávati, nebo prodávati viděti nekalá zábava

Ryba (Ryby) - pečenou jísti k blahobytu přijíti

Ryba (Ryby) - na dně někdo je v nebezpečí utonutí

Ryba (Ryby) - malou koupiti nebo jísti ztráty všeho druhu

Ryba (Ryby) - loviti sítěmi zlost v radost se obrátí

Ryba (Ryby) - leklé nepij vodu

Ryba (Ryby) - kluzkou viděti nesplněné přání nebo nevěra

Ryba (Ryby) - jísti uzdravení, tlustému zhubnutí

Ryba (Ryby) - chytati rukou prozrazené tajemství

Ryba (Ryby) - chytati nedbalost

Ryba (Ryby) - darem dostati falešnou úctou zahrnován býti

Rybář - Rybář hojně času

Rybářka - Rybářka pletichy lásky

Rybíz - červený viděti nebo jísti odolnost, vytrvalost

Rybíz - černý viděti nebo jísti nevěra

Rybíz - bílý viděti nebo jísti satisfakce

Rýč - Rýč hřbitov