Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Úvod   A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  CH  J  K  L  M  N  O  P  R  Ř  S  Š  T  U  V  Z  Ž


Zabíti - přítele přítel půjčí peníze, leč brzy je vrátíš

Zabíti - Zabíti spácháš křivdu

Záclona (Záclony) - za ní se ukrývati pozor na podvod

Záclona (Záclony) - viděti úspěšné obchody

Záclona (Záclony) - spálené, potrhané smrt úrazem

Záclona (Záclony) - rozprostřené po domě povýšení

Záclona (Záclony) - krásné v domě radost, majetek i uznání

Zadek (Zadnice) - svůj viděti zmatek v obchodech

Zadek (Zadnice) - ženský viděti malichernostmi se zabývati

Zahrada - zanedbanou viděti falešnými rádci obklopen býti

Zahrada - s vysokým plotem viděti zamítnutížádosti

Zahrada - Pokud uvidíte ve snu zahradu, vězte, že Oplocená nebo příliš plůtky rozčleněná zahrada může znamenat i sexuální zábrany.

Zahrada - Pokud uvidíte ve snu zahradu, vězte, že Pokud naopak zahrada zarůstá plevelem, zamyslete se nad tím, jak vlastně vystupujete vůči svému okolí.

Zahrada - Pokud uvidíte ve snu zahradu, vězte, že Pokud vidíte strohé cestičky, geometricky rozdělené záhony a vše až puntičkářsky dokonalé, je možná váš život příliš organizovaný a není v něm nikdy místo pro něco nečekaného.

Zahrada - Zahrada hezkou se procházeti: radost, zvětšení majetku,čest získati, dobré obchody

Záchod - Záchod rozmrzelost, nuda

Zajetí - do něj se dostati podvod

Zajíc - viděti strach

Zajíc - stříleti šťastný býti

Zajíc - po něm něčím hoditi žena se ti časem zprotiví

Zajíc - pečeného ho jísti zlá pohlavní nemoc

Zajíc - jísti spokojenost

Zajíc - chytiti ho za manželku chtít lehké děvče

Zakopati - něco ztráta štěstí

Záloha - žádati ji budeš jednati se sprostým mužem

Zámek (zabezpečovací zařízení) - zavírati dovolená

Zámek (zabezpečovací zařízení) - visací na dveřích viděti nejsi vítán tam, kam chceš jíti

Zámek (zabezpečovací zařízení) - rezatý domácnost, kde nestojí o návštěvy

Zámek (zabezpečovací zařízení) - otvírati krádež

Zámek (zabezpečovací zařízení) - mazati sledování, překvapení

Zametat - světnici nemoc

Zápach - silný nevěrnost, proradnost, faleš

Zarmoucen - býti přátelé přijdou

Zásuvka (Zásuvky) - vytažené svatba nebo dědictví

Zátka - Zátka to, co důležitého víš, dále nepovídej

Zatmění - slunce viděti válka, těžká doba

Závin - jablkový závin brzké nabytí ztracených sil

Závoj - Závoj kupuješ zajíce v pytli

Zázvor - v pytlíku najdeš peníze

Zbraň - nabíjeti střelnou zbraň k rozhodnému slovu se připrav, přichystej

Zbrojnice - viděti válka a nepokoje

Zeď - zbořená osvobození

Zeď - vysoká vyšetřovací vazba, vězení

Zeď - Zeď Může to být přehrada mezi vámi a lidmi, kterou jste si sami vytvořili. Ale možná, že jen oddělujete některé vlastnosti od zbytku vaší osobnosti.

Zeď - hřbitovní blízký pohřeb

Zelenina - syrovou viděti nebo jísti nepříjemnosti v obchodech, ztráta, nemoc

Zelí - vytrhávati a vyhazovati zbavíš se zármutku

Zelí - nedobře vařené zármutek

Zelí - jísti kyselé s octem žalost

Zem - s ní mluviti velké bohatství

Zem - padnouti na zem a jestliže ucítíš bolest pohroma a zmatek

Zem - padnouti na zem můžeš dosáhnouti výhry

Zem - obdělávati přírůstek do rodiny

Zem - lutou, sluncem zalitou viděti štěstí, úspěch, věrné přátelství

Zem - kopati zemi stavba nebo pohřeb

Zem - černou viděti nepříjemnost, neštěstí, zármutek

Zeměkoule - viděti velká cesta, brzká ašťastná svatba

Zemětřesení - v domě a cosi se zlámalo skrytá krádež

Zemětřesení - pouze v domě velké daně

Zemětřesení - cítiti znamená změnu, slušnost

Zimostráz - Zimostráz Viz: Květiny,

Zimostráz - zelený viděti pevné naděje

Zimostráz - Zimostráz předpovídá se ti vysoký věk

Zkoušky - symbolizují úspěch či neúspěch v jakékoli oblasti vašeho osobního a profesního života. Sen o zkoušce z předmětu, na který jste se neučili nebo který jste nikdy nestudovali, neklasickým snem odrážejícím strach ze selhání. Naopak složení zkoušky představuje váš úspěch v čemkoli, co právě podnikáte.

Zlatiti - něco příliš vábné líčení na úkor pravdy

Zlato - ztratiti okraden nebo v obchodech podveden býti

Zlato - Zlatý důl objevit jistá výhra

Zlato - Zlatou rybu viděti překážky v obchodech

Zlato - Zlato v prutech dostati nepříjemnosti, ztráta

Zlato - Zlato ukrásti úctu nebo milého(ou) ztratiti

Zlato - Zlaté mince viděti, přijímati věrná láska a brzká svatba

Zlato - Zlaté a stříbrné zboží vlastniti lichotníky okolo sebe míti

Zlato - viděti nebo míti znamená úspěch v započatých i probíhajících záležitostech

Zlato - v zemi nalézti, odnésti a schovati křivé nařčení

Zlato - rýžovati nebezpečí od zlých lidí

Zlato - rozpouštěti nebezpečí popálení

Zlato - rozdávati svatbu chystati

Zlato - platiti zlatem roztržka s přáteli, neštěstí v obchodech

Zlato - na sobě nositi těkavost, nestálost

Zloděj - vstoupiti viděti stěstí a jistota v obchodech

Zlomení - něčeho rozejíti se

Zmije - Zmije Viz: Had,

Zmije - zabít zmiji brzy se zbavíš falešných známých a přátel

Zmije - zabít ji předzvěst usmíření

Zmije - vidět znamená nešťastnou lásku

Zmije - vidět ji tvoji nepřátelé jsou silnější, než ty

Zmije - útočící zmije naznačuje smutek, který na tebe padne kvůli neštěstí nejbližších přátel

Zmije - chytat zmiji překonáš všechny potíže

Zmije - honit zmiji staneš se závislí na jiných

Zmije - hladit ji varuje před nebezpečím, které ti hrozí

Zmije - být uštknut zmijí varuje před upadnutím do vážných finančních problémů

Zmije - být jí uštknut zničené štěstí

Zmije - Zmije nemoc

Zmrtvýchvstání - viděti vysvobození z bídy

Znečištění - Znečištěn býti zlá pomluva

Znečištění - Znečištěn býti a očistiti se z nebezpečí se dostati

Znečištění - Znečistiti se nevěra

Zneuctěn (Zneuctěna) - býti veřejně neštěstí a pokles v obchodech

Zneuctěn (Zneuctěna) - býti neštěstí ve všem

Zpěv - slyšeti dobrá zpráva

Zpívat - krásně a změniti hlas náhlé neštěstí, úraz

Zpívat - krásně a náhle zmlknouti teskný život

Zpívat - krásně radost, veselí, chvála

Zpovědník - viděti ho, jemu se zpovídati nejasné obchody napraviti

Zrno - ječné zrno nevtírej se do cizích záležitostí

Zrzavý - viděti ho zdaví, štěstí

Zřícenina - viděti ji úpadek

Zub (Zuby) - ztráta ať už nám zuby vypadávají či se drolí, je to velmi častý a poněkud znepokojující sen. Obvykle symbolizuje strach ze stárnutí a oslabení moci, síly nebo sexuální přitažlivosti, strach ze změny a ztráty moci.

Zub (Zuby) - ztratiti neštěstí

Zub (Zuby) - ztratit je upozorňuje na potíže při zařizování důležitých věcí

Zub (Zuby) - zlaté zuby věští bohatství a dostatek

Zub (Zuby) - zlaté Nechlub se svými úspěchy!

Zub (Zuby) - z úst vypadnout viděti smrt

Zub (Zuby) - vytrhnouti Zlí lidé chtějí tě zničit.

Zub (Zuby) - vyžraný viděti nemoc

Zub (Zuby) - vypadnouti - jde-li o velice silný až mrazivý sen, dovíš se o úmrtí nebo jiné velké ztrátě.

Zub (Zuby) - vypadlý smrt, konec

Zub (Zuby) - vypadávající přináší nemoc nebo zevní zábrany

Zub (Zuby) - vylomený zub věští ztrátu zdraví

Zub (Zuby) - vidět zubaře při práci přítel vám pomůže z prekérní situace

Zub (Zuby) - vidět u druhých špatné nebo uvolněné přináší nevýhodnou známost nebo vztah

Zub (Zuby) - vidět pěkné zuby u druhých příslib zámožných přátel nebo známých

Zub (Zuby) - vidět párátko příslib finanční úlevy

Zub (Zuby) - vidět falešné zuby u druhých varování před nějakým podvodníkem

Zub (Zuby) - trpět bolestí zubů nečekané výdaje způsobí vaší pokladně velkou újmu

Zub (Zuby) - trhat zuby znamená těžkou nemoc která ti způsobí mnoho finančních potíží

Zub (Zuby) - sám si vytrhnout znamená falešnou spekulaci

Zub (Zuby) - sám mít falešné zuby dosáhnete zdánlivého zisku

Zub (Zuby) - přerostlé Nedej se špatně ovlivňovat!

Zub (Zuby) - používat párátko budete se muset vypořádat s velmi neutěšenou finanční situací

Zub (Zuby) - pokryté zubním kamenem zvěstují chvilkovou zdravotní indispozici

Zub (Zuby) - plombovati Tvé obchody budou dík tvému společenskému nadání podporovány.

Zub (Zuby) - špičák zlomený přítel onemocní

Zub (Zuby) - pěkné bílé míti stálé zdraví

Zub (Zuby) - špatné zuby naznačují vážná neštěstí, těžkou nemoc nebo naprostý neúspěch všech plánů a záměrů

Zub (Zuby) - špatné Nedostatky zdraví se bohužel poznají teprve tehdy, až je pozdě.

Zub (Zuby) - někomu druhému vytrhnout budete těžit z tísnivé situace druhého

Zub (Zuby) - nechat si zaplombovat ukazuje na finanční potíže, protože vytloukáte klín klínem

Zub (Zuby) - nechat si vytrhnout budete vtaženi do trablů druhého

Zub (Zuby) - nechat si plombovat zuby znamená drobné starosti a trápení kvůli ztrátě cenných předmětů

Zub (Zuby) - mít vybité zuby předznamenává náhlé neštěstí v rodině, stejně tak je předzvěstí smrti nebo vážné nemoci

Zub (Zuby) - mít umělé zuby znamená nepříjemné trápení. které budeš muset zvládnout sám

Zub (Zuby) - mít pěkné příslib mnoha výhod pro nejbližší dobu

Zub (Zuby) - mít špatné nebo uvolněné ukazuje na hmotné ztráty

Zub (Zuby) - krásný a běloskvoucí příbuzenstvo zbohatne

Zub (Zuby) - jinému trhati krádež, nebo nečisté myšleky vůči někomu.

Zub (Zuby) - hořejší stolička značí děti, chlapce, dolejší dcery

Zub (Zuby) - falešné Svědomí ti ukáže pravou cestu

Zub (Zuby) - drkotající zuby věští neúspěchy a nepříjemně zprávu od vzdálených příbuzných

Zub (Zuby) - dostati Dostaneš dobrou odpověď, která tě rozveselí.

Zub (Zuby) - čistit si zuby znamená těžko boj o udržení svého majetku

Zub (Zuby) - být na vyšetření zubů znamená, že máš být rozvážnější při uzavírání nových obchodů

Zub (Zuby) - bolesti zubů jsou předpovědí úspěchu a štěstí v podnikání

Zub (Zuby) - bolavé míti starost

Zub (Zuby) - bílé starej se o své zdraví, bez něj se nebudeš cítit dobře!

Zub (Zuby) - bezvadně čisté zuby symbolizují splnění všech životních plánů a radost v manželském životě

Zub (Zuby) - Zub (Zuby) chápat jako sexuální symbol

Zvěř - Zvěř Viz: Zvířata,

Zvěř - zápasiti s divokou zvěří přemožení vlastních chyb

Zvěř - vidět lesní zvěř znamená úspěch v plánovaných záležitostech

Zvěř - tučnou viděti škoda

Zvěř - řvaní divé zvěře vášně

Zvěř - lovná zvěř znamená úspěchy v lásce a rodinné štěstí

Zvěř - lovit ji znamená chatrně zdraví nebo finanční ztráty, stejně jako zklamání v lásce

Zvěř - jakákoliv štěstí u velkých osobností

Zvěř - hubenou viděti nemoc

Zvěř - divokou honiti pochvala

Zvěř - býti pronásledován divokou zvěří máš hříchy

Zvěřina - Zvěřina můžete si zaznamenat pěkný majetek

Zvěřina - Zvěřina bohatým nepřízeň, chudým neštěstí

Zvěřinec - Zvěřinec uvidíš ve své společnosti zlé lidi a budeš k nim bezmocný

Zvěřinec - Zvěřinec nenadálý výjev

Zvířata - vycpaná zvířata znamenají nebezpečí, které hrozí tvé rodině

Zvířata - vycpaná Chceš si získat úctu, která ti nepatří.

Zvířata - velké množství zvířat problémy a obtíže v zaměstnání

Zvířata - pasoucí se zvířata jsou znamením věrných a poctivých přátel

Zvířata - pasoucí se Jedna vlaštovka nepřináší ještě jaro a některé vítězství získáš příliš draze.

Zvířata - mnoho divokých, ale ochočených vydáte se v nebezpečí

Zvířata - mluvící zvířata znamenají tvou prohru v boji o postup v zaměstnání

Zvířata - mluvicí Nedovol, aby si lidé tropili z tebe žerty!

Zvířata - krotiti Neznámá osoba chce tě připravit o úspěch a sama se jím zdobit.

Zvířata - krmiti zvířata dobré živobytí v budoucnu

Zvířata - krmiti Úspěch je jako žena, která chce býti dobyta.

Zvířata - krmit zvířata štěstí a život v dostatku

Zvířata - hladit je varuje před účastí na nejistých projektech

Zvířata - domácí zvířata klid a harmonie doma a spokojenost v lásce

Zvířata - divoká zvířata daleká cesta, která zapříčiní tvou nespokojenost a finanční ztráty

Zvířata - divoká Hrubost a sprostota lidem neprospívají.

Zvířata - divoká čelí k budoucímu neštěstí

Zvířata - Zvířata Viz: Zvěř,

Zvířata - Zvířata zvířecí pudy nebo chtíče se začleňují do snu

Zvon (Zvonek) - zvoniti slyšeti dobré znamení pro obchody, pro manžele však hádky

Zvon (Zvonek) - zvonící poplach

Zvon (Zvonek) - zvonek elektrický vyrušení

Zvon (Zvonek) - viděti odvaha v podnikání

Zvon (Zvonek) - padající oheň

Zvon (Zvonek) - malý co víš, nepověz

Zvon (Zvonek) - jestliže s ním zvonila žena obávej se zlé pověsti

Zvon (Zvonek) - jeho hlas silný dlouhý život

Zvonice - viděti štěstí, moc,čest

Zvraceti - ve spaní nařčení, ze kterého se těžko osvobodíš

Zvraceti - násilím a vodu, na které budou kolečka budou ti ukradeny peníze

Zvraceti - naschvál spor o peníze v rodině

Zvraceti - žluč uzdravíš se

Zvraceti - dobrovolně a bez bolesti obchod k zlosti