Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Úvod   A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  CH  J  K  L  M  N  O  P  R  Ř  S  Š  T  U  V  Z  Ž


Sad - viděti bohatství

Sádlo - převařovati nemoc

Sádlo - kupovati dobré časy

Salát - jísti nemoc ledvin

Salón - masérský navštíviti po radosti přijde nemoc

Saranče - viděti krátké trváníšťastného stavu

Saze - Saze budeš očerněn k tvému štěstí

Sbor - hudební sbor dobré zdraví

Seděti - na ostrém seděti nepříjemný dopis

Sedlák - nebo oráče viděti znamenáštěstí

Sedlák - Sedlák přičinlivost, která tvrdí srdce i ruce

Sekáč - viděti ho rebélie

Sekat - trávu dobréčasy, hojnost

Sekat - pěkné obilí dobré obchody

Sekera - viděti vzpoura, neštěstí

Sekera - dřívíštípati roztržka

Sele - míti nebo dostati pozor na podvodníky

Seno - páchnoucí potíže v obchodech

Seno - kupa sena aneb slámy bohatství

Sex - provozovati Kdo je tím druhým nebo druhou? Pokud je ve snu vaše sexuální orientace jiná, než normálně, možná sen odhaluje vaši nepřiznanou náklonost nebo radí, abyste se věnovali více své animě nebo animu.

Sex - provozovati Kdo je tím druhým nebo druhou? Pokud se vám zdá o někom nevhodném, např. ženatém příteli, může být sen bezpečnostním ventilem pro vaše city a zároveň varováním, že jste zašli příliš daleko.

Seznamovati se - Seznamovati se ztráta, bída

Schody - vidět někoho scházet po schodech špatné zprávy, které ti pokazí zábavu

Schody - vidět široké, hezké schody je předzvěstí bohatství a blahobytu

Schody - vidět připomíná, abyste dbali na svou ohroženou pověst

Schody - vidět máš vyhlídku, že brzy dosáhneš svého cíle

Schody - spadnout ze schodů varuje před závistivci

Schody - spadnout z nich dolů svou pošramocenou pověst si dokážete napravit

Schody - spadnout z nich dožiješ se něčeho nepříjemného, ale brzy na to zase zapomeneš

Schody - scházet po nich znamená smolný průběh tvých záležitostí a také neúspěch v lásce

Schody - sedět na schodech naznačuje pozvolné, ale neustálé zlepšování finanční situace

Schody - jíti dolů štěstí tě na krátký čas opustí

Schody - jiti nahoru svou činností se dostaneš kupředu

Schody - jít po nich dolů jste srdečně vítanými hosty pro lidi, které hodláte vyhledat

Schody - jít po nich je znamením nenadálé změny v obchodě

Schody - jit po nich nahoru získáte si špatnou pověst

Schovati - něco nečisté svědomí

Síra - Síra zlobení s dětmi, s tchyní

Skála - vysokou viděti velkolepým předsevzetím se zabývati

Skála - viděti práce a únava

Skála - stoupati a opět sestupovati zbohatnutí z války

Skála - snadno s ní sestoupiti přítele nebo příbuzného ztratiti

Skála - snadno jí zdolati vysokých cílů dosáhnouti

Skála - nemoci na ní vylézti váznutí, pokles obchodů

Skála - na skálu stoupati dobré v zaměstnání, hlavně duševní ušlechtilostí

Skála - na ní vylézti překonání se

Skláněti se - Skláněti se ponížení, ztráta

Sklenice - viděti nebo míti vrtkavost v obchodech, nejistota

Sklenice - rozbíti neštěstí, úlek, o smrti milé(ho) se dozvěděti

Sklenice - prasklou viděti roztržka

Sklenice - brousiti viděti něco vypátrati

Skleník - viděti vytrvalostí k cíli dojíti

Skořice - Skořice jmění

Skot - Skot je zpravidla špatné znamení

Skříň (Skříňka, Skříně) - Viděti V mytologii Pandořina skříňka obsahovala všechna trápení světa, ale i naději. Obsahuje vaše skříňka vzpomínky nebo nějakou část vašeho života, kterou jste do ní uzavřeli. Skříňka může též symbolizovat rakev nebo smrt, ale také dělohu a bezpečí.

Skříň (Skříňka, Skříně) - kupovati dělej zásoby

Skřivánek - Skřivánek Viz: Pták,Ptáci,

Skřivánek - Skřivánek dobré pořízení

Skvrny - našatech zarmoucenost

Sláma - Sláma nezdar v podnikání

Slaneček - jísti pozor na opilství

Slavík - Slavík Viz: Pták,Ptáci,

Slavík - v kleci budeš vzorný a bystrý zaměstnanec

Slavík - tluče v houští štěstí

Slavík - staví hnízdo požehnání do domu

Slavík - přiletěl a posadil se zvláštní posel a potěšení

Slavík - na ruce svatba, manželka vzorná a veselá

Slavík - Slavík dobrý posel, zpívající noviny, které potěší

Slavnost - se zúčastniti zpráva, která zármutek a starosti přinese

Slepice - s kuřátky viděti znamená hodně dětí, vnuků, ale také ztrátu přátel

Slepice - pěknou, velkou viděti štěstí v lásce

Slepice - nalézti od ní vejce velký zisk

Slepice - mnoho jich míti zvětšení provozu

Slepice - kvokati slyšeti dobrý a bohatý sňatek

Slepice - krásná štěstí u druhého pohlaví

Slepice - kdákavé a nenosné sváry

Slepice - jísti z ní polévku narození dítěte

Slepý - viděti se jím ztráta víry, krátkost života

Slepý - vésti ho odklad, překážky v podnikání

Slepý - vésti ho jeden z manželů je klamán

Slepý - vésti ho příležitost potřebným pomoci

Slepý - slepotou poražena panna nikdy se neprovdá

Slepý - ne docela časová ztráta víry a navrácení se k ní

Slepý - býti od falešných přátel oklamán nebo ošizen býti

Slepý - být slepotou poražen chudoba a krátký život

Sliniti - něco nebezpečí nákazy

Sliny - polykati laskominy

Sliny - dávati jinému v oči dotyčný prohlédne své chyby

Slivovice - Slivovice Viz: Alkohol,

Slivovice - mazati se s ní opilost

Slívy - jísti vařené a horké vznáší se nad tebou trest

Slívy - jísti pád, zlé věci

Slon - zabíti znamená smrt

Slon - zabíjeti viděti zrušení předsevzetí

Slon - z jeho klů vyřezávané věci umělecké bohatství

Slon - viděti štěstí v obchodech, pozdní, ale dobré vdavky

Slonovina - Slonovina chudoba

Sloup - zlatý nepříjemnosti s úřadem

Sloup - Viděti Podle Freudova výkladu představuje sloup falický symbol. Zlomený sloup prý reprezentuje impotenci. Pilíře nebo sloupy však také znamenají sílu a podporu. Vzpomeňte si, co nebo koho podpírali? Vás samotné?

Sloup - přeražený nečekej opory ani podpory

Sluch - ztratiti nepozornost

Slunce - z tebe vycházeti budeš míti moc nad jinými

Slunce - vychází velká protekce nebo velká láska

Slunce - vešlo do domu a tam svítilo v budoucnu velká čest

Slunce - nejasné nemocný se pozdraví

Slunce - do něho se dívat oční nemoc

Slunce - do domu na neslunné straně svítící velké bohatství

Slunečnice - její zrna jísti zdráv a silen v lásce

Slunečnice - Slunečnice prudká láska

Služebná - Služebná Viz: Děvečka,

Služebnictvo - viděti mnoho námahy a práce

Slzičky - trhati pouťová radost

Slzy - Slzy Viz: Plakati,

Slzy - vlastní znamenají vlastní radost a projev přízně

Slzy - vidět značí radost

Slzy - utírati vše dobré

Slzy - u jiných věští smutek, který bude důvodem ke starostem také pro tvé přátele

Slzy - stát mezi plačícími varování před neštěstím, které tě může brzy potkat

Slzy - roniti nepříjemnosti

Slzy - ronit slzy mezi ostatními znamená touhu po větší společnosti a po větším porozumění ze strany blízkých

Slzy - Slzy velká radost

Slzy - Slzy radost po delším čase

Slzy - Slzy hledání vnitřního vykoupení a uklidnění

Smaragd - Smaragd dobré jméno a pověst

Smazati - něco odpuštění v rodině, též dluhů

Smetí - Smetí peníze

Smola - hořící bolesti

Smola - Smola smůla ve všem

Smrk - viděti, nebo pod ním státi oklamán, ošálen býti

Smrt - viděti zármutek bližního

Smrt - vidět smrt věští bídu a nouzi nebo bankrot ,pro nemocného je to znamení rychlého konce

Smrt - vidět jako kostlivce s kosou předzvěst osvobození od nějakého břemene

Smrt - Smrt Smrt ve snu bývá spíše znamením odcházejících starých věcí. Neloučíte se náhodou podvědomě s partnerem či se starým domovem? Možná, že si jen přejet ukončit něco, co podle vás již nemá smysl.

Smrt - přivolavší znamená že zanedlouho budeš terčem klepů a pomluv

Smrt - mluví-li na tebe nemilé věci k očekávání

Smrt - býti mrtev Smutné zážitky.

Smrt - Smrt obvykle je sen o smrti varováním před vším nebezpečím a hrozbami,po tomto snu bys měl být mnohem opatrnější než obvykle

Smrt - Smrt jasný závěr jednoho životního úseku

Smrtihlav (můra) - Smrtihlav (můra) nedobrý dopis

Sněhulák - vidět najdete chladného milence či milenku

Sněhulák - stavět přechodně byste měli být necitelní

Sněženka (Sněženky) - trhati blahá stará léta

Sníh - ze silnice vyhazovati nemoc

Sníh - zasypat se sněhem předpovědí dlouhého neúspěšného období

Sníh - vidět padat ohlašuje zprávy, které slibují do budoucnosti lepší úděl

Sníh - vidět krajinu pod sněhem příslib pěkného domova

Sníh - vidět ho v zimě podaří se uzavřít dobrý obchod

Sníh - vidět ho v létě nepříjemné překvapení nebo špatná zpráva

Sníh - vidět ho nepříliš šťastný život

Sníh - ve tvář vanoucí smutek

Sníh - ve sněhu se váleti svoboda a lehkovážnost

Sníh - sněhová vánice předzvěst zlých časů, které ale dobře přestojíte

Sníh - sněhová koule nebo koulovačka neměli byste se nechat zlákat ke zlým skutkům

Sníh - prší v teplé krajině hojnost úrody

Sníh - špinavý předzvěst ponížení a ztráty důvěry ve společnosti nejbližších přátel

Sníh - padat viděti obchodníkům překážka

Sníh - na horách viděti budoucí užitek

Sníh - na cestě navátý, po něm jeti a do něho s velký zármutek

Sníh - jíst nesplněné touhy

Sníh - hustý a těžký změna prostředí

Sníh - házet sněhem varování před zradou společníků

Sníh - do sněhu pršet viděti domácí mrzutost

Sníh - a jinovatka různice a spory

Sníh - Sníh otázka potence,příroda spí nebo odumřela,zima chlad. toto roční období znázorňuje stáří

Sníh - Sníh odvaha vítězí, vykonej nové úkoly celou svou osobností a lehce překonáš překážky

Snop (Snopy) - viděti nepřátele pokořiti

Snop (Snopy) - vázati novou známost ukončiti

Snop (Snopy) - s mnoha klasy viděti Bohatství a spokojenost

Snop (Snopy) - prázdné hloupost

Snop (Snopy) - nakládati a domů vézti za námahu odměnu dostati

Sobol - Sobol bohatství

Socha - viděti do nesmnází přijíti

Socha - povaliti odjezd

Socha - Socha sobec bez srdce

Sojka - Sojka Viz: Pták,Ptáci,

Sojka - v kleci svárlivá žena do domu

Sojka - skřehotající váda v domě

Sojka - na ruce i manželka bude klevetiti

Sojka - na hlavě ženy porodí dceru

Sojka - Sojka klepavá kuchařka

Sokol - létati viděti podveden, ošizen býti

Sokol - Sokol Viz: Pták,Ptáci,

Sokol - pomocí jeho honiti zvěř oblíbenost u nadřízených

Sokol - nésti pocta

Sokol - na ruce ženy porodí syna

Sokol - jeho ztráta ztráta zaměstnání

Sopka - viděti ji katastrofa

Sosna - Sosna budoucí dárek z lásky

Souboj - k němu býti vyzván v nebezpečíživota přijíti

Soud - soudního sluhu viděti, s ním mluviti varuje před zlými lidmi, první láska těžko vydrží

Soud - soudní síň viděti neštěstí, potíže

Soud - před ním státi pravdu hledati

Soud - odsouzen býti zmatek

Soudce - býti obžalován zármutek

Soudce - býti jím velký postup v zaměstnání

Souchotinář - viděti ho vysoké stáří

Soumrak - Soumrak není to dobré v tvé záležitosti

Sourozenec - zemřelého viděti dlouhýživot

Sourozenec - viděti, nebo s ním mluviti nepříjemnosti

Sourozenec - umírati viděti nepřítele ztratiti

Sova - Sova Viz: Pták,Ptáci,

Sova - viděti nemoc, chudoba

Sova - při úplňku krátký, ale velký nedostatek

Sova - na dům sedající za čas někdo z domu zemře

Sova - houkati slyšeti mrzutosti

Sova - Sova zloděj a špatná novina

Spadnout - z výšky nebo do studny neštěstí, ztráta úcty, majetku

Spadnout - s domu opatrnost při všech jednáních

Spadnout - a škodu utrpěti mnoho protivenství zažíti

Spáti - v trní klepy, které štvou

Spáti - v kostele smrt známého

Spáti - v autu mnoho cest

Spáti - u soudu budeš porotcem

Spáti - u šibenice dej na sebe pozor

Spáti - u čápa budeš míti dítě z budoucí lásky

Spáti - sám staromládenectví, staropanenství

Spáti - s mnohými válka

Spáti - při otevřeném okně vždy zdravé plíce

Spáti - nad snářem hádky pro peníze

Spáti - na stromě dostane se ti rozumu

Spáti - na seně štěstí

Spáti - na podlaze nedostatek

Spodek - viděti ho bolení břicha

Společník - Druh, společník lenost a chudoba

Společnost - hýřiti celou noc ve veselé společnosti štěstí a radost

Srdce - ztratiti smrt nejmilejšího z rodiny

Srdce - viděti vroucně se zamilovati

Srdce - rozříznouti rozchod zamilovaného páru

Srdce - přijdeš o ně sám zemřeš

Srdce - perníkové sladká láska

Srdce - mečem probodené konec lásky

Srdce - krváceti viděti urážky zakusiti

Srdce - jísti o vzájemné lásce se ujistiti

Srdce - šípem probodené nezměrná láska

Srkati - při jídle budeš na obědě s nevzdělancem

Sršeň - v příbytku vyloupení

Sršeň - nebo ováda viděti zpráva, která Vám hodně neklidu přinese

Stárnout - Stárnout zlost

Staří lidé (stařec/stařena) - viděti stěstí

Staří lidé (stařec/stařena) - uctívati požehnání

Staří lidé (stařec/stařena) - starý býti svoboda

Staří lidé (stařec/stařena) - Objevil se ve vašem snu moudrý stařec ne Jde o archetypální postavy, které mají představovat určitou autoritu. Například otce, matku, krále, kněze, učitele, soudce atd. Zkoumejte své podvědomí a své skutky, protože tyto postavy jsou hlasem vaší morálky a vy pravděpodobně děláte něco špatně.

Staří lidé (stařec/stařena) - Staří lidé (stařec/stařena) moudrost

Statek - pěkný, velký zděditi, nebo jako dar získ šťastný nebo výhodný sňatek

Statek - míti bohaté dědictví získati

Stavba - viděti nebo stavěti změna bydliště, vzdálení milé, milého

Stavidla - Stavidla povídavá žena

Stavitelé - na lešení viděti v nebezpečí se ocitnouti

Stéblo - Stéblo žízeň na někoho

Stehna - silná dobré zprávy

Stehna - shnilá truchlivý život

Stehna - mající rány brzká smrt, též ztráta poctivosti

Stěhovat (Stěhování) - k nebi smrt

Stěhovat (Stěhování) - do sklepního přízemku pozor na vězení

Stěhovat (Stěhování) - do lepšího vězni svobodu, zdraví nemocnému

Stěhovat (Stěhování) - do horšího zármutek

Sťětí - viděti nepřátele překonati, návrat dlouho nezvěstného přítele

Sťětí - býti strach a zármutek, ztráta mecenáše

Stín - viděti špatné svědomí

Stolice - zlámaná neb spálená zlá příhoda v povolání

Stolice - žena býti