Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Úvod   A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  CH  J  K  L  M  N  O  P  R  Ř  S  Š  T  U  V  Z  Ž


Tabák - šňupati zostření vtipu

Tabatěrka - Tabatěrka sousedské povídání

Tabule - viděti ji mobilizace

Tabule - na ni křídou psáti bude málo potravin

Tabulka - nalézti břidlicovou tabulka necudné myšlenky

Tabulka - Břidlicová tabulka nevěř paměti, poznávej vše

Taktovka - mávati s ní budeš mnohým vládnout

Talíř - viděti je pro tebe kdesi přichystána dobrá služba

Tančírna - v ní se nacházeti potupa

Tančiti - Tančiti tanec s partnerem nebo partnerkou chápeme čistě sexuálně

Tančiti - vidět budete postaveni před volbu mezi dvěma lidmi

Tančiti - sám tančit při volbě mezi dvěma lidmi zvolíte špatně

Tančiti - neobratně zdar po namáhané práci

Tančiti - lehko a hezky dobrý zdar

Tančiti - doma vážná známost

Tančiti - Tančiti tanec jednotlivce se vztahuje k problému vlastního vnitřního protihráče

Tančiti - Tančiti máš mrštnou povahu, která se dovede přizpůsobit všem změnám života

Tanec - Tanec Viz: Tango,

Tanec - vidět tančící značí tvou potřebu odpočinku a klidu

Tanec - upadnout během něj zvěstuje nemoc či zranění

Tanec - učit jiné tančit věští brzkou romanci

Tanec - sám tančit předpovídá radost a štěstí

Tanec - s pohledným partnerem značí neopodstatněnou žárlivost ze strany partnera

Tanec - na provaze zvěstuje riskantní předsevzetí

Taneční mistr - nebo placený tanečník máte dobré manýry

Taneční mistr - Taneční mistr zábavy

Tanečník (tanečnice) - z povolání z povolání

Tanečník (tanečnice) - Tanečník (tanečnice) příjemná známost

Tango - Tango Viz: Tanec,

Tango - tančit nebo vidět druhé tančit uděláte hloupost, nemusíte jí ale litovat

Těhotenství - vysmívat se těhotné zvěstuje velký smutek a starosti v rodině

Těhotenství - vidět těhotnou je signálem budoucího štěstí

Těhotenství - vidět sebe těhotnou pro vdanou ženu znamená možnost porodit dvojčata

Těhotenství - vidět sebe těhotnou pro pannu jde o výstrahu před jejím milým, jenž chová nečisté úmysly

Těhotná - viděti ji změna povolání

Těhotná - vidět druhé příslib hmotného štěstí

Těhotná - žena uděláš velkolepý vynález, který ti vynese slávu a zisk

Těhotná - být přání se splní

Těhotná - Těhotná žena očekává od života něco nového, když se vesnu vidí jako těhotná, muž přenáší své vlastní nové plány na jiný objekt

Tekutina - cmrndati tekutinu budeš mít močové těžkosti

Tele - zlaté tele, klaněti se mu chamtivost

Tele - zápasiti viděti z nemoci se uzdraviti

Tele - viděti nerozumné kousky vyváděti

Tělo - zbodané nebo pihovaté zbohatneš ve zlatě podle počtu pih

Tělo - vlastní viděti tlusté zvětšení majetku

Tělo - úplně nahé buď nevinnost nebo také hanba

Tělo - slabě tlustý člověk větší schopnost do podnikání

Tělo - churavé ztráta majetku

Tělo - Čistiti si zdraví a spokojenost

Tělo - černé míti veřejná neúcta

Temno (Temnota) - Temno (Temnota) Viz: Noc,Tma,

Temno (Temnota) - z ní na světlo vyjíti vysvobození z velkého nebezpečí

Temno (Temnota) - v ní se nacházeti v nouzi se octnouti

Temno (Temnota) - Temno (Temnota) brzy zjistíš kde je východisko

Těsnost - cítiti chvíle úzkosti

Tetřev - Tetřev slepota v lásce

Tchoř - viděti ošklivá nemoc

Tchyně - Tchyně pošmourné počasí

Ticho - Ticho hádka

Tlumok - zavazovat nastávající cesta

Tlustý - tlusté děti míti znamená dobrý rok

Tlustý - býti nečekané bohatství

Tma - Tma Viz: Noc,Temno,Temnota,

Tma - ztratit se v ní je znamením těžkých životních situací, které se tě dotknou

Tma - Tma zdlouhavá nemoc

Tma - ustupující tma a objevující se světlo předpovídají šťastný obrat a celkové zlepšení situace

Tma - být ve tmě v podzemní kobce, sklepení můžete očekávat útok na vaši osobu

Tma - být ve tmě s mnoha lidmi ohlašuje protistátní spiknutí

Tma - být ve tmě a nemoci najít cestu je předpovědí dočasného zhoršení životních podmínek

Tma - být v temnotě nutně potřebujete radu jiných

Tma - Tma duševní stav, který může být změněn jen nezúčastněnou osobou,člověk se cítí vydán všanc a měl by nalézt pomoc

Topas - Topas Viz: Drahokam,

Topas - Topas podzim života

Topiti - se blahobyt,štěstí

Topiti - někoho viděti vítězství nad nepřítelem

Topol - Topol Viz: Strom,

Topol - Topol cesta bez přítěže

Továrna - Továrna Viz: Fabrika,

Továrna - míti nebo viděti dobré obchody

Trám - Trám záchrana v nouzi

Tráva - viděti mějte se na pozoru před lichvářem

Tráva - sekati ji budoucí štěstí

Tráva - seděti na ní láska

Tráva - ležeti na ní výlet

Trh - Trh zisk

Trn - počervenalý zlé ženy

Trn - ovocný trh vyhubování

Trn - jím býti píchnut ukončení známosti

Trn - choditi trním a bodnouti se do nohy náhlá smrt

Trn - být jím opleten dostati se do rukou zlých lidí

Trn - Trn člověk mizerné povahy

Trosky - hradu, z nich spadnouti škodu utrpět

Trosky - hradu viděti zarmoucenost, truchlivost

Trosky - hradu, na něšplhati nebojácnost v každém nebezpečí

Trpaslík - sádrového viděti nešťastný úmysl

Třapec - Třapec nebezpečí z lásky

Třešně - sladké dobrá budoucnost

Třešně - kyselé lehká nemoc

Třešně - černé nevítaná návštěva

Třináctka - Třináctka pro někoho neštěstí, pro jiné štěstí

Třtina - míti jí mnoho radost a majetek

Třtina - jež se rozhojnila na louce rozhojní se i majetek

Třtina - Třtina velký majetek

Tučněti - sám bohatství

Tuk - vařiti ztráta, prohra

Tuk - jísti nemoc

Tužka - viděti dobré zprávy

Tvář - Tvář Viz: Obličej,

Tvář - zakrývat špatné zprávy

Tvář - tváře tlusté,červené dobré vyhlídky

Tvář - tváře hubené truchlivost, lítost

Tvář - pěknou ve vodě viděti dlouhýživot

Tvář - pěknou potkati hodně radosti

Tvář - pěknou míti dobrý průběh předsevzetí

Tvář - ošklivou ve vodě viděti nepřátelství

Tvář - ošklivou míti hodně starostí

Tvář - mýti žal

Tvář - hezkou v zrcadle viděti splněné přání

Tvář - bledá nemoc nebo úmrtí

Tvář - bez nosu smrt

Tygr - viděti zlé vášně

Tygr - krmiti budeš podporovati zlé vášně

Tykve - zelí z nich jísti je-li někdo nemocen, bude zdráv

Tykve - zralé nebo nezralé viděti práce bez výdělku

Tykve - míti ve svém domě připojíš sek vlivnému člověku a zbohatneš

Tykve - jádra z ní jísti budeš podvádět

Tykve - jádra dávati jiným jísti budeš podváděn