Jdi na obsah Jdi na menu
 


Indigové děti

(toto téma je vzhledem k jeho rozsáhlému obsahu v rekonstrukci)

 

- kdo jsou indigové děti?

- Jsou Indigové děti vyspělejší už od narození?

- jak se cítí indigo

- připojte se k Indigo skupině na facebooku 

 

kdo jsou indigové děti?

 

ObrazekJejich pohled působí dospěle a moudře, již po narození si svou matku prohlížejí vědomě upřeným pohledem. Velmi brzy jsou schopny abstraktního myšlení Jsou nadané a nebo talentované, velmi inteligentní. Uvědomují si ve svém nitru životní pravdu a velice citlivě reagují na nepravdu. Mají vyhraněný smysl pro spravedlnost. Jsou čestné, upřímné a nezávislé. Mají výborný cit pro to, co je správné, nepotřebují žádnou disciplínu. Naopak potřebují jasné hranice, které ale musí mít své opodstatnění. Pokud rodiče a učitelé nedovolí těmto dětem jednat podle jejich přesvědčení, vyvolají u nich hluboký odpor. Mají potíže s disciplínou a autoritami. Neakceptují vedení od lidí, kteří nemají stejné etické názory jako ony samotné; ani sociální nátlak je nedonutí k podřízenosti. Nelze je donutit udělat něco, čemu nevěří. Odmítají se řídit pravidly a příkazy, nenechají se omezovat překonanými ideály a poučkami víry. Neakceptují koncepci viny a trestu, dají se jen těžko potrestat.

 

Jsou velice zvídavé a nechtějí a nemohou přijmout žádné rychlé a jednoduché odpovědí jen proto, že to jsou tradiční odpovědi minulosti. Vyžadují dobrá zdůvodnění, odpovědi musí být pravdivé. Mívají silnou schopnost empatie, ale někdy naopak vůbec žádnou. Často se starají o spolužáky, kterým někdo ukřivdil nebo s kterými někdo zacházel nespravedlivě. Komunikují velmi lehce se zvířaty, rostlinami, jinými dětmi a s přírodou. Nejednou se lze setkat s tím, že mluví s "neviditelnými" přáteli. Často se tělesně necítí dobře. Jejich smysly jsou velmi jemné, proto je možné je snadno předráždit nebo přetížit. Jsou přecitlivělé na potravu; nejvhodnější je pro ně přirozená a organická strava. Jsou neobyčejně citlivé a snadno náchylné k pláči. Věří, že hmota a fyzický život jsou jen iluzí a že svět je něco více, než jen to, co vidíme. Vědí, že život spočívá na energii a na živém vědomí. Vědí, že máme žít v rovnováze s námi samotnými i s naším okolím. Často v sobě spojují "mužské" a "ženské" kvality (androgynie). Jsou většinou nekonformní a hodně kreativní. Svoje postoje dokáží ztěžka vyjádřit slovy; řeč je pro ně mnohdy příliš omezující. Jsou frustrované v systémech, které jsou orientované na rituály a které vyžadují málo kreativity. Často vidí lepší řešení jak ve věcech školních, tak doma. Jen těžko se ztotožňují s běžnými tématy, která se probírají ve školách. Většinou nevidí žádnou spojitost mezi těmito tématy a spirituálním životem, který je pro ně mírou všech věcí. Mají tendenci být samotáři, protože je ostatní děti a jejich okolí jen zřídkakdy chápe a akceptuje. Protože cítí život ve všech věcech, je pro ně často těžké se s nimi rozloučit. Nepřeceňují materiální stránku věcí, váží si ale jejich "duše".

 

Mají silnou intuici Trpí při čekání ve frontách, jsou netrpělivé. Často jsou objeveny díky podezření na poruchy pozornosti bez a nebo s hyperaktivitou, přitom ale pozornost dokážou udržet, když chtějí. Jejich pozornost je velmi těkavá, mohou dělat více věcí najednou

  

Ony samy nevidí žádné hranice mezi hrou, výchovou, vztahy a prací. Všechny tyto aspekty života se pro ně spojují v jednu celistvou zkušenost Potřebují podporu, aby mohly objevit samy sebe. Musí se naučit žít podle nejvyšších principů tak, jak jim rozumějí ony; pokud to nezvládnou, budou depresivní, bojácné a budou samy sobě ubližovat. Jsou tu, aby změnily svět a pomohly nám všem k větší harmonii a míru.

 

Máte-li prosím s těmito lidmi nějaké zkušenosti, nebo jste-li sám indigo, prosím napište svoje zkušenosti, poznatky a nápady sem – formou komentáře. Vaše podněty se pokusím co nejkomplexněji zahrnout do budoucích stránek.

  

 

Jsou Indigové děti vyspělejší už od narození?

 

Děti dnešní doby jsou ve všem rychlejší. Sotva se narodí, už by chtěly být dospělé. A v mnohém jsou. Řeší mezilidské spory nebo globální otázky, nějakým způsobem vidí, jak věci jsou, chtějí se všeho zúčastnit a všechno zapravovat. Ale i jejich fyzický vývoj se nesmírně urychluje. První zoubky, první krůčky či první slova se u nich objevují i v polovičním věku, než bývalo běžné. A lékaři se jen diví ale je tomu opravdu tak. Navíc se tato hranice se stále více posouvá. Běžně se od dnešních rodičů dozvídáme, že první zuby vyrostly ve třetím, nikoliv šestém měsíci, že v osmém už třeba chodí (například Nelinka z Plzně začala chodit již v pěti měsících). Není výjimkou, že indigové děti znají abecedu již před ukončením jednoho roku života. Indigové děti také někdy nepromluví dříve, než se naučí číst, a obecně pro ně platí, že mluvení je pro ně omezující, nedostačující. Vždyť toho lze tolik vycítit a říct telepaticky… Toto jsou jen některé schopnosti, jimiž jsou indigoví výjimeční, každý z nich je jiný a nelze je jednoduše hodit do jednoho pytle, také je často dosti těžké určit, zda jsme či nejsme indigo, protože neexistuje žádná pevně stanovená hranice.

 

Mě osobně se zdá nejtypičtějším rysem, který nesmí u indigového člověka chybět, velmi vysoký a vyspělý stupeň morálky a smysl pro spravedlnost, takové, které nevycházejí ze zaběhnutých zvyků, norem a psaných zákonů, nýbrž z jejich vlastní skutečné schopnosti vnímat okolní svět intenzivně, do hloubky a ve spojitostech, které obvykle ostatním lidem unikají. Na základě takto získaných informací si indigoví vytváří svůj vlastní, nepřejatý a obvykle velmi trefný úsudek, který se ale v současné společnosti nezřídka nesetkává s pochopením.

 

Pro lepší pochopení toho, jak se asi cítí indigoví lidé doporučuji přečíst si následující článek

 

Podobenství - jak se cítí indigový člověk, jak ho vnímáme

 

Indigový život - První strana mince

 

představte si :

Jednoho rána se probudíte, a zjistíte, že jste uprostřed 15. století a nemůžete s tím vůbec nic udělat. Můžete se bouřit, můžete křičet, brečet, vztekat se, a k ničemu Vám to nebude. Pak se jednoho dne smíříte s realitou a pokusíte se žít v rámci možností, které 15. století nabízí. Dokážete si představit, jak to musí být ohromně těžké? Žít bez těch všech věcí, které využíváme v současnosti, a bez kterých si nedovedeme svůj život představit? Zkuste někomu říct o tom co znáte, co jste používali, co bylo donedávna  součástí Vašeho života.  Zkuste někomu vysvětlit že metody které jsou v 15. století považovány za nejlepší, a používány ve všech vědních i sociálních směrech jsou zastaralé. Budou vás považovat přinejmenším za blázna a to se pochopitelně dotkne i vaší psychiky a dalšího vývoje, to se promítne i do kvality mezilidských vztahů, které na tomto pro vás zastaralém místě navážete.

 

Když ostatní neznají a ještě 300-400let ani nebudou znát elektřinu, neznají naftu, fyzikální zákony tak jak je vidíme dnes, neznají ani okolní vesmír, má smysl jim vyprávět, letadlech, počítačích, mobilní komunikaci, o oblíbeném auťáku, o cyklistice, o filmech a MPtrojkách?? Ne. Témata Vašich rozhovorů jsou velmi omezena a může se vím zdát, že jste ztratili všechno. Netoužili byste alespoň o jedné jediné duši, se kterou byste si mohli popovídat prostě o všem, po duši z 21. století?

 

 

Indigový život - Druhá strana

 

představte si :

Je 15. století. Jednoho rána se u Vás ve vesnici objeví podivné individum, zmateně pobíhá sem a tam, křičí, vzteká se, brečí, zkrátka – chová se jako blázen. Vykládá samé nesmysly, jako třeba , že může létat pomocí divného obřího ptáka, kterého jste ale nikdy neviděli a navíc prý nemává křídly, nebo že může slyšet a vidět někoho kdo je přitom daleko, nebo i to, že rychlý pohyb způsobuje stádo koní, v červené krabici 4 X 1,80m.

 

Mno… asi ho necháte přece jen svému osudu a nepolezete mu do rány, že? Nemá to v hlavě v pořádku a může být i nebezpečný. Možná za nějaký čas si na něho zvyknete, bude žít někde na okraji společnosti sám. Neporozumění a problémy s druhými takového člověka mohou přivést do extrémních životních situací a stavů, mezi které patří uzavřenost, frustrace, agresivita a v neposlední řadě sebepoškozování.

 

!!! Připojte se k Indigové skupině na facebooku a poznejte zajímavé lidi !!!

 

indigoforum a webové stránky věnované výhradně této problematice se připravují

chcete-li se aktivně podílet nebo nějak podpořit indigoporadnu, kontaktujte nás skrze kontaktní formulář

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

re: tyrani

(kajka, 16. 7. 2008 16:59)

Tak me vnučce je 8 let. Nelze ji určit meze, nic se ji nedavá příkazem, vždy jde o prosbu, a nikdy nejde o příkazy. Nesnesla by to, a my se podle toho chováme. Sama se o sobě vyjadřuje jako o vysoce inteligentní osobě. Klidně řekne dospělému, velice sečtelému člověku... nejste nejchytřejší, chytrá jsem já. A tak radějí mlčím a poslouchám její příkazy. Ale skutečně se ji nedá upřít vysoká inteligence, ale soucit???? To nezná. Snad jen se zvířaty, ale člověk ji nezajímá, ani jeho problémy ani trápení.Mi někdy připadá jako robot. Bez citů. U psychologa už byla, nechce tam už nikdy jít. Na jeho blbé otázky nebude odpovídat..... A co dál???

Re: Tyrani

(poustevník, 16. 7. 2008 11:16)

Smutná babičko, to co píšete je velice silné. Znám i jiné podobné příběhy. Je škoda, že jste nenapsala její současný věk, bezpochyby má schopnosti které se připisují indigovým dětem, ale vzhledem k tomu, že postrádá "soucit" a vrozený cit pro spravedlnost, tak si spíš myslím, že nepatří mezi indigové děti. Nechci tady pronášet nějaké soudy, ale čistě teoreticky by mohlo jít o silnou bytost s vysokým karmickým zatížením. Úkolem rodiny v takovém případě je naučit dítě kde má své meze. Submisivním postojem či rozmazlováním se takovýmto dětem ještě více škodí a to má drastický dopad i na jejich okolí.
Pokud se vyskytly tyto negativní rysy až v pozdějším věku, mohlo by jít i o špatnou adaptaci na prostředí – jinak řečeno o přijetí špatných vzorců chování v rodině nebo nejbližším okolí - mám na mysli výchovu.
Pokud je Vaše vnučka indigovým dítětem, pak by pro zvládnutí měla stačit ROZUMNÁ domluva. Pod pojmem rozumná domluva ale nemůžeme myslet příkazy a rozkazy, ale rovnovážnou komunikaci založenou na naslouchání, snaze porozumět diskusi vedoucí k oboustranné spokojenosti. S indigovým dítětem se nedá komunikovat na bázi boje o nesilnějšího, to potom kazí její povahu nebo sebevědomí, v některých případech dítě tento vzorec bystře přejímá a aplikuje.
Nevím, jestli jste zvažovali spolupráci s psychologem, ale pokud je chování vnučky hodné označení "tyranie" pak je to jistě na místě. Někdy jsou výborné výsledky i pomocí alternativní medicíny, nebo někteří léčitelé si s tímto umí poradit. Chování jak jej tady popisujete mi osobně připadá spíš nezdravé a může být známkou psychické poruchy nebo nerovnováhy.

Obecně - pokud dítě není schopné nebo ochotné přijmout rozumnou a harmonickou domluvu která není založená na rozkazech a nevysvětlených konstatováních, pak toto dítě nemá vrozenou indigovou povahu. Indigové děti se stávají častěji obětí šikany, než by byly samy agresory - to je velice typické.
Jak už tady bylo psáno, tak jako neindigové tak i indigové děti mají rozmanité povahy a hlavně - vždy záleží na rodinném zázemí.

RE: stejně jako ostatní, jsem indigo?

(Pavel, 10. 7. 2008 10:58)

Obecně je vzásadě jedno, jsme-li indiga, či ne. Žijeme v době, kdy se spousta věcí mění a důležité je, dokážeme-li najít cestu sami k sobě a ostatním. Svět (ten skutečný), nám v tom pomáhá změnami, které prodělává a indigoví to nejspíš budou mít v některých oblastech jednodušší. Sílu ke změně však v sobě máme všichni...

PS: funkční indigofórum a poradna, to by byly jistě věci nápomocné :-)

stejně jako ostatní, jsem indigo?

(Fronéma, 7. 7. 2008 8:58)

Slyším o indigo dětech/lidech prvně a tohle jsem si vygooglila.. a ano moc se mi to líbí a byla bych asi pyšná kdybych o sobě mohla říkat že jím jsem...ale ono to zní hrozně líbivě a i když na ě spousta věcí sedí tak všechny zdaleka ne.. nemám moc rozvinuté ty "esoterické" schopnosti ale zlepsuje se to ...je li to podmínka zaškatulkování tak indigo nejsem...
mno.. ráda bych o tom získala víc informací... máte li někdo nějaké interenetov zdroje mohli byste se podělit na fronema@seznam.cz ? i ten test aury by me zajimal...

Indigové děti - neklidné děti?

(poustevník, 14. 6. 2008 3:28)

Paní Pavlo, možná zde není charakteristika indigových dětí napsaná nejpřesněji jak to jen lze, ale rozhodně ani v tomto strohém popisu nelze zaměňovat tyto dva pojmy, jak jste tomu učinila Vy. Indigové děti bývají NAOPAK často obětí dětské tyranie a samy rozhodně nemají násilnické sklony, mnohdy se ani násilí neumí bránit. Uznávají spravedlnost a ohleduplnost. Ovšem tak jako KAŽDÉ JINÉ DÍTĚ mohou být špatnou výchovou "poškozeny". Tehdy je třeba řešit kde byla chyba ve výchově a ne to, zda jsou indigoví nebo ne.

Jsem realista a proto si myslím, že je nesmysl srovnávat děti a lidi, kterým se příčí nespravedlnost a bezpráví s dětmi, které jsou v jistém extrému schopny nejen psychického či fyzického násilí ale prakticky čehokoli, jen aby dosáhly svého nebo aby si vynutili pozornost. Indigové děti jsou od narození moudré a dospělým jen padá nevěřícně brada, když např. tříleté děti poučují a vysvětlují rodičům a dospělým principy jež jsou značně pokročilé i na dospělé, přitom mají výbornou schopnost tyto hluboké zákonitosti předat jednoduše tak, že jim rozumí každý KDO NASLOUCHÁ. Pochopitelně takovéto dítě, které má rodiče jež naslouchat odmítají bude s přibývajícím věkem víc a víc zakomplexované a bude trpět pocitem vlastní zbytečnosti. Každý trochu vzdělaný nebo vnímavý člověk ví, kam až takové frustrace mohou vést.

Doporučuji Vám paní Pavlo, abyste si přečetla nějakou knihu o indigových dětech a udělejte si svůj racionální názor znovu. Nepochybuji o tom, že ti, kteří si pořídí Vámi doporučovanou literaturu nepřehlédnou fakt, že vzdor vůči bezpráví a nespravedlnosti není totéž co nevychovanost.

Tenhle Váš "racionální" pohled upřímně řečeno nechápu.

Nevědomost lidi.

(Johny (COOL.Jan), 13. 6. 2008 10:27)

To Pavla: Jsem tu poprvé a konečně po několika letech hledání pravdy bylo o tom to tématu debatováno.Oběvil jsem toto téma kupodivu až dnešní týden.nevim proč mi tahle skutečnost utekla.
nic méně: Proč si myslíte že těhotná žena měla třeba tyto problémy? Dítě je propojen od samého počátku početí z matkou. Matka muže být diky těmto vylvům ovlivněna. Jak z fyzikalního hlediska změna hormonů a nabytím různímy nabojů na koncích řetěce aminokyseln. ty to látky můžou změnit celý denní samotné matky a reagují na různé podměty odlišně než obvikle.Proto se možná říká v čechách že žena je v jiném stavu. taky je. Ty to matky jsou pak na své děti velmy ,,závislé´´ Milá paní Pavlo neřikejte že se vám nestala třeba událost kterou jste někde zažila či viděla.. nebo jste neměla ten pocit že jste to někdy už zažila?(dežaví). Máte děti? jistě že ano.a nestalo se vám že vaše malé ratolest zrovna ohrožval svůj život nevědomě a vás zrovna napadlo se na vaše dítě zrovna podívat?. náhoda či štěstí? to asi nebude ale propojená intuice matky z dítětem. svět není takový jak ho spousta lidí vidí. každý člověk má v sobě něco neobviklého co neoběvil a nemůže to ovládnout. více či méně. a realita je pro člověka(jednotlivce) taková jakou si každý z nás představuje.. ale skutečnost? proč jsme zde? jaký důvod je naše existence? proč je evuluce? proč jsme se zhmotnily a ukládáme infromace do hmoty? Zkuste přemýšlet nad těma otázkama. třeba váš dosavadní pohled byl ovlivněn konvenční doby dnešních názoru věčiny, uzamčených nezvídavců ty co se nedovedou vcítit do svého okolý a vyvíjet se společně. ty co sledují věci které jsou kuprospěchu jendnotlivce(sobci)a nezajmaj se jak se má jejich okolní svět.

čas letí musim se odtrhnout nemůžu tady strávit čas z románem je toho moc jak popsat vše co je kolem vás či vysvětlit to co nevidíte a proč a jak co funguje...
Naschle danou..

cool.jan@seznam.cz
těšim se na otázky a odpovědi...

Indigové děti?

(Pavla, 20. 5. 2008 22:03)

Co je to za nesmysl? Vaše charakteristiky mi připomínají "neklidné děti", jak je popisuje psycholožka Jiřina Prekopová, nebo také její "malé tyrany". Mám pocit, že Vševědoucně se divají všechny mimina, zvláště, když se na ně dívá jejich milující matka. Neklidné děti jsou ty,co měly během těhotenství, porodu nějaké komplikace, nebo děti, které od nejmenšího maličkata nedostávaly od svých rodičů určité hranice... Prosím, doporučuji knihu Neklidné dítě od jmenované psycholožky... Jsem realista, teorie indigových dětí mi přijde scestná a nebezpečná, nastoluje kult dítěte - sobce. Povšimněte si, že často se tak chovají jedináčci, jejichž rodiče tvrdí, že nemohou mít další děti, protože to první vyžaduje jejich plnou pozornost... Jak nezdravé.

že bych byl indigo ?

(žába, 5. 5. 2008 17:55)

No dost věcí co se tu píšou mi něco říkají že to na mě sedí . Samotář rozohdně nejsem . O indigových lidech jsem dnes slyšel prpsvé , je to zajímaví .

Forum - dotaz

(Lenka, 3. 5. 2008 23:02)

http://indigoporadna.unas.cz/forum/ fungujeme nebo ne?:) myslím,že by bylo pěkné kdyby jo:);)

Indigo...

(Lenka, 3. 5. 2008 20:21)

O duchovno se zajímám od útlého mládí.Brzo mi bude 18 let a jsem štatsna že žiju na tehle planetě ikdyž kolikrát dostávám záchvaty vzteku proč jsem zrovna tady když tuje tolik zla a utrpení;) proč nejsem ,,doma" .... to že jsem jiná stím jsem vyrůstala a postupem mé cesty jsem začala zjištovat že jsem nato i pyšná ikdyž jsem si vybrala cestu samotáře:)příčí semi davove sceny:D...jinač hodně mi pomahaji moji andělé ..moje matka.. má rodina muj pejsek.a jiní lide kteří otom neví:) a to platí i o zvířatkách...a samotné planetě..:)Každopádně tesknu po mém domově ale zároven si moc dobře uvědomuji,že tady musím nějaky ten čas být a přežit!!Že musím pomoct těm lidem co si totu tak pěkně ,,poťapkali" cítím povimost už jen vůči ním a hlavně cítím povinnost být silnou osobnosti vedle mých človečích přátel.. nevím zdali pak mě tu někdo chápe , ale myslím si že se možná i někdo takový najde...:) ten příspěvek co je Podobenství..otom 15 století...hodně za mě mluví.... :)ale tohle si tady málodkdo uvědomuje protomě hodně zaraží a příjemně překvapuje když vidím že si tady otom někdo baví..píše...popisuje..toje senzační..hned je mi líp:) Jinač přečetla jsem knížku Indigové barvy -Děti nové doby od Caroliny Hehenkampové a jsem ještě staštnější doporučuji ostatním ,,zmateným" dušičkám.. a pro ty pokročilejší co ,,ví" jsem 100% humanista..s modrofialovou barvou;).... pěkný den plné lásky přeje Lenička.. napište když budete cítit potřebu lennasek@seznam.cz

.......

(Katka, 27. 3. 2008 20:20)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli je ještě něco vyššího , než indigo.

.......

(Katka, 27. 3. 2008 20:20)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli je ještě něco vyššího , než indigo.

Dotaz

(Koala, 18. 3. 2008 18:22)

Dobrý den, hodně se zajmám o tyto věci kolem tajemna. Chtěla bych se prosím zeptat na ten test aury,jak jste tu psal.Pro jistotu vám dám svůj email: Koala.1@seznam.cz. Byla bych za něj moc ráda.Mějte se hezky:-)

to: poustevník

(marcel skula, 6. 3. 2008 15:23)

Zajímavé argumenty,popřemýšlím o tom;)

To: Marcel Skula - já to vidím jinak.

(poustevník, 25. 2. 2008 7:43)

Dobrý den přeji. Pochybujete, ale otázka je, zda chcete vidět něco nového, nebo chcete raději věřit své zaběhnuté pravdě, která dává pocit jistoty. Jev indigových dětí prostě JE a my to nijak neovlivníme. To, že je lidský jazyk nedokonalý, že lidské povahy jsou až nepopsatelně přerozmanité, to že lidé se v popisech, a posledních 20 let zejména v duchovních, prostě najít chtějí, to je bohužel fakt. Tedy neexistuje žádný "charakterový popis", který by byl mentálně/verbálně nezpochybnitelný.

Jste jistě vzdělaný a vnímavý člověk, když si všímáte nedostatků gramatiky, ale na druhou stranu Vám musím připomenout, že hodnota IQ nerovná se hodnotě vzdělání. Indigové děti mají opravdu vysokou hodnotu vrozeného IQ - a toto IQ lze objektivně měřit i u lidí negramotných.
Proto nám odpusťte naše gramatické chyby. Neodsuzujte ani popis indigo fenoménu jen proto, že lidé jsou vztahovační a jazyk je nedokonalý. To přece zdaleka nemusí znamenat, že nic jako indigové děti neexistuje.

A co se týká potlačení "indigových schopností"? Osobně na tom nevidím nic zarážejícího. Kdo z nás může říct, že svůj potenciál projevuje alespoň na 50%? Kdo z nás lidí, může říct, že opravdu ZNÁ svůj potenciál?
Pokud dítěti s vynikajícím talentem budete bránit jeho talent vyvíjet na vzdory dětské touze se mu věnovat, dají se u takového člověka v pubertě i dospělosti očekávat známky frustrace, psychické nerovnováhy atd. Takový dospělý pravděpodobně nebude ani vědět, co že to cítil když byl dítětem. Jeho talent bude dávno zakrnělý, jeho osobitý charakter potlačený.
Takže můj subjektivní dojem je takový, že tyto důvody nejsou skutečnou příčinou toho, proč někomu, toto celé připadá jako nesmysl.

Ještě pozn.:

Někteří lidé se zabývají esoterikou, ale mnohdy ji nežijí.
Indigoví lidé jsou přirozeně esoterní. (míněno v pravém významu slova "esoterika/esoterismus") Indigoví se rodí s vnitřním "věděním" a učí se mu rozumět.

?POCHYBUJU....

(Marcel Skula, 24. 2. 2008 20:37)

Celé mi to připadá jako nesmysl.Stějně každý kdo si to přečte by mohl 70 % vlastností stáhnout na sebe.ZAbývám se esoterikou a musím říct,že o tohle vážně pochybuju.A i když si pak člověk řekne,že úplně všechno nesedí,tak si tam pak najde větu,že každé indigo dítě je jiné a nebo,že si nějaké vlastnosti potlačilo.btw: docela mě rozesmála ta holka Lazzia,co psala o svém IQ 160 ale dávala čárku před i ,rozdělovala slovo najevo,ignorovala do jisté míry interpunkci a mnoho dalšího.Takže nad tímhle by se dalo velmi polemizovat a jsem zvědavý,kdy zas někdo vymyslí podobný nesmysl,přiřadí lidem vlastnosti a pak se budou potkávat INDIGOVÉ A TROTOLSKÉ DĚTI.PROTO LIDI PŘEMÝŠLEJTE.:)

Jak s nimi žít...

(poustevník, 23. 2. 2008 2:27)

Dnešní generace dětí je obecně velice intuitivní, mají jak se říká svoji hlavu. Indigové děti obzvlášť potřebují od svých rodičů jistotu, že ti budou vždy stát při nich, chtějí a potřebují podporovat ve svých zájmech, potřebují někoho s kým by mohly sdílet svoje nové myšlenky, svůj způsob objevování světa. Silové výchovné metody na ně působí destruktivně, naopak rozumná rozmluva je motivuje, nedostatečná péče v nich vyvolá špatnou odezvu - buď se příliš uzavřou, nebo zvlčí. Ti rodiče, kteří se k indigáčkům postaví jako rovní k rovnému, ukáží mu správný žebříček hodnot, nerozmazlí je a přitom jim nechají velkou dávku svobody a zodpovědnosti od svých dědí dostanou dar nového nazírání na svět. Někdy to je pro rodiče těžké - mohou mít pocit, že jejich děti se nedají vychovat, což je do jisté míry pravda. Nedají se vychovávat, dá se mim ale pomoci "dospět" a to nejlépe tím, že jim ukážete, že všichni lidé a všechny děti jsou si rovní. Slabá stránka indigových lidí totiž je, že se buď úplně izolují od společnosti a mají pocit méněcennosti, pocity viny, marnosti, ztracenosti, rezignují a trpí sebedestrukcí, nebo naopak nabudou pocit že jsou lepší než "ti" ostatní a nemají sebemenší zábrany to dávat najevo, jsou sarkastiční, povýšení, přechytří a agresivní. - obojí je příznakem toho, že ztratili kontakt se svým pravým já.

Takže to chce velkou dávku trpělivosti, mysl otevřenou novým myšlenkám, schopnost naslouchat a vůli učit se,
ochotu podělit se.

Buďte ke svým dětem vždy spravedliví!

Re: Tilina - Indigo dcéra

(poustevník, 23. 2. 2008 2:18)

Opakovaně se mi nepodařilo zaslat Vám email. Kontaktujte mne prosím znovu přes položku kontakty a uveďte korektní emailovou adresu.
Mějte se hezky, snad sem nakouknete.

Jak snimi žít

(Mab, 14. 2. 2008 19:59)

Já mám doma tři indigáčky,nejstaršímu je osm a bojujeme ve škole,prostřednímu jsou čtyři a je nejsilnější a pak máme majou půlroční princeznu a ta jhe úchvatná.Domato často lítá,ale mám alespoň intelektuální parťáky a už nepotřebuju chlapa.

Jak poznat poslání indigových dospělých

(poustevník, 12. 2. 2008 2:32)

To co popisujete je dost typické. Neexistuje jedno konkrétní poslání pro všechny indigové lidi, každý člověk je jedinečný, ať je či není indigo. Mám tu zkušenost, že to, jaký životní cíl (poslání) člověk má se dá rozpoznat jen pomocí sebeanalýzy a konfrontace s vnějším světem. Na prvním místě je dobré poznat vlastní žebříček hodnot, to je něco, o co se každý opírá a co nás všechny zásadně ovlivňuje i když si to zrovna neuvědomujeme. Bohužel klasická medicína a psychologie nezná příliš mnoho efektivních cest k sebepoznání pro indigové, a proto doporučuji spíše alternativní směry které poskytují více vhodných metod.

Osobně se věnuji astrologické analýze osobnosti, protože ta ukazuje na vrozený potenciál, který může být v průběhu života značně potlačen, což posun vpřed výrazně ztěžuje. V některých případech se mi velmi dobře osvědčila práce s tarotem a za velmi vhodné považuji hlubší zkoumání psýché, zkoumání vlastních snů a povídání na téma víry a touhy. Domnívám se, že k tomuto je nutný osobní kontakt, protože umožní přesnější rozpoznání stavu, ve kterém se člověk nachází a napomůže k důvěře, která je v takovéto spolupráci nezbytná.

Pokud má člověk zájem pracovat na sobě sám, může hledat v záplavě "duchovní" literatury a zajisté se i tam, najdou velmi zajímavé tituly a autoři. Z knih, které mě napadají třeba Zasvěcení (Elizabeth Haich), Zenové příběhy a koany, knihy od Richarda Bacha, Citadela (Antoine de Saint-Exupéry), Čtyři dohody (Miquel Ruiz), Křišťál a cesta světla (Namkhai Norbu Rinpočhe) a další..
Čtení knih samo o sobě ale nikomu neumožní začlenit se do společnosti a najít v ní to své místo, kde může být člověk prospěšný sám sobě i druhým, protože knihy nás přímo nekonfrontují s realitou. Do světa lidí nám mohou pomoci zase jen lidé a kontakt s nimi.

Indigoví lidé nejsou ve skutečnosti lepší nebo horší než je jejich okolí, jsou pouze jiní a dalo by se říct "noví", takže dnešní společnost nemá jejich přirozené vlastnosti a sklony zahrnuty v tradičních konvencích a normách. Proto také je pro ně tak těžké najít v téhle době uplatnění, které by je vnitřně naplňovalo. Dnešní indigoví jsou vlastně průkopníci nového pohledu a přístupu ke světu a mají za úkol zaintegrovat teto přirozený vhled / pohled a přístup jakýmikoli etickými cestami do současného povědomí a mentality společnosti. To ovšem nemohou, pokud ztratí kontakt se svým vnitřním já, se svým zdrojem, protože ten jediný je klíčem k naplnění smyslu jejich života.

Tohle je opravdu otázka, která by vydala na celý svazek knih, takže v tuto chvíli brzdím:)

Ještě chci upozornit, že se věnuji výhradně astrologii sebepoznání, transpersonální a astrologii pro indigové a žádné věštění do budoucna nedělám. Ve stejném duchu využívám tarot a další prostředky a nevěnuji se populárním výkladům žádného druhu. Často člověku pomůže víc popovídání o tom co je právě teď, a proč to tak asi je víc, než všechna věštění dohromady.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

následující »