Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Úvod   A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  CH  J  K  L  M  N  O  P  R  Ř  S  Š  T  U  V  Z  Ž


Váček - s penězi najíti žádný zisk

Váček - prázdný najíti nevděk

Vada - v těle, v obličeji dobrota srdce

Váhy - zlomené smrt

Váhy - vyrovnané viděti vyhraješ při soudní

Váhy - pěkné a lesklé spravedlivý soudce

Váhy - nerovné prohraješ při soudní

Válka - Ocitli jste se ve snu ve válce nebo ji p Možná je to bitva mezi tužbami vašeho podvědomí a vědomí nebo mezi vaším intelektem a emocemi. Může se však jednat i o jakousi metaforu z vašeho reálného života.

Valy - zdá-li se o nich ženě dobré postavení muže

Vápno - Vápno vyhlídka na vysoké výdaje

Vavřín - Vavřín umělecká sláva

Váza - Váza ucházení se o přízeň

Vázati - Vázati rozejití, rozloučení, rozvod

Včela (Včely) - ztratiti se i úl zchudnutí

Včela (Včely) - viděti dobré znamení

Včela (Včely) - úl viděti blaženost, prospěch

Včela (Včely) - rojící se viděti popletené záležitosti

Včela (Včely) - rojící se na stromě viděti posílení lásky a věrnosti

Včela (Včely) - pracovati viděti dobře se míti

Včela (Včely) - od nich bodaný býti brzké neštěstí, nepříjemnosti s přáteli

Včela (Včely) - med sbírati viděti dostati dobrou radu

Včela (Včely) - jejich roj stálé bohatnutí

Včela (Včely) - jejich bzukot a rojení svatba

Vdávati - se potíže, neštěstí, chudoba

Večer - štědrý večer obdarování a rodinné štěstí

Vědec - viděti nebo s ním mluviti podvedený býti

Vejce - viděti nebo koupiti úspěch v obchodech, blahobyt, povýšení v úřadu, dobré děti, dlouhýživot

Vejce - spadnout nechati nesvornost

Vejce - shnilé rozbíti do zlýchřečí se dostati

Vejce - rozbité viděti ztráta, hádka, chudoba, rozchod s přítelem nebo partnerkou (partnerem)

Vejce - nakládati vejce, okurky, ovoce atd. bude v zemi drahota

Vejce - najíti ženichem nebo nevěstou se státi

Vejce - míti výhra, domácí pohoda

Vejce - míchaná vejce klepy o tajené nemoci

Vejce - žluté viděti vážná nemoc

Vejce - jísti otcem se státi a tímšťastný býti

Vejce - červené viděti hněv, požár, úmrtí přítele

Velbloud - viděti neobvyklý zážitek zažíti, zbohatnouti

Velbloud - sestoupiti z jeho sedla nemoc i uzdravení

Velbloud - seděti na něm a rychle jeti rychlá smrt

Vemeno - krávy viděti požehnání, dárek

Věnec - ze zlata na hlavě, spadne a zase zdvižen vše se zakryje

Věnec - ze zlata na hlavě míti a nechat spadnout hanba

Věnec - ze zlata na hlavě důstojenství

Věnec - z klasů na hlavě vyznamenání

Věnec - z hlavy někomu vzíti přebereš jeho zaměstnání, majetek

Věnec - z dubového listí dostati vyznamenání

Věnec - z červených růží zlá nehoda

Věnec - žlutý nemoc smrtelná

Vepř - viděti ho dobře pochodíš

Vepř - pařiti vepře pozemské radosti

Vepř - chytiti ho někdo u vás bude v domě přistižen při nevěře

Vepř - hladiti ho tajná láska

Vepř - bíti ho pokárání za neslušnost

Vepř - bíle oblečený tajné nectnosti

Verpánek - Verpánek podnikání s málo penězi

Věřitel - viděti nebo jeho návštěvu očekávati dobré, ale obtížné obchody sjednati

Veselost - ve spánku neklid, nepokoj

Vesničan - zámožného viděti znamenáštěstí

Vesničan - mluviti viděti veselé dny přijdou

Vesničan - chudého navštíviti o úctu přijíti, pohrdání zakusiti

Veš - Veš bohatství z nečistých zisků

Veverka - viděti znamená pro svobodnou osobu dobrý sňatek, pro vdanou péče o dítě

Veverka - od ní býti pokousán znamená pro svobodnou osobu zlou manželku, pro vdanou zlé děti

Vězeň - býti propuštěn do civilu sejde ze svatby

Vězeň - býti a hlídán zlým strážcem nastěhuje se k vám tchyně

Vězeň - býti oženit se

Vězení - z něj propuštěn býti nemoc, smrt

Vězení - viděti klid získati

Vězení - v něm býti útěcha od přátel

Vězení - do něj býti veden štěstí, zdraví

Věž - strážní věž bývá symbolem opatrnosti a obezřetnosti. Může to však být i věž vyhlídková, ztělesňující povýšenost a odtažitost.

Věž - hladomorna uvěznění

Věž - vysoká vysoké stáří a dosažené cti

Věž - jí nahoru stoupati a v ní veliké okenní Pokud jste ve snu viděli věž, znamená to, že můžete mít štěstí při řešení svých starostí. Stoupat na věž znamená, že jste čestní a svou čest si zachováte i tehdy, kdy k vám přijde sice skvělá, ale podezřelá nabídka. Pokud ve snu věž boříte,nejspíš budete.

Věž - jí nahoru stoupati a v ní veliké okenní budeš mít dar ducha

Věž - jí nahoru stoupati tvůj život myšlenkově bude naplněn

Věž - hořící starý a ctěný muž zemře

Vidlička - míti, nebo viděti oklamán(a) býti

Vikev - vařenou jísti nemoc a zármutek

Vikev - rostoucí v domě různice, hádky, pláč

Víko - Víko Viz: Poklop,

Víko - zavříti smrt

Víko - odklopiti narození dítěte

Víla - viděti nebo s ní mluviti velkéštěstí ve všem

Vinice - viděti v čas zrání bez hroznů bezdětné manželství

Vinice - sbírati v ní hrozny tesknost a zármutek

Vinice - sbírati černé hrozny hrozí ti vězení

Vinice - sbírati bílé hrozny vyšetřování na svobodě

Vinice - černé hrozny sbírati mimo vinobraní zisk

Vinice - bílé hrozny sbírati mimo vinobraní velký zisk

Víno - Víno Viz: Alkohol,

Víno - ze sudu crčící hádka v domě

Víno - silné a opíti se budeš podplácen

Víno - s vodou píti stálé peníze

Víno - rozlité víno vlastní může znamenat sebeobětování

Víno - rozlijete víno někoho jiného Mohli jste prolít jeho krev. Pokud tedy máte v úmyslu se s někým pohádat nebo poprat, nechte raději všechny kuchyňské nože a jiné zbraně hodně daleko od sebe.

Víno - opíti se jím a hádati soud

Víno - muškátové víno myšina v domě

Víno - mošt píti k penězům přijíti prostřednictvím ženy

Víno - čisté píti peníze a majetek bez práce

Víno - Víno Červené víno je duchovní symbol pro život.

Víno - červené popíjeti Vězte, že při přijímání jsou víno a krev zaměnitelné symboly.

Víno - bílé zdraví až na některé menší nemoci

Vítr - tě nese na jiné místo v cizině zbohatneš

Vítr - severák přijdeš o majetek

Vítr - náhlý a silný, uragán, smršť katastrofa

Vítr - když fouká vítr svár

Vítr - jak strom láme snížení platu

Vítr - jak se opírá do zad na tvé cestě bude ti dána pomoc

Vítr - horký nemoc a zármutek

Vlajka - vlající viděti nebezpečí, blížící se neštěstí

Vlajka - nésti úctu získati

Vlak - být v uhánějícím vlaku symbolizuje obavy a potíže, které které se na konec ukáží být důvodem tvých zisků

Vlak - zmeškat vlak, nasednout do nesprávného vlaku ve snu, znamená promeškané příležitosti, nebo to, že chcete dosáhnout něčeho nemožného.

Vlak - vystoupit z vlaku dosáhnete svého cíle

Vlak - vidět předzvěst rozloučení

Vlak - vidět ho vyjíždět z tunelu dozvíte se tajemství o sobě samém. Podle freudovského pojetí představuje vlak penis a vjezd do tunelu (ztělesňujícího vaginu) je symbolem pohlavního styku.

Vlak - uhánějící znamená životní změny

Vlak - stojící vlak věští nespokojenost a neúspěchy v práci či jiné životní překážky

Vlak - spěchat na vlak ukazuje na mnoho novinek

Vlak - rychlík dostaneš dopis expres nebo telegram

Vlak - prázdný vlak znamená brzké nezdary a problémy doma

Vlak - osobní obdržíš dopis

Vlak - ocitnout se v lůžkovém vagónu varuje před nemilou společností, která může způsobit tvé finanční stráty

Vlak - nákladní vlak znamená změny k tvé spokojenosti a rozmnožení majetku

Vlak - lokálka mnoho času přejde, než dostaneš dopis

Vlak - jet s ním značí dobrý a rychlý postup - hladce probíhající cesta napovídá, že se v životě ubíráte správným směrem.

Vlak - být přítomen železničnímu neštěstí od vzdáleného přítele dostanete špatné zprávy

Vlas (Vlasy) - Vlas (Vlasy) Viz: Kadeře,

Vlas (Vlasy) - ztratiti zléčasy zažíti

Vlas (Vlasy) - více jich rozpuštěných choroba

Vlas (Vlasy) - ustřihnouti ulehčení od starostí

Vlas (Vlasy) - stříhati si nechati nepříjemnostem se vyhnouti

Vlas (Vlasy) - stříhaný, zdá-li se panně pozbytí panenství

Vlas (Vlasy) - stříhaný, zdá-li se ženě rozvod

Vlas (Vlasy) - stříhaný z tvé hlavy oloupení, škoda

Vlas (Vlasy) - rozcuchané míti rodinné rozepře

Vlas (Vlasy) - Vlas (Vlasy) Pokud se vám vlasy omotávají kolem těla a dusí vás, patrně jste na sebe nabrali povinnost, kterou nejste sto splnit. Ztráta vlasů symbolizuje nejistotu.

Vlas (Vlasy) - Vlas (Vlasy) "Pokud se vám zdá o dlouhých vlasech, které se kolem vás vlní, téměř plavou v prostoru, znamená to, že zřejmě vy sami v něčem ""plavete"". Možná jste jen příliš uvolnění a flegmatičtí k dění okolo sebe."

Vlas (Vlasy) - na jinou barvu barviti lež

Vlas (Vlasy) - kadeřiti návštěva spolku nebo divadla

Vlas (Vlasy) - jež padá starosti

Vlas (Vlasy) - hezkéčerné míti zdraví

Vlas (Vlasy) - šedé míti starostmi obtížen býti

Vlas (Vlasy) - dlouhé míti vážený a oblíbený býti

Vlas (Vlasy) - česati štěstí v obchodech všeho druhu, spory rozřešiti

Vlas (Vlasy) - Česati si je péče o něco, dobrý pořádek

Vlas (Vlasy) - červené míti nepřátelé na blízku

Vlas (Vlasy) - cuchati stařeně vlasy dlouhé vyjednávání

Vlas (Vlasy) - cuchati dívce naděje na potěšení

Vlas (Vlasy) - cizí nositi nemoc na blízku

Vlas (Vlasy) - barviti na rusý úbytek majetku

Vlas (Vlasy) - barviti šedý na černo veřejná hanba

Vlaštovka - Vlaštovka Viz: Pták,Ptáci,

Vlaštovka - jejich houf, jak odlétají nebezpečí

Vlaštovka - její štěbetání dobré zprávy

Vlaštovka - její mlčení nedobré zprávy

Vlaštovka - Vlaštovka štěstí, obrana

Vlk - viděti ho budeš poškozen od lakomce

Vlk - ovci v tlamě nesoucí sňatek z rozumu

Vlk - je honiti pomocí psů zbavíš se nadobro zlého člověka

Vlk - býti jimi pronásledován tvá spása je v rychlém jednání

Vlk - býti jimi obklopen pozor na lichváře

Vlk - bojovati s ním soud nebo věřitelé

Vlna (látka) - přísti ji daleká cesta s mnoha příhodami

Vlna (látka) - ovčí vyrvati z ruky ztráta majetku

Vlna (látka) - ovčí do bytu přinesou ztracené peníze se ti navrátí

Vlna (látka) - ovčí bílou najíti hotovost ve zlatě

Vnitřnosti - viděti radost a láska

Vnitřnosti - břicho a vnitřnosti když vidíš dostaneš děti

Vnuk - získati stálý blahobyt

Voda - vyrazivší náhle ze stěny, sloupu pláč celé rodiny

Voda - vylévati škoda

Voda - vylévat ji znamená, že můžeš brzy očekávat ztrátu postavení nebo menší, ale nepříjemné zdravotní potíže

Voda - Vodu nabírati dopíditi se nějaké

Voda - vodou se břísti potupu

Voda - vodnatelnost velká nemoc tě očekává

Voda - vidět kalnou nebo špinavou předzvěst nejasných nebo nejistých poměrů

Voda - vidět čirou příslib úspěchu a zisku

Voda - vedle vody jíti (zamilovanému) jest dobrým znamením

Voda - vedle vody jíti (ženatému a vdovci) nepříjemnosti

Voda - ve vodě státi a mýti se velká práce

Voda - vařící Nebuď náruživý, kroť svůj temperament!

Voda - valicíse na Vás pozor dost velké neštěstí

Voda - v putně na zádech nésti neštěstí

Voda - v kotli vařit viděti nebezpečí

Voda - v kalné neb bahnité chodit nemoc

Voda - v čisté vodě se koupati zdraví

Voda - v botách nezoufej

Voda - teplou píti Chybí ti zdraví, jdi k lékaři.

Voda - teplou píti zlé

Voda - svěcenou se kropiti žal

Voda - studenou píti Tvé tělesné zdraví je dobré.

Voda - studenou píti dobré

Voda - studená Úspěch je na dosah.

Voda - studená velmi chladné přivítání

Voda - stoupající kolem domu naznačuje vítězství nad konkurenty

Voda - stojatá váš citový život stagnuje nebo neexistuje

Voda - státi u vody zoufání

Voda - spadnouti do ní a topiti se ztráta práce

Voda - spadnout do studené vody je varováním před falešnými lidmi ve tvém okolí

Voda - spadnout do kalné vody upozorňuje, že v blízké budoucnosti uděláš mnoho chyb, které zapříčiní tvůj smutek a lítost

Voda - sladkou píti nedostatek

Voda - se opařiti hněv

Voda - rozvodněnou viděti neštěstí

Voda - rozvířená znamená nebezpečí ve tvém okolí

Voda - rozlíti ji Klameš sebe.

Voda - přebroditi Nedělej si starosti, o tvou budoucnost je postaráno.

Voda - proudící Poukazuje na temperament a silné emoce.

Voda - ponořiti se do ní Někdo tě chce podmanit, ale nedáš se.

Voda - pobývat nad rozvířenou vodou věští brzkou smrt v rodině

Voda - po vodě choditi šlapeš po pravdě

Voda - pít teplou vodu je znamením menších zdravotních potíží nebo nevelkých rodinných problémů

Voda - pít kalnou vodu je předzvěstí těžké nemoci

Voda - pít ji znamená významné ztráty v podnikání

Voda - padnouti do vody pronásledování a svízele

Voda - opařiti se I v malých věcech buď opatrný!

Voda - nosit v nádobě vodu znamená nečekané štěstí a zlepšení v podnikání

Voda - minerální voda znamená nečekané štěstí při uskutečňování tvých plánů a záměrů

Voda - kola na vodě pravdivý dopis od člověka zapomenutého

Voda - klidná, nezčeřená hladina reprezentuje hlubokou studnici vašich citů

Voda - kalná voda varuje před nebezpečím a věští smutek a osamělostí

Voda - kalná nebo bouřlivá nemoc

Voda - kalná Kdo nemá míru, znepříjemňuje si život.

Voda - kalná zlo znamená

Voda - kalná nepravdy

Voda - jasná a tichá znamení velkého štěstí

Voda - choditi po ní Navzdory všem zvítězíš.

Voda - chodit po ní znamená úspěch a zdar v podnikání a štěstí v lásce

Voda - čistá voda znamená mnoho potěšení a nečekané rozmnožení majetku

Voda - čistá PRAVDA

Voda - čistá dobře

Voda - Voda znamená city

Voda - Voda stav a kvalita odpovídá vašemu duševnímu stavu

Vodní - roura nepříjemné setkáni

Vodní - pták neštěstí

Vodní - muž vyhledáváš mnohé nepříjemné věci

Vodní - kolo viděti brzké převzetí nějakého obchodu

Vodní - had nemoc šťastně přetrpíš

Vodní hladina - vidět zrcadlit se v ní jiné předměty přináší klam nebo zklamání

Vodní hladina - vidět se v ní jako v zrcadle sám sebe v nějaké věci oklamete

Vodní hladina - vidět neklidnou zčeřenou přináší dny plné starostí

Vodní hladina - vidět klidnou hladkou příslib bezstarostných dnů

Vodomet - viděti naděje

Voj - Voj chop se první věci, která se ti namane

Volat (volání) - volat někoho upozorňuje na nepřátele, kteří se snaží za každou cenu překazit tvé plány a záměry

Volat (volání) - volání druhých čeká tě dobrá zpráva

Volat (volání) - slyšet volat své jméno vzdálený člověk vás naléhavě potřebuje, nebo vás chce ochránit před nějakým zlem či osudem

Volat (volání) - slyšet volání nežijícího člověka brzy tě potkají mnohá neštěstí, kterým nebudeš schopen čelit

Volat (volání) - slyšet volání je znamením, že máš očekávat těžkou nemoc nebo smrt

Volat (volání) - slyšet smutek v tvém domě

Volat (volání) - slyšet ohlašují se nějaké novinky

Volavka - Volavka Viz: Pták,Ptáci,

Volavka - viděti ji dobře vědí o tvé práci i úmyslech

Volavka - v domě spící nemocný se určitě uzdraví

Volavka - v domě chodící radost a veselí

Volavka - její maso jísti zdraví

Volavka - Volavka nebezpečný člověk, který zasáhne ve svém čas

Voňavka - cítiti ji dobré jméno a čest mezi lidmi

Vosa (Vosy) - v příbytku návštěva cizího člověka za loupeží

Vous (Vousy) - vousy na bradě chudého dluhů ti přibude

Vous (Vousy) - na bradě holiti zahanbení

Vous (Vousy) - husté na bradě čest i majetek

Vous (Vousy) - hrozně dlouhé na bradě pronásledování věřitelů

Vous (Vousy) - šedivé na bradě hanba veřejná

Vous (Vousy) - dlouhý míti výhra, stěstí

Vous (Vousy) - dlouhé na bradě u ženy zármutek té ženy

Vous (Vousy) - dlouhé na bradě zvýšení majetku

Vous (Vousy) - červený míti falešní přátelé

Vous (Vousy) - červený míti faleš a nenávist

Vous (Vousy) - černý a pěkný míti dobré zdraví

Vozka - viděti zlost, roztržka

Vrabec - Vrabec Viz: Pták,Ptáci,

Vrabec - vrabčí čimčarání v domě klepy od vlastních lidí

Vrabec - vrabčí čimčarání dobrý přítel ti domluví

Vrána - Vrána Viz: Pták,Ptáci,

Vrána - její maso jísti syrové těžká nemoc

Vrána - jako člověk hovořící rvačka i vražda

Vrata - zavřená odlož cestu

Vrata - otevřená proveď cestu

Vřesoviště - zelené viděti znamená poslední paprsek naděje

Vřesoviště - suché viděti zmařeny všechny naděje

Vůl - trknouti pokuta

Vůl - prodati ztráta místa

Vůl - mnoho jich do domu zbohatnutí

Vůl - jeho kůži najíti moho peněz za pomoci vlivného člověka

Vůl - černého viděti velké štěstí

Vůz - rychle letí s tebou vpřed těžká nemoc

Vůz - nákladní viděti čilý pohyb v obchodech

Vůz - nákladní viděti dobré a trvalé zaměstnání

Vůz - krásný viděti a sednouti si do něho zbavíš se starostí

Vůz - i s koňmi spadne do jámy smrt

Vydra - chytiti dobré obchody

Výhra - získati příjezd přítele očekávati

Výskati - si neštěstí a truchlení

Vznášení - Vznášejí se kolem vás ve snu věci a těžk Zeptejte se sami sebe, co vás tíží. Možná je to partner, od kterého byste chtěli utéct, možná vaše staré zvyky, které jsou vám na překážku