Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Úvod   A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  CH  J  K  L  M  N  O  P  R  Ř  S  Š  T  U  V  Z  Ž


Žába - Žába Viz: Ropucha,Rosnička,

Žába - chytati, nebo zabíjeti sebe zabíjeti,škodu způsobiti

Žába - Žáby v rybníce viděti mnoho peněz obdržeti,štěstí v obchodech, věrná láska

Žába - Žáby kvákati slyšeti chválu a slávu sklízeti

Žalm (Žalmy) - zpívati nebo se modliti nemine tě mocná ochrana

Žaloba - vésti neklid, nespokojenost

Žalud - sbírati zisk, výhra

Žár - u něj se ohřívati hádka s přítelem

Žebra - hořejší na pravé straně zlomená škodu a posměch zaviní manželka

Žebra - hořejší jakoby zesílila ženy v domácnosti rozmnoží majetek

Žebra - dolejší na levé straně zlomená škoda od matky

Žebrák - Žebrákovi něco dáti úspěch v každém podnikání bez velké námahy

Žebrák - Žebráka viděti budoucnost plná starostí

Žebrák - Žebráka odmítnouti bída, nouze, ba dokonce ižalář

Žebrák - Žebráka o almužnu prosícího viděti veselost

Žebrák - do domu přicházeti viděti mrzutosti

Žebrat - Žebrat bída a nouze v rodině

Žehlička - viděti mnoho namáhavé práce

Železnice - po ní jeti rychlejší postup v nějaké záležitosti

Železo - kouti hádka, spor

Železo - žhavé viděti vřelá láska, návaly krve, rozčilování

Žena - Žena Viz: Děvče,

Žena - zdá-li se jí, že si hlavu přikryla brzy se provdá

Žena - zdá-li se jí, že chodí s rozpuštěnými vl ztratí manžela

Žena - viděti, v její přízni se nacházeti do sporu se dostati

Žena - těhotnou viděti dobré zprávy

Žena - svojí hádati se slyšeti nepříjemnosti, utrpení

Žena - starou viděti s bílými vlasy ztráta

Žena - s červenými vlasy viděti pronásledování

Žena - s černými vlasy viděti stísněnost na krátkýčas

Žena - s hnědými vlasy viděti nemoc

Žena - s hezkými dlouhými vlasy viděti sláva a bohatství,šťastné spojení

Žena - přistihnouti ji ve snu úbytek majetku

Žena - přistihnouti ji s milencem velká ztráta peněz

Žena - přistihnouti ji a milence přemoci zisk

Žena - prostředního věku, ani krásná ani nehezk hojnost obilí

Žena - porodila hocha porodí dceru ( a opačně )

Žena - neznámou viděti nebo s ní mluviti známosti si dělati

Žena - několik viděti trápení míti

Žena - míti, býtiženatý znamená slabost, neduživost

Žena - líbaná zisk od líbajícího

Žena - hezkou viděti, zamilovati se štěstí, zdraví, bohatství

Ženich - býti nebo oženit se zamýšleti neštěstí, ztráta přátel nebo milenky

Ženiti se - Ženiti se potíže, neštěstí, chudoba

Žid - viděti, s ním se procházeti podvedený, oklamaný býti

Žid - od něho službu přijmouti neočekávanéštěstí, úspěch ve všem

Žid - mrtvý neštěstí

Žid - líbati ho štěstí v lásce

Žid - bíti ho zlé soudy

Židovka - líbati ji štěstí v lásce

Žíla - viděti, velkou veliká úzkost

Žíla - pouštěti žilou rozladěnost, ztráta zboží, neštěstí

Žízeň (Žízniti) - palčivou míti a nemoci jí utišiti marná námaha v nějaké záležitosti, zarmoucenost, nepokoj

Žízeň (Žízniti) - dosytosti utišiti štěstí, sláva, bohatství

Žízeň (Žízniti) - a píti vodu nečistou úzkosti a hořkosti

Žízeň (Žízniti) - a píti čistou vodu prospěch ve všem

Žížala - do postele lezoucí zlí lidé chtějí škoditi

Žížala - černá škodlivá žena nebo muž

Žloutenka - míti bohatství, neočekávanéštěstí

Žloutenka - Žloutenka nenávist

Žvýkačka - Zdálo se vám, že máte ústa plná žvýkaček Pravděpodobně vás tíží, že se snažíte něco sdělit a stále k tomu nemáte příležitost. Nebo snad odvahu? Co nebo kdo vám brání?